Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel ASSELT.


 

Rijkeboer, Dr. A. - Anatomie fysiologie EHBO

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding: Rijkeboer, Dr. A. - Anatomie fysiologie EHBO
Schrijver: Rijkeboer, Dr. A.
Titel: Anatomie fysiologie EHBO
ISBN: 978901166650
Uitgever: Stam Robijns
Bijzonderheid: 4e gewijzigde druk uit 1976, papercover, Goed exemplaar, 304 bladz.
Prijs: € 4,50
€ 3,60
Meer info Dit boek werd geschreven vanuit een langdurige leservaring zowel op de Inas- als op de OVB-opleiding. Daarbij bleek, dat de leerlingen zich de noodzakelijke anatomische en fysiologische kennis, nodig voor het behalen van de respectieve diploma's, moeilijk eigen maken.
Bij de opzet van dit boek is er dan ook van uitgegaan, dat de vereiste leerstof in een zo begrijpelijk mogelijke vorm aan de leerlingen moet worden aangeboden. Hiertoe is de stof schematisch ingedeeld. De tekst is aangevuld met talrijke functionele illustraties, die de anatomische begrippen zo duidelijk mogelijk toelichten. Op bepaalde punten werd wat dieper op de fysiologische werking ingegaan. Deze gedeelten, die niet direct als examenstof noodzakelijk zijn, werden met kleine letters gedrukt en kunnen al naar behoefte daartoe aanwezig is, worden gebruikt.
Gezien het feit, dat tijdens beide opleidingen ook enige kennis van de EHBO moet worden bijgebracht, werd het EHBO-gedeelte van de leerstof in aansluiting op het anatomie-fysiologiegedeelte geschreven. Men kan dan bij de bespreking van de EHBO steeds terugvallen op de anatomie en de fysiologie.
Om het leren van de stof door de leerling te vergemakkelijken werd aan het einde van beide gedeelten een uitgebreide lijst met vragen toegepast, die de tekst op de voet volgen.
Boek bekijken