Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 16423 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Verspreide Geschriften. Met... BONGER, W.A. Verspreide Geschriften. Met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. A'dam, 1950 2 Delen. Karton. XCII,186 & 320 pp. € 10,00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften, met... FRUIN, ROBERT. Verspreide Geschriften, met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fzn. 's-Grav , Martinus Nijhoff, 1900-1905. Tien delen en een registerdeel. 11 delen samen. Linnen. € 50,00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften. Dee... SNOUCK HURGRONJE, C. Verspreide Geschriften. Deel VI: Boekaankondigingen, verscheidenheden, registers en bibliographie.. Leiden, E J. Brill, 1927. Omslag. 597 p. Niet afgesnden exemplaar, kan op verzoek schoongesneden worden. Achte... € 28,00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften. Dee... SNOUCK HURGRONJE, C. Verspreide Geschriften. Deel V: Geschriften betreffende taal- en letterkunde. Bonn/Leipzig, Kurt Schroeder, 1925 Omslag. 419 p. Niet afgesneden exemplaar, kan op verzoek schoongesneden worden. € 30,00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften. Dee... VOLLENHOVEN, C. VAN. Verspreide Geschriften. Deel III. De Indiën, Herdenkingen, Overige Geschriften. 's-Gravenhage, 1935 Linnen met stofomslag. viii,933 pp. € 30,00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften. 2 v... KUYPERS, K. Verspreide Geschriften. 2 vols. Deel I: Mens en Geschiedenis. Deel II: Wetenschap en Kunde. Assen, 1968 Linnen onder stofomslag. ca. 600 pp. € 18,00 De KeerKring button
Verslagen van de Congressen... NEDERLANDSCHE LANDMEETKUNDIGE FEDERATIE. Verslagen van de Congressen 1937, 1939, 1941 en 1946 (=2de t/m 5de congres.) Convoluut Folio. Gebonden in linnen. € 28,00 De KeerKring button
Verslag van het symposium: ... SYMPOSIUM. Verslag van het symposium: De geschilderde uitmonstering van de St. Servaaskerk Maastricht. Maastricht, Jan van Eyck Academie, 28 en 29 Juni 1979 4to. Omslag. 88 p. Met afbeeldingen. € 12,00 De KeerKring button
Verslag van een voorloopig ... BUSSEMAKER. Th. Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. (meer info) 's-Gravenhage, 1905 215 pp. omslag. € 15,00 De KeerKring button
Verslag van een onderzoek i... KERNKAMP, G.W. Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 's-Gravenhage, Van Stockum, 1903 Halflinnen (opnieuw gebonden). 376 pp. € 24,00 De KeerKring button
Verslag van een onderzoek i... KALFF, G. Verslag van een onderzoek in Engelsche bibliotheken in het jaar 1910. 's-Gravenhage, 1911 Omslag. 83 pp. € 12,00 De KeerKring button
Verslag van een onderzoek i... BRUGMANS, H.J. Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in 1892. 's-Gravenhage, 1895 Omslag. vii,515 pp. (Mist achteromslag). € 18,00 De KeerKring button
Verslag van een onderzoek b... DAVIDS, W. Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen tusschen de Nederlandsche en de Spaansche letterkunde in de 16e - 18e eeuw. 's-Gravenhage, 1918 Omslag. XII,191 pp. € 8,00 De KeerKring button
Verslag van een handschrift... HARDERWYK, ISAK VAN. (ed.) Verslag van een handschrift, bevattende Jacob van Maerlants Nederduytsche Prozaische Bijbelvertaling, met aanteekeningen en bijlagen. 's-Gravenhage, J Immerzeel, 1831. Gekartonneerd. 73 p. € 20,00 De KeerKring button
Verslag van een dienstreis ... GONGGRIJP, J.W. Verslag van een dienstreis tot het onderzoeken van de mogelijkheid tot afzet van Surinaamsch hout vooral in Midden-Amerika. Par , J.H. Oliviera, 1924. Omslagtitel. Nieten. (Dept. van Landbouw in Suriname; Bulletin 46) € 6,00 De KeerKring button
Verslag van een dienstreis ... STAHEL, GEROLD. Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 Februari- 2 April 1923. Par , 1924. 74 pp. & 18 platen. Nieten. Omslagtitel en titelblad. (Dept. van Landbouw etc., Bulletin; 45... € 17,00 De KeerKring button
1. Verslag van een dienstre... BOONACKER, J. 1. Verslag van een dienstreis naar Britsch-Guyana door J. Boonacker. 2. Rijstcultuur in Japan. Par , J.H. Oliviera, 1908. Omslagtitel. Nieten. Met 1 uitsl. kaart. (Inspectie van den Landbouw in Westi... € 9,00 De KeerKring button
Verslag van de verrichtinge... DEPARTEMENT VOOR SOCIALE ZAKEN EN IMMIGRATIE. Verslag van de verrichtingen over 1953. Par , H. van den Boomen, z.j. Omslagtitel en titelpagina. Genaaid. € 12,00 De KeerKring button
Verslag van de Commissie to... Cie. TOT BESTUDERING VAN STAATKUNDIGE HERVORMINGEN. Verslag van de Commissie tot bestudering van staatkundige hervormingen in Suriname. Deel I: Documentaire inleiding. Deel IIA: Verslag naar het onderzoek naar de wenschen en meeningen der Surinaamsche bevolking. IIB: Beschouwingen omtrent de we... 's-Grav , 1948. 2 dln. 138 en 142 pp. Omslag. € 23,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1940. DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. Verslag over het jaar 1940. Par , Eben Haezer, z.j. Omslagtitel en titelpagina. Genaaid. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1941. DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. Verslag over het jaar 1941. Par , Eben Haezer, z.j. Omslagtitel en titelpagina. Genaaid. € 5,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1923. DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. Verslag over het jaar 1923. Par , J.H. Oliviera, 1924. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 5,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1920. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1920. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 8,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1919. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1919. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1916. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1916. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1917. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1917. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1918. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1918. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1915. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1915. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1912. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1912. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1913. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1913. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1914. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1914. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1910. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1910. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1911. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1911. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 12,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1909. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1909. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1908. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1908. September 1909 Omslagtitel. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1922. DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. Verslag over het jaar 1922. Par , J.H. Oliviera, 1923. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1921. DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW. Verslag over het jaar 1921. Par , J.H. Oliviera, z.j. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1904. VERSLAG. Verslag over het jaar 1904. Par , H.B. Heyde, Mei 1905. Omslagtitel en titelpagina. (Inspectie van den Landbouw in Westindië). Rafe... € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1905. VERSLAG. Verslag over het jaar 1905. Par , H.B. Heyde, Mei 1905. Omslagtitel en titelpagina. (Inspectie van den Landbouw in Westindië). Rafe... € 9,00 De KeerKring button
Verslag over het jaar 1907. VERSLAG. Verslag over het jaar 1907. Par , H.B. Heyde, Mei 1905. Omslagtitel. 106 p. Nieten. Met foto's. (Inspectie van den Landbouw in Westi... € 10,00 De KeerKring button
Verslag over de werkzaamhed... MIERLO, J. VAN. Verslag over de werkzaamheden der Academie op het gebied van het Middelnederlandsch (1911-1936). Overdruk Gedenkboek Koninklijke Vlaamsche Academie Omslagtitel. 76 p. € 10,00 De KeerKring button
Verslag over de jaren 1938 ... DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. Verslag over de jaren 1938 en 1939. Par , Eben Haezer, z.j. Omslagtitel en titelpagina. Genaaid. € 8,00 De KeerKring button
Verslag over de jaren 1936 ... DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. Verslag over de jaren 1936 en 1937. Par , Eben Haezer, z.j. Omslagtitel en titelpagina. Genaaid. € 8,00 De KeerKring button
Verslag over de jaren 1928 ... DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPROEFSTATION IN SURINAME. Verslag over de jaren 1928 - 1930. Par , J.H. Oliviera, 1931. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 10,00 De KeerKring button
Verslag over de jaren 1942 ... DEPARTEMENT VAN LANDBOUW-ECONOMISCHE ZAKEN SURINAME. Verslag over de jaren 1942 - 1944. Par , Eben Haezer, z.j. Omslagtitel en titelpagina. Genaaid. € 5,00 De KeerKring button
Verslag over de jaren 1931 ... DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPROEFSTATION IN SURINAME. Verslag over de jaren 1931 - 1932. Par , J.H. Oliviera, 1933. Mist omslag. Met titelpagina. Nieten. € 7,00 De KeerKring button
Verslag over de jaren 1924 ... DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPROEFSTATION IN SURINAME. Verslag over de jaren 1924 - 1927. Par , J.H. Oliviera, 1928. Omslagtitel met titelpagina. Nieten. € 9,00 De KeerKring button
Verslag over de Economische... KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Verslag over de Economische Toestand in 1936. Nieten 86 pp. € 6,00 De KeerKring button
Verslag omtrent Oude Gemeen... BONDAM, A.C. Verslag omtrent Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord Brabant uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten dier provincie. 's-Hertogenbosch, 1902 20 pp. Nieten. € 8,00 De KeerKring button
Verslag omtrent Oude Gemeen... BONDAM, A.C. Verslag omtrent Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord Brabant uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten dier provincie. 's-Hertogenbosch, 1900 16 pp. Nieten. € 8,00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |