Alle boeken van Aquila Antiquariaat uit Lochem

Aquila Antiquariaat heeft in totaal 10042 boeken

Logo Aquila Antiquariaat

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Boeren van Oolen. Pentek... AUCTOR.: De Boeren van Oolen. Pentekeningen van Stan van Oppel. Kleuromslag van Edmond van Oppel. Antwerpen: L. Opdebeek, 1946. 8vo, 22.5cm. 96 blz., 5 teken. in tekst. Geb., orig. geïllustr. kart. band. Goed expl. € 12.50 Aquila Antiquariaat
De boekenwet. Overdruk uit ... POTTERS, P.: De boekenwet. Overdruk uit Verklaring van den Katechismus der Nederlandsche Bisdommen, vierde deel. 's-Hertogenbosch: Teuling, 1921. 8vo,. 24cm. 20 blz. Geniet, orig. omslag. Knikje in één hoek, overigens goed. - Censuur! "In onze ... € 7.50 Aquila Antiquariaat
De bodem van Limburg. Toeli... Broek, J.M.M. van den, 1966.: De bodem van Limburg. Toelichting bij Blad 9 van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000. Wageningen: Stichting voor Bodemkartering, 1966. 4to. VIII,147 blz., 81 fig., foto's en diagrs. in tekst, 1 grote gevouwen gekl. kaart met gev. blad ... € 25.00 Aquila Antiquariaat
De bodem onder Amsterdam, o... HARTING, Pieter (1812-1895).: De bodem onder Amsterdam, onderzocht en beschreven. N. Verh. 1e Kl. Kon. Nederl. Inst., 3e R., 5 (1852): blz. 73-232, 6 profielen en plattegr. op 1 uitvouwb. gelithogr. plaat, 44 fig. van kleine fossielen ... € 80.00 Aquila Antiquariaat
De blokboeken en incunabele... JASPERS, Gerard J.: De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry. Haarlem: De Vrieseborch, 1988. 8vo, 24cm. Pp. 309,[3], double-sided col. frontisp., 130 illustr. in text (few col.), bibliogr. Hard... € 15.00 Aquila Antiquariaat
De bloementuin. Handleiding... Voute, E.J., 1903.: De bloementuin. Handleiding voor de cultuur van bloemen in Nederlandsch-Indië. [Indische Landbouwbibliotheek, III.] Batavia: G. Kogg, 1903. Small 8vo. Pp.. 184,[2], 22 drawings on 3 fold. plates, index. Orig. printed boards. Simple repair t... € 25.00 Aquila Antiquariaat
De blîde berntsjes. In boek... DYKSTRA, Waling [Gerritsz] (1821-1914).: De blîde berntsjes. In boekje mei moaije printsjes en rîmkes der by. Frentsjer [Franeker]: T. Telenga (n.d., c. 1850?]. Square 8vo, 14.5x14cm. Pp. 38, 9 monted lithographs coloured by hand. New plain marbled boards, orig... € 75.00 Aquila Antiquariaat
De blauwe reiger. [Kosmos V... BLOK, Alfred, &DYBBRO, Tommy.: De blauwe reiger. [Kosmos Vogelmonografiëen.] Amsterdam: Kosmos, 1980. Gr. 8vo, 25cm. 79 blz., talr. foto's, teken. en kaartjes, bibliogr. Ingen., orig. geïllustr. omslag... € 10.00 Aquila Antiquariaat
De biologie van de djatiter... Kalshoven, L.G.E., 1930.: De biologie van de djatitermiet (Kalotermes tectonae Damm.) in verband met zijn bestrijding. Wageningen: H. Veenman, 1930. 8vo. Pp. [xii],154, 53 photos on 20 plates, 7 figs., tables, diagrs., refs. Orig. wrappers. - Doctor... € 15.00 Aquila Antiquariaat
De biologie als wetenschap.... Pinkhof, M., 1925.: De biologie als wetenschap. Een methodologische studie. Academisch proefschrift [...] aan de Universiteit van Amsterdam [...]. Amsterdam 1925. 8vo, 24.3cm. XII,64 blz., noten, bibliogr., blad "stellingen" los inliggend. Ingen., orig. omslag. O... € 10.00 Aquila Antiquariaat
De Binnenlandse Strijdkrach... Ojen, G.J. van, Jr., 1972.: De Binnenlandse Strijdkrachten. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens Wereldoorlog II. Hoofddeel IV, dell 2.) 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij. 8vo, 24cm. Vol. 1: pp. xvi,1-712; vol. 2: pp. [iv],713-1120, few illus. in text, booklet of 9 maps a... € 40.00 Aquila Antiquariaat
De betrekkingen tusschen Zw... WRANGEL, E.: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de Zeventiende Eeuw. Uit het Zweedsch vertaald door Mevrouw Beets-Damsté. Leiden: E.J. Brill [voor] Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1901. Gr. 8vo, 25.5cm. XII,420 blz., noten & refs., naamregister. Ingen., orig. bedrukte omslag, onafgesne... € 20.00 Aquila Antiquariaat
De beteekenis van Charles d... VEENDORP. H.: De beteekenis van Charles de l'Escluse voor den Hortus te Leiden. Nederl. Kruidk. Arch., 45 (1935): pp. 25-96, 4 illustr. in text, tabs., bibliogr. Extract, plain new wrappers. With English summary: "... € 8.00 Aquila Antiquariaat
De bende van Magliana. Vert... DE CATALDO, Giancarlo.: De bende van Magliana. Vertaald door Karolina Sabbatino-Heybroek en Patrizia Zanin. [Tweede druk.] Amsterdam:: Lebowski Publishers, 2010. 8vo, 22.8cm. 603,[5] blz. Paperback, geïllustr. omslag. Ongelezen exemplaar, als nieuw. € 15.00 Aquila Antiquariaat
De belangrijkste Nederlands... TIL, Hendrik Nicolaas van (Deventer 1798 - Amsterdam 1872).: De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd in geschiedkundige en zedelijke taferelen geschetst. Zutphen: H.C.A. Thieme, 1828. 8vo, 18cm. [XII],227 blz., titelblad in kopergravure met groot vignet (H.P. Oosterhuis del., Dl. Voo... € 50.00 Aquila Antiquariaat
De avifauna van het Prinsen... Brouwer, G.A., 1934.: De avifauna van het Prinsenhof en omgeving (Friesland). Ardea, 23(1/2): pp. 1-50, 2 plates, 1 map, refs. Offprint, orig. wrappers € 7.50 Aquila Antiquariaat
De avifauna van de Braekman... Suetens, W. (et al.), 1961.: De avifauna van de Braekmanpolder. Le Gerfaut / De Giervalk, Jg. 1961 (2): pp. 1-50, 1 sketch map. Offprint, orig. wrappers. € 7.50 Aquila Antiquariaat
De autobiografie van Piet H... HEUWEKEMEIJER, Piet.: De autobiografie van Piet Heuwekemeijer, vijftig jaar symfonieorkest. Amsterdam: Uitgeverij De Appelbloesem Pers, 2000. 8vo, 23.8cm. 187 blz., enige illustr. in tekst, naamregister. Geb., geïllustr. kart. band met linne... € 35.00 Aquila Antiquariaat
De architectuur van het Sin... BEEKUM, Radboud van.: De architectuur van het Sinai Centrum. Amsterdam: Sinai Centrum, 2008. Oblong 8vo, 22x24cm. 128 blz., talr. foto's in kleur , plattegr., bibliogr. HGeb., geïllustr. kart.... € 15.00 Aquila Antiquariaat
De Archieven der Gemeente K... DON, J.: De Archieven der Gemeente Kampen. Kampen: Gemeente Kampen, 1963-1971. 3 delen, 8vo, 24.3cm. Deel 1: XXII,338 blz., registers; deel 2: XL,[2],758 blz., registers; deel 3: ... € 40.00 Aquila Antiquariaat
De andere waarheid. Een nie... ANDRIESSEN, J.H.J.: De andere waarheid. Een nieuwe visie op het onstaan van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Tweede druk. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1999. Octavo, 23.8cm. 288 blz., talr. illustr. in tekst, bibliogr., personenreg. Geb., kart. band in geïl... € 20.00 Aquila Antiquariaat
KAHN, E.Z.: - De Amazone. KAHN, E.Z.: De Amazone. Den Haag: N.V. Servire, 1932. 8vo, 19cm. 72 blz. Ingen., orig. omslag, voorzijde met 5 foto's van scènes uit het toneelstuk. Goed... € 10.00 Aquila Antiquariaat
De advocaat in den caricatu... VETH, Cornelis.: De advocaat in den caricatuur. Met een inleiding van Mr. Wilhelm Loeb. Amsterdam: Van Munster's Uitgevers-Maatschappij, [z.j., ca. 1925]. 4to, 26.5cm. [VI],,34 blz., talr. illustr. op 90 ongenuimmerde platen, enkele illustr. in tekst. Geb... € 15.00 Aquila Antiquariaat
De adder. [Dieren dichterbi... Ameling, A.D., 1978.: De adder. [Dieren dichterbij, 4.] Utrecht: Het Spectrum. 8vo. Pp. 116, 57 photos and figs., index. Hardbound, orig. laminated pictorial boards in dust-jacket... € 10.00 Aquila Antiquariaat
De Achelse Kluis. Geschiede... WELL, Edmundus van (1827-1895).: De Achelse Kluis. Geschiedenis der Abdij van O.L.V. van La Trappe te Achel. Ingeleid en uitgegeven door Domien de Jong, Archivaris van de Abdij. Achel: Domien de Jong, 1974. Folio, 33cm. XII,184 blz., frontisp., 30 foto's en facsimilé's, noten. Orig. geïllustr. papieren o... € 15.00 Aquila Antiquariaat
De aardschors en hare gedaa... HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN, Hermanus (1841-1891).: De aardschors en hare gedaanteveranderingen. Haarlem: Kruseman & Tjeenk Willink, 1876. 8vo, 23.5cm. Pp. IV,271,[5], 2 kaarten, 60 houtgrav. in tekst, noten & refs. Geb., orig. linnen stem... € 50.00 Aquila Antiquariaat
De aardklok. Met planten en... JACOBS, Una.: De aardklok. Met planten en dieren het aardjaar rond. Anstwerpen & Amsterdam: Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, 1985. Oblong 4to, 23.8x25cm. 35,[3] blz. geheel in kleur geïllustreerd. Geb., orig. gelamin. geïllustr. ... € 20.00 Aquila Antiquariaat
Dødemansbugten. An Eskimo s... Larsen, H., 1934.: Dødemansbugten. An Eskimo settlement on Clavering Island. (Treaarsexpeditionen til Christian den X's Land 1931-34 under ledelse af Lauge Koch.) [Meddel. om Gønland, 102(1).] Copenhagen: C.A. Reitzel. 4to, 27cm. Pp. 195,[35], 347 photos of artefacts and other objects on 16 pls., 4 fold. plans, 42 pho... € 65.00 Aquila Antiquariaat
Décors géométriques. SCHMIDT, Clara.: Décors géométriques. Paris: L'Aventure, 1997. 4to, 29.7cm. Pp. 175, numerous large reproductions (mostly in colour) of historical geometrical deco... € 25.00 Aquila Antiquariaat
DBS Double Helical Gear and... : DBS Double Helical Gear and its application as a high effeciency speed reducer. Huddersfield: David Brown & Sons. [n.d., ca. 1920?]. Small 4to, 21.8cm. Pp. 136, 65 photos (mostly full-page) and figs., subject index. Paperbound, orig.... € 45.00 Aquila Antiquariaat
Datos para el estudio de la... Sampelayo, P.H., 1944.: Datos para el estudio de la hojas del Mapa Geologico 1:50.000 Gijon [y] Oviedo (29). Madrid: Instituto Geologico de España, 1944. 8vo, 24cm. Pp. 121,[27], many figs. and photos of fossils on 17 plates, 1 fold. table, 2 fold. secti... € 20.00 Aquila Antiquariaat
Das Wesen der idealistische... MEYER, Adolf.: Das Wesen der idealistischen Biologie und ihre Beziehungen zur modernen Biologie. Arch. Gesch. Math. Naturwiss., Techn., 2: pp. 150-178, 1 fig., refs. 8vo. Offprint, orig. wrappers. € 7.50 Aquila Antiquariaat
Das Wellengebirge in der Ge... Schmidt, M., 1907.: Das Wellengebirge in der Gegend von Freudenstadt. [Mitt. Geol. Abt. Kgl. Württemberg. Stat. Landesamt., 3.] Stuttgart. 8vo. Pp. [iv],99, several photos on 2 pls., 8 figs., refs. Orig. wrs. - Middle Triassic (lower Musch... € 10.00 Aquila Antiquariaat
Das Watt im Raum Neuwerk/Kl... Falkus-Seelig, A., 1998.: Das Watt im Raum Neuwerk/Kleiner Vogelsand. // Ritz, M. Die Vegetationseinheiten der Aussendeichswiesen von Neuwerk. [Hamburg. Vegetationsgeigr. Mitt., 4.] Hamburg: Institut f ür Geographie und Wirtschaftsgeographie. 4to, 29.6cm. Pp. vi,117, 10 maps, 42 figs., tabs., bibl. Orig. wrs. - Scarce. € 30.00 Aquila Antiquariaat
Das Wasserbuch. Schriften u... LEONARDO DA VINCI.: Das Wasserbuch. Schriften und Zeichnungen. Ausgewählt und übersetzt von Marianne Schneider. München: Schirmer / Mosel, 1996. Folio, 31.7x26.3cm. 168 S., kolor. Frontisp., 47 kolor. Faksimile-Taf., 29 Abb. im Text, Quellennach... € 30.00 Aquila Antiquariaat
Das Vorkommen der "seltenen... Schilling, J., 1904.: Das Vorkommen der "seltenen Erden" im Mineralreiche. München und Berlin: R. Oldenbourg. Large 4to, 30cm. Pp. viii,115, many tables in text, refs., index. Orig. printed wrappers, uncut. Spi... € 20.00 Aquila Antiquariaat
Das Verhalten einiger Delph... Pilleri, G., & Knuckey, J., 1968.: Das Verhalten einiger Delphinidae [...] im westlichen Mittelmeer. Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste, 26: pp. 31-76, several photos on 38 plates, 9 figs., refs. Plain wrappers. € 14.00 Aquila Antiquariaat
Das Verhalten der Seitenorg... Escher, K., 1925.: Das Verhalten der Seitenorgane der Wirbeltiere und ihre Nerven beim Übergang vom Landleben. Acta Zool. [Stockholm], 6: pp. [ii],307-416,[2], 56 figs., refs. Orig. printed wrappers. - Doctoral thesis, University of Zuric... € 15.00 Aquila Antiquariaat
Das Verbleib der organische... Hecht, F., 1933.: Das Verbleib der organischen Substanz der Tiere bei meerischer Einbettung. Senckenberg., 15(3/4): pp. 165-249, 19 illus. in text, refs. Offprint, orig. wrs. € 8.00 Aquila Antiquariaat
Das Untere Welllengebirge d... ZIPPRICH, Kurt.: Das Untere Welllengebirge der Kraichgaues in der Mosbacher und Freudenstädter Fazies. Verh. Naturhist.-Med. Ver. Heidelberg, 18: S. [II],31-88, 3 Fig. Sonderabdruck, Orig.-Brosch. € 10.00 Aquila Antiquariaat
Das untere Angoumien in den... Elbert, J., 1901.: Das untere Angoumien in den Osningbergketten des Teutoburgerwaldes. Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf., 58: pp. 77-167, 3 fold. pls. of fossils, 1 fold. section, 14 figs. in text and on 1 pl., refs. Offprint,... € 16.00 Aquila Antiquariaat
Das Unterdevon im westliche... Nöring, F.K., 1939.: Das Unterdevon im westlichen Hunsrück. [Abh. Preuss. Geol. Landesanst., N.F., 192.] Berlin. Large 8vo. Pp. 96, 8 pls. of photos, maps, and sections, 11 figs., bibl. Orig. printed wrs. € 20.00 Aquila Antiquariaat
Das Theater Carcía Lorcas. ... RINCÓN, Carlos.: Das Theater Carcía Lorcas. Aus dem Spanischen übersetz von Gerda Schattenberg. [Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft, Band 38.] Berlin; Rütten & Loenig, 1075. Oktav, 23.8cm. 452 S., ausführl. Noten (S. 327-428), Personenreg. Geb., Orig.-Leinen mit Schutzumsc... € 15.00 Aquila Antiquariaat
Das Tertiär von Jatznick i.... Warneck, W., 1926.: Das Tertiär von Jatznick i. Pom. und seine stratigraphische Stellung in Norddeutschland. [Abh. Preuss. Geol. Landesanst., N.F., 101.] Berlin. Large 8vo. Pp. 112, 1 pl. of fossil molluscs, 14 figs., bibl. Wrs. € 15.00 Aquila Antiquariaat
Das Tertiär von Heilsberg i... Klebs, R., 1885.: Das Tertiär von Heilsberg in Ospreussen. Jahrb. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst., Jg. 1884: pp. 334-380, 8 sections on 3 plates, 3 photos of scenery on 1 plate, 1 coloured geological map. Larg... € 15.00 Aquila Antiquariaat
Das Silberlinien- oder neur... Klein, B.M., 1943.: Das Silberlinien- oder neuroformative System der Ciliaten. Ann. Naturhist. Mus Wien, 51(1): pp. 156-336, numerous microphotos on 15 plates, 20 figs., bibliogr. Paperbound, orig. printed journa... € 35.00 Aquila Antiquariaat
Das siebte Exemplar von Arc... Wellnhofer, P., 1993.: Das siebte Exemplar von Archaeopteryx aus den Solnhofener Schichten. / Herzog, K. Stammesgeschichtliche Entwicklung des Flugvermögens der Vögel. / Tischlinger, H. Überlegungen zur Lebensweise der Pterosaurier [....]. Archaeopteryx, 11: pp. 1-47, 2 col. photogr. pls., sveral b&w (micro)photos on 7 pls., 16 figs., bibl.; p. 49-61, 1 pho... € 17.50 Aquila Antiquariaat
Das Sehen, besonders mit Rü... GILTAY, E.: Das Sehen, besonders mit Rücksicht auf den Gebrauch optischer Instrumente. Leiden: E.J. Brill [n.d., c. 1890?]. 8vo, 19.3cm. Pp. viii,77, 1 fold. pl., 13 figs. in text, 1 stereogram on thin cardboard in rear pock... € 40.00 Aquila Antiquariaat
Das schweizerische Apotheke... RORDORF, Harmann.: Das schweizerische Apotheker-Studium vor 50 Jahren, 1883-1888. / Apotheker Crusius und seine Getreuen. Ein Zeitbild nach den Erinnerungen eines alten Züricher Apothekers. [o.O.:] Gesllschaft für Geschichte der Pharmazie, 1938. Gr.-Ottab, 25.8cm. 111 S., 4 Taf., 14 Abb. im Text. Orig.-Brosch.Ecken ein wenig bestossen, sonst gu... € 20.00 Aquila Antiquariaat
Das Schwefelkies-Zinkblende... Ehrenberg, H., Pilger A., & Schröder, F., 1954.: Das Schwefelkies-Zinkblende-Schwerspatlager von Meggen (Westfalen). (Monographien der deutschen Blei-Zink-Erzlagerstätten, 7.) [Beih. Geol.Jahrb., 12.] Hannover. 8vo. Pp. 354, 24 pls. of (micro)photos, 3 fold. col. plans, 2 fold. sections, 147 illus. in text, bi... € 35.00 Aquila Antiquariaat

| Pagina : 1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 200 |