Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 15826 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'Das Buch Extasis' van Jan ... ZAALBERG, C.A. 'Das Buch Extasis' van Jan van der Noot. Assen, 1954 Linnen. 286 pp. (2). € 8.00 De KeerKring button
Politieke en economische ve... LANGE, A.P. DE. Politieke en economische vertoogen. Tweede deel. 's-Gravenhage, 1899 Linnen. 286 pp. € 15.00 De KeerKring button
Essays en studiën in vergel... SCHRIJNEN, J. Essays en studiën in vergelijkende godsdienstgeschiedenis, mythologie en folklore. Venloo, (1910) Linnen. 289 pp. € 10.00 De KeerKring button
Uit het gebied der Romaanse... SALVERDA DE GRAVE, J.J. Uit het gebied der Romaanse letteren. Haarlem, 1928 Linnen. 292 pp. (roestig). € 12.00 De KeerKring button
Geschiedenis van de christe... WEGMAN, H.A.J. Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten. Een wegwijzer. Hilversum, 1976 Linnen. 294 p. € 8.00 De KeerKring button
Uit de republiek der Letter... THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. Uit de republiek der Letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw. 's-Gravenhage, 1967 Linnen. 296 pp. Met 17 platen. € 8.00 De KeerKring button
Het laatste bivak. KAMPEN, ANTHONY VAN. Het laatste bivak. A'dam, 1951 Linnen. 297 pp. € 3.00 De KeerKring button
STUIVELING, G. - Rekenschap. STUIVELING, G. Rekenschap. A'dam, 1947 Linnen. 300 pp. € 3.00 De KeerKring button
Vier eeuwen Universiteitsbi... GROSHEIDE, D., MONNA, A.D.A. & PESCH, P.N.G. Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen. Utrecht, 1986 Linnen. 303 pp. Ills. € 8.00 De KeerKring button
Neerlandica. Verspreide Ops... HAERINGEN, C.B. VAN. Neerlandica. Verspreide Opstellen. 's-Gravenhage, 1949 Linnen. 307 pp. € 5.00 De KeerKring button
Descartes, leven en leer. SERRURIER, C. Descartes, leven en leer. 's-Gravenhage, 1930 Linnen. 307 pp. € 10.00 De KeerKring button
Janus met het dubbele voor-... WOESTIJNE, K. VAN DE. Janus met het dubbele voor-hoofd. Bussum, 1917 (2de druk) Linnen. 310 pp. Rug iets verkleurd, verder goed exemplaar. € 15.00 De KeerKring button
Middeleeuwse Kerstvoorstell... MAK, J.J. Middeleeuwse Kerstvoorstellingen. Utrecht, Brussel, 1948 Linnen. 310 pp. € 10.00 De KeerKring button
De economische en politieke... ZAPPEY, W.M. De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828). Alphen a/d Rijn, Brussel, 1967 Linnen. 312 pp. € 8.00 De KeerKring button
De Nederlanders onder Duits... WARMBRUNN, W. De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. A'dam, 1964 Linnen. 320 pp. € 5.00 De KeerKring button
In opdracht van de tijd. Ti... ROMEIN, JAN. In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's. A'dam, 1946 Linnen. 321 pp. (stempel). € 5.00 De KeerKring button
Nederlandse Rechtsgeschiede... GOEDE, A. DE. Nederlandse Rechtsgeschiedenis. Deel I (van de 2). (meer info) Leiden, 1949 Linnen. 328 pp. € 5.00 De KeerKring button
ASPECTEN VAN CARITAS EN GEN... AMSTERDAM. ASPECTEN VAN CARITAS EN GENEESKUNDE. Gedenkschrift bij het zestigjarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam 1958. A'dam, 1958 Linnen. 330 pp. Ills. € 8.00 De KeerKring button
Besturen overzee. Herinneri... WAL, S.L. VAN DER. Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië. Franeker, 1977 Linnen. 332 pp. € 5.00 De KeerKring button
Willem van Swaanenburg. Ach... ALPHEN, J. VAN. Willem van Swaanenburg. Achttiende-eeuwer en tijdgenoot. Nijmegen, thesis, 1967 Linnen. 338 pp. & ills. € 10.00 De KeerKring button
Getijdenboek voor de Visconti. MEISS, MILLARD. & KIRSCH, EDITH W. (eds.) Getijdenboek voor de Visconti. Utrecht, 1972 Linnen. 34 pp. & ca. 200 gekleurde platen. In slipcase. € 20.00 De KeerKring button
Adrian van Ostade als etser. KOK, J. Adrian van Ostade als etser. Bussum, 1948 Linnen. 34 pp. & 50 afb. € 6.00 De KeerKring button
Mens en Mijn. Een halve eeu... DIETEREN, R. Mens en Mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Heerlen, 1953 Linnen. 342 pp. € 10.00 De KeerKring button
Filologische Opstellen. IV:... MICHELS, L.C. Filologische Opstellen. IV: Stoffen van verscheiden aard. Registers. Zwolle, 1964 Linnen. 343 pp. € 5.00 De KeerKring button
De idylle in de achttiende ... PRINSEN, M.M. De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën. (meer info) A'dam, 1935 Linnen. 344 pp. € 12.00 De KeerKring button
Klokkenkunst te Utrecht tot... HUL, D. VAN DEN. Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck. Zutphen, 1982 Linnen. 351 pp. Met 31 afb. (S.H.R.; 9). € 10.00 De KeerKring button
Het Getijdenboek van Cathar... PLUMMER, JOHN. (ed.) Het Getijdenboek van Catharina van Kleef. Met inleiding en commentaar. A'dam, Meulenhoff, (1975 2-e druk) Linnen. 358 pp. en 159 gekleurde afbeeldingen. In slipcase. isbn 9029002905. Naam op schutblad. € 20.00 De KeerKring button
Het Getijdenboek van Cathar... PLUMMER, JOHN. (ed.) Het Getijdenboek van Catharina van Kleef. Met inleiding en commentaar. A'dam, Meulenhoff, (1975 2-e druk) Linnen. 358 pp. en 159 gekleurde afbeeldingen. In slipcase. isbn 9029002905. Naam op schitblad. € 20.00 De KeerKring button
Tussen Vlaanderen en Saksen... KOCH, A.C.F. Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A.C.F. Koch (1923-1990). H'sum, 1992 Linnen. 360 pp. Nieuw exemplaar. (MSB; 29). € 28.00 De KeerKring button
Verzamelde Opstellen geschr... STOCKUM, Th.C. VAN. (ed.) Verzamelde Opstellen geschreven door oud-leerlingen van J.H. Scholte, aangeboden b.g.v. zijn aftreden als hoogleraar. A'dam, (1947) Linnen. 364 pp. (Beperkte, genummerde oplage van 375 ex.) € 10.00 De KeerKring button
Philips van Bourgondië (146... STERK, J. Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance, zijn leven en maecenaat. Zutphen, 1980 Linnen. 364 pp. Nieuw exemplaar. € 4.00 De KeerKring button
Burgundica et Varia. Keuze ... JONGKEES, A.G. Burgundica et Varia. Keuze uit de verspreide geschriften van A.G. Jongkees, hem aangeboden t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 14 juli 1989 door de kring van Groninger Mediaevisten 'Amici'. H'sum, 1989 Linnen. 365 pp. (MSB; 19). € 24.00 De KeerKring button
Essays über die Landschafts... FRIEDLäNDER, M.J. Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen. Den Haag, 1947 Linnen. 372 pp. € 8.00 De KeerKring button
Gramarie. Keur uit het werk... HAERINGEN, C.B. VAN. Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd. Assen, 1962 Linnen. 382 pp. (11). € 7.00 De KeerKring button
De rechtspraak van den graa... RIEMSDIJK, Th. VAN. (ed.) De rechtspraak van den graaf van Holland. Bewerkt en uitg. door J. Ph. de Monté Verloren. Deel III. Utrecht, 1934 Linnen. 386 pp. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen III, 5). € 28.00 De KeerKring button
Malmbergs Bibliografie der ... LAARSCHOT, K. VAN DE. Malmbergs Bibliografie der literaire kritiek van Noord- en Zuid-Nederland. I: Periode ca. 1880-heden betrekking hebbende op de literatuur van deze periode. 's-Bosch, 1968 Linnen. 386 pp. € 8.00 De KeerKring button
Recht en Taal te Hoofde. Op... HERMESDORF, B.H.D. Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht. Zwolle, 1955 Linnen. 390 pp. € 10.00 De KeerKring button
Verzamelde taalkundige opst... VOOYS, C.G.N. DE. Verzamelde taalkundige opstellen. Deel I, II, III. Complete set. Groningen, Den Haag, 1924-1947 Linnen. 391, 434, 360 p. € 20.00 De KeerKring button
Op het spoor van de Körver.... BLÄSING, J.F.E. Op het spoor van de Körver. Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix's Fabrieken 1979/1930. Bedrijfskundig bekeken. Leiden, 1986 Linnen. 396 p. € 8.00 De KeerKring button
Tussen vrees en vrijheid. V... ROMEIN, JAN. Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen. A'dam, 1950 Linnen. 398 pp. € 8.00 De KeerKring button
Repertorium van door Nederl... STUYT, A.M. Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen. 's-Gravenhage, 1953 Linnen. 403 pp. Fonkelnieuw exemplaar. € 10.00 De KeerKring button
Repertorium van door Nederl... STUYT, A.M. Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen. 's-Gravenhage, 1953 Linnen. 403 pp. Band licht gevlekt door vocht. Interieur is goed. € 14.00 De KeerKring button
Verspreide Opstellen. KLUYVER, A. Verspreide Opstellen. Groningen, 1929 Linnen. 403 pp. € 12.00 De KeerKring button
Studiën en aanteekeningen o... COLENBRANDER, H.T. Studiën en aanteekeningen over Nederlandsche politiek (1909-1919). 's-Gravenhage, 1920 Linnen. 409 pp. € 8.00 De KeerKring button
Repertorium van het Rederij... HUMMELEN, W.M.H. Repertorium van het Rederijkersdrama 1500 - ca. 1620. Assen, 1968 Linnen. 414 pp. € 12.00 De KeerKring button
De gedichten van Anthonis d... MAK, J.J. (ed.) De gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende Hss. en oude drukken uitgegeven. Zwolle, 1955 Linnen. 414 pp. € 15.00 De KeerKring button
Machten van dezen tijd. Ove... ROMEIN, JAN. Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek. A'dam, 1932 Linnen. 424 pp. € 8.00 De KeerKring button
Verzameling van Nederlandsc... DUPARC, J. (Bewerker). Verzameling van Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur. Tweede vervolg, 1910-1919, bewerkt door A.S. Hirsch. 's-Gravenhage, 1920 Linnen. 430 p. € 14.00 De KeerKring button
Verzamelde Geschriften. Bij... DIEPENBROCK, A. Verzamelde Geschriften. Bijeengebracht en toegelicht door E. Reeser. Utrecht, 1950 Linnen. 432 pp. € 10.00 De KeerKring button
Havenarbeiders van Amsterda... HOEVEN, P.J.A. TER. Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt. Leiden, 1963 Linnen. 446 pp. € 5.00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200