Alle boeken van De Horsten uit Leiderdorp

De Horsten heeft in totaal 3376 boeken

Logo De Horsten Gratis bezorging in Leiden

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Principes der Bedrijfsorgan... Slikboer, Drs. J. Principes der Bedrijfsorganisatie Ned. Uitgeversmij Leiden 1949, 2e verm.druk, 198 blzn, 16 x 23 cm € 2.50 De Horsten
Lezen en schrijven - lees -... Boer, dr. P.J.C. de en dr. J. Spoelstra (overallredactie: G.J. van der Keuken) Lezen en schrijven - lees - en steloefeningen voor de hoogste klassen (uit de serie leer- en leesboeken) Thieme 1949, 4e druk, 282 blzn, 13,5 x 19,5 cm, € 3.50 De Horsten
Reinaert de Vos (verkorte u... Geers, Dr. G.J. (inleiding,voetnoten e.d.) Reinaert de Vos (verkorte uitgave); Dishoeckje nr 2, Van Dishoeck 1949, derde druk, genaaid, rug iets los, 63 blzn, 13 x 19 cm, naam voorin € 2.00 De Horsten
Van Zondvloed tot landijs Faber, dr. F.J. m.i. Van Zondvloed tot landijs W.J.Thieme 1949, gebonden, 292 blzn, omslag zwaar beschadigd, boek prima, 16 x 24 cm, € 4.50 De Horsten
De leer van de marginale ko... Geertman, J.A. De leer van de marginale kostprijs Elsevier 1949, met omslag, gebonden399 blzn, 15 x 22cm, € 2.50 De Horsten
Beknopt leerboek der econom... Kwast, B.A. en J.A. Mulder (herzien: F. Landmeter) Beknopt leerboek der economische aardrijkskunde, deel 1 Wolters 1950, 14e druk, 220 blzn, soms potloodbijschrijving, 4,5 x 23 cm, € 3.50 De Horsten
Ik zorg voor mijn kinderen ... Derks, Jan (schetsen van Anton Heijn) Ik zorg voor mijn kinderen (Derks, Jan ( eerder verschenen als feuilleton in De Tijd De Tijd, 't Kasteel van Aemstel, 1950, 205 blzn, € 7.50 De Horsten
De overheidsfinancien in de... Schouten, Dr. D.B.J. De overheidsfinancien in de overheidshuishouding (deel xi van Capita Selecta der economie Stenfert Kroese 1950, gebonden, 158 blzn, 15,5 x 23 cm € 4.50 De Horsten
Die Jahreszeiten  (tekstboe... Haydn, Joseph Die Jahreszeiten (tekstboekje tevens bewijs van toegang op dinsdag 26 september 1950 in de groenteveiling) (meer info) Toonkunstkoor afd. Hilversum met dirigent: Lex Karsemeijer en Germ. Koor Po Musica Bussum 1950, geniet, 32 blzn, 19,5 x 30 cm, met reclame € 17.50 De Horsten
Katechismus ten gebruike va... Huibers, mgr. J.P. (bisschop van Haarlem) Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen voor het bisdom van Haarlem St Jacobs Godshuis 1950, ingenaaid, 94 blzn, nog in het originele kaftpapier van school, 13 x 19 cm, € 4.50 De Horsten
Gilgamesch (deutsche sprach... Burckhardt, Georg Gilgamesch (deutsche sprache); eine erzahlung aus dem alten orient Insel-verlag 1951 € 4.50 De Horsten
Nederland bouwt in natuur- ... Vriend, J.J. Nederland bouwt in natuur- en baksteen, Oosthoek 1951, gebonden, met omslag, 104 blzn, zw-foto`s en tekst, 18,5 x 24 cm, € 6.50 De Horsten
Geschiedenis der volkeren; ... Langedijk, Dr. D Geschiedenis der volkeren; deel 1 :(van de oudste tijden tot 1517) Leerboek der Algemene en Vaderlandse Geschiednis Wolters 1952, 2e druk, gebonden, 178 blzn, 15 x 21,5 cm € 7.50 De Horsten
Bijbelse geschiedenis voor ... Bellarminus Mol, Fr.M. Bijbelse geschiedenis voor het voortgezet onderwijs: Compendium St. Gregoriushuis utrecht 1952, 5e druk, rug wat los, 86 blzn, 17 x 24 cm, potloodaantekeningen, € 2.50 De Horsten
Tussen oerwouden en vulkane... Vencken, Harry Tussen oerwouden en vulkanen (de evenaar langs van Leopoldsville tot Mombasa) Nederland`s Boekhuis 1952, gebonden, 195 blzn, 15 x 23 cm, € 2.00 De Horsten
Het vermoeden  (10 gedichte... Dendermonde, Max Het vermoeden (10 gedichten, geschreven door dichter op 16 en 16 februari 1952) in een oplaag van 500 exemplaren Wereldvenster 1952, genaaid, 14 x 22 cm, inliggend het aanbiedend Sinterklaasgedicht) € 25.00 De Horsten
Poppenspel en onderwijs; bi... Jansen, fr.M. Titus Poppenspel en onderwijs; bijdragen in het Tijdschrift Mededelingenblad van het pedagogisch Centrum Breda; uitgaven: maart 1952, juni 1952, october 1952 Pedagogisch Centrum Breda 1952, nrs 12, 13 en 14, 13,5 x 19 cm, samen in 1 prijs € 5.00 De Horsten
Impressies van een simpele ... Schmidt, Annie M.G. Impressies van een simpele ziel Querido 1953, 141 blzn, gebonden, kapotte rug, 12 x 19 blzn, € 7.50 De Horsten
Misdienaar Kees Galvin,J en Elgershuizen, J. (Vert) Misdienaar Kees Paters van het Allerheiligst Sacrament 1953, 2e druk, geniet, 35 blzn, 11 x 16,5 cm, € 4.50 De Horsten
Tekenen is een wereldtaal -... Greeven, Joh. en W, Jungschleger Tekenen is een wereldtaal - Richtlijnen bij het tekenen op de R.K Lagere school volgens de nieuwere richting - Deel II (derde - vierde leerjaar Versluys 1953, 3e druk, gebonden, 146 blzn, met kleur- en zw-illustraties, 16 x 24,5 cm, € 4.50 De Horsten
De leeuw heeft tandpijn, ui... Arndt, Friedrich De leeuw heeft tandpijn, uit het tijdschrift `Het poppenspel`; een grappig Tijl-spel Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1953, 5e jrg, 14 x 22 cn, 32 blzn, € 5.00 De Horsten
Genoveva van Brabant, in 10... Heymans, H. Genoveva van Brabant, in 10 schuifjes; uit het tijdschrift `Het Poppenspel` Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1953, 5e jrg nr 4-5, 14 x 22 cm, 52 blzn, € 10.00 De Horsten
Sterke Jan; alsmede De Olij... Conscience, H. en Rueda de, Lope Sterke Jan; alsmede De Olijven, spelen in tijdschrift `Het Poppenspel`, Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1953, 5e jrg nr 6, 14 x 22 cm, 43 blzn € 7.50 De Horsten
Marco Polo`s reis naar het ... Poortenaar, Jan Marco Polo`s reis naar het Hemelse Rijk (Avontuur en Techniek Reeks nr 40) v/h Van Ditmar, N.V. en Wereldbibliotheek N.V. - Amsterdam en Antwerpen 1953, Avontuur en Techniek Reeks nr 40, z.j., genaaid, 125 blzn, 13,5 x 10 cm, € 7.50 De Horsten
De zondaar en Ambrosius; ov... Raynolds, Robert De zondaar en Ambrosius; over de periode van Ambrosius via het verhaal van Gregorius Julianus, leerling van Augustinus Elsevier 1953, gebonden met omslag,559 blzn, 14 x 20 cm, € 7.50 De Horsten
De onderkant van het licht ... Molen, W.J. van der De onderkant van het licht (gedichten) De Windroos, 1953/1954, 43 blzn , 13 x 19 cm, € 2.00 De Horsten
Het Muiderslot.   (met enge... Koot, Ton Het Muiderslot. (met engelse en franse samenvatting) Wereldbibliotheek 1954 € 2.00 De Horsten
De trouwe verrader    - een... Gellis, Roberta (vert: Anna Nescio) De trouwe verrader - een boek uit De Historische Reeks (DHR) Luitingh, 1954 ?, 390 blzn, gebonden, 15 x 22 cm, € 3.50 De Horsten
William (being four of the ... Crompton, Richmal (W.G. Hartstra - annotaties) William (being four of the best William-stories (engelse tekst met onderaan de pagina Nederlandse woordjes/vertalingen) Meulenhoff 1954. My first collection number 8, geniet, 103 blzn, 11,5 x 17,5 cm, € 3.00 De Horsten
In Christus - kerkboek voor... Helmer Cssr, H. In Christus - kerkboek voor grote meisjes malmberg 1954, 13e druk, gebonden, 404 blzn, 8 x 13 cm, € 4.50 De Horsten
Wij offeren mee (Misboekje ... Mol, fr. M. Bellarminus Wij offeren mee (Misboekje voor kinderen) St Willibrord 1954, 3e druk, gebruikt, 78 blzn, 9 x 13 cm, € 3.50 De Horsten
The story of the Sadler`s W... Fisher, Hugh The story of the Sadler`s Wells Ballet (with 31 illustrations) Adam and Charles Black 1954, 64 blz, hard cover, 14,5 x 20 cm € 4.00 De Horsten
De Poppendansen; Tijdschrif... Contryn,Louis en Nees, Viktor De Poppendansen; Tijdschrift `Het Poppenspel`,vijf speelteksten met muziek (staat erbij afgedrukt): Tijl leert grootmoeder dansen; De blauwe bloem; Pietje op de bereboom; Een geschenk uit Afrika; Hoe Tijl een Prinses verloste Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1954, 6e jrg nr 5/6, 72 blzn, 14 x 22 cm, € 5.00 De Horsten
Dolle avonturen van Jan Kla... Jacovi, prof. Barno Dolle avonturen van Jan Klaassen; serie `Het Poppenspel` Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1954, 6e jrg nr 3, 40 blzn, 14 x 22 cm, € 5.00 De Horsten
Hurvinek leert toveren;  en... Skupa, Josef en Wenig, Frant Hurvinek leert toveren; en Tsjechoslowaaks poppensprookje uit serie` Het Poppenspel` Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1954, 6e jrg nr 4, 32 blzn, 14 x 21,5 cm, € 5.00 De Horsten
Tijl op reis;  een poppensp... Arndt, Friedrich Tijl op reis; een poppenspel; Tijdschrift `Het Poppenspel`. Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1954, 6e jrg nr 1, 72 blzn, 14 x 22 cm, € 5.00 De Horsten
Spelende Kindsheid, deel I ... Spelende Kindsheid, deel I en II (recreatief-instructief materiaal betreffende de missie) met o.a. ook Poppenspel, verhalen, voorleesstukken enz. over de missie Nationaal secretariaat van het pauselijk genootschap van de Heilige Kindsheid 1954 en 1955, 120 en 128 blzn, 16 x 23,5 cm, samen 1 prijs, € 20.00 De Horsten
Japin, Bert - Post voor een dode Japin, Bert Post voor een dode Bruna 1954, gebonden, geen losse omslag meer, € 5.00 De Horsten
De sterren getuigen Cronin, dr. J.A. (vert:C. Kroesen) De sterren getuigen Sijthoff 1954, gebonden, 630 blzn, 13,5 x 19 cm, € 4.50 De Horsten
Christelijke moraal voor le... Birngruber, Sylvester , bewerk: Jac. Jacobs M.S.C. en drs. J. van de Geijn M.S.C. Christelijke moraal voor leken - voorwoord: dr. N. van Doornik M.S.C. De Fontijn 1954, gebonden, 382 blzn, 12,5 x 19,5 cm, kaft minder fraai, € 4.50 De Horsten
Gebedenboek voor militairen Straelen, H.J.J.M. (hoofdaalmoezenier: voorwoord) Gebedenboek voor militairen Gooi en Sticht 1954, veel in jas gehad, nat geweest?, 282 blzn, 8 x 11,5 cm € 3.00 De Horsten
God - Gezin - Gemeenschap  ... Hubertinus, pater O.F.M. Capucijnen God - Gezin - Gemeenschap (1e deel: Handboek ten dienste van de godsdienstige vorming van de leerlingen op Nijverheids- en Ambachtsscholen en cursussen Malmberg 1954, zesde druk, gebonden, slappe kaft, 208 blzn, 13,5 x 19 cm, € 4.50 De Horsten
Het gelukskind of de duivel... Denneborg, H.M. Het gelukskind of de duivel met de drie gouden haren; uit het tijdschrift `Het Poppenspel`, Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1955, 7e jrg nr 1, 14 x 22 cm, 32 blzn, € 5.00 De Horsten
Heer Halewijn; ridderspel u... Montag, Alois Heer Halewijn; ridderspel uit het tijdschrift `Het Poppenspel`, Ridderspel in 7 taferelen en een voorspel naar de Vlaamse sage van Charles de Coster Tijdschrift onder leiding van Louis Contryn 1955, 7e jrg nr 2, 14 x 22 cm, 32 blzn, Schaarsnede van Margerethe Cordes € 5.00 De Horsten
Catastrofe op de beuken Wijler, Henrietta Catastrofe op de beuken Gottmer, 1955, gebonden, met omslag, 200 blzn, 15 x 22 cm, € 3.50 De Horsten
Grand theatre Gooiland  Hil... Grand theatre Gooiland Hilversum ikv Gouden Jubileum Residentieorkest: 10 januari 1955 met Willem van Otterloo en Gre Brouwenstijn (meer info) Residentieorkest 1955, geniet, 12 blzn, met zw-foto van Willem van Otterloo en het orkest, uitgebreide toelichting,... € 17.50 De Horsten
Missaal voor de zondag, en ... Missaal voor de zondag, en voor de feesten die in de nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, bewerkt door missionarissen van Steyl Boekhandel "St' Willibrordus" te Deurne 1955, rug wat los, 575 blzn, 8 x 13,5 cm, € 2.50 De Horsten
De kanten waaier (sonnetten) Vooren Kuyper, Frouwien van der De kanten waaier (sonnetten) Kok 1956, 62 blzn, 13,5 x 21 cm, € 2.00 De Horsten
Uit Republiek en Koninkrijk... Rooymans, G.J. Uit Republiek en Koninkrijk - Twee eeuwen uit de geschiedenis van het Nederlandse volk - voor V.M.T.O.- en N.O.-akten Ten Brink`s 1957, 4e druk, paperback, 134 blzn, 14,5 x 22 cm, € 3.50 De Horsten
Ranch der verschrikking (ve... Richardson, Gladwell Ranch der verschrikking (vertaling: John F. van Doorn) De Combinatie 1957, gebonden, 221 blzn, 13 x 19 cm, € 2.50 De Horsten

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 |