Alle boeken van Taal en Letteren uit Emmen

particulier

Taal en Letteren heeft in totaal 44 boeken

Logo Taal en Letteren

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Adriaan Brouwer Timmermans, Felix Adriaan Brouwer De muiderkring, Amsterdan 1944 - gebonden uitg. € 4.00 Taal en Letteren
Analyse en Critiek Bruin, dr. C.C. de - Caron, dr. W.J.H. - Vink, P. Analyse en Critiek J.B. Wolters 1954, Tweede druk € 6.00 Taal en Letteren
Controversen in de taal- en... Balk-Smit Duyzentkunst, F. en anderen Controversen in de taal- en literatuurwetenschap Servire B.V. Uitgevers, Wassenaar 1974 € 7.00 Taal en Letteren
DE CHAOS EN DE VOLHEID - ee... Cornets de Groot, R.A DE CHAOS EN DE VOLHEID - een vijfvoudig essay over S. Vestdijk Bert Bakker/Daamen nv, Den Haag 1966 € 6.50 Taal en Letteren
Mak, J.J. - De Rederijkers Mak, J.J. De Rederijkers P.N. van Kampen Zn. N.V., Amsterdan 1944 € 5.00 Taal en Letteren
DE SCHEPPING - Een Gedicht Kate, J.J.L. ten DE SCHEPPING - Een Gedicht Kemink en Zoon, Utrecht 1869; Gebonden in fraaie originele band - 154 pag. € 8.00 Taal en Letteren
DRIFT EN BEZINNING, Beknopt... Leeuwen van, W.L.M.E. DRIFT EN BEZINNING, Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandse Letterkunde Wereldbibliotheek N.V., 1950 Met foto's € 8.00 Taal en Letteren
Duizend en éen specialiteiten Multatuli Duizend en éen specialiteiten Mij. voor goede en goekope lectuur, Amsterdam 1909 - Met een inleidend woord van mevr. M. Douwes Dekker-Schepel € 5.00 Taal en Letteren
Een bloemlezing uit haar we... Hadewijch Een bloemlezing uit haar werken (meer info) Elsevier - Amsterdam/Brussel, MCMLXXIX Samengesteld en ingeleid door prof. dr. N. de Paepe € 7.50 Taal en Letteren
Een schaking in de zeventie... Lennep, mr. Jacob van Een schaking in de zeventiende eeuw Mij. voor goede en goedkope lectuur, A 1921 € 4.50 Taal en Letteren
Franse Letterkunde Noomen, W. / Tans, J.A.G. Franse Letterkunde Het Spectrum, Utrecht - Antwerpen Prisma - Compendia, 1968 - (boek als nieuw) € 5.00 Taal en Letteren
Het korte leven van Jacques... Stuiveling, Garmt Het korte leven van Jacques Perk - Een biografie N.V. De Arbeiderspers 1957 - Gebonden uitg. € 7.50 Taal en Letteren
Historie van mejuffrouw SAR... Wolff, E. en Deken, A. Historie van mejuffrouw SARA BURGERHART G. Schreuders, Amsterdam 1905 - 2 delen - Inleiding en Aanteekeningen van Prof. Dr. L. Knappert - Opnieuw ingebonden. € 12.00 Taal en Letteren
Interpretatie van Marsman, ... Ree van der, A.W.P. Interpretatie van Marsman, kriticus van anderen en het eigen-ik Jacob van Campen, Amsterdan Academisch proefschrift - 1956 € 6.50 Taal en Letteren
JACQUES PERKS GEDICHTEN vol... Uitgegeven door Dr. G. Stuiveling JACQUES PERKS GEDICHTEN volgens de eerste druk (1882) W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1958 (Zwolse drukken en herdrukken) Met de voorrede van Mr. C. Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven P... € 7.00 Taal en Letteren
Kitty en de mandarijntjes Knuvelder, Gerard Kitty en de mandarijntjes Malmberg 1964 € 7.00 Taal en Letteren
Lijnen van taaltheoretisch ... Koefoed,G. en Evers, A. Lijnen van taaltheoretisch onderzoek - een bundel oorspronkelijke artikelen, aangeboden aan prof. dr. H. Schultink H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen 1976 € 8.00 Taal en Letteren
Merijntje Gijzen's Jeugd IV... Jong de, A.M. Merijntje Gijzen's Jeugd IV - IN DE DRAAIKOLK EM. Querido 1928 € 4.00 Taal en Letteren
Mythe en vorm in de gedicht... Weevers, Theodoor Dr. Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey - Een inleiding tot zijn poëzie W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle - 1965 Gebonden uitgave € 6.00 Taal en Letteren
Nederlandsche Letterkunde (... Pik, W. en Kalff, dr. G. - Jr. Nederlandsche Letterkunde (De Groot, Leopold, Rijkens) - Handboek J.B. Wolters 1923 - Gebonden, 2 delen € 7.00 Taal en Letteren
Nederlandse syntaxis in kle... Es, Dr. G.A. van Nederlandse syntaxis in klein bestek W.E,J. Tjeenk Willink, Zwolle 1966 € 5.00 Taal en Letteren
Nieuw Handboek der Nederlan... Walch, J.L. prof. dr. Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis - tot het einde van de 19e eeuw - Martinus Nijhoff, 's Gravenhage 1947 Tweede herziene druk € 10.00 Taal en Letteren
ONACHTERHAALBRE TIJD - Vijf... Knuvelder, Gerard ONACHTERHAALBRE TIJD - Vijftig jaar grasduinen in literatuur Malmberg/Orion 1974 € 5.00 Taal en Letteren
ONZE LETTEREN IN DE MIDDELE... Knuttel, J.A.N. dr. ONZE LETTEREN IN DE MIDDELEEUWEN Wereldbibliotheek Amsterdam-Antwerpen, 1958 € 6.00 Taal en Letteren
PALET VAN MIDDELNEDERLANSE ... Draak, Maartje dr. PALET VAN MIDDELNEDERLANSE EPIEK W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle - 1963 (met commentaar) € 7.50 Taal en Letteren
Panorama der Nederlandse Le... Haantjes, J. en Smit, W.A.P Panorama der Nederlandse Letteren N.V. Amsterdamsche Boek en Courant Mij. 1948- gebonden uitg. € 10.00 Taal en Letteren
P.C. Hooft's Nederlandse Hi... Nijhoff, M. P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in het kort Elsevier, Amsterdam-Brussel fraai geïllustreerde uitgave - 1947 € 10.00 Taal en Letteren
Platenatlas bij de Nederlan... M.A.P.C. Poelhekke en Prof. Dr. C.G.N. de Vooys Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis (meer info) J. B Wolters' U.M. Groningen, Den Haag 1923 € 35.00 Taal en Letteren
PROZA 1837 - 1845 Potgieter, E.J. PROZA 1837 - 1845 Tjeenk Willink Zn. z.j. - Stereotiep-uitgaaf € 7.00 Taal en Letteren
PROZA 1837 - 1845 E.J. Potgieter PROZA 1837 - 1845 H.D, Tjeenk Willink Zoon € 8.00 Taal en Letteren
READINGS IN THE THEORY OF G... Bornstein, Diane D. READINGS IN THE THEORY OF GRAMMAR from the 17th to the 20th century Winthrop Publishers, Inc. Cambridge Massachusetts 1976 € 6.50 Taal en Letteren
Stuiveling, dr. G. - Rekenschap Stuiveling, dr. G. Rekenschap Em. Querido, Amsterdam 1947, tweede druk - gebonden uitg. € 7.00 Taal en Letteren
REVIUS-STUDIËN - Aantekenin... Stapelkamp Chr. REVIUS-STUDIËN - Aantekeningen bij de religieuze poëzie van Jacobus Revius Van Gorcum - Assen 1954 € 6.00 Taal en Letteren
RICHTINGEN EN FIGUREN IN DE... Rispens J.A. RICHTINGEN EN FIGUREN IN DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE NA 1880 J.H. Kok N.V. - Kampen Gebonden uitgave, met register - 1938 € 10.00 Taal en Letteren
SCHETSEN UIT DE PASTORIE TE... Koetsveld, C.E. van SCHETSEN UIT DE PASTORIE TE MASTLAND - Ernst en luim uit het leven van de Nederlandse dorpsleraar L.J. Veen, Wageningen Amstel Paperback, 1978 € 6.50 Taal en Letteren
THE  COMLETE  OXFORD  SHAKE... SHAKESPEARE THE COMLETE OXFORD SHAKESPEARE - I. Histories II. Comedies III. Tragedies Guild Publishing London, 1988, Drie zeer fraai gebonden delen in verzamelbox - als nieuw € 45.00 Taal en Letteren
The Diaries of Jane Somers Lessing, Doris The Diaries of Jane Somers Vintage Books, New York pocket-uitgave, 1984 (500 pagina's) € 6.50 Taal en Letteren
TWEEËRLEI LETTERKUNDIGE KRI... Polak, H.J. TWEEËRLEI LETTERKUNDIGE KRITIEK - POTGIETER EN HUET, Ingeleid door Gerard Knuvelder W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Zwolse drukken en herdrukken - 1956 € 7.00 Taal en Letteren
UIT HET ARCHIEF DER PELLICA... Laan, dr. N. van der UIT HET ARCHIEF DER PELLICANISTEN - Vier zestiende-eeuwse esbatementen E.J. Brill, Leiden 1938; Met woordenlijst € 9.00 Taal en Letteren
VAN HET LEVEN NAAR HET BOEK... Westenbroek, J.J.M. VAN HET LEVEN NAAR HET BOEK - Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden Guido Gezellegenootschap, Kapellen 1967 € 10.00 Taal en Letteren
Vernuft Ontzondigt - kritie... Busken Huet, Cd. Vernuft Ontzondigt - kritieken op zijn tijdgenoten Bert Bakker/Daamen N.V./Den Haag Gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling - 1956 € 5.00 Taal en Letteren
Vondels Spelen, deel II. 3.... Vondel, J. van den Vondels Spelen, deel II. 3. (Salmoneus - Jeftha - Samson) Mij. voor goede en goedkope lectuur, A z.j. - Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons € 4.00 Taal en Letteren
Jonathan - Waarheid en Droomen Jonathan Waarheid en Droomen E.J. Brill 1891 - 8e druk - fraai gebonden € 7.50 Taal en Letteren
Werken van Bosboom-Toussaint Bosboom-Toussaint Werken van Bosboom-Toussaint E. en M. Cohen 2 delen, gebonden - 1855 € 12.00 Taal en Letteren

Pagina : 1