Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 16442 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Der Minnen Loep van Dirc Po... LEENDERTZ, P. (ed.) Der Minnen Loep van Dirc Potter. Uitgegeven (met een inleiding en woordenlijst) door P. Leendertz. Leiden, 1845-46 4 Delen. Gekartonneerd. LVI,280 en 354 pp. Met uitsl. facs. (Werken Ver. Oude Ned. Letterkunde). € 50,00 De KeerKring button
Der Minnen Loep van Dirc Po... LEENDERTZ, P. (ed.) Der Minnen Loep van Dirc Potter. Uitgegeven (met een inleiding en woordenlijst) door P. Leendertz. Leiden, 1845-46 4 Delen, opnieuw tezamen gebonden in twee delen. Halflinnen. LVI,280 en 354 pp. Met uitsl. facs. (We... € 60,00 De KeerKring button
KAREL DEN GROOTEN EN ZIJNE ... JONCKBLOET, W.J.A. (ed.) KAREL DEN GROOTEN EN ZIJNE XII PAIRS, ROMAN VAN.- (fragmenten). Uitg. [met inleiding en woordenlijst] door W.J.A. Jonckbloet. Leiden, 1844 Linnen (opnieuw gebonden). XXXII,334 pp. (Ned. Mij.) € 18,00 De KeerKring button
Zedekunst dat is Wellevensk... COORNHERT, D.V. Zedekunst dat is Wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden Mensche, vanden Zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Nederlandsch. Uitg. en van aant. voorzien door B. Becker. (meer info) Leiden, E J. Brill, 1942. Linnen. XXXIV,527 pp. (Leidsche Drukken, III). € 30,00 De KeerKring button
Institutions politiques, pa... BIELFELD, JACQUES FRÉDÉRIC (BARON DE). (1717-1770). Institutions politiques, par Monsieur le baron de Bielfeld. N[ouvelle] Edition, revue, corrigée et augmentée. Leide, chés Samuel et Jean Luchtmans, 1767 2 sur 3 tomes. 2 vols. in 8o. Reliure de l'époque: veau ancien. 338 + 372 pp. Avec frontispice grav... € 60,00 De KeerKring button
C. Valerii Flacci Setini Ba... GAIUS VALERIUS FLACCUS. C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon Libri Octo. Cum notis integris Ludovici Carrionis, Laurentii Balbii Liliensis, Justi Zinzerlingi, Christophori Bulaei, Gerardi Vossii et Nicolai Heinsii, et selectis Aegidii Maserii, Joannis Baptist... (meer info) Leidae, Apud Samuelem Luchtmans, 1724 In 4to. Volperkament uit de tijd.Met titel in rood en zwart met titelvignet (in Griekse typen: Tón ... € 350,00 De KeerKring button
The Fourth Crusade. The Con... QUELLER, DONALD E. The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople 1201-1204. Leicester UP, 1978 Cloth under dustj. 248 p. € 4,00 De KeerKring button
Historisch verhaal nopens d... KOELMAN, JACOBUS. Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegging derzelver. [...] Vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aantekeningen door Hillebrandus Janssonius. (meer info) Leeuwarden, Tresling en Brandsma, 1770 Fotomechanische heruitgave door het Willem Teellinck Fonds,Urk, 1981. xxii-610 pp. Halfleer met gema... € 60,00 De KeerKring button
Oratorische Werken. PALM, J.H. VAN DER. Oratorische Werken. Leeuwarden, Suringar, 1854-1855 5 Delen in twee banden. Oorspronkelijk karton. (206, 179, 180, 226 en 241 pp.). (stempel). € 20,00 De KeerKring button
Nagelaten Gedichten. BILDERDIJK, VROUWE K.W. Nagelaten Gedichten. Leeuwarden, Suringar, 1833 Karton. X,207 pp. € 12,00 De KeerKring button
Romaans bouwen in Friesland. KINGMANS, HUGO. Romaans bouwen in Friesland. Leeuwarden, Stichting Monument van de Maand, 1991 Vierkant 8vo. Omslag met flappen. 48 p. Met losse fiets- en wandelkaart. Als nieuw. (Jaargang VI, de... € 5,00 De KeerKring button
Gotisch bouwen in Friesland. HAERSMA BUMA, B. VAN. Gotisch bouwen in Friesland. Leeuwarden, Stichting Monument van de Maand, 1991 Vierkant 8vo. Omslag met flappen. 48 p. Met losse fiets- en wandelkaart. Als nieuw. (Jaargang VI, de... € 5,00 De KeerKring button
Incunabelen in Leeuwarden. ENGELS, M.H.H. Incunabelen in Leeuwarden. Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1977 Folio. Omslag. 84 p. € 8,00 De KeerKring button
De Ordinarius Chori van de ... TAGAGE, J.M.B. (ed.) De Ordinarius Chori van de Collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht volgens een handschrift uit het vierde kwart van de dertiende eeuw. Leeuwarden, Mechelen, Eisma, 1993 Karton. xxxv-276 p. (Maaslandse Monografieën; 54) € 10,00 De KeerKring button
Reglement op de schutterije... SCHULTZE, H. Reglement op de schutterijen, met aanteekeningen, modellen, staten, en een beredeneerd alphabetisch register. (meer info) Leeuwarden, L Schierbeek, 1836. Karton. xx,185, 18 en 6 pp. Modellen en register samen ca 180 pp. € 70,00 De KeerKring button
Gedichten van H. Tollens, Cz. TOLLENS Cz., H. Gedichten van H. Tollens, Cz. Leeuwarden, G T.N. Suringar, 1855. Compleet in 4 delen met 12 delen. Oorspronkelijke uitgaatbanden, vollinnen met ... € 50,00 De KeerKring button
Verspreide Geschriften. Voo... AMORIE VAN DER HOEVEN, ABRAHAM DES. Verspreide Geschriften. Voorafgegaan door een woord ter nagedachtenis van den ontslapene door M. Cohen Stuart. Leeuwarden, G T.N. Suringar, 1856. Modern linnen met behoud van oorspronkleijk omslag. xxxii-284 p. € 20,00 De KeerKring button
Proza en Poëzy. AMORIE VAN DER HOEVEN, ABRAHAM DES. Proza en Poëzy. Leeuwarden, G T.N. Suringar, 1850. Karton van de uitgever. Gegraveerde titelpagina. 242 p. In goede staat. € 20,00 De KeerKring button
Redevoeringen. AMORIE VAN DER HOEVEN, ABRAHAM DES. Redevoeringen. Leeuwarden, G T.N. Suringar, 1845. Karton uit de tijd. VIII-338 p. Goed ex., niet afgesneden. € 20,00 De KeerKring button
Niet geschreven maar gedruk... ENGELS, M.H.H. Niet geschreven maar gedrukt. Incunabelen uit het bezit van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1981 Omslag. 48 pp. Rijk geïllusteerd. € 8,00 De KeerKring button
Romanesque Architecture and... HARTOG, E. DEN. Romanesque Architecture and Sculpture in the Meuse Valley. Leeuwarden, etc , 1992. sq.4to. Cloth. 229 pp. & 330 figures & ills. on art paper. (Maasl. Monogr. gr. formaat; 8). € 10,00 De KeerKring button
De leugen der Sociaal-Democ... BESUIJEN, K.P.W. De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den Heer J. Kramer, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme. Leeuwarden, eigen beheer, z j. 30 pp. € 5,00 De KeerKring button
De Oudheid in handen. Klass... HERMANS, JOS M.M. & PASTOOR, ALINE. De Oudheid in handen. Klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Biblioteek fan Fryslân. Leeuwarden, 2002 In 4to. Omslag met flappen. 128 pp. Met tal van ills. € 12,00 De KeerKring button
Het klooster te Windesheim ... ACQUOY, J.G.R. Het klooster te Windesheim zijn invloed. Leeuwarden, 1984 (Herdruk van de uitgave Utrecht, 1875-1880). Drie delen in 2 banden. Hardcover. XVI,328; 386; VIII,4... € 15,00 De KeerKring button
De kerkhistoricus Willem Mo... KAMERLING, J. De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). Fragmenten uit de correspondentie. Leeuwarden, 1979 Omslag. 98 pp. € 5,00 De KeerKring button
Het klooster Thabor bij Sne... STEENSMA, R. Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie. Leeuwarden, 1970 Omslag. 317 pp. Ills. (Varia Frisica, VII) € 12,00 De KeerKring button
Catalogus der briefverzamel... WUMKES, G.A. Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema. Leeuwarden, 1930 Omslag. 254 pp. € 8,00 De KeerKring button
Dit is tspel van den Heilig... VERWIJS, E. (ed.) Dit is tspel van den Heiligen Sacramente vander Nyeuwervaert. Uitgegeven en met aanteekeningen voorzien. Leeuwarden, 1867 Karton. 107 p. € 5,00 De KeerKring button
Leven van Vondel. [Uitg.] m... VERWIJS, E. Leven van Vondel. [Uitg.] met eene inleiding en [van] aanteekeningen voorzien door E. Verwijs. Leeuwarden, 1866 Omslag. XVIII,155 pp. € 13,00 De KeerKring button
Schetzen van de Friesche Ge... FOCKEMA, DAAM. Schetzen van de Friesche Geschiedenis in het algemeen en wegens het Strafregt in het bijzonder. I. deel: Van het begin der Christelijke Jaartelling tot 775. Leeuwarden, 1840 Karton. viii,224 pp. € 24,00 De KeerKring button
Schetzen van de Friesche Ge... FOCKEMA, DAAM. Schetzen van de Friesche Geschiedenis in het algemeen en wegens het Strafregt in het bijzonder. III. deel. 1150-1515. 2e stuk. Leeuwarden, 1846 € 20,00 De KeerKring button
Verzameling van stukken bet... BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN & TIGCHELAAR, F.Y. Verzameling van stukken betrekkelijk het aanleggen van steenglooijingen aan den dijk de Vijfdeelen. Leeuwarden, 1815 Karton. 294 p. (Kemper, 2020) € 24,00 De KeerKring button
Het gezicht van Curaçao. HEINEN, GERRIT. (samensteller) Het gezicht van Curaçao. Leersum, Uitgeverij ICS, 1997 Omslag. 96 p. Met voornamelijk ills. in kleur. € 5,00 De KeerKring button
Mittelalterliche Holzplasti... ROBRA, GÜNTHER. Mittelalterliche Holzplastik in Ostfriesland. Leer, Verlag Gerhard Rautenberg, 1959 Leinen mit Umschlag. 40 S. Text und 100 Abbildungen. Gut erhalten. € 8,00 De KeerKring button
Gedenkboek 1886-1936. VLAAMSCHE ACADEMIE, KONINKLIJKE, later Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gedenkboek 1886-1936. Ledeberg, Gent, 1936 Omslag. 310 p. € 18,00 De KeerKring button
The Love Potion in the Prim... VINAVER, EUGèNE. The Love Potion in the Primitive Tristan Romance. Le Puy-en-Velay, 1925 Paperbound. 12 p. € 8,00 De KeerKring button
Le Vieux Puy. Le grand Pard... BOUDON-LASHERMES, ALBERT. Le Vieux Puy. Le grand Pardon de Notre-Dame et l'Eglise du Puy de 992 à 1921. Ouvrage illustré par Gaston de Jourda de Vaux. Le Puy, Badiou-Amant, 1921 Broché. in 4to. 210 p. Bon état. € 34,00 De KeerKring button
Statue et vases de bronze, ... CHARVET, J. (ed.) Statue et vases de bronze, exposés par J. Charvet au Palais de l'Industrie. (meer info) Le Pecq, chez J Charvet, Château du Donjon, 1880. Gr. in-folio. (58 cm). 15 pp. de texte, figures en noir, et 3 pl... € 100,00 De KeerKring button
CHEVALIER, DENYS. - Bott. CHEVALIER, DENYS. Bott. Le Musée de Poche, 1963 Broché. Couv. ill. et rempliée. 78 p.. Ills. en couleur. € 10,00 De KeerKring button
Le jubé du Cardinal Philipp... HUCHER, EUGÈNE. Le jubé du Cardinal Philippe de Luxembourg à la Cathédrale du Mans. Décrit d'après un dessin d'architecte du temps et des documents inédits et reproduit en fac-simile. (meer info) Le Mans, Typographie Edmond Monnoyer, 1875 Imp. in-folio (80 x 57 cm). Page de titre, 6 pp. de texte sur 3 colonnes et 8 planches. En feuilles ... € 180,00 De KeerKring button
A Medieval French Miscellan... LACY, NORRIS J. (ed.) A Medieval French Miscellany. Papers of the 1970 Kansas Conference on Medieval French Literature. Lawrence, 1972 Paperbound. 88 p. € 3,00 De KeerKring button
Catalogue 9. Catalogue de t... ROTH & CIE., F. Catalogue 9. Catalogue de très beaux livres. Manuscrits à miniatures, incunables, livres du XVIe siècle, très belles reliures. (meer info) Lausanne, Livres Anciens F Roth & Cie., 1946. Broché. Catalogue de vente à prix marqués avec 395 notices. € 30,00 De KeerKring button
Catalogue 8. Catalogue de t... ROTH & CIE., F. Catalogue 8. Catalogue de très beaux livres. Voyages, Histoire naturelle, Calligraphie et Typographie, Modes et Costumes. (meer info) Lausanne, Livres Anciens F Roth & Cie., 1944. Broché. 194 p. Catalogue de vente à prix marqués avec 427 notices. € 30,00 De KeerKring button
Le paysan perverti. Édition... RESTIF DE LA BRETONNE. Le paysan perverti. Édition critique établie par Francois Jost. Lausanne, L'Age d'Homme, 1977 Complet de 2 tomes. Broché, couverture contrepliée. XLI-483, 444 pp. Ills. Dos insolés, sinon en... € 30,00 De KeerKring button
Jérusalem délivrée ou Cours... LUNEAU DE BOISJERMAIN, M. Jérusalem délivrée ou Cours de langue italienne. Tome second et trois (seul). Lausanne, J P. Giegler, 1795. Reliure de l'epoque (cartonné). 383 & 396 pp. Tome 1 est manquant, et l'ouvrage e... € 40,00 De KeerKring button
L'église abbatiale de Payer... RAHN, J.-R. L'église abbatiale de Payerne. Mémoire traduit de l'allemand par William Cart. Lausanne, Georges Bridel, 1893 In 4tp. Couv. impr. 32 pp. + 4 planches + 2 photocollographiés hors texte. Non rogné. Couverture p... € 18,00 De KeerKring button
François Ier et le mouvemen... HEUBI, WILLIAM. François Ier et le mouvement intellectuel en France (1515-1547). Lausanne, F Rouge, 1913. Demi maroquin, plats et gardes marbrés. Dos orné avec 5 faux nerfs et titre doré. Co... € 24,00 De KeerKring button
PIERRE, JOSÉ. - Le Surréalisme. PIERRE, JOSÉ. Le Surréalisme. Lausanne, Editions Rencontre, 1966 Boards. 208 pp. € 4,00 De KeerKring button
L'art du verre en France 18... BLOCH-DERMANT, JANINE. L'art du verre en France 1860-1914. Lausanne, Edita - Denoël, 1974 30 cm. Pleine toile avec sa jaquette illustrée. 200 p. Bon état. € 20,00 De KeerKring button
Dali de Gala. DESCHARNES, ROBERT. Dali de Gala. Lausanne, Edita, 1962 4to. Cloth under printed dustjacket. 227 p. With many ills. in colour. € 20,00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200