Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 937 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Het gekroockte Riet, En de ... Sibbes, Richard Het gekroockte Riet, En de Glimmende Vlas-wiecke, Ofte eenighe Predikatien over Matth. 12: vers 20. Op begeerte en ten beste van swack-geloovige Christenen. In 't Engels beschreven, Ende nu in 't Nederduyts vertaelt, den derden Druck, vermeerdert met (meer info) Amsterdam, Gerrit Wilemmsz 1657 REPRINT € 35,00 boekverkoper
De tente van Hagar en Sara,... Sibersma, Hero De tente van Hagar en Sara, dat is, de dienstbare Gemeente Israels onder Moses, en de vrije onder de Mesias enz (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1715 Perkament, overnieuw in de band gezet, titelpagina kort gesneden, zodoende ontbreekt jaartal, maar v... € 95,00 boekverkoper
Fontein des Heils, Aangewes... Sibersma, Hero Fontein des Heils, Aangewesen in den Heijdelbergschen Catechismus, nader geopend uit de Schriften; om een suivere Troost te scheppen in leven en sterven (meer info) Leeuwarden, Hero Nauta, 1694 Latere perkamenten band met ribben, de eerste pagina's van het voorwoord bovenop wat teer € 70,00 boekverkoper
De Heerlykheit Gods aan den... sibersma, Hero. De Heerlykheit Gods aan den Donauw, of Syn Regterhand verhoogd in het vernederen der Franse en Beyersche Heyrkragten tot een seer grote, gedenk- en Dankweerdige Overwinninge der Bondgenoten, voorgevallen op den 2 van julius 1704 enz.. (meer info) Amsterdam, Paulus Matthysz, 1713 Latere half perkamenten band, titelpagina is een keer gerapareerd € 85,00 boekverkoper
Het Licht van den Hemel; on... Sibs, Richard Het Licht van den Hemel; ontdekkende de Fonteyne geopent; Tot juychinge der Engelen; Rijckdom der Kercke; Rijcke Armoede, voorgestelt in vier tractaten, over gezet door Cornelius a Diemerbroeck (meer info) Amsterdam, Gerrit van Goedesbergen, 1661 Reprint, Half leer met ribben en titelschiltje, goede staat € 50,00 boekverkoper
Aanspraak en raad van een m... Sieben, C. J. M. Aanspraak en raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen en de weg van haar bekering tot God (meer info) Houten, den Hertog, 2002 net exemplaar € 4,00 boekverkoper
Verhemelde ziele. Dat is: E... Simonides, Simon Verhemelde ziele. Dat is: Een beschrijvinge van een Hemelsch gesint Man, sijn wandel en verkeeringe op Aerden (meer info) Rotterdam, Johannes Vishoeck 1658 REPRINT € 60,00 boekverkoper
Opweckingen voor de Trage V... Simonides, Simon Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort aenhangsel, slaende op elk Deelken, (meer info) Rotterdam, Arnout Leers 1660 Reprint € 40,00 boekverkoper
Opweckingen voor de Trage, ... Simonides, Simon Opweckingen voor de Trage, Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken (meer info) Rotterdam, Arnout Leers 1660 Reprint - stempel voorin met naam € 35,00 boekverkoper
Oeffen-School voor Vroomen,... Simonides, Simon Oeffen-School voor Vroomen, Uyt Psalm 119. vers 17. voorgestelt in de laetste Predicatie, die sijn E. op den 21. April 1675. des voormiddaegs in 's Gravenhage in de Klooster Kerck gedaen heeft. WAARBIJ: Couragie voor het Volck des Heere, of Tractaetj (meer info) sGravenhage, Arnout Leers/2e werk: 'sGravenhage, Jasper Doll 1675/1676 Reprint € 30,00 boekverkoper
De staat en geneesing van e... Simons, Joseph De staat en geneesing van een verlaten ziel in het engels beschreven en vertaald door J. Koelman (meer info) Sneek, F. Holtkamp en zonen zj nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 55,00 boekverkoper
Het Werk der Verlossing uit... Sllijpe, J. W. van Het Werk der Verlossing uit God. Ten betooge van deselfs Goddelijkheid, in eenige Schriftmatige vertoogen voorgesteld (meer info) Zwolle, J. de Vri, 1809 Latere halfkunstleren band met marmer, goede staat € 35,00 boekverkoper
Al de werken in 2 delen Sluiter, Wilhelm Al de werken in 2 delen (meer info) Rotterdam, M. Wijt & zonen zj (1861) Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes € 95,00 boekverkoper
Synodale Ordonnantien ende ... Smetius, Johannes Synodale Ordonnantien ende Resolutien tot nut, dienst en gerief der kerken, onder chr. Synodus van 't hertogdom Gelre e Graafschap Zutphen Gehoordende, enz (meer info) Nymegen, Wilhelmus Bongaards 1736 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Stervende Jesus, Ofte De Se... Smetterus, Wilhelmus Stervende Jesus, Ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, die door het Sterve (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1671 Reprint € 37,50 boekverkoper
Lydende Jesus, Ofte Ziel-Be... Smetterus, Wilhelmus Lydende Jesus, Ofte Ziel-Betrachtingen, over Het onschuldige en bloedige Lijden onses Saligmakers Jesu Christi, beschreven door den H. Evangelist Matthaeus. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1681 Reprint € 55,00 boekverkoper
Zions Wyse en Dwase Maegden... Smetterus, Wilhelmus Zions Wyse en Dwase Maegden. Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1677 Reprint € 45,00 boekverkoper
Zions Wyse en Dwase Maegden... Smetterus, Wilhelmus Zions Wyse en Dwase Maegden, Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1677 Reprint € 40,00 boekverkoper
De Stammen Israels en hare ... Smith, Johannes De Stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot de Offerhande en Bediening des Geloofs, Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den Algemeenen Sendbrief van den Apostel Jacobus, mitsgaders Geestelyke Lente, ofte Vernieuwinge van het gelaat enz (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius, 1698 latere halfleren band met ribben, is een keer schoongesneden, steken wat pagina's buiten het boekblo... € 150,00 boekverkoper
Davids gesegende man, verkl... Smith, S/ Pownol, N Davids gesegende man, verklaring over de eerste Psalm/Gulden Cleynoot. (meer info) Nymegen, R. Smettius 1667 Reprint € 45,00 boekverkoper
Nebucadnezars Pracht, Val, ... Smiths, Henry Nebucadnezars Pracht, Val, en Herstellinge. Mitsgaders Lof der Nederheydt. Christelijke Offerhande. Pauli Ootmoedigheydt. Ydelheyts Ondersoek. 't Ware Bruylofts-kleedt. Tranen der Armen. Besoekinge der Rechtveerdigen. Uyt het Engelsch vertaelt door J (meer info) Dordrecht, Abraham Andriessz. 1657 Reprint € 45,00 boekverkoper
In Godes bewaring sterk, ui... Smits, A. J. In Godes bewaring sterk, uit het leven op en rond het Thoolse eiland (meer info) Houten, Den Hertog, 2009 Nette staat € 7,00 boekverkoper
Levensbeschrijving en briev... Smits, A. J. Levensbeschrijving en brieven van L. J. Potappel, met o.a. brieven van Krijn van Gorsel en Mientje Vrijdag (meer info) Houten, den Hertog B. V. 1984 Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Ik zal horen wat God de Hee... Smits, ds. C. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal (meer info) Tarweakker Nieuw € 12,50 boekverkoper
De overwinning van het Lam,... Smits ds. C. De overwinning van het Lam, acht preken uit het Boek Openbaring (meer info) Tarweakker Nieuw € 10,00 boekverkoper
Komt te zamen en hoort Smits, ds. C. Komt te zamen en hoort (meer info) Tarweakker Nieuw € 12,50 boekverkoper
Reveil-serie, deel 3 Smytegelt, B. Me;, Koenraad. Hellenbroek, Abraham. enz Reveil-serie, deel 3 (meer info) Òostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Drie keer vier uitmunende v... Smytegelt, Bernardus Drie keer vier uitmunende viertallen (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1856 Nieuwe halfleren band met ribben, titelschiltje en marmers € 45,00 boekverkoper
Des christens eenige Troost... Smytegelt, Bernardus Des christens eenige Troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII. Predicatien; benevens vyf Belydenis Predicatien (meer info) Rotterdam, gebr. Huge, zj Latere kunstleren band, nieuwe letter € 25,00 boekverkoper
Vier uitmuntende praktikale... Smytegelt, Bernardus Vier uitmuntende praktikale Leerredenen (meer info) Amsterdam, H. Hoveker, 1836 Nieuwe band, half kunstleer met marmers en goudopdruk € 25,00 boekverkoper
Des christens Heil en Ciera... Smytegelt, Bernardus Des christens Heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatien over Philipensen IV : 7. en Colossensen I : 22. (meer info) 's Gravenhage, O en P van Thol. en Middelburg, M. H. en A. L. Callenfels, 1744 Nieuwe half perkamenten band met marmers, laatste vijf pagina's van register missen € 55,00 boekverkoper
Des christens Heil en Siera... Smytegelt, Bernardus Des christens Heil en Sieraad, voorgesteld in vijf en veertig predicatien over Philippensen IV : 7 en Colossensen I : 22 (meer info) Amsterdam, H. Hoveker zj Half leren band met titelschiltje en leren hoeken is sleeds € 35,00 boekverkoper
Acht Uitmuntende practicale... Smytegelt, Bernardus Acht Uitmuntende practicale Leer-redenen (meer info) Dordrecht, Hendrik de Koning, zj Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, laatste pagina is aan de marge stukjes uit , geen... € 45,00 boekverkoper
Des christens eenige Troost... Smytegelt, Bernardus Des christens eenige Troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII. Predicatien; benevens vyf Belydenis Predicatien (meer info) Amsterdam, Joahnnes Allart, 1780 Latere kunstleren band, naam uit schutblad geknipt, laatste pagina register is op de marge gescheurd € 40,00 boekverkoper
des Chritens heil en Cieraa... Smytegelt, Bernardus des Chritens heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predikatien over Philippensen IV : 7. en Colossensen I vs 22 (meer info) 's Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol/ Middelburg, M. H. en A. L. Callenfels, 1764 Nieuwe halfleren band met ribben en titeschiltje, € 70,00 boekverkoper
Acht Uitmuntende practicale... Smytegelt, Bernardus Acht Uitmuntende practicale Leer-redenen (meer info) Dordrecht, Hendrik de Koning, zj Nieuwe half perkamenten band € 50,00 boekverkoper
Des christens Heil en Ciera... Smytegelt, Bernardus Des christens Heil en Cieraad, voorgesteld in vijf-en-veertig predikatien over Philippensen IV : 7 en Colossensen I : 22 (meer info) Rotterdam, Gebr. Huge zj nieuwe rug, nieuwe letter € 20,00 boekverkoper
Des christens Eenige Troost... Smytegelt, Bernardus Des christens Eenige Troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus in twee en vijftig Predikatien; benevens vijf belijdenis predikatien (meer info) 's Gravenhage, C. de Bruin, firma I. J. Malga - Nijkerk zj Perkamenten band, overnieuw in de band gezet, twee pagina's van de eerste preek aan de snede wat sle... € 50,00 boekverkoper
Het Gekrookte riet, of hond... Smytegelt, Bernardus Het Gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predikatien over Mattheus XII: 20, 21 enz (meer info) 's Gravenhage, O en P van Thol. A. L. en M. H. Callenfals, 1744 Nieuwe halfperkamenten banden, 1e Druk, nette set € 150,00 boekverkoper
De Weg der Heiligmaking, vo... Smytegelt, Bernardus De Weg der Heiligmaking, voorgesteld in Negen Predikatien over Mattheus V: 47. Gedaan te Middelburg in 1728. Nooit voorheen gedrukt. (meer info) Zierikzee, P. de Looze 1857 Reprint € 35,00 boekverkoper
Des christens eenige Troost... Smyteget, Bernardus Des christens eenige Troost in Leven en Sterven. of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII. Predicatien benevens V. belydenis predicatien (meer info) 's Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol, Middelburg, A. L. en M. H. Callenfels, 1742 Nieuwe halfleren band met ribben, hoeken en goud opdruk, mist één pagina in de voorrede € 70,00 boekverkoper
Ik zal horen wat God de HEE... Snits, ds C. Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal, 52 meditatien, er is rekening gehouden met het christelijk half jaar, deel 2 (meer info) uitgeverij Tarweakker, 2010 Als nieuw € 8,00 boekverkoper
Dicht-kundige zielenzangen ... Sorgen, Philippus van/ Kloek, Johannes/ Uylenbroek, Hendrik Dicht-kundige zielenzangen met aanhangsel/ Eedische verlustigingen, of geestelijke gezangen em lofzangen met aanhangsel/ Christelike gezangen op verscheyden gelegenheden en voorvallen, overgesien en verbetert (meer info) Utrecht, wed. Willem Clerck/ Jacob van Poolsum, 1717/ 1712 nieuwe halfperkamenten band, titel eerste werk ontbreekt, geheel is een keer afgesneden hoeken wat r... € 95,00 boekverkoper
Drie heerlijke tractaten/Ly... Spanheim,Frederik Drie heerlijke tractaten/Lyck-reden (meer info) Leyden, Cornelis Ranhyminar 1651 Reprint - Mist een schutblad voorin € 30,00 boekverkoper
Schetsen uit het dagboek ee... Spencer, J. S. Schetsen uit het dagboek eens leeraars of gesprekken met bekommerden, aangaande den weg der zaligheid (meer info) G. F. Callenbach, Nijkerk zj Reprint € 50,00 boekverkoper
De waterkeringszorg in de A... Spierings, C. N. De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de vijfheerenlanden, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Dokter op gezag van Rector Magnificus dr. W. A. Wagenaar. Promotor, mr. Th. G. Drupsteen (meer info) N. N. 1998 Pocketuitgave, net exemplaar € 20,00 boekverkoper
Volkomen samenstel der Besp... Stackhouse, Thomas Volkomen samenstel der Bespiegelnde en Dadelyke Godgeleerheid, opgemaakt uit de werken der voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerde van Engeland, vyf delen in zeven banden (meer info) 's Gravenhage, Ottho van Thol, Amsterdam, F. Houttuyn, 1758 originele halfleren banden met ribben, wel ontbreken er stukjes leer op de rug en de platten zijn wa... € 300,00 boekverkoper
D'eerste Sendbrief des Apos... Staveren, Petrus van D'eerste Sendbrief des Apostels Johannis, verklaart en toegepast (meer info) Amsterdam, wed. J van Someren 1681 Reprint € 85,00 boekverkoper
De Huyshoudinge Gods In sij... Staveren, Petrus van De Huyshoudinge Gods In sijn Kerke, van de Geboorte van Isaak, Tot aan de versoeninge tusschen Jacob en Esaauw. Hier is agter aangevoegt de verhandelinge over de Historie van de Metaale Slange, ende eenige andere aanmerkelijke Bybelstoffen, van den s (meer info) Leyden, Frederik Haaring 1695 Reprint - enkele aantekingen in de marge € 55,00 boekverkoper
Geloutert Silver in een Aer... Stermont, Jacobus Geloutert Silver in een Aerden Smelt-Kroes, Tot verrijckinge der Geestelyke Gedachten, Vergadert in eenige Predicatien op verscheydene gelegentheden toegepast en gepredickt. WAARBIJ: Troost tegen de Peste. Gevonden ende voorgestelt uyt de woorden Psa (meer info) Amsterdam, J van Someren, 1666 Reprint € 45,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |