Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel DRG.


 

Kruijf, Teun de e.a. (eindred.) - Atlas historische verdedigingswerken in Nederland: Overijssel en Gelderland

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding: Kruijf, Teun de e.a. (eindred.) - Atlas historische verdedigingswerken in Nederland: Overijssel en Gelderland
Schrijver: Kruijf, Teun de e.a. (eindred.)
Titel: Atlas historische verdedigingswerken in Nederland: Overijssel en Gelderland
ISBN:
Uitgever: Matrijs, 2019 ism.St.Menno van Coehoorn
Bijzonderheid: NW, ingebonden hardcover, A4 format 22x28cm, 472 pgs, full-colour, Vz kn Eur 5,95 NL (pakket)
Prijs: € 49,50
Meer info - Nadat eerst de drie zuidelijke provincies op deze wijze waren beschreven, volgde in 2013 een deel met beschrijvingen van de drie noordelijke. Met dit derde deel is nu de beschrijving van de beide oostelijke provincies beschikbaar gekomen.
- Het atlasdeel is te beschouwen als een naslagwerk, waarin de ontwikkeling van de verschillende verdedigingswerken alsmede de nog aanwezige elementen zijn beschreven. Daarbij biedt de uitgebreide literatuurlijst tevens een mogelijkheid voor verdere studie of onderzoek.
- De provincies Overijssel en Gelderland volgden in hun staatkundige geschiedenis grotendeels een gescheiden traject. Geografisch daarentegen zijn er wel overeenkomsten. Dit geldt niet alleen voor het gebied ten oosten van de IJssel, maar vooral voor de rivier zelf. Voor de hieraan gelegen steden, die in beide provincies liggen, was de rivier een belangrijke handelsroute. In de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de IJssel bovendien lange tijd een belangrijk, maar kwetsbaar deel van het Oostelijke Frontier. Ook in latere tijden, tot zelfs na de Tweede Wereldoorlog, was de rivier als linie belangrijk voor de verdediging van ons land.

De Stichting Menno van Coehoorn bracht vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw per provincie beschrijvingen uit van de daar aanwezige verdedigingswerken met een korte toelichting over de ontwikkeling ervan. Sinds 1996 is gekozen voor een bredere opzet, waarbij de verdedigingswerken in hun verband worden geplaatst. Dit houdt in dat een toelichting wordt gegeven over de staatkundige, geografische en krijgskundige ontwikkelingen en de gevolgen op het gebied van de vestingbouw.
Nadat eerst de drie zuidelijke provincies op deze wijze waren beschreven, volgde in 2013 een deel met beschrijvingen van de drie noordelijke. Met dit deel is nu de beschrijving van de beide oostelijke provincies beschikbaar gekomen.
Boek bekijken

DRG uit Velp

Logo DRG

Airwar & Market Garden Battlefieldtours, boeken & DVD, publicaties, onderzoek, lezingen op gebied van Krijgsgeschiedenis mn. WO2, Luchtoorlog '40-'45, Market Garden '44,