Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel hasselman.


 

- 1 + 2: PARALLELEDITIE 1 - Es/Pred/Jona/Hand + Paralleleditie II

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding:  - 1 + 2: PARALLELEDITIE 1 - Es/Pred/Jona/Hand + Paralleleditie II
Schrijver:
Titel: 1 + 2: PARALLELEDITIE 1 - Es/Pred/Jona/Hand + Paralleleditie II
ISBN:
Uitgever: Jongbloed 1998 + 2000
Bijzonderheid: 2x harcover in goede staat , pagina's als nieuw
Prijs: € 5,90
€ 4,00
Meer info 9789050309875 +_9789065390035

De op handen zijnde publicatie van de eerste bijbelboeken in het project [Nieuwe Bijbelvertaling] heeft bij diverse gelegenheden de vraag opgeroepen naar een Paralleleditie met de Statenvertaling. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor een brede groep van belangstellenden deze vertalingen te vergelijken en zich een beeld te vormen van de [Nieuwe Bijbelvertaling].
Recensie(s)

Sinds 1993 werken het Nederlands B3belgenootschap en de Katholieke B3belstichting gezamenl3k aan een nieuwe, oecumenische b3belvertaling, die bedoeld is voor zowel persoonl3k als liturgisch gebruik. De volledige b3bel zal naar verwachting in 2004 gereed z3n, maar nu reeds versch3nt deze deeluitgave, zodat men kennis kan nemen van de nieuwe vertaling en erop kan reageren, terw3l het project nog in uitvoering is. In deze bundel z3n de oudtestamentische boeken Ester, Prediker, Jona en het nieuwtestamentische boek Handelingen opgenomen met korte toelichtingen en verantwoording. Het apocriefe/deuterocanonieke geschrift Judit, dat in de andere editie, "Werk in uitvoering" (zie a.i.'s deze week) is opgenomen, is in deze versie achterwege gebleven, omdat deze uitgave met name bestemd is voor orthodox-gereformeerden. Om dezelfde reden is de tekst van de Statenvertaling opgenomen, zodat de lezers kunnen vergel3ken en wennen aan de nieuwe vertaling, die zich kenmerkt door haar aansluiting b3 het hedendaagse Nederlands. Mede gezien de ophef in de media valt voor deze uitgave een grote belangstelling te verwachten. Aanbieding met redactietekst in verband met actualiteit.
(Biblion recensie, Redactie/P.T.)
Boek bekijken

hasselman uit Breda

Logo hasselman

Alleen levering binnen Nederland. Afhalen is niet mogelijk.