Alle boeken van De boekenzolder uit Sellingen

De boekenzolder heeft in totaal 7178 boeken

Logo De boekenzolder

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 144 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Historische schoolatlas ten... Hettema Jr., H. Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemeene geschiedenis. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1908, 5e herziene en vermeerderde druk. Gebonden, 35 kaarten. Naam op titelpagina. Hoek uit schutbla... € 20,00 De boekenzolder
Het Academie-gebouw te Gron... Fenema, C.H. van (conservator bij de bibliotheek der Rijks-universiteit te Groningen) Het Academie-gebouw te Groningen. 1614 - 1909 Scholtens & Zoon. Groningen 1909. gebonden, 59 pp. met foto's. (stempels/stickertjes bieb op schutblad en rug) € 9,00 De boekenzolder
Das Weib im Leben der Völker. Friedenthal, Albert Das Weib im Leben der Völker. Hermann Klemm A.B., Berlin - Grunewald. 1910, 3e Auflage, 1e Band. Gebonden, 668 pp. Mit 1149 Abbildungen im text und 32 farbigen Beilagen € 27,00 De boekenzolder
Van 't Hoogeland. Schetsen ... Rietema, J. Van 't Hoogeland. Schetsen in 't Hunsingoër dialect. P. Noordhoff, Groningen 1910, gebonden, 104 pp. met een voorwoord van Dr. J. Bergsma. € 5,00 De boekenzolder
Chantecler. Pièce en Quatre... Rostand, Edmond Chantecler. Pièce en Quatre acties, en vers. Charpentier et Fasquelle, Paris 1910, gebonden, 244 pp. (naam op schutblad.) Ouderdomsverkleuring. € 15,00 De boekenzolder
Ruth Putnam's Willem de Zwi... Blaauw, A.H.P. (nieuwe uitgave) Ruth Putnam's Willem de Zwijger, Prins van Oranje. (meer info) Gebr. Kluitman, Alkmaar. 1910, gebonden, 447 pp. Voor Nederland bewerkt door Dr. D.C. Nijhoff. met 32 platen van J.H. Isings ... € 9,00 De boekenzolder
La Marine de Guerre. Préfac... Sauvaire Jourdan, A. La Marine de Guerre. Préface de L`Amiral Fournier. Librairie Vuibert, Paris 1910. Illustrations: d`Albert Sebille. (gebruikssporen. Ex libres prive bieb.) € 25,00 De boekenzolder
Raadgever bij den aanleg va... Boer, P. Raadgever bij den aanleg van Electrische Zwakstroomgeleidingen. C. Morks Czn., Dordrecht. Technisch Bureau Marynen, Den Haag. 1911, 2e vermeerderde druk, gebonden, 320 pp. oude spelling. € 9,00 De boekenzolder
Jacob Cats. Verzamelde dich... Bos, Fokko (bijeengebracht onder toezicht en met voorwoord van) Jacob Cats. Verzamelde dichtwerken. Cohen Zonen, Amsterdam 1911??? Gebonden, 521 pp. Ouderdomsverkleuring. € 10,00 De boekenzolder
Napoleons Briefe. Schulze, Friedrich (Ausgewählt und herausgegeben von) Napoleons Briefe. Im Insel Verlag, Leipzich 1912; 404 pag. Gebonden. Ex libris op binnenkant voorplat. Helaas geen rug meer! € 7,00 De boekenzolder
Bloemlezing uit de toesprak... Higenholtz jr., P.H. Bloemlezing uit de toespraken en artikelen van P.H. Hugenholtz Jr., uitgegeven ter zijner nagedachtenis. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1912; 580 pag.; gebonden, bladzijde met foto auteur ligt los. Rug iets beschadigd. Naam op titelpag... € 7,50 De boekenzolder
Oorlogsstaatkunde en oorlog... Oordt, H.L. van (kolonel-directeur der Hoogere Krijgsschool) Oorlogsstaatkunde en oorlogsregelen (zoogenaamd oorlogsrecht). Deel II: Zeeoorlog. Neutraliteit. (meer info) De Koninklijke Militaire Academie, Breda 1912, gebonden, 317 pp. € 25,00 De boekenzolder
Kerlingaland. (Geschiedenis... Hans, A. Kerlingaland. (Geschiedenis, legenden, zeden en gewoonten der kustbewoners). Lodewijk Opdebeek, Boekhandelaar-Uitgever, Antwerpen. 1912. Gebonden. Geillustreerd door Juliaan Severin. Naam, adres op schutblad. Ouderdomsvlekjes. Verd... € 31,00 De boekenzolder
Belhamels.  'n boek van kwa... Lauer, Leo Belhamels. 'n boek van kwajongens, streken en sport........ Vennootschap "letteren en kunst", Amsterdam 1912, gebonden, 289 pp. Naam op schutblad. Verkleuring. Rug gedeeltelijk los. € 10,00 De boekenzolder
The book of Ceylon. Being a... Cave, Henry W. The book of Ceylon. Being a guide to its railway system and an account of its varied attractions for the visitor and tourist. (meer info) Cassell And Company Ltd. 1912; New edition. 664 pag.; gebonden. Rood leren kaft met goud opdruk. Gebruikssporen! € 20,00 De boekenzolder
Drie vertellingen: - Een ee... Flaubert, Gustave Drie vertellingen: - Een eenvoudige ziel. - De legende van sint Juliaan den Gastvrijen. - Herodias. Paul Brand, Bussum 1913, Gebonden, 214 pp. Vertaald door Marie Koenen. Naam op schutblad. Tekst geschreven op titelpagi... € 7,50 De boekenzolder
Bords de la Loire, Plages N... NN Bords de la Loire, Plages Nantaises, routes pour automobiles Parijs; Guides Pratiques Conty; 1914; 4e druk; 336 pag.; gebonden; Gebruikssporen, naam op schutblad., € 12,00 De boekenzolder
Le Sermon sur la Montagne (... Burnand, Eugène (illustré par) Le Sermon sur la Montagne (De Bergrede). D'Après ses cartons originaux composés Pour les Verrieres de l'église de Herzogenbuchsee (Suisse). (meer info) Berger-Levrault, Libraires-éditeurs, Même maison a Nancy 1914. 57 pp. Préface de M. Léonce Bénédite (conservateur du Musée National du Luxembourg) Voorp... € 30,00 De boekenzolder
Het Nieuwe Testament of all... Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Het Nieuwe Testament of alle boeken des nieuwen verbonds van onzen Heere Jezus Christus. Nederlandsch Bijbelgenootschap 1914. Mooi exemplaar. € 25,00 De boekenzolder
Armenweelde. Uit de Serie "... Veltman, Jan Armenweelde. Uit de Serie "Groene Boekjes" der Chr. Bibliotheek. G.F. Callenbach, Nijkerk 1914. Vereeniging Christelijke Bibliotheek. (heel lichte gebruikssporen) oude spelling € 4,00 De boekenzolder
Het schandaal. Roman Ompteda, G. von Het schandaal. Roman Meulenhoff & Co., Amsterdam 1915; gebonden, 340 pag.; vertaling J.P. Wesselink-van Rossum; gebruikssporen! € 6,00 De boekenzolder
Steernhelder Haas geb. Okken, T.K.E. de (schrijfster van: 'Olle vrunden in Grönnegerland', 'In hörn van heerd', 'Oabeltje omzwinder' en 'Hoppersvolk'.) Steernhelder M.D. de Lange, Veendam 1915. met een woord vooraf van Dr. G.W.S. Lingbeek (naamstempel op schutblad) gebruikssporen. € 9,50 De boekenzolder
Steernhelder Haas geb. Okken, T.K.E. de (schrijfster van: 'Olle vrunden in Grönnegerland', 'In hörn van heerd', 'Oabeltje omzwinder' en 'Hoppersvolk'.) Steernhelder (meer info) M.D. de Lange, Veendam 1915. met een woord vooraf van Dr. G.W.S. Lingbeek € 6,00 De boekenzolder
Looy, Jac. van - Proza Looy, Jac. van Proza S.L. van Looy, Amsterdam 1916; 4e druk; 276 pag.; Gebonden. Naam op titelpagina. € 7,50 De boekenzolder
Handleiding bij het onderwi... Kok, J. Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkursussen. IV. Kennis van den grond. J.B. Wolters, Groningen - Den Haag 1916, 5e herziene druk. Kartonnen voor- en achterplat. 78 pp. Ouderdomssporen! € 7,00 De boekenzolder
Pan. Een gedicht. + Leidraa... Gorter, Herman Pan. Een gedicht. + Leidraad bij het lezen van "Pan". C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1916, oude spelling. Gebonden, 493 pp. Gebruikssporen en ouderdomsverkleuring. Initialen op schutbla... € 20,00 De boekenzolder
De slag aan de Marne. (Eers... Visser, P. De slag aan de Marne. (Eerste Wereldoorlog) Gebr. Kluitman, Alkmaar. 1917, 2e druk. Gebonden, 214 pp. Geillustreerd door O. Geerling. (ouderdomssporen en verkleuring.) E... € 10,00 De boekenzolder
Groote Historische Schoolat... Hettema jr., H. Groote Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis Zwolle; W.E.J. Tjeenk Willink; 1917; 8e herziene en vermeerderde druk; Rug gerepareerd. Naam op titelpagina. Voor- en achterplat do... € 12,50 De boekenzolder
Stormvloeden langs de Noorz... Gallé, P.H. Stormvloeden langs de Noorzee- en de Zuiderzeekusten. De Zuiderzee-vereeniging. / E.J. Brill, Leiden. 1917. softback, genaaid. Boekje is nat geweest! Voorplat is los. 54 pp. Inclusief 4 krantenknipsels ... € 15,00 De boekenzolder
Encyclopedie van Nederlands... Paulus, Mr. Dr. J. Encyclopedie van Nederlandsch-Indië. 4 delen. Martinus Nijhof, 's-Gravenhage / N.V. v/h E.J. Brill, Leiden .1917-1921, gebonden. Rug enigszins verkleurd,. € 200,00 De boekenzolder
Nederlandsch-Friesch Woorde... Wumkes, Dr. G.A. & Vries, A. de Nederlandsch-Friesch Woordenboek. A.J. Osinga, Snits 1918, gebonden, 301 pp. Net exemplaar! € 15,00 De boekenzolder
Jean Fanfare. Excentrieke r... d'Ivoi, Paul (vrij bewerkt door Pomponius) Jean Fanfare. Excentrieke reizen. "Elsevier", Amsterdam 1919, 2e druk. Oude spelling. Tekst in twee kolommen per bladzijde. Met 14 platen buiten den tekst, ... € 10,00 De boekenzolder
Sergeant Kordaat. Excentrie... d'Ivoi, Paul (vrij bewerkt door Ed. van den Gheyn jr.) Sergeant Kordaat. Excentrieke reizen. "Elsevier", Amsterdam 1919, 2e druk. Oude spelling. Tekst in twee kolommen per bladzijde. Met 15 platen buiten den tekst, ... € 10,00 De boekenzolder
Handleiding bij het onderwi... Kok, J. Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkursussen. VIII. Veeteelt J.B. Wolters, Groningen - Den Haag 1919, 2e herziene druk. Kartonnen voor- en achterplat. 90 pp. Ouderdomssporen! € 12,50 De boekenzolder
Natuur en vernuft. Verrasse... Sleen, Dr. W.G.N. van der Natuur en vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. deel 1 en deel 2 (tweede serie). (meer info) Elsevier, Amsterdam 1919, 344/344 pp. beide boeken samen € 18,00 € 18,00 De boekenzolder
Verschijnselen en toepassin... Laarman, B. Verschijnselen en toepassingen. Eenvoudige lessen over de levenlooze natuur voor het vijfde leerjaal. P. Noordhoff, Groningen 1919, 3e druk, tweede deeltje. Met 36 plaatjes. Slap kaft, 77 pp. Heel lichte gebruikssporen. (oude ... € 7,00 De boekenzolder
Een zwerver verliefd. SCHENDEL, ARTHUR VAN. Een zwerver verliefd. W. Versluys, Amsterdam 1919; 5e druk; 203 pag.; Gebonden, naam op schutblad. gebruikssporen!! € 6,00 De boekenzolder
Op proatstoul. Haas geb. Okken, T.K.E. de (schrijfster van: 'Olle vrunden in Grönnegerland', 'In hörn van heerd', 'Oabeltje omzwinder', 'Hoppersvolk' en 'Steernhgelder'.) Op proatstoul. H.H. Fongers, Uithuizen 1919. met een woord vooraf van Dr. G.W.S. Lingbeek (naamstempel op voorplat en schutblad) € 4,00 De boekenzolder
Op proatstoul. Haas geb. Okken, T.K.E. de (schrijfster van: 'Olle vrunden in Grönnegerland', 'In hörn van heerd', 'Oabeltje omzwinder', 'Hoppersvolk' en 'Steernhgelder'.) Op proatstoul. H.H. Fongers, Uithuizen 1919. met een woord vooraf van Dr. G.W.S. Lingbeek € 5,00 De boekenzolder
Les romanesques, comédie en... Rostand, Edmond Les romanesques, comédie en trois actes. Charpentier et Fasquelle, Paris 1919, paperback, 155 pp. ouderdomsverkleuring. Naam op schutblad. € 10,00 De boekenzolder
Catalogus van de tentoonste... Redactie Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum, Amsterdam, juni-juli 1919. Koloniaal Instituut, Amsterdam 1919, paperback, 258 pp. Gebruiks- en ouderdomssporen! € 20,00 De boekenzolder
Mérode, Willem de - De overgave. Mérode, Willem de De overgave. E.J. Bosch Jbzn, Baarn 1919, paperback, 128 pp. Bandteekening van Jan van der Leeuw.(gebruikssporen) € 7,50 De boekenzolder
Gedenkboek der Rijkslandbou... Heidema, J. (directeur) Gedenkboek der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1893-1918. (meer info) M. de Waal, Groningen 1919. slap kaft, 95 pp. € 10,00 De boekenzolder
Die Gotische Bibel. Erste Teil Streitberg, Wilhelm (herausgegeben von) Die Gotische Bibel. Erste Teil Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1919; zweite, verbesserte Auflage. Gebonden; rug los, naam op schutblad. € 10,00 De boekenzolder
Helder, Marie - De Gelaarsde Kat. Helder, Marie De Gelaarsde Kat. (meer info) Grand Bazar Francais 1920. 10 pp. Geniet, boekblok ligt los! paar vlekjes op achterplat. € 15,00 De boekenzolder
De oude Waereld. Het land v... Is. Querido De oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romatisch epos uit Oud-Perzië benevens het boek der toelichtingen. ZONSOPGANG. (meer info) Scheltens & Giltay te Amsterdam 1920, 2e druk. Gebonden, 516 pp. De bladzijden zitten nog aan elkaar vast! Mooi exemplaar! € 15,00 De boekenzolder
Looy, Jac. van - Feesten. Looy, Jac. van Feesten. S.L. van Looy, Amsterdam 1920; 3e druk; 252 pag.; Gebonden. Ex Libris op schutblad. € 5,00 De boekenzolder
De oude Waereld. Het land v... QUERIDO, ISRAEL. De oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romatisch epos uit Oud-Perzië benevens het boek der toelichtingen. Koningen. Scheltens & Giltay, Amsterdam 1920; 3e druk; 514 pag.; Lichtdrukken naar tekeningen van Marius Bauer. € 12,50 De boekenzolder
Muntwezen en circulatie-ban... Vissering, Mr. G. Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indië, (meer info) J.H. de Bussy, Amsterdam 1920, gebonden, 422 pp. € 15,00 De boekenzolder
Die Mode. Menschen und Mode... Boehn, Max von (text) Die Mode. Menschen und Moden im Neunzehnten Jahrhundert. 1843 - 1878. Nach Bildern un Kupfern der Zeit ausgewählt von Dr. Oskar Fischel. F. Bruckmann A.-G., Munchen. 1920, Vierte Auflage. gebonden, 167 pp. (heel lichte gebruikssporen langs de randjes) € 8,50 De boekenzolder

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 144 |