Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 947 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Statistieke opgave en besch... Langeveld, L. A./ Verheij, C. A./ Heurn, J. van. Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, waarbij: de geschiedenis en de beschrijving der merwedetakken beneden Dordrecht. (meer info) Rotterdam, W. J. van Hengel, 1893 Goed exemplaar € 80,00 boekverkoper
Davids boetveerdigheid en t... Langhans, Johan Lodewyk Davids boetveerdigheid en traanen- vloed en desselfs verhoringe en val zyner vyanden; bestaande in vyftig betragtingen over den zesden Psalm, voorgesteld tot stigtinge van boetvaardige kinderen Gods (meer info) Abraham Graal 1756 Nieuwe half perkamenten band, register heeft drie nette op oud papier copys € 175,00 boekverkoper
Korte Aenlaydinge tot de leere Lantman, Thadaeus de Korte Aenlaydinge tot de leere (meer info) s'Gravenhage, Jasper Doll 1669 Reprint - naam voorin € 45,00 boekverkoper
Versameling van Twintig sti... Lantman, Thadaeus de Versameling van Twintig stigtelijke en zielroerende Predikatien, Gedaan en naargelaten. (meer info) sGravenhage, Meyndert Uytwerf 1694 Reprint - Staat stempel voorin € 60,00 boekverkoper
Spiegel voor het Vereeniggd... Laren, Joos van Spiegel voor het Vereeniggde Nederland, voorgesteld uit Matth. XI vers 23, 24. (meer info) Gouda, B H Maaskant zj Reprint € 37,50 boekverkoper
Korte en Bondige Verklaring... Laren, Joos van Korte en Bondige Verklaringe over den Sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde Predicatien. (meer info) Vlissingen, Abraham van Laren 1669 Reprint € 35,00 boekverkoper
De Versoetende Bitterheyd, ... Lassenius, Joahnnes De Versoetende Bitterheyd, tot algemeen Troost in allerhande Geestelyke en Lichamelyke aanvechtingen enz. (meer info) Amsterdam, Zacharias Romberg, 1737 later kunstleren band € 85,00 boekverkoper
De Hemelsche morgendauw der... Lassenius, Johan De Hemelsche morgendauw der soete genade, uyt verscheidene droppelen veeler heerlyke Kernspreuken de H. Schrift, ter besproeying van den Kweekhof van Christus enz.. (meer info) Amsterdam, Zacharias Romber, 1737 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Kort begrip der Institutie,... Launeum, Giulielmum Kort begrip der Institutie, of onderwijsinge der christelijcker Religie, beschreven van Joannes Calvinus, Waer in, op de tegenwerping der tegenpartijen, korte, nochtans seer vaste, en stercke, verantwoordingen ghestelt worden. (meer info) Amsterdam, Gillis Dirck Booner, 1650 Origineel perkament, schutblad aan binnenkant is verstevigd € 150,00 boekverkoper
Belydenis Predicatie, sommi... Laurentium, Jacobum Belydenis Predicatie, sommierlick gedaen voor het houden des Heylighen Avondmaels in de Kercke van Amsterdam, ende nu wijdloopigher verhandelt (meer info) Amsterdam, Hendrick Laurensz 1641 Nieuwe halfleren band met ribben € 150,00 boekverkoper
De Triumpherende Vorstinne ... Lawrence, Matthew De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en t (meer info) Amsterdam, Johannes van Someren 1664 Reprint - een schutblad ontbreekt voorin € 55,00 boekverkoper
De Triumpherende Vorstinne ... Lawrence, Matthew De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en t (meer info) Amsterdam, Johannes van Someren 1664 Reprint € 70,00 boekverkoper
Brieven van/ Sions Lofzange... Ledeboer, L. G. C. Brieven van/ Sions Lofzangen in Benaauwde tijden/ Sions Lof- en Treurzangen, benevens eenige Gelegenheidsgedichten (meer info) 's Gravenhage, J. van Golverdinge, 1865/1844/1866 Originele halfleren band, rug is een keer gerepareerd, drie werken in één band € 65,00 boekverkoper
Kerstfeest voor wim eb weis Leerdam, Nellie van Kerstfeest voor wim eb weis Barneveld, gebr Koster, 2016 Nette staat, AVI 1/ AVI M3 € 4,00 boekverkoper
Godvreezende Zeeman Leeuwarden, N S van Godvreezende Zeeman (meer info) Amsterdam, ten Brink de Vries 1865 Reprint € 45,00 boekverkoper
De Godsdienstige christen, ... Leeuwarden, N. S. V. De Godsdienstige christen, in zynen Aart, en in zyn Gedrag omtrent de pligten van den Openbaren godsdienst, vertoont Uyt verscheyden Uytgeleesene Plaatsen der Heilige Schrift enz. (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722 Nieuwe half leren band met ribben en titelschiltje, Deel 4 € 65,00 boekverkoper
Des Godsdienstige christens... Leeuwarden, N. S. V. Des Godsdienstige christens betragtingen in zyn eenzaamheyt, vertoont in de verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsten, tot opwekking, bestiering en vertroosting (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1731 Nieuwe halfleren band met ribben, mist register, snede is beetje vies € 40,00 boekverkoper
De Godsdienstige christen, ... Leeuwarden, N. S. V. L. De Godsdienstige christen, in zynen Aart, en in zyn Gedrag, omtrent de Pligten van e Openbaren Godsdienst, vertoont Uyt verscheyden Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1716 Origineel perkamenten band € 75,00 boekverkoper
De Godsdienstige christen, ... Leeuwarden, N. S. V. De Godsdienstige christen, in zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van de openbaaren godsdienst, vertoont Uyt verscheyden Uytgeleezene plaatsten der Heylige Schrift (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius. 1722 Origineel leer met ribben, goudopdruk en slotje, rug is een keer gerestaureerd, is een nieuw stuk le... € 50,00 boekverkoper
De Bevestigde christen, aan... Leeuwarden, N. S. V. De Bevestigde christen, aangespoort om het alle yver de Heilig making na te jagen. Ter ontdekking e overtuyging van Uyterlyke belyderen, en laauwe christenen enz (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1743 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Des Godsdienstige christens... Leeuwarden, N, S, V, L. Des Godsdienstige christens betragtingen in zyn eenzaamheyt, vertoont in verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1730 Origineel perkament € 75,00 boekverkoper
De wedergeboren christen,  ... Leeuwarden, N. S. Van De wedergeboren christen, waarbij; de verlooren zondaar (meer info) Amsterdam, wed. De Groot, 1724 , Groningen, Seerp Bansema, zj Twee boeken in één band, origineel perkament € 250,00 boekverkoper
Korte begryving van het Ugd... Leeuwen, Simon van Korte begryving van het Ugdunum Batavorum nu Leiden/ met gravures (meer info) Leyden, Johannes van Gelder 1672 Reprint € 50,00 boekverkoper
Bijbellezingen over het Boe... Leeuwen, W van Bijbellezingen over het Boek Jona, met een voorwoord van ds. C. Smits (meer info) Scherpenisse, Boekhandel en Uitgeverij Kleppe, 1979 Nette staat € 15,00 boekverkoper
Nagelaten oefeningen, 25 oe... Leeuwen, Weleerwaarde W. van Nagelaten oefeningen, 25 oefeningen (meer info) Scherpenisse, Boekhandel en Uitgeverij Kleppe, 1977 overnieuw in de band gezet € 15,00 boekverkoper
Merkwaardige kastelen in Ne... Lennep, Mr. J. van en Hofdijk, W. J. Merkwaardige kastelen in Nederland, veel kastelen worden in deze boeken beschreven met een duidelijke uitleg (meer info) Amsterdam, G. W. Tielkemener, 1854/1854/1855 Drie delen, kartonen banden die overigens sleeds zijn, boekblokken zijn goed met vele kleuren gravur... € 95,00 boekverkoper
De Geessel der Sonden. Vert... Leupenius, Petrus De Geessel der Sonden. Vertoonende Het Wesen, Oorsaaken, Eigenschappen, en Werkingen der Sonden, als ook Middelen tegen de selve. (meer info) Amsterdam, Hendrik Donker 1651 Reprint € 65,00 boekverkoper
H Kaineh, AIAOHKH, Het Nieu... Leusden, Johannes H Kaineh, AIAOHKH, Het Nieuwe Testament, met de Nederduytsche overzettinge, in welk niet alleen 1900 uytgelezen Versen; behelzende alle de Woorden des Nieuwen Test, met een sterre worden getekent enz. (meer info) Amsterdam, Hendrick Wetstein, 1698 Half leer met marmers, boven en onderkant rug sleeds, Met titelprent en uitvouwbaar kaartje van Isra... € 250,00 boekverkoper
Stichtelyke Gezangen en ove... Leuvenig, Bartholomeüs van Stichtelyke Gezangen en overdenkingen, met eenige voorafgaande aanmerkingen over het Christelyk zingen. (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion, 1744 Origineel perkament , twee delen in één band € 150,00 boekverkoper
De verborgenheid des Geloof... Leydekker, Melchior De verborgenheid des Geloofs eenmaal den Heiligen overgelevert, of het Kort begrip der Ware Godgeleerdheid, beleden in de Gereformeerde kerk (meer info) Rotterdam, Adrianus van Dyk 1700 Reprint € 40,00 boekverkoper
De loff en Eere Jesu Christi Leydekker, Melchior De loff en Eere Jesu Christi (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1708 Reprint - mist schutblad voorin € 30,00 boekverkoper
Verzameling van eenvoudige ... Lier, van Helperus Ritzema Verzameling van eenvoudige leerredenenaan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop (meer info) Dordrecht, W van Yzerworst, 1796 Nieuwe halferen band met ribben en titelschiltje, leren hoekjes en marmers zijn linnen € 95,00 boekverkoper
Nieuwe verzameling van eeni... Lis, Hedrik Nieuwe verzameling van eenige Oeffeningen, over verscheide Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek/ Utrecht, de wed, J. J. van Poolsum 1765 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Verzameling van twintig oef... Lis, Hendrik Verzameling van twintig oeffeningen over verscheide Keurstoffen, zoo uit het Oude als het Nieuwe Testament; weleer by verscheydene gelegenheden uytgesproken enz (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Nieuwe rug onder de oude gezet, Gotische letter € 35,00 boekverkoper
Verzameling van twintig oef... Lis, Hendrik Verzameling van twintig oeffeningen over verscheide Keurstoffen, zoo uit het Oude als het Nieuwe Testament; weleer by verscheydene gelegenheden uytgesproken enz (meer info) s Gravenhage, Otto van Thol, Utrecht, L. J. van Poolsum, 1759 Nieuwe halfperkamenten band met marmers € 75,00 boekverkoper
Verzameling van twintig oef... Lis, Hendrik Verzameling van twintig oeffeningen over verscheide Keurstoffen, zoo uit het Oude als het Nieuwe Testament; weleer by verscheydene gelegenheden uytgesproken enz (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Nieuwe kunstleren band met tielschiltje, gotische druk € 40,00 boekverkoper
Verzameling van twintig oef... Lis, Hendrik Verzameling van twintig oeffeningen over verscheide Keurstoffen, zoo uit het Oude als het Nieuwe Testament; weleer by verscheydene gelegenheden uytgesproken enz (meer info) s Gravenhage, Otto van Thol, Utrecht, L. J. van Poolsum, 1759s Gravenhage, Otto van Thol, Utrecht, L. J. van Poolsum, 1759 Latere hafl leren band, sleeds, paar pagina's in de midden wat donkerder en soms wat markering in de... € 50,00 boekverkoper
De Banier der Volken, 8 pre... Lmain, ds W. C. De Banier der Volken, 8 preken gehouden in oorlogstijd, in Rotterdam-Zuid (meer info) Zijndrecht, de Roo, 2013 Als nieuw € 7,50 boekverkoper
Beschouwingen Sions, deel 1... Lodensteijn, Jodocus Rijp, Henricus van Beschouwingen Sions, deel 1 en 2, aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand enz.....waarbij het leven en sterven van lodensteijn, met de rouwpreek door H van Rijp, waarbij het geval van J. Koelman (meer info) URK, De vuurtoren ZJ, fotomechanische heruitgave van Amsterdam, H. Höveker, 1839 Twee delen in één band, net exemplaar € 17,50 boekverkoper
Beschouwingen van Zion: oft... Lodensteyn, Jodocus van Beschouwingen van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over de tegwoordigen toestand van het gereformeerde christen volck, in vijf delen, waarachter Geestelyke gedachten na zijn dood uitgegeven: aangaande het ware wezen van Menschen enz en een preek (meer info) Utrecht, Willem Clerck, 1683 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, snede is wat teer € 125,00 boekverkoper
De Heerlykheyd van een waar... Lodensteyn, Jodocus van De Heerlykheyd van een waar christelyk leven: uytblinkende in een godzalige wandel (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1711 NIeuwe band, half leer met ribben en titeschiltje € 85,00 boekverkoper
Geesteyke opwekker, voor he... Lodensteyn, Jodocus van Geesteyke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom, voorgestelt in X predikatien (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1716 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
Beschouwinge van Zion:ofte ... Lodensteyn, Jodocus van Beschouwinge van Zion:ofte aandagten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het Gereformeerde christen volk, in 5 delen, waarbij; Geestelyke gedachten, waarbij; Zions wee-klagen, of droevige nagedachten over het leven en sterven van Lodens (meer info) Amsterdam, A en J Douci en O en P van Thol, 1739 Nieuwe halfperkamenten band € 125,00 boekverkoper
Beschouwinge van Zion:ofte ... Lodensteyn, Jodocus van Beschouwinge van Zion:ofte aandagten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het Gereformeerde christen volk, in 2 delen, waarbij; droevige nagedachten over het leven en sterven van Lodensteyn, waabij; beschouwinge van zion of aandachten (meer info) Amsterdam, Hoveker, 1839 Nieuwe halfleren band met titelschiltje, nieuwe letter € 75,00 boekverkoper
Negen Predikatien, over een... Lodensteyn, Jodocus van/ Smytegelt, Bernardus Negen Predikatien, over eenge stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog mider gepractiseert/ 12 leerredenen over verscheidene teksten (meer info) Rotterdam, Huge zj Kunstleren band met titelschiltje - nieuwe letter € 25,00 boekverkoper
Boet-Predikatien -over Jere... Lodensteyn, Jodocus van Boet-Predikatien -over Jeremia XLV met toegift met twee preken van Corn. Brinkman (meer info) Utrecht, Samuel de Waal en van den Brink 1779 Reprint € 25,00 boekverkoper
Het licht schijnt overal, K... Lon Long ago in Bethlehem Het licht schijnt overal, Kerstliederen met een vierstemmige zetting, harmonisaties Dick van Luttikhuizen tenzij anders vermeld (meer info) Houten, Den Hertog, 2000 als nieuw € 5,00 boekverkoper
Negen Predikatien, over een... Londensteyn's, J. van Negen Predikatien, over eenoge stoffen, dwelkde heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert enz. (meer info) Rotterdam, gebr. Huge zj Nieuwe kunstleren band € 22,50 boekverkoper
Vallemonts Historie-saal, b... Lonrain, Pierre le Vallemonts Historie-saal, behelsende de voornaamste gronden van d'Algemene Historie; en tijdkundige vertooning van alle aansienlijke Oude Heerschappyen enz (meer info) Leyden, Boudewijn van der Aa, 1703 Origineel Perkament, klein gaatje in de titelpagina € 185,00 boekverkoper
Wilhelmus á Brakel, ingelei... Los, Dr. F. J. Wilhelmus á Brakel, ingeleid door prof. dr. W. van 't Spijker (meer info) Leiden, uitgeverij J. J. Groen en Zoon, Net exemplaar, soft cover € 6,50 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 |