Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 15822 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Henric van Veldeken. Inleid... ROGIER, L.J. Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Maastricht, 1931 Linnen. 217 pp. € 12.00 De KeerKring button
Niet altijd somer. Geschied... REYNVAAN, H.F. Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan. Assen, Van Gorcum, 1975 Linnen. 220 p. Met foto's en uitslaande tabel. € 12.00 De KeerKring button
Eenheid en Tweeheid in de N... GEYL, P. Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden. Lochem, 1946 Linnen. 220 pp. € 8.00 De KeerKring button
Over den oorsprong van de G... HALL, E. VAN. Over den oorsprong van de Grieksche Grafstele. A'dam, 1942 Linnen. 221 pp. (Arch. Hist. Bijdragen, IX). € 12.00 De KeerKring button
Exuli. Amico Huizinga Histo... HUIZINGA.- FEESTBUNDEL. Exuli. Amico Huizinga Historico Amici Non Historici Die VII Mensis Decembris Anni MCMXLII. (meer info) Haarlem, 1948 Linnen. 223 pp. (stempel). € 5.00 De KeerKring button
Album Collegii Studiosorum ... VISSER, J. Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668). Franeker, 1985 Linnen. 224 pp. Ills. € 10.00 De KeerKring button
Ampie. Die Natuurkind. BRUGGEN, JOCHEM VAN. Ampie. Die Natuurkind. A'dam, 1927 Linnen. 224 pp. € 4.00 De KeerKring button
Wereldgeschiedenis (1915-19... COLENBRANDER, H.T. Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. 's-Gravenhage, 1920 Linnen. 226 & 327 pp. € 12.00 De KeerKring button
De afscheiding van België. COLENBRANDER, H.T. De afscheiding van België. A'dam, 1936 Linnen. 226 pp. (Hist. Bibl. 21). € 10.00 De KeerKring button
Nederduitse orthografie van... DIBBETS, G.R.W. Nederduitse orthografie van Pontus de Heuter (1581). Een inleiding. (meer info) Assen, 1968 Linnen. 231 pp. € 10.00 De KeerKring button
Samentrekking in Nederlands... BAKKER, D.M. Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen. Leiden, 1968 Linnen. 231 pp. € 8.00 De KeerKring button
Bio-bibliografie van Cornel... BRANDEN, L. VAN DEN., COCKX-INDESTEGE, E. & SILLIS, FRANS. Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan. Nieuwkoop, 1878 Linnen. 232 p. Met 55 full-page facsimiles. (Bibl. Bibliographica Neerlandica; XI) € 24.00 De KeerKring button
David Ricardo Capriles. Stu... ZANEN, G.E. VAN. David Ricardo Capriles. Student, geneesheer, schrijver. Curaçao 1837-1902. Assen, 1969 Linnen. 232 pp. € 15.00 De KeerKring button
Dirck Volckertsen Coornhert... BRINK, J. TEN. Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenskunst. Historiesch-ethische studie. A'dam, 1860 Linnen. 232 pp. Met lithogr. portret. € 10.00 De KeerKring button
Het sociaal conflict in de ... HAVELAAR, J. Het sociaal conflict in de beeldende kunst. (meer info) Haarlem, 1922 Linnen. 235 pp. en 36 platen. (11 x 17,5). € 8.00 De KeerKring button
Hooft en DIA. Een onderzoek... SMIT, W.A.P. Hooft en DIA. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles. A'dam, 1968 Linnen. 236 pp. € 5.00 De KeerKring button
100 Jaar Nederlandse Philol... KARSTEN, G. 100 Jaar Nederlandse Philologie. M. de Vries en zijn school. Leiden, 1949 Linnen. 238 pp. Met ills. € 10.00 De KeerKring button
Het werkelijkheidgehalte in... VRIESLAND, V.E. VAN. Het werkelijkheidgehalte in de letterkunde. A'dam, 1962 Linnen. 239 pp. € 3.00 De KeerKring button
Drie vrienden. Studies over... LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron. Utrecht, 1947 Linnen. 240 pp. Ills. € 3.00 De KeerKring button
De wording van het communis... RAVESTEYN, W. VAN. De wording van het communisme in Nederland 1907-1925. A'dam, 1948 Linnen. 240 pp. € 5.00 De KeerKring button
Catalogus van de Muziekbibl... CHARBON, MARIE H. Catalogus van de Muziekbibliotheek Haags Gemeentemuseum. Deel II: Vocale muziek 1500- c1650. Buren, Frits Knuf, 1973 Linnen. 243 p. Als nieuw. € 8.00 De KeerKring button
Middeleeuwse Kerstliederen.... MAK, J.J. Middeleeuwse Kerstliederen. Melodieën verzorgd door E. Bruning. Utrecht, Brussel, 1948 Linnen. 245 pp. € 15.00 De KeerKring button
Regel en praktijk. Opstelle... WIJNBERGEN, S.F.L. baron van. Regel en praktijk. Opstellen aangeboden aan S.F.L. baron van Wijnbergen t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar staat-en bestuursrecht. (meer info) Zwolle, 1979 Linnen. 246 pp. € 12.00 De KeerKring button
De Vereeniging het Nederlan... FISCHER, E.J., GERWEN, J.L.J.M. VAN. & SEEGERS, J.J. (eds.) De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief 1914-1989. A'dam, 1989 Linnen. 247 pp. € 10.00 De KeerKring button
Nederland in de wereldpolit... LEEUW, A.S. DE. Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden. Zeist, 1936 Linnen. 247 pp. € 5.00 De KeerKring button
Zuiver uw zilver. Voordrach... LIEFTINCK, P. Zuiver uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek. 's-Gravenhage, 1962 Linnen. 247 pp. Nieuw exemplaar. € 10.00 De KeerKring button
Bundel F.D.K. Bosch. BOSCH.- FEESTBUNDEL. Bundel F.D.K. Bosch. (meer info) 's-Gravenhage, 1958 Linnen. 248 pp. (Bijdragen T-, L- en Volkenkunde 114, afl. 1 en 2). € 20.00 De KeerKring button
De oudste bedelordeklooster... HENDERIKX, P.A. De oudste bedelordekloosters in het Graafschap Holland en Zeeland. Dordrecht, 1977 Linnen. 249 p. (Holl. Studiën; 10) € 8.00 De KeerKring button
De Abele Spelen naar het Hu... KAMMEN, LOUISE VAN. (ed.) De Abele Spelen naar het Hulthemse handschrift. A'dam, 1969 Linnen. 252 pp. € 6.00 De KeerKring button
Middelnederlandsche Histori... GRAFT, C.C. VAN DE. (ed.) Middelnederlandsche Historieliederen, toegelicht en verklaard. Arnhem, 1968 (herdruk van de uitgave Utrecht, 1904) Linnen. 252 pp. Nieuw exemplaar. € 8.00 De KeerKring button
Kritiek  als herwaardering.... MEIJER, Th.J. Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715). Leiden, 1971 Linnen. 252 pp. Good copy. € 12.00 De KeerKring button
Duitsche invloed op het Ned... LEEST, J. Duitsche invloed op het Nederlandsch der protestantsche theologen sedert het begin der XIXe eeuw. Groningen, Den Haag, Wolters, 1929 Linnen. 256 p. Naam op schutblad. € 12.00 De KeerKring button
De Literaire Getuige. Essays. DRESDEN, S. De Literaire Getuige. Essays. Den Haag, 1959 Linnen. 256 pp. € 4.00 De KeerKring button
De regenboogkleuren van Ned... GINNEKEN, J. VAN. & ENDEPOLS, H.J.E. De regenboogkleuren van Nederlands taal. Nijmegen, 1917 Linnen. 258 pp. € 12.00 De KeerKring button
Johannes Walaeus. Zijn bete... SCHOUTEN, J. Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop. Assen, 1972 Linnen. 260 pp. € 8.00 De KeerKring button
De meditatie in de eerste t... GOOSSENS, L.A.M. De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie. Haarlem, Antwerpen, 1952 Linnen. 260 pp. (diss. Nijmegen). € 18.00 De KeerKring button
Catalogus van de handschrif... BOEREN, P.C. (ed.) Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage, 1979 Linnen. 261 p. Nieuwstaat. € 15.00 De KeerKring button
Dialekt van Kempenland, Dee... BONT, A.P. DE. Dialekt van Kempenland, Deel III. Geografische namen D.Z. Veld-, water-, bos-, weg-, plaats- en nog andere namen. Assen, 1969 Linnen. 261 pp. (Taalkundige Bijdragen). € 12.00 De KeerKring button
Deus Immutabilis. Wijsgerig... OTTOLANDER, P. DEN. Deus Immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth. Assen, 1965 Linnen. 263 pp. € 7.00 De KeerKring button
De Indifferentialis. Een on... MATTENS, W.H.M. De Indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands. Assen, 1970 linnen. 268 pp. € 7.00 De KeerKring button
Keuze uit het proza van zij... VERWEY, A. Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey. Zwolle, 1956 Linnen. 271 pp. € 5.00 De KeerKring button
Alberdingk Thijm. ALBERDINGK THIJM, J.- BROM, G. Alberdingk Thijm. Utrecht, 1956 Linnen. 272 pp. € 18.00 De KeerKring button
Liber Alumnorum E. Rombauts... ROMBAUTS, E. Liber Alumnorum E. Rombauts. Aangeboden t.g.v. zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap. Leuven, 1968 Linnen. 274 pp. € 10.00 De KeerKring button
In Wisselend Perspectief. B... ELIGH, PIETER. In Wisselend Perspectief. Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen. (meer info) 's-Bosch, 1991 Linnen. 275 p. Met ills. (Thesis Amsterdam). € 5.00 De KeerKring button
Erasmus van Rotterdam. Zijn... WACHTERS, H.J.J. Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken. A'dam, 1936 Linnen. 276 p. Ills. € 8.00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften. Ver... BOEKENOOGEN, G.J. Verspreide Geschriften. Verzameld door A.A. van Rijnbach Leiden, 1949 Linnen. 276 pp. Met 13 afb. € 15.00 De KeerKring button
Vestiging van het Koninkrij... COLENBRANDER, H.T. Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815). A'dam, 1927 Linnen. 281 pp. (Hist. Bibl. 15). € 8.00 De KeerKring button
Geertruid van Helfta. Met a... MOLENAAR, M. & COLLETTE, JOAN. Geertruid van Helfta. Met acht houtsneden van Joan Collette. Amsterdam, 1955 (4-e druk) Linnen. 282 p. € 8.00 De KeerKring button
Het Wervende Woord. Geschie... VRANKRIJKER, A.C.J. DE. Het Wervende Woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. A'dam, 1950 Linnen. 284 pp. Met ills. en facs. (Op enkele pp. pen-aantekeningen). € 8.00 De KeerKring button
'Das Buch Extasis' van Jan ... ZAALBERG, C.A. 'Das Buch Extasis' van Jan van der Noot. Assen, 1954 Linnen. 286 pp. (2). € 8.00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |