Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 15821 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Bibliografie C.J.F. Slootma... GROSFELD-VAN BALEN, D. Bibliografie C.J.F. Slootmans. Gemeente archivaris van Bergen op Zoom. 1965 4to. Omslag. 18 pp. € 4.00 De KeerKring button
Inventaire des archives du ... GROSBOIS, Th. Inventaire des archives du Sécretariat Général de Benelux. Inventaris van het archief van de (sic) Secretariaat Generaal van Benelux (1946-1986). Louvain-la-Neuve, 1988 Omslag. 218 pp. € 10.00 De KeerKring button
De Brabantse bisschoppen Be... GROOTHUIS, L.H.A. De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet, wegbereiders van een vernieuwingsbeweging. Tilburg, 1973 Linnen. XLII,312 pp.(ZHC, XXVIII). € 4.00 De KeerKring button
De Tinfusie in Nederlandsch... GROOTHOFF, A. De Tinfusie in Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937 Stiff printed wrappers. 58 p. Met uitslaande tabel. € 10.00 De KeerKring button
Objectieve Persoonsbibliogr... GROOTES, E.K., PUNT, P.C. & VERKRUIJSSE, P.J. Objectieve Persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969). Samengesteld door E,K, Grootes, P.C. Punt en P.J. Verkruijsse. Leiden, 1986 Linnen met stofomslag. 526 pp. € 8.00 De KeerKring button
Wonderlicke Avontuer van Tw... GROOTES, E.K. (ed.) Wonderlicke Avontuer van Twee Goelieven. Een verhaal uit 1624. Muiderberg, 1984 Omslag. 120 pp. € 3.00 De KeerKring button
Heydensche Afgoden, Beelden... GROOTES, E.K. (ed.) Heydensche Afgoden, Beelden, Tempels en Offerhande; Met De vremde Ceremonien naer elcks Landts vvijse [1646]. Voorzien van een inleiding, een concordantie met Les images des dieux des anciens (1581) van Cartari/Du Verdier en een register van ... Deventer, 1987 Omslag. xiv,137 pp. & ills. (Deventer Drukken; 4). € 8.00 De KeerKring button
Haarlems Helicon. Literatuu... GROOTES, E.K. (ed.) Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800. H'sum, Verloren, 1993 Omslag. 213 p. € 21.00 De KeerKring button
Het literaire leven in de z... GROOTES, E.K. Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Leiden, 1984 Omslag. vii,85 pp. & 16 ills. € 4.00 De KeerKring button
Dramatische structuur in tw... GROOTES, E.K. Dramatische structuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. Culemborg, 1973 Linnen met stofomslag. 338 pp. € 6.00 De KeerKring button
Primauté et collégialité. L... GROOTAERS, JAN. Primauté et collégialité. Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Explicativa Praevia (Lumen gentium, Chap. III). Présenté avec introduction historique, annotations et annexes. Préface de G. Thils. Leuven, Peeters, 1986 Broché. Couv. impr. 226 p. Bon état. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; LXXII) € 28.00 De KeerKring button
Djuka Society and Social Ch... GROOT, S.W. DE. Djuka Society and Social Change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926. A'dam, thesis, 1969 xvi,259 pp. & ills. € 15.00 De KeerKring button
GROOT, P. - Molens van Nederland. GROOT, P. Molens van Nederland. A'dam, 1974 Karton met stofomslag. 4to. 142 pp. € 5.00 De KeerKring button
Een Pelgrimage naar den Sin... GROOT, JOH. DE. & OVERDIEP, G.S. Een Pelgrimage naar den Sinaï. Anno 1217. R'dam, 1936 Omslag. 80 pp. Met ills. € 10.00 De KeerKring button
Landscape Etchings by the D... GROOT, IRENE DE. Landscape Etchings by the Dutch Masters of the Seventeenth Century. Selected, introduced and described by Irene de Groot. Published in cooperation with the printroom of the Rijksmuseum in Amsterdam. Maarssen, Gary Schwartz, 1979 4to. Cloth under dustjacket. With 250 illustrations, including 245 in true size. € 12.00 De KeerKring button
Zeitgestaltung im Drama Max... GROOT, CEGIENAS DE. Zeitgestaltung im Drama Max Frischs. Die Vergegenwärtigungstechnik in 'Santa Cruz', 'Die Chinesische Mauer'und 'Biografie'. Amsterdam, Rodopi, 1977 Paperbound. 346 p. € 5.00 De KeerKring button
Manuscripta Canonistica Lat... GROOT, A.J. DE. & COPPENS, E.C.C. Manuscripta Canonistica Latina. Elenchus codicum necnon diplomatum iuris caninici ante a. 1600 in bibliothecis ac archives neerlandicis. Nijm , 1989. Omslag. xxx,580 pp. € 10.00 De KeerKring button
Voorlopige lijst der Nederl... GRONINGEN.- MONUMENTEN. Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel XI. De provincie Groningen. 's-Gravenhage, 1933 Omslag. 282 pp. € 18.00 De KeerKring button
De Krimpenerwaard. GRONINGEN, C.L. VAN. De Krimpenerwaard. Zwolle, 1995 Linnen. ca. 400 p. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst). Nieuw exemplaar. ISBN 9040097... € 50.00 De KeerKring button
De Alblasserwaard. GRONINGEN, C.L. VAN. De Alblasserwaard. (meer info) Zeist, Zwolle, 1992 4to. linnen. 400 pp. & 513 afb. Nieuw wxemplaar. ISBN 9066303867. € 50.00 De KeerKring button
De Iconografie van Scheppin... GRONDIJS, L.H. De Iconografie van Schepping en Godsverschijningen. A'dam, z j. Linnen. 228 p. & 34 afb. € 5.00 De KeerKring button
L'Iconographie Byzantine du... GRONDIJS, L.H. L'Iconographie Byzantine du Crucifié mort sur la Croix. Leyde, w y. Clothbound. 192 pp. & 17 plates. (name on first endpaper). € 16.00 De KeerKring button
Een Spul van Sinnen van den... GRONDIJS, H.F. Een Spul van Sinnen van den Siecke Stadt. Leiden, thesis, 1917 XLIX,73 pp. € 24.00 De KeerKring button
Een Spul van Sinnen van den... GRONDIJS, H.F. Een Spul van Sinnen van den Siecke Stadt. Leiden, thesis, 1917 XLIX,73 pp. Opnieuw gebonden in halflinnen. € 30.00 De KeerKring button
L'Architecture Romane. 2 vols. GROMORT, G. L'Architecture Romane. 2 vols. (meer info) Paris, 1928-29 64 & 86 planches. Accompagnées d'un texte illustré comportant une étude d'ensemble sur l'art roma... € 120.00 De KeerKring button
Das 'Filius'-Gedicht des Ma... GROßMANN, HERBERT. Das 'Filius'-Gedicht des Magisters Andreas de Rode. Kritische Ausgabe. Ratingen, etc , Henn Verlag, 1972. Wrappers. 178 p. (Mittellateinisches Jahrbuch: Beih.; Bd. 10) € 4.00 De KeerKring button
Nederlandsche Volksgebruike... GROLMAN, HERMINA C.A. Nederlandsche Volksgebruiken naar oorsprong en beteekenis. Kalenderfeesten. Zutphen, W J. Thieme, 1931. Linnen. 244 pp. Goed exemplaar. € 10.00 De KeerKring button
De grondpolitiek in het Wes... GROL, G.J. VAN. De grondpolitiek in het West-Indische Domein der Generaliteit. Een historische studie. A'dam, 1980 Onveranderde herdruk van de uitgave 1934-1947. Omslag. I, II, III (register). (Antilliaanse reeks, d... € 12.00 De KeerKring button
Wederdopers, Menisten, Doop... GROENVELD, S. (redactie) Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530-1980. Zutphen, Walburg Pers, 1980 Linnen met stofomslag. 288 p. € 6.00 De KeerKring button
De Unie van Utrecht. Wordin... GROENVELD, S. & LEEUWENBERG, H.L.Ph. De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte. Den Haag, 1979 Omslag. xiii,225 pp. € 5.00 De KeerKring button
Van nachtwacht tot computer... GROENEWEG, N. & HALLEMA, A. Van nachtwacht tot computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie. Zaltbommel, 1976 Linnen met stofomslag. 420 pp. Ills. € 8.00 De KeerKring button
De torenvalk en de kerkuil. GROENENDIJK, EGBERT. De torenvalk en de kerkuil. (meer info) Eemnes, De Oude Degel, 1979 Cahiersteek met stofomslag. Ongepagineerd. Met tekeningen van Felix de Vries. 10 x 7.5 cm. Puntgaaf ... € 15.00 De KeerKring button
Algemeene inleiding tot de ... GROENEN, P.G. Algemeene inleiding tot de Heilige Schrift. Geschiedenis van den tekst. Leiden, Théonville, 1917 Omslag. 374 p. € 10.00 De KeerKring button
Brieven van Mr. Isaac da Co... GROEN VAN PRINSTERER, G. (ed.) Brieven van Mr. Isaac da Costa medegedeeld door Groen van Prinsterer. Deel I-II-III (compleet). Amsterdam Höveker & Zoon, 1872-1876 Drie delen in een band. Halflinnen. Gemarmerde platten. Met frontispice (portret. I: 1830-1849. 374 ... € 40.00 De KeerKring button
Mr. G. Groen van Prinsterer... GROEN VAN PRINSTERER.- VRIES, T. DE. Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving. Leiden, 1908 Oorspr. linnen. 233 pp. Ills. € 8.00 De KeerKring button
Hoe de Onderwijswet van 185... GROEN VAN PRINSTERER, G. Hoe de Onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. A'dam, 1876 Blind halflinnen. xiv,214 pp. € 10.00 De KeerKring button
Schriftelijke Nalatenschap.... GROEN VAN PRINSTERER, G. Schriftelijke Nalatenschap. Bescheiden. Deel 8. deel 1, 1821-1842. Bewerkt door J. Zwaan. 's-Gravenhage, 1990 Linnen. xvi,714 pp. (RGPgs 209). € 20.00 De KeerKring button
Het lager onderwijs en Art.... GROEN VAN PRINSTERER, G. Het lager onderwijs en Art. 194 van de Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864. 's-Grav , 1864. 32 pp. € 8.00 De KeerKring button
Briefwisseling. Deel I tot ... GROEN VAN PRINSTERER, G. Briefwisseling. Deel I tot en met VI. Uitgegeven door C. Gerretson en A. Goslinga. (complete set). (meer info) 's-Gravenhage, 1925-1992 Rijksgeschiedkundige Publicaties, Grote Serie nr. 58, 114, 90, 123, 175, 219). 4to. Linnen gebonden.... € 600.00 De KeerKring button
Wat dunkt u van het voorste... GROEN VAN PRINSTERER, G. Wat dunkt u van het voorstel De Brauw? Bijdrage tot beantwoording. A'dam, 1867 Omslag. vi,32 pp. € 6.00 De KeerKring button
GRODECKI, L. - Le Vitrail Roman. GRODECKI, L. Le Vitrail Roman. Fribourg, 1977 4to. Cloth under dustj. 308 pp. With 60 plates in colour & 151 monochrome ills. [stained glass] € 30.00 De KeerKring button
Vitraux de France du XIe au... GRODECKI, L. Vitraux de France du XIe au XVIe siècle. Paris, 1953 Wraps. 108 pp. & 40 planches. [stained glass] € 5.00 De KeerKring button
Sexual crime today. Papers ... GRüNHUT, M. (a.o.). Sexual crime today. Papers read at a symposium organized by hte Institute of Criminal Law and Criminology of the Univ. of Leiden. The Hague, 1960 Wraps. 94 pp. € 8.00 De KeerKring button
Leonhard Kern. Ein Bildhaue... GRÜNENWALD, ELISABETH. Leonhard Kern. Ein Bildhauer des Barock. Schwäbisch Hall, Eppinger Verlag, 1969 Ganzleinen mit Umschlag. 56 S. und 72 Tafeln. Gut erhalten. € 15.00 De KeerKring button
Lexikon der Christlichen Ki... GRÜNDLER, J. Lexikon der Christlichen Kirchen und Sekten unter Berücksichtigung der Missionsgesellschaften und zwischenkirchlichen Organisationen. Wien, etc , 1961. 2 vols. Cloth. 1378 Spalten und 221 S. (stamp) € 10.00 De KeerKring button
The West-Saxon Gospels. A S... GRÜNBERG, MADELEINE. The West-Saxon Gospels. A Study of the Gospel of St. Matthew with Text of the Four Gospels. Amsterdam, Poortpers, 1967 (thesis Leiden) 380 p. and loose inserted Appendix. € 40.00 De KeerKring button
Einführung ins Frühneuengli... GÖRLACH, M. Einführung ins Frühneuenglische. Heidelberg, 1978 Wraps. 352 p. € 3.00 De KeerKring button
Images des jours saints che... GRIVOT, DENIS. Images des jours saints chez les pères de l'église dans les églises de nos pères. Zodiaque, 1975 Couverture rempliée et illustrée. 128 p. (Les Travaux des Mois; 10) € 8.00 De KeerKring button
Le tympan de la cathédrale ... GRIVOT, DENIS. Le tympan de la cathédrale d'Autun. S p., 1960. Couverture rempliée. 24 pp. € 8.00 De KeerKring button
La Légende Dorée d'Autun, C... GRIVOT, D. La Légende Dorée d'Autun, Chalon, Mâcon, Charolles et Louhans. Lyon, Lescuyer, (1974) Relié, sans sa jaquette. 512 pp. Ills. Nom à la page de garde, sinon en bon état. € 24.00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |