Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 951 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Ik zal horen wat God de Hee... Smits, ds. C. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal (meer info) Tarweakker Nieuw € 12,50 boekverkoper
Hvysboec. Viif Decades, dat... Bullinger, Johann Heinrich Hvysboec. Viif Decades, dat is, Viiftich Sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen ghescheyden. Met seer rijcke Registers. (meer info) Emden, Gillis van der Erve 1566 Reprint € 75,00 boekverkoper
Huys-boeck, Ofte Eenvoudigh... Teellinck, Willem Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. (meer info) Middelburg, Hans vander Hellen 1639 Reprint € 85,00 boekverkoper
Hte leeven des Geloofs ten ... Brown, John Hte leeven des Geloofs ten tyde (meer info) Leyden, Johannes Hasebroek, 1736 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 150,00 boekverkoper
Hora Novissima, dat is Laet... Belcampius, Otto Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden. Met een inleiding door, Dr. L. G. Zwanenburg (meer info) Amsterdam, Arent van den Heuvel, en Baltus Boeckholt 1661 Reprint € 50,00 boekverkoper
Hora Novissima, dat is Laet... Belcampius, Otto Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden. (meer info) Amsterdam, Arent van den Heuvel, en Baltus Boeckholt 1661 Reprint € 65,00 boekverkoper
Hora Novissima, dat is, Lae... Belcampius, Otto Hora Novissima, dat is, Laetste Uyre. ofte een klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden. (meer info) Amsterdam, Joannes van Ravensteyn, 1661 Origineel perkament, gehele boekblok zitten oude vochtvlekken, wat overigens niet hinderlijk is € 475,00 boekverkoper
Honig uit den Leeuw of Hoe ... Piëre, Guilielmus du Honig uit den Leeuw of Hoe Gods Kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden. (meer info) Leiden, J.J. Groen & Zoon zj Reprint € 15,00 boekverkoper
Holland onder het hakenkruis Prins, Piet Holland onder het hakenkruis (meer info) Barneveld, de Vuurbaak 2005 goed exemplaar € 15,00 boekverkoper
Hoge priestelyk gebed van C... Temmink, Johan Hoge priestelyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende Capittel van het Evangelium van Johannes, in XXIII leerredenen (meer info) Amsterdam, P Schouten 1770 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 55,00 boekverkoper
Historisch verhael van de P... Parresius, Theophilus Historisch verhael van de Proceduuren tegen Jacobus Koelman, predicant tot Sluys in Vlaenderen, wegens zijn debvoiren tot reformatie ontrent het stuck der formulieren en feestdagen (meer info) Rotterdam, Pieter Hendricksz 1677 REPRINT - mist schutblad voorin € 65,00 boekverkoper
Historisch verhaal nopens d... Koelman, Jakobus Historisch verhaal nopens de Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederleginge derzelver (meer info) Leeuwarden, Gerrit Tresling 1770 REPRINT - naam voorin verwijderd dmv stukje uit schutblad geknipt € 55,00 boekverkoper
Historisch verhaal nopens d... Koelman, Jakobus Historisch verhaal nopens de Labadisten (meer info) Leeuwarden, Gerrit Tresling 1770 Reprint - Naam uit schutblad geknipt € 55,00 boekverkoper
Historisch sterfhuis ofte s... Ridderus, Franciscus Historisch sterfhuis ofte samenspraak (meer info) Amsterdam, Jan Roman 1737 Reprint € 55,00 boekverkoper
Historie van den Heiligen S... Barueth, Johannes Historie van den Heiligen Stephanus. Diaken van Jerusalem en Eerste Christen-Martelaar, Tot het regte Oogmerk verklaart, tegen het Ongeloof der Deïsten en Vrijgeesten verdedigt, en bysonder ingerigt tot bestiering, moedgeving en vertroosting van Godv (meer info) Dordrecht, Nicolaas van Eysden en Comp. 1779 Reprint - naam voorin € 70,00 boekverkoper
Historie der Remonstranten,... Regenboog, Jacobus Historie der Remonstranten, kortelyk vervattende de geschiedenissen der Gereformeerde Christenen die men Remonstrant noemt, uit egte gedenkstukken, oude geschriften, en de geloofwaardigste schryveren opgemaakt. (meer info) Amsterdam, Jan doll 1774/1776 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes € 145,00 boekverkoper
Historie der Reformatie en ... Brandts, G Historie der Reformatie en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en Aemerkingen. Maerder oversien, merkelijk vermeerdert, en vervolgt tot het jaer 1600 (dl 1) tot 1618(dl 2) in 4 delen (meer info) Amsterdam, J, Rieuwertsz, H. en D. Boom, 1677/1674, Rotterdam, Barent Bos, 1704 Origineel leer met ribben en goudopdruk boven en onderop de ruggen wat slijtage, 25 portretten en ee... € 350,00 boekverkoper
Heyliging van Godts Naam, e... Hoornbeek, Johannes Heyliging van Godts Naam, ende Dag. Ofte, Straffen tegen vloecken en sweeren. Ende van de Onderhoudinge van des Heeren dag. Alwaar met een genatwoord word op het boeck van Primerose, van den Sabbat, ende andere, over die materie. Is oock by-gevoegt, (meer info) Leyden, Johannes Wagens 1659 Reprint € 65,00 boekverkoper
Hetzichzelven Verdrukkend S... Brink, A van de Hetzichzelven Verdrukkend Sion in Nederland (meer info) B J Hoogkamer zj Reprint € 25,00 boekverkoper
Het zien op Jezus; een gezi... Ambrosius, Isaac Het zien op Jezus; een gezigt van het eeuwig Evangelie, of der Ziels-Oogingen op Jezus enz.. (meer info) Zwolle, J. Vlaanderen Oldenzeel, 1861 Originele halfleren band, rug beetje sleeds, nieuwe letter € 40,00 boekverkoper
Het wezen des Geloofs, zest... Goedhart, H. vdm Het wezen des Geloofs, zestal predikatien waarbij: Vragen rondom het Geloof, zestal Bijbellezingen (meer info) Dordrecht, J. P. van den Tol, 1959 Goed exemplaar, twee boeken in éé band. € 7,50 boekverkoper
Het Werk der Verlossing uit... Sllijpe, J. W. van Het Werk der Verlossing uit God. Ten betooge van deselfs Goddelijkheid, in eenige Schriftmatige vertoogen voorgesteld (meer info) Zwolle, J. de Vri, 1809 Latere halfkunstleren band met marmer, goede staat € 35,00 boekverkoper
Het verborgen leven met God Coeland, Christjane, C. Het verborgen leven met God (meer info) Gorichem, Firma Romijn en van der Hoff, zj net exemplaar € 4,00 boekverkoper
Het spoor van ds Kersten en... Meijer, H Het spoor van ds Kersten en ds Zandt, beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der staatkundige partij blijkende uit citaten bijeengebracht (meer info) Veenendaal, Uitgeverij G. Kool. 1976 Goed exemplaar, pocket uitgave € 5,00 boekverkoper
Het Schat-boeck der christe... Ursinus, Zacharias Het Schat-boeck der christelyke leere: ofte Uytlegginge over de Catechismus der Gereformeerde Kercken in Nederlandt (meer info) Leyden, Andries Clouck, 1606 Nieuwe halfperkamenten band, laatste pagina register is copie op oudpapier € 195,00 boekverkoper
Het regtveerdigend geloof v... Luther, Martin Het regtveerdigend geloof verklaart enbevestigt in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Latere kunstleren band € 30,00 boekverkoper
Het rechtveerdigend geloof ... Luther, Martin Het rechtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Het Paesschen - Feest der C... Visscherus, Hadrianus Het Paesschen - Feest der Christelijcke kercke, ofte de Evangelische historie van Jezu Christi Triumphante opstanding van den dooden, uit alle de vier de H. Evangelisten ontleedt (meer info) Amsterdam, wed, Jans Brandt zj Reprint € 45,00 boekverkoper
Het Paesschen - Feest der C... Visscherus, Hadrianus Het Paesschen - Feest der Christelijcke kercke, ofte de Evangelische historie van Jezu Christi Triumphante opstanding van den dooden, uit alle de vier de H. Evangelisten ontleedt (meer info) Amsterdam, wed, Jans Brandt zj REPRINT € 60,00 boekverkoper
Het Nieuwe verbont, ofte De... Preston, Johannes Het Nieuwe verbont, ofte De portie ende deel der Heyligen (meer info) Amsterdam, Jan Hendricksz 1649 Reprint, naam voorin en enkele onderstrepingen en tekst in de marge geschreven € 57,50 boekverkoper
Het MErch der christine Got... Marck, Johannes a Het MErch der christine Got-Geleertheit behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheeden. en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1723 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 85,00 boekverkoper
Het Merch der christene Got... Marck a Johannes Het Merch der christene Got-geleertheit, behelzende te gelyk eene korte leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicilaas en Paulus Topyn 1741 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Het lied van Moses, Deut: X... Ravenstein, Henricus Het lied van Moses, Deut: XXXVI: verss 1 - 43. Of de zake Gods kragtig bepleyt, en tegen het weerbarstig Jeschurun of Israël voldongen, waarbij: het zogenaamde Duysent-jarig ryk ondersogt en weerlegt, in één redenvoeringe, (meer info) D. Rampen en F. Clement 1728 Nieuwe halfleren band met ribben € 175,00 boekverkoper
Het lied van Moses Deut; XX... Ravesteyn, Henricus Het lied van Moses Deut; XXXII; verss. 1 - 43, waarbij: Redevoering Het zo genaamde Duysent - jarig ryk (meer info) Zwolle, D Rampen en F Clement 1728 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 175,00 boekverkoper
Het Licht van den Hemel; on... Sibs, Richard Het Licht van den Hemel; ontdekkende de Fonteyne geopent; Tot juychinge der Engelen; Rijckdom der Kercke; Rijcke Armoede, voorgestelt in vier tractaten, over gezet door Cornelius a Diemerbroeck (meer info) Amsterdam, Gerrit van Goedesbergen, 1661 Reprint, Half leer met ribben en titelschiltje, goede staat € 50,00 boekverkoper
Het licht schijnt overal, K... Lon Long ago in Bethlehem Het licht schijnt overal, Kerstliederen met een vierstemmige zetting, harmonisaties Dick van Luttikhuizen tenzij anders vermeld (meer info) Houten, Den Hertog, 2000 als nieuw € 5,00 boekverkoper
Het leven van onzen Heiland... Kate Hermansz, Lambert ten Het leven van onzen Heiland Jezus Christus; in-een getrokke uit eene neiuwlyks ondersochte schikking van overeenstemming der Evangelisten, waer in elk byna volkomen zyne orde behoud enz (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion, 1732 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, met één uitvouwbare kaart € 175,00 boekverkoper
Het leven van onze Heiland ... Kate L ten Het leven van onze Heiland Jezus Christus, in - een - getrokken uit een nieuwelijks schikking van overeenstemming der vier Evangelisten (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion 1732 Nieuwe half leren band met ribben € 175,00 boekverkoper
Het leven en lessen des Aar... Cumming, John Het leven en lessen des Aartsvaders (meer info) Amsterdam, H. de Hoogh, zj later nieuwe band, half kunstleer met marmers, vol met gravures, de eerste gravure ontbreekt dat is ... € 27,50 boekverkoper
Het leven en dood van den z... Corput, A van de Het leven en dood van den zeer beroemde D. Philippus Melanchton. Behelzende met een de gedenkwaardigste zaken zo in de kerk als politye voorgevallen, van het jaar 1520 in Duitsland tot den jaare 1560 in Duitsland enz.. (meer info) Amsterdam, Hermanus de Wit, 1764 Halfleren band met ribben en goudopdruk, latere band € 195,00 boekverkoper
Het leeven des Geloofs ten ... Brown, John Het leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen, met een breede voorrede door Cornelius van Velzen (meer info) Leyden, Johannes Hasebroek, 1736 Origineel perkament € 195,00 boekverkoper
Het kromme in het levenslot... Boston, Thomas Het kromme in het levenslot, Uit het Engels vertaald en voorzien van een voorwoord door ds. IJ. Doornveld. (meer info) Houten, Den Hertog B.V. 1985 nette staat € 9,50 boekverkoper
Het kromme in het levenslot... Boston, Thomas Het kromme in het levenslot, uit het Engels vertaald door ds. IJ. Doornveld (meer info) Utrecht, uitgeverij den Hertog Nette staat € 10,00 boekverkoper
Het krachtigste wapen, uit ... Vermeulen, J. M. Het krachtigste wapen, uit het leven van ds. L. Gebraad, (meer info) Kampen, de Groot, 1996 Nette staat € 13,50 boekverkoper
Het Koningrijk der Hemelen ... Huntington, W./Smytegelt,B/Ledenboer, L.G.C. Het Koningrijk der Hemelen ingenomen door gebed/ Brieven van Ledeboer, L.G.C./viertal preken door Smytegelt, B (meer info) Rotterdam, Dorsman, zj / 's Gravenhage, J. van Golverdinge, 1865 / AMsterdam, H. Hoverker, zj Convuluut, drie werken in één band, nieuwe band kunstleer € 35,00 boekverkoper
Het inniige christendom tot... Schortinghuis, Wilhelmus Het inniige christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde sielen, Waarbij: Zedig antwoord, op het historisch verhaal van den Hoog Eerwaarden en seer geleerden heer Daniel Gerdes (meer info) Groninge, jurjen Spandaw, 1742/1740 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 150,00 boekverkoper
Het innige christendom, tot... Schortinghuis, Wilhelmus Het innige christendom, tot overtuiginge van onbenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen in dezelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1858 Nieuwe halfperkamenten band met marmers € 45,00 boekverkoper
Het innige christendom tot ... Schortinghuis, Wilhelmus Het innige christendom tot overtuiginge van onbegnadigde, bestieringe en opwekkinge van begnadigde zielen, in des selfs allerinigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t'Zamenspraken (meer info) Groningen, Jurjen Spandaw, 1740 Nieuwe halferen band met ribben en goudopdruk en linnen marmers, eerste pagina's wat teer dmv van ou... € 55,00 boekverkoper
Het Innige christendom tot ... Schortinghuis, Wilhelmus Het Innige christendom tot overtuiging van onbegnadigde, bestieringe en opwekkinge van begnadigde zielen, in dezelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken (meer info) Groningen, 's Gravenhage, Jurjen Spandaw en Ottho en Pieter van Thol, 1740 Nieuwe half perkamenten band, net exemplaar € 55,00 boekverkoper
Het innige christendom tot ... Schortinghuis, Wilhelmus Het innige christendom tot overtuiging van onbegnadigde, bestieringe en opwekkinge van begnadigde zielen, in dezelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken (meer info) Nijkerk, I. J. Mlaga, 1858 Latere half perkamenten band, eerste pagina's aan de snede wat sleeds € 30,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20 |