Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 949 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Schat-boeck der verklaringe... Ursinus, Zacharias Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de latynsche lessen van Zacharias Ursinus, opgemaakt van David Pareus vertaalt en met tafelen verligt door Festus Hommius (meer info) Amsterdam, Joannes van Ravensteyn, 1657 Origineel Perkament met ribben en portret € 225,00 boekverkoper
Opera ofte alles de Theolog... Goodwin, Thomas Opera ofte alles de Theologishe werken, meest betreffende de Praktyke der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en Zyne Erven-naasten (meer info) Amsterdam, Adrianus Douci, 1749 Origineel halfleer met ribben, nieuwe marmers € 225,00 boekverkoper
De Lydende en Verheerlykte ... Beukelman, Joannes De Lydende en Verheerlykte Immanuel; of, volledige verklaaring over alle de Lydens en Feest-stoffen in negen en vyftig leerredenen in twee delen (meer info) ;s Gravenhage, J A Bouvink 1775 Nieuwe halfleren banden met ribben en leren hoekjes en goudopdruk € 225,00 boekverkoper
God - Geleerheit, In de gro... Coccei, Joh. God - Geleerheit, In de grondstukken, der Christelyke Godsdienst, nevens de bedeling der tijden, en sleutel der Prophetien opengelegt, en verdeedigt (meer info) Amsterdam, Johannes van Zomeren, 1676 Origineel perkament € 225,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Nieuwe en Oude Testament, verdeeld over negen delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Nette staat € 225,00 boekverkoper
't rechte verstant van den ... Vitringa, Campegius 't rechte verstant van den Tempel Ezechiels, verdedigt en bevestigt, in een brief dienende voor antwoord, Aen den ed. en Wel - geleerden Joh. Henricus Coccejus (meer info) Harlingen, Cornelis Willems, 1693 origineel perkament, overnieuw in de band gezet € 225,00 boekverkoper
Den christen in Christo bli... Teelinck, Johannes Den christen in Christo blijvende, dat is , een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een ieder ware christen/ om in allerley staet der der ziele door den geloove in Christus te blijven/ De vruchtbaermakende wynstock (meer info) Campen, Gerrit vander Tollen, 1666/1666/1667 Mist titelprent, titelpagina aan de snede wat beschadigd, drie delen in één band, latere perkament... € 225,00 boekverkoper
De redenen van Vreese en Ho... D' Outrein, johannes De redenen van Vreese en Hope in het midden van de tegenwoordigen Oorlog, voor de inwoonderen van Nederland aandagtiglijk overwogen enz.. waarbij; Het grote goed van God uitverkoorenen, ende Gods wonderbaare goedertierenheden omtrent Nederland; enz (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius, 1702 Origineel perkament, twee boeken in één band, net exemplaar € 225,00 boekverkoper
Verklaringe der Prophetie v... Noordbeek, Elbertus Verklaringe der Prophetie van Maleachie. Waarin de sin der woorden na kracht der grondtale geopent, de vervullinge der voorseggingen aangewesen, en op 't gemoed door gebruyken worden toegepast. (meer info) Workum, Auke van der Molen, 1716 Nieuwe halfperkamenten band, net exemplaar € 225,00 boekverkoper
De langh gewenschte en Vast... Mobachius, Joachimus De langh gewenschte en Vast Aenstaende bekering van het Volk der Jooden.... en wydlustige Godspraek van Jeremia XXXI (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum, 1746 Niieuwe half perkamenten band, nette staat € 225,00 boekverkoper
Servum Arbitrium, dat is: d... Luther, Martins, Rotterdam, Erasmus van Servum Arbitrium, dat is: de Knechtelijcke Wille, verklarende dat de vrije wil niet is, geschreven tegen E van Rotterdam, waarbij; van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther (meer info) Jan Jacobsz Schipper, 1646/ 1647 Nieuwe half perkamenten band, titelpagina eerste werk in copie, zij eenmaal pagina's een keer gerepa... € 225,00 boekverkoper
Bedenckingen en gebeden ove... Borstius, Jacobus Bedenckingen en gebeden over de Voorbereydinghe tot het Heylige Avondtmael. (meer info) Rotterdam, Joannes Borstius, 1665 Origineel perkament, hoekjes van perkament sleeds, verder in goede staat € 225,00 boekverkoper
Proeve en Kracht der Godzal... Voetius, Gysbert Proeve en Kracht der Godzaligheid, door wijlen den hoog-eerwaarden, Hoog-geleerden heer Gysbert Voetius, voorzien met eene voorreden van den wel eerwaarden heer Alexander Comrie (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1763 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje - is een keer schoongesneden € 225,00 boekverkoper
Uitgelezene vervolg-stoffen... Beukelman, Joannes Uitgelezene vervolg-stoffen uit de H. Schriften des O. en N, Testaments: of negentig leerredenen (meer info) s Gravenhage, J A Bouvink 1777 Nieuwe half leren band met ribben, Register in copy, laatste pagina's een niet hinderlijke vlek in d... € 225,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Oude en Nieuwe Testament in 9 delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Overnieuw gebonden € 235,00 boekverkoper
Heerlykheid van den Messias... Eversdyk, Wilhelmus Heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en teroeffeninge de ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments enz.. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1721/1725 Origineel lerenbanden met ribben en goudopdruk, hier en daar slijtage € 250,00 boekverkoper
Heerlykheid van den Messias... Eversdijk, WIlhelmus Heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en teroeffeninge de ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments enz.. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1721/1725 Origineel leer met ribben, en uitvouwbaar portret, boven en onderkant rug wat sleeds alzo ook de hoe... € 250,00 boekverkoper
De waare Gemeenschap met Go... Binningh, Hugo De waare Gemeenschap met Godt en de geloovigen gegrondt, in de verzoeninge Jezus Christi, voorgesteldt in ettelyke predikatien enz (meer info) Amsterdam, Cornelis Neuwoudt 1741 origineel perkament met 2 stukjes papier erop geplakt € 250,00 boekverkoper
H Kaineh, AIAOHKH, Het Nieu... Leusden, Johannes H Kaineh, AIAOHKH, Het Nieuwe Testament, met de Nederduytsche overzettinge, in welk niet alleen 1900 uytgelezen Versen; behelzende alle de Woorden des Nieuwen Test, met een sterre worden getekent enz. (meer info) Amsterdam, Hendrick Wetstein, 1698 Half leer met marmers, boven en onderkant rug sleeds, Met titelprent en uitvouwbaar kaartje van Isra... € 250,00 boekverkoper
De wedergeboren christen,  ... Leeuwarden, N. S. Van De wedergeboren christen, waarbij; de verlooren zondaar (meer info) Amsterdam, wed. De Groot, 1724 , Groningen, Seerp Bansema, zj Twee boeken in één band, origineel perkament € 250,00 boekverkoper
Catechisatie; dat is/ Een g... Poudroyen, Cornelius Catechisatie; dat is/ Een grondige ende eenvoudige Onderwijzinge over de lere des christelicken Catechismi, nagekeken door en voorwoord van G. Voetius (meer info) Dordrecht. Abraham Andriessz, 1662 net exemplaar € 250,00 boekverkoper
Sleutel ter opening van de ... Koelman, Jacobus Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe van Johannes, op het Eiland Patmos (meer info) Amsterdam, P. J. Entrop, Utrecht, Samuel de Waal zj NIeuwe half perkamenten band met perkamenten hoekjes en marmers € 250,00 boekverkoper
Poëtische uitbreiding en be... Haes, Frans de Poëtische uitbreiding en bespiegeling over de Evangelische Gelykenis van de verloren zoon, waarbij; Stichtelyke gedichten. (meer info) Rotterdam, P. Losel, 1744, N. Smithof, 1746 Originele leren band met ribben en goud bestempelen, net exemplaar € 250,00 boekverkoper
Nuttige mengelstoffen, en G... Hellenbroek, Abraham Nuttige mengelstoffen, en Gods getrouwe Waarschouwinge door den Profeet Jeremia, aan gansch Juda en Jeruzalem, in deszelfs Oogwit , Schriftmatig Verklaard , en ter oefeninge der ware Godvrugt Toegepast (meer info) Amsterdam, Adrianus Douci, 1742 Origineel leren band met ribben en goudopdruk, net exemplaar, eerste druk € 275,00 boekverkoper
De Alleruitnementste weg om... Eenhoorn, Wilhelmus van De Alleruitnementste weg om Welteleven en Weltesterven. Aangewezen in eenige verhandelingen van de Liefde, met alle desselfs voortreffelyke eigenschappen, ofte verklaring, en toepassende aanmerkingen, over 1 Corinthen XIII. Met taal, enz.. (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor, 1750 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes, zijn schoongesneden, nette set, drie stukken i... € 275,00 boekverkoper
Het Heylige voor den Heylig... Yvon, Petrus Het Heylige voor den Heyligen: of van het wettig ontfangen en recht uytdeelen des H. Avontmaels: alsmede van de herstellinge der Kerkelicke discipline of tucht na den geest en aert des Nieuwen Verbonts (meer info) Amsterdam, Jacob van der Velde, 1687 Latere hafleren band € 275,00 boekverkoper
Uitlegginge van den Prophee... Toll, Theodorus van Uitlegginge van den Propheet Amos, waarin de kracht der grondwoorden, Spreekwijzen, Gewoontens van verscheide volkeren, en Veelerley Oudheden en Geschiedenissen verklaart worden. (meer info) Utrecht, Anthony chouten, 1705 Origineel perkament, opengaan is wat stug € 275,00 boekverkoper
De Euangelische Jesaia: oft... Hellenbroek, Abraham De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Evangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg 1727/1703/1721/1736 Reprint € 275,00 boekverkoper
Volkomen samenstel der Besp... Stackhouse, Thomas Volkomen samenstel der Bespiegelnde en Dadelyke Godgeleerheid, opgemaakt uit de werken der voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerde van Engeland, vyf delen in zeven banden (meer info) 's Gravenhage, Ottho van Thol, Amsterdam, F. Houttuyn, 1758 originele halfleren banden met ribben, wel ontbreken er stukjes leer op de rug en de platten zijn wa... € 300,00 boekverkoper
Verklaaringe van het Boek J... Caryl, Joseph Verklaaringe van het Boek Job. Waarin het reedenbeleyd aengeweezen, de spreekwyzen en zaeken in kraght verklaerd, doorgaens met aenmerkingen verrykt, en ter beoeffeninge van Godzaligheyd aengedrongen worden. (meer info) Utrecht, W. Kroon, S. Neaulme, P. Muntendam, 1740 Eerste twee pagina's de snede wat rafelig, achterin in de marge wat wormgaatjes en oude vochtplekke... € 300,00 boekverkoper
Adam rechtschapen, Winschot... Teellinck, Willem Adam rechtschapen, Winschoten, herschapen, dat is een naeckte ontdeckinghe vande enz.. Waarbij: de Toetseen des Geloofs, waarbij: den Spiegel der Zedicheyt. Waarbij:Ecce Homo, ofte Oogen-salve (meer info) Utrecht, erfgenamen van Mr. Willem Teelinck, 1659, Amsterdam, j. Van Someren 1662 4 delen in één band, betreft eerste deel van al de werken, achterin missen vermoedelijk 9 pagina'... € 325,00 boekverkoper
De Bijbel, door beknopte ui... Nuys Klinkenberg, J van De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende Aenmerkingen verklaerd, in 27 delen (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1794 enz Nette set € 325,00 boekverkoper
Alle de werken in drie dele... Perkins, Wilhelm Alle de werken in drie delen Folio (meer info) Johannes van Zomeren 1659/1662/1663 Reprint € 325,00 boekverkoper
Wel-Leven. Waar in het Wel-... Eenhoorn, Wilhelmus van Wel-Leven. Waar in het Wel-leven, in het Gemeen, het verstandig en gelovig leven, in het byzonder, uytvoerig verhandelt, Waar in ook het begin, ende Voortgang van het geloofs leven enz.. (meer info) Amsterdam, A. Wor, 1746/1747/1751/1752/1752/1753 Nieuwe halfperkamenten banden, dl 1 mist 1pag van voorrede/ dl 6 is titelpagina een keer gemaakt met... € 350,00 boekverkoper
De Mensche Godts/ verthoont... Ridderus, Franciscus De Mensche Godts/ verthoont in de staet, 1. Der verdorven natuur, 2. Der Weder-geboorte en bekering, 3. Des Wel-levens, 4. Der Regeringe, 5. Der Struykelingen, 6. Der ellenden, 7. Der Reformatie, 8. Der Geluck-Saligheydt, uyt de geschriften van Wille (meer info) Hoorn, Gerbrandt en Jan Martensz 1658 Nieuwe half perkamenten band, zeldzamere uitgave € 350,00 boekverkoper
Kleurstoffen uit het Boek v... Tuinman, Carolus/ Leydekker, Jacobus Kleurstoffen uit het Boek van Job verklaart en toegepast, waarbij: leer en lykreden over het afsterven van Carolus Tuinman (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor, en erve onder de Linden, 1734/ 1737 Latere halfleren banden, nette set, deel 2 is bij een paar pagina's verkeerd genummerd, maar het klo... € 350,00 boekverkoper
Wederleggine der Sociaensch... Witte, Petrum de Wederleggine der Sociaensche dwalingen, Uyt-gegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis, drie delen in één band (meer info) Amsterdam, Baltes Boekholt en Arent Heuvel 1662 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiljte € 350,00 boekverkoper
Wel-Leven. Waar in het Wel-... Eenhoorn, Wilhelmus van Wel-Leven. Waar in het Wel-leven, in het Gemeen, het verstandig en gelovig leven, in het byzonder, uytvoerig verhandelt, Waar in ook het begin, ende Voortgang van het geloofs leven enz.. (meer info) Amsterdam, A. Douci erve G. onder de Linden, 1746/1747/1751/1751/1752 Origineel perkament diverse drukken, deel 6 ontbreekt € 375,00 boekverkoper
Schriftuerlyck Licht, over ... Ridderus, Franciscus Schriftuerlyck Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture. (meer info) Rotterdam, Joannes Borstius, en Gerardus Borstius 1675/1676/1678/1679/1680 Reprint € 375,00 boekverkoper
Schat-boeck der verklaringe... Ursinus, Zacharias Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de latynsche lessen van Zacharias Ursinus, opgemaakt van David Pareus vertaalt en met tafelen verligt door Festus Hommius (meer info) Leyden, Andries Clouck 1606 overslaand perkament, niet orginele band € 395,00 boekverkoper
Toet-steen der Waarheid en ... Brinck, Henricus Toet-steen der Waarheid en der Meyningen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge van seekere Carteriaanse en Coceaansche vraagstukken, de voorreden behelst o.a. .....lasterlijke boek van B. B. de betoverde wereld..enz. (meer info) Utrecht, wed. Willem Clerck, 1691 Origineel perkament, overnieuw in de band gezet, goed exemplaar € 395,00 boekverkoper
Kort - begryp van 't rechte... Labadie Joannes de Kort - begryp van 't rechte en ware christendom of gewigtige Grond - Regels betreffende beyde het recht Christilicke Geloove en de waare Godsaligheyt. (meer info) Amsterdam, Jacob van de Velde, 1685 Overnieuw in de band gezet, origineel perkament € 400,00 boekverkoper
Den Staet der kercken/ mits... Crespin, Jan / Eber, Paulus Den Staet der kercken/ mitsgaders de regieringe ende menschelicke insetingen der pausen. Waarbij:Den staet der Joden aengaende haren godsdienst (meer info) Berghen op Zoom, J J Canin, 1606 Door heel het boekblok beetje vlekkerig € 450,00 boekverkoper
Eens Christens onderrichtin... Love, Christophorus Eens Christens onderrichtinge, waarbij: Den dienst der Engelen, waarbij: Het Mergh van de werkige Godt-geleerdtheidt, waarbij: de Triumphe der Heyligen, lyck-predikatie door Thomas Manton, waarbij: het Cabinet der Godsaligheyt. (meer info) Vlissingen, Abraham van Laren, 1658/1659, Utrecht, Henricis versteegh, 1657 Origineel overslaand perkament, is een keer overnieuw in de band gezet, 5 werken in één band € 475,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is ... Hildersham, Arthur Theologia Practica, dat is een verklaringe over de negen eerste verssen van den LI. Psalm (meer info) Hermannus Ribbius en Henricus Versteegh 1659 Kneep een keer gemaakt, laatste pagina register in nette copie € 495,00 boekverkoper
Diverse werken, complete se... Teellinck, Willem Diverse werken, complete serie in 10 delen (meer info) De ze reprints zijn uitgegeven door, Willem Teellinck Fonds, 1978 te Urk Reprint € 500,00 boekverkoper
Verklaring over de Profetie... Greenhill, William Verklaring over de Profetie van Ezechiel (meer info) s Gravehage, Pieter van Thol, 1732/1733/1734/1736 Knepen wat sleeds maar niets los of iets dergelijks, ruggen iets beschadigd, deel vier wat strepen i... € 595,00 boekverkoper
Verklaaring over de Profeti... Greenhill, William Verklaaring over de Profetie van Ezechiel (meer info) s Gravenhage, Pieter van Thol, 1732/1733/1734/1736 Latere halfleren banden, hier en daar een keer gerepareerd € 600,00 boekverkoper
De Laetste Basuyne, dat is,... Udemans, Godefridum De Laetste Basuyne, dat is, Getrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi/ aengaende des Menschen Uyterste, beschreven door den H. Apostel/ ende Evangelist Mattheum, Capitt, XXV. Verklaert, ende tot ontnuchteringe van onse Eeuwe toe-gepast enz.. (meer info) Dordrecht, Franqoys Boels, 1645 Originele perkamenten band, laatste drie pagina's van register in nette copie, wat vochtvlekken erin... € 925,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19