Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel Wijds Uitzicht.


 

Mooren, Piet & Karen Ghonem-Woets. Co-auteurs: Erna van Koeven, Herman Verschuren, Jeanne Kurvers / Paul Rooyackers & Saskia Heerkens/ Tonny Meelis-Voorma, Petra Moolenaar en Harry Overmeijer / Peter van den Hoven - Diversen: Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op school + Spelen met jeugdboeken +Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk + Jeugdliteratuur bestaat niet. Of de voort-durende strijd om het kinderboek.

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding: Mooren, Piet & Karen Ghonem-Woets. Co-auteurs: Erna van Koeven, Herman Verschuren, Jeanne Kurvers  / Paul Rooyackers & Saskia Heerkens/ Tonny Meelis-Voorma, Petra Moolenaar en Harry Overmeijer / Peter van den Hoven - Diversen: Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op school + Spelen met jeugdboeken +Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk + Jeugdliteratuur bestaat niet. Of de voort-durende strijd om het kinderboek.
Schrijver: Mooren, Piet & Karen Ghonem-Woets. Co-auteurs: Erna van Koeven, Herman Verschuren, Jeanne Kurvers / Paul Rooyackers & Saskia Heerkens/ Tonny Meelis-Voorma, Petra Moolenaar en Harry Overmeijer / Peter van den Hoven
Titel: Diversen: Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op school + Spelen met jeugdboeken +Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk + Jeugdliteratuur bestaat niet. Of de voort-durende strijd om het kinderboek.
ISBN:
Uitgever: Bussum: Coutinho / Katwijk: Panta Rhei / Houten: Noordhoff / Zoetermeer: Biblion
Bijzonderheid: 2012, 464 pp., kleur en zw/w ills., softback, ingenaaid, goede staat / 1995, 194 pp., ills., softback, ingenaaid, goede staat / 2012, 288 pp., 5e dr, softback, ingenaaid, nieuwstaat / 2011, 407 pp., ills., softback, nieuwstaat
Prijs: € 60,00
Meer info Deze vier inspirerende boeken over jeugdliteratuur kosten samen 50 euro. Ze kunnen ook apart van elkaar worden gekocht.

Verborgen talenten (30,00 euro) (enkele pagina's met potloodonderstrepingen)
'Wat moet je nou in vredesnaam met een boek?', roept de vader van Matilda in het gelijknamige boek van Roald Dahl. Matilda weet er wel raad mee. Op school heb je echter ook te maken met kinderen die niet van lezen houden en moeite hebben met lezen en taal. De leraar kan leerlingen kennis laten maken met verschillende literaire genres om zo hun literaire smaak en taalvaardigheid te ontwikkelen en leesplezier te bevorderen. En er kan meer. Want je kunt jeugdliteratuur verbinden met alle vakken. Zo kun je bijvoorbeeld een tijdsbeeld oproepen (geschiedenis), verre reizen maken (aardrijkskunde), tijdsduur berekenen (rekenen), een logboek maken (natuuronderwijs) en discussiëren over goed en kwaad (levensbeschouwing). Door op deze wijze met jeugdliteratuur te werken, kunnen cognitieve, esthetische en ethische onderwijsdoelen gecombineerd worden. Zo kunnen de verborgen talenten van leerlingen tot uiting komen. Verborgen talenten is het eerste handboek dat leraren helpt bovenstaande expertise te ontwikkelen. Het boek bestaat uit drie delen. Het inleidende deel 1 schetst de achtergrond van deel 2 en 3. In deel 2 gaan de auteurs uitgebreid in op de theorie en praktijk van de leesontwikkeling, en jeugdliteratuur. Deel 3 laat zien hoe jeugdliteratuur kan worden ingezet in het basisonderwijs. Verborgen talenten is geschreven voor leraren basisonderwijs (in opleiding). Het boek sluit naadloos aan bij de onderdelen van de Kennisbasis Nederlands die betrekking hebben op jeugdliteratuur en leesbevordering. De ondersteunende website bij het boek bevat onder meer opdrachten, titellijsten met aanbevolen jeugdliteratuur, achtergrondmateriaal en verdiepende teksten. De auteurs zijn experts op het gebied van jeugdliteratuur en taaldidactiek. De hoofdstukken voor de diverse vakken zijn geschreven door specialisten op het desbetreffende vakgebied.

Spelen met jeugdboeken (5 euro)
Dit spelenboek bevat een beschrijving van de inhoud en een fragment uit 120 klassieke kinder- en jeugdboeken. Elk fragment kan gebruikt worden voor een spelvorm, zoals toneelspel, taalexpressie, mime en tal van groepsspelletjes, die zonder veel voorbereiding direct gespeeld kunnen worden. De teksten worden gebruikt voor spelvormen als dramaspel, toneelspel, creatief schrijven, taalexpressie, beeldende expressie, dans, poppenspel en mime. De keuze van spelvormen is gericht op de leeftijd van 4 - 16 jaar.

Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk (15,00)
Dit boek is bedoeld voor pabo studenten en leraren in het basisonderwijs. Daarnaast kan het gebruikt worden om studenten aan de lerarenopleidingen basiskennis over jeugdliteratuur bij te brengen. Beginners kunnen met de geboden informatie snel aan de slag, gevorderden kunnen hun kennis verrijken en verdiepen.
In deze vijfde druk is een groot aantal boektitels geactualiseerd. Bij de lessuggesties is geprobeerd om aansluiting te zoeken bij de nieuwe referentieniveaus. In deze nieuwe editie is er speciale aandacht voor de historische canon (Geschiedenis in een boekenkast). Bok elk genre is er ook een paragraaf opgenomen waarin aangegeven wordt hoe je met dat genre kan werken bij andere vakken. Jeugdboeken horen niet alleen thuis in de taallessen maar kunnen ook een stimulans zijn bij alle alle onderdelen van het basisonderwijs.

Jeugdliteratuur bestaat niet (15,00)
Dat de (internationale) jeugdliteratuur de laatste dertig jaar buitengewoon sterk in ontwikkeling is, zal niemand meer betwisten. Zo lezen steeds meer volwassenen kinderboeken, die als kenmerk een 'dubbele geadresseerdheid' hebben, dat wil zeggen zowel jong en oud aanspreken. Inhoud en literaire vormgeving laten heel verschillende lees- en leefervaringen toe, waardoor de traditionele scheiding tussen literatuur voor kinderen aan de ene, en die voor volwassenen aan de andere kant, wordt doorbroken. Steeds vaker is sprake van cross-overs: literatuur waarbij leeftijd er niet of nauwelijks nog toe doet. In 'Jeugdliteratuur bestaat niet' wordt uitvoerig op de context van deze veranderingen ingegaan. Het eerste deel, zeven hoofdstukken, bevat een analyserende terugblik: informatief, samenvattend, onderzoekend, ponerend en hier en daar polemisch wordt een gedetailleerde schets gegeven van de belangrijkste ideeen, tendensen, benaderingen en kwesties die een rol spelen bij de verschuivingen die plaatsvinden in de verhouding tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Het tweede deel, veertien hoofdstukken, bestaat uit verdiepende voorbeelden, toelichtingen en analyses die voortkomen uit en verwijzen naar onderwerpen die in het eerste deel aan bod zijn gekomen. 'Jeugdliteratuur bestaat niet' is een gedocumenteerde studie naar de culturele en literaire emancipatie van het veranderende kinderboek, en is bedoeld voor studenten en docenten literatuur, bibliotheekmedewerkers, critici en ouders.
Peter van den Hoven werkte als docent literaire vorming in het Kunstonderwijs, en schreef over jeugdliteratuur onder andere: Achter de keukendeur (1980), Grensverkeer (1994) en Het goede en het mooie (2004). Hij was acht jaar redacteur van Literatuur Zonder Leeftijd en schrijft recensies over jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Dit boek is een coproductie met Lannoo Campus.

De voortdurende strijd om het kinderboek (uit: Literatuur zonder leeftijd - nummer 88, zomer 2012)
Ruim een jaar geleden, op 6 september 2011, is Peter van den Hoven tijdens zijn vakantie in Italië plotseling overleden, net op het moment dat zijn nieuwste boek zou verschijnen. Heel bewust had hij dit boek, waaraan hij een paar jaar met veel plezier heeft gewerkt, de uitdagende titel 'Jeugdliteratuur bestaat niet, Of de voort-durende strijd om het kinderboek' meegegeven. Peter van den Hoven wilde debat, omdat hij ervan overtuigd was dat schrijven en discussiëren over jeugdliteratuur een noodzakelijke voorwaarde zijn om het vakgebied als maatschappelijk fenomeen én als wetenschappelijk studie-object te laten groeien en bloeien.
Van den Hoven had een passie voor jeugdliteratuur, maar kon ook gepassioneerd schrijven en spreken over jeugdtheater. In zijn laatste boek heeft hij dat bewust niet gedaan, omdat hij zijn volle aandacht wilde geven aan de strijd om het kinderboek. De strijdbaarheid die hij zelf aan de dag legde in de studie van de jeugdliteratuur, zag hij graag terug bij de jeugdboekenauteur, zoveel wordt duidelijk wie het hoofdstuk in zijn boek leest over ‘een fijn afgeschermd wereldje’. Van den Hoven maakte zich druk over de oppervlakkigheid van de jeugdliteratuurkritiek. Van echte kritiek was volgens hem geen sprake: recensenten streefden vooral leesbevordering en boekpromotie na. In 'Jeugdliteratuur bestaat niet' ziet Van den Hoven nog steeds weinig verbetering op dit punt en signaleert hij dat vooral internetrecensies ‘de aloude boekpromotionele erfenis’ (p. 48) voortzetten. Serieuze kritieken zijn te vinden in tijdschriften als De Leeswelp, een tijdschrift waarvoor Peter van den Hoven ook zelf graag schreef. Jen de Groeve, hoofdredacteur van De Leeswelp, gaat in haar bijdrage in op de verschillen tussen recensies over jeugdliteratuur en die over literatuur voor volwassenen.
Literatuur zonder leeftijd was vaak het platform waarop Peter van den Hoven van gedachten wisselde met collega's die net als hij een duidelijke visie hadden op jeugdliteratuur, jeugdliteratuurkritiek en de geschiedenis van de jeugdliteratuur. Eén van hen was Harry Bekkering.
Peter van den Hoven eindigt het eerste deel van 'Jeugdliteratuur bestaat niet' met een verwijzing naar Das Elend unserer Jugendliteratur (1896) van Heinricht Wolgast. Het is een boek dat hem inspireerde en dat naar zijn mening ook na meer dan honderd jaar nog ‘springlevend’ is. Zijn eigen boek zal op zijn beurt zeker ook onderzoekers en studenten jeugdliteratuur inspireren.
Boek bekijken

Wijds Uitzicht uit Exloo

particulier

De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.