Alle boeken van De boekenzolder uit Sellingen

De boekenzolder heeft in totaal 7156 boeken

Logo De boekenzolder

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 144 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Bladen uit de geschiedenis ... Arbez, D' Bladen uit de geschiedenis onzer voorouders. J.H. de Bussy, pretoria, Amsterdam. Holl.-Afrik. Uitg.mij. v/h J. Dusseau & Co., Kaapstad 1921, 2e druk. Gebonden, 237 pp. Heel lichte gebruikssporen. € 12,50 De boekenzolder
Godenschemering. Een gedicht. Emants, Marcellus Godenschemering. Een gedicht. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1921; 5e druk; 101 pag.; gekartonneerd; rug beschadigd, verschoten. € 5,00 De boekenzolder
Catechismus der theologisch... Pègues, P. Mag. Th. Catechismus der theologische summa van den H. Thomas van Aqiuno. deel I, II en III. Teulings'Uitgevers-maatschappij, 's-Hertogenbosch. 1921, gebonden, In het Nederlandsch bewerkt door J. Quaadvliet. 3 delen samen € 20,00 (naam op tit... € 20,00 De boekenzolder
Bijbel. Dat is de gansche H... Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Bijbel. Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Nederlandsch Bijbelgenootschap, Heerengracht 366, Amsterdam 1921. Naam en 'herinnering' op schutblad met potlood geschreven. Heel mooi exemplaar. € 25,00 De boekenzolder
Atlasje behorende bij leerb... Valkema, D. Atlasje behorende bij leerboekje voor de kennis van het menselijk lichaam. Voor ULO scholen, vakscholen, 'kop'scholen enz. W. Versluys, Amsterdam 1921, paar ouderdomsvlekjes. € 10,00 De boekenzolder
Maandblad "Groningen". vier... Spitzen, G.W. (Geert Teis Pzn.) & Tilbusscher K.J.zn., J. & Wumkes, Dr. G.A. (redactie) Maandblad "Groningen". vierde jaargang 1921/1922 nr. 1 t/m 12. Erven B. van der Kamp Groningen. 1921/1922, Hele jaargang (12) ingebonden . Harcover. (lichte gebruikssporen langs de randjes) € 40,00 De boekenzolder
Bijbelsche Geschiedenis. Vo... Ecker, Dr. Theol. Phil. Jacob (Hoogleeraar in de Exegese van het O.T. en in het Hebreeuws.). Bijbelsche Geschiedenis. Volledige uitgave III. (meer info) Linssen & Derkx, Venlo 1922. Imprimatur. Ruraemondae, die 12 Maji 1921. P.J.H. Geurts. € 8,00 De boekenzolder
't Aimertje. Grönneger waark. Teis, Geert Pzn. 't Aimertje. Grönneger waark. M.D. de Lange, Veendam. 1922. Naam etc. op titelpagina. Gebruikssporen! boekblok ligt los! € 5,00 De boekenzolder
Voor vrijheiydt ende Vaderl... Theissen, Dr. J.S. (bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen) Voor vrijheiydt ende Vaderlandt". Stad en Lande in 1672 (meer info) J.B. Wolters`U.M., Groningen, Den Haag 1922. Naam op schutblad. (oude spelling) € 7,00 De boekenzolder
't Aimertje. Grönneger waark. Teis, Geert Pzn. 't Aimertje. Grönneger waark. M.D. de Lange, Veendam. 1922. Naam op titelpagina. Gebruikssporen! € 5,00 De boekenzolder
't Aimertje. Grönneger waark. Teis, Geert Pzn. 't Aimertje. Grönneger waark. M.D. de Lange, Veendam. 1922. Naam op titelpagina. Gebruikssporen! € 5,00 De boekenzolder
De Koninklijke Paketvaart-M... Boer, Dr. M.G. de De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. Scheltema & Holkema (K. Groesbeek en Paul Nijhoff), Amsterdam 1922, softcover, 90 pp. (Naam op titelpagina en stickertje op de rug, boekblok vastgezet.) € 17,50 De boekenzolder
't Aimertje. Grönneger waark. Teis, Geert Pzn. 't Aimertje. Grönneger waark. M.D. de Lange, Veendam. 1922. stempel op titelpagina. Gebruikssporen! € 5,00 De boekenzolder
Uit Potgieters werk. Engels, Dr. G. (verzameld door) Uit Potgieters werk. (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1923; 168 pag.; Nederlandse schrijvers nr. 8; paperback; lichte verkleuring, naam op schutblad. € 5,00 De boekenzolder
Schoolatlas der geheele aar... Bos, P.R. & Niermeyer, J.F. Schoolatlas der geheele aarde. Herzien door B.A. Kwast. J.B. Wolters - Groningen, Den Haag. 1923, 28e verbeterde en vermeerderde druk. Geen register. (Rug en randen versleten!) € 20,00 De boekenzolder
Westward ho! or The voyages... Kingsley, Charles (rendered into modern English) Westward ho! or The voyages and adventures of Sir Ampas Leigh, Knight, of Burrough, in the couty of Devon, in the reign of Her Most Glorious Majesty Queen Elizabeth. MacMillan and Co., Limited, London. 1923, gebonden, 591 pp. Ouderdomssporen; naam op schutblad. € 7,00 De boekenzolder
IJsland oud en nieuw. Hamel, Prof.dr. A.G. van IJsland oud en nieuw. W.J. Thieme & Cie / Zutphen 1923, gebonden, 400 pp. Ouderdomssporen; naamstempel op titelpagina € 10,00 De boekenzolder
Gids voor Veendam, tot bevo... Zee, F.J. de (burgemeester van Veendam) (voorwoord) Gids voor Veendam, tot bevordering van handel, nijverheid en vreemdelingenverkeer. (meer info) Het gemeentebestuur van Veendam 1923?? Gebruiksscheurtjes aan (slap) kaft en rug. € 25,00 De boekenzolder
Jaarboek van het Nederl. We... Redactie Jaarboek van het Nederl. Werklieden-verbond "Patrimonium" 1923. Arnhemsche Boek-, courant- en Handelsdrukkerij, Arnhem 1923, verkleuring. 196 pp. € 11,00 De boekenzolder
De Koninklkijke Paketvaart ... Boer, Dr. M.G. de De Koninklkijke Paketvaart Maatschappij. Overdruk ,,Neerlands Welvaart". Bureau Industria - Amsterdam 1924. 43 blz. softcover. Gebruiksscheurtjes m.n. aan de rug en ouderdomsvlekjes. € 8,50 De boekenzolder
Bloemlezing uit Middelneder... Verwijs, Dr. Eelco (bijeenverzameld door) Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. derde deel: - mengelpoëzie. W.J. Thieme & Cie / Zutphen 1924; 4e druk; 200 pag.; bezorging Dr. F.A. Stoett. Gebonden, naam op schutblad en op titelpagina. € 5,00 De boekenzolder
De landen der wereld. Eenvo... Luinge, A. & Stegeman, B. De landen der wereld. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school. P. Noordhoff nv, Groningen 1924, 7e druk. gebonden, boekblik ligt iets los. (naamstempel school op schutblad) € 5,00 De boekenzolder
Insulinde. Schetsen van lan... Wouters, D. & Hulzen, J. van & Koning, J. (samenstellers) Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch Oost-Indië. P. Noordhoff, Groningen 1924, gebonden, 835 pp. Oude spelling. Goudopdruk, rug iets vervaagd. (naam op schutblad) € 6,00 De boekenzolder
Ostfriesisches Stutbuch. He... Redaktion Ostfriesisches Stutbuch. Herausgegeben vom Landwirtschaftlichen Hauptverein für Ostfriesland. Achetr Band Norden, Selbstverlag 1924, gebonden, 810 pp. . (stempel SHC op schutblad) € 15,00 De boekenzolder
Juarez und Maximilian Histo... Werfel, Franz Juarez und Maximilian Historie. Paul Zsolnay Verlag, Berlin/Wien/Leipzig 1924, gebonden met stofomslag. 195 pp. (Gebruikssporen/roestvlekjes) € 16,00 De boekenzolder
Oldambtster vertelsels, mit... Beertema, L. Oldambtster vertelsels, mit 'n tougift. H. Edzes Jr., Groningen 1924? gebruikssporen. € 8,00 De boekenzolder
De rots der waarheid Schreiner, Ernst De rots der waarheid La Riviere & Voorhoeve, Zwolle 1924. Oude spelling. € 7,50 De boekenzolder
De Aule Meulen. Een tragi-c... Spijkman, K.H. (schrijver van 'Wantrouwen' en 'Als 't gewaiten sprekt'.) De Aule Meulen. Een tragi-comische familie-geschiedenis in 3 bedrijven. H. Edzes jr., Groningen 1924. (plakband op de rug.) € 5,00 De boekenzolder
Smyrna-Arbeiten und Muster ... Riedner, Marie & Diersch, Rose Smyrna-Arbeiten und Muster für groszen Kreuzstich. mit 50 abbildungen und zwei Beiblättern enthaltend die Zählmuster. Verlag Otto Beyer / Leipzig 1924, softcover, 40 pp. Beyers Handarbeitsbücher Band 57. € 10,00 De boekenzolder
Het Weekblad - Cinema. nrs.... Diverse auteurs. Het Weekblad - Cinema. nrs. 32 t/m 63 showbizz tijdschrift 1925; tijdschrift; Gebruind. € 40,00 De boekenzolder
Portielje, A.F.J. - Mijn Aquarium Portielje, A.F.J. Mijn Aquarium Zaandam; Verkade's Fabrieken; 1925, 1e druk; 103 pag.; illustraties J. Voerman jr. en Jac. J. Koeman; Gebonden. Compleet met alle... € 14,00 De boekenzolder
Mijn Aquarium. Portielje, A.F.J. Mijn Aquarium. Verkade's Fabrieken nv, Zaandam 1925; 1e druk; 103 pag.; illustraties J. Voerman jr. en Jac J. Koeman; Gebonden. Compleet met alle ... € 5,00 De boekenzolder
De islam en zijn beteekenis... Spat, C. De islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-Indië. De Koninklijke Militaire Academie, Breda 1925, 2e bijgewerkte druk. No. 572. Softcover, 99 pp. oude spelling. Ex libris afgeplakt. € 17,00 De boekenzolder
Van de Landschap en de Stad... Westenbrink, J.J. Van de Landschap en de Stad. (Berijmde kiekjes uit Drente en Groningen, enz.) Nauta & Bleeker, Helpman-Groningen. 1925, gebonden, 124 pp. (lichte verkleuring) € 15,00 De boekenzolder
Zwerftochten door Timor en ... Nieuwenkamp, W.O.J. Zwerftochten door Timor en onderhoorigen Elsevier, Amsterdam 1925, gebonden, 176 pp. Oude spelling. geillustreerd. Naam op binnenkant voor- en achterplat. Tekst ... € 35,00 De boekenzolder
Verhalen (christelijke) die... "Bethanië", Bloemendaal. Verhalen (christelijke) die echt gebeurd zijn naverteld te Bethanië, versierd met prentjes van Jan Wiegman. Bethanië en Van Munster, Bloemendaal 1925, gebonden, 75 pp. Oude spelling. Rug aan één kant los. € 6,50 De boekenzolder
Schüle, Pierre - Een padvinder Schüle, Pierre Een padvinder J.N. Voorhoeve, Den Haag 1925. naam op schutblad. Oude spelling € 10,00 De boekenzolder
De stille bloei. Verzen. Cneudt, Richard De stille bloei. Verzen. (meer info) Nederl. bibliotheek o.l.v. L. Simons. Druk: Wereldbibliotheek. 1926. 149 pp. Lichte ouderdomssporen. Exlibris op binnenkant voorplat. Stempel op schutblad. € 8,00 De boekenzolder
De vrije en ordenoefeningen... Boom, J.A. van der De vrije en ordenoefeningen, de houdings-, sprin- en evenwichtsoefeningen voor de lagere school. (meer info) H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1926, 14e druk. gebonden, 472 pp. (oude spelling). Theoretisch-practische handleiding, met muziek en... € 10,00 De boekenzolder
Touraine & its chateaux DEBRAYE, HENRY. Touraine & its chateaux The Medici Society, London and Boston. 1926; 156 pag.; Gebonden, opdracht, naam en datum op schutblad. Gebruikssporen! € 9,00 De boekenzolder
La Femme Pauvre. - épisode ... Bloy, Léon La Femme Pauvre. - épisode contemporain. Mercve de France, Paris 1926, 20e edition. Gebonden, 392 pp. Goud op snee. (heel lichte gebruikssporen aan de rug) € 15,00 De boekenzolder
Ontwaking en De Gelofte - V... BONN, S. Ontwaking en De Gelofte - Verbeeldingsspelen Amsterdam; A.J.C.; 1926; 2e druk; 16 pag.; geniet; omslag beschadigd en los, € 2,00 De boekenzolder
Kemedie van Stad. Grönneger... Geert Teis Pzn. Kemedie van Stad. Grönneger boerenspul in drai bedrieven. M.D. de Lange, Veendam. 1926, ex bieb boek. gebruikssporen! € 5,00 De boekenzolder
Voorbijgangers. Een bundel ... Kuyper, H.S.S. Voorbijgangers. Een bundel verhalen en verzen. J.H. Kok - Kampen 1926, gebonden, 181 pp. Ouderdomsvlekjes. € 5,00 De boekenzolder
Dijk- en Waterschapsrecht i... Sybenga, Mr. S. Dijk- en Waterschapsrecht in Groningen. "Drukkerij Torenlaan" - Assen 1926. Plakkertje boven aan rug. € 4,50 De boekenzolder
Vijfde Winterboek van de We... Beversluis, Martien & Claes, Ernest & Hillegaerthe, C.M. van & Koenen, Marie & Naeff, Top & Seger, Agatha & Simons, L. & Smeding, Alie & Steenhoff, W.J. & Stoppelaar, R.J. de & Verschoren, Frans & Verth, Corn. & Wagenaar, Joh. & Zoetmulder, Jurriaan. Vijfde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1926-1927. (meer info) Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur, Amsterdam 1927. 124 pag.; Gebonden. Lichte ouderdomsspoortjes en boven- en onderkant rug beschadigd. € 5,50 De boekenzolder
De legende en de heldhaftig... Coster, Charles De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. H.J.W. Becht, Amsterdam 1927; 4e druk - met platen van A. Hahn Jr. 490 pag.;gebonden, Naam en datum op schutblad. Gebruikssp... € 11,00 De boekenzolder
Korte gids voor den Borobudur. Krom, Dr. N.J. (samensteller) Korte gids voor den Borobudur. Landsdrukkerij - Weltevreden 1927, 4e herziene druk. Klein boekje, 55 pp. geillustreerd. € 5,00 De boekenzolder
Warmond voorheen en thans. ... Machen, Wm.C.H. Warmond voorheen en thans. Deel 1. De Ruïne van Warmond of wel De geschiedenis der Oude Sint-Matthijskerk. Met afbeeldingen naar oude prenten en teekeningen van Alexis Machen. (meer info) C. de Bink & Zoon, Leiden. 1927, gebonden, 163 pp. (naam op schutblad) (lichte gebruikssporen) € 9,00 De boekenzolder
Gorki, Maxim - De onderneming. Gorki, Maxim De onderneming. Van Loghum Slaterus, Arnhem 1927, gebonden, 445 pp. Vertaling: Lj. van Praag-Dworson. (ouderdomsspoortjes) € 5,50 De boekenzolder

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 144 |