Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 16423 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De ondergang der Eerste War... BILDERDIJK, W. De ondergang der Eerste Wareld. Uitg., ingeleid en van aant. voorzien door J. Bosch. Zwolle, 1959 Omslag. 305 pp. (Zwolse drukken, 36) € 5,00 De KeerKring button
Filologische Opstellen. II:... MICHELS, L.C. Filologische Opstellen. II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Zwolle, 1958 Omslag. 386 pp. € 6,00 De KeerKring button
Filologische Opstellen. II:... MICHELS, L.C. Filologische Opstellen. II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Zwolle, 1958 Linnen gebonden. 386 pp. € 7,00 De KeerKring button
Filologische Opstellen. II:... MICHELS, L.C. Filologische Opstellen. II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Zwolle, 1958 In linnen gebonden. 386 pp. € 7,00 De KeerKring button
Marieken van Nieumegen. Ing... DEBAENE, L. (ed.) Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien. Zwolle, 1958 98 pp. Enkele onderstrepingen in potlood. € 4,00 De KeerKring button
Goede Vrijdag ofte Het Lijd... DECKER, J. DE. Goede Vrijdag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Uitg. met inl. en aant. door W.J.C. Buitendijk. Zwolle, 1958 Omslag. 144 pp. (ZDH; 32). € 4,00 De KeerKring button
Lofsang van Braband. Hymne ... NOOT, JAN VAN DER. & ZAALBERG, C.A. (ed.) Lofsang van Braband. Hymne de Braband. In facsimile uitg., met inl. en aant. door C.A. Zaalberg. Zwolle, 1958 Omslag. XXXII,54 pp. (ZDH; 24) € 5,00 De KeerKring button
Teksten en varianten van A.... VRIES, J.M. DE. & STARING, A.C.W. Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten van A.C.W. Staring van den Wildenborch door J.M. de Vries. Zwolle, 1958 Omslag. VIII,366 pp. (ZDH; 35) € 6,00 De KeerKring button
Suriname: Spiegel der Vader... LICHTVELD, U.M. & VOORHOEVE, J. Suriname: Spiegel der Vaderlandse Kooplieden, Een historisch leesboek, 1627-1863. Uitgegeven met inl. en aant. Zwolle, 1958 301 pp. Ills. (ZDH; 22) € 18,00 De KeerKring button
Vijf Letterkundige Studiën ... KOOPMANS, J. Vijf Letterkundige Studiën over de 17e en 18e eeuw. Verzameld en ingeleid door C.M. Geerars. (meer info) Zwolle, 1958 Kunstleder. 197 pp. € 5,00 De KeerKring button
Parysche Bruiloft. Treurspe... ANSLO, REYER. Parysche Bruiloft. Treurspel. Van inl. en aant. voorzien door H.H. Knippenberg. Zwolle, 1958 Omslag. 159 pp. (ZDH; 30) € 4,00 De KeerKring button
Vijf Letterkundige Studiën ... KOOPMANS, J. Vijf Letterkundige Studiën over de 17e en 18e eeuw. Verzameld en ingeleid door C.M. Geerars. (meer info) Zwolle, 1958 Omslag. 197 pp. € 4,00 De KeerKring button
Hein van Aken. Vierde Marti... HEGMAN, W.E. (ed.) Hein van Aken. Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht. Zwolle, 1958 Omslag. 163 pp. (ZDH; 31) € 4,00 De KeerKring button
De Fragmenten van De Tweede... HEEROMA, K. (ed.) De Fragmenten van De Tweede Rose. Zwolle, 1958 Karton. 191 pp. (ZDH; 33) € 5,00 De KeerKring button
Buiten-Leven. Met Johan Wes... SLUITER, W. Buiten-Leven. Met Johan Wessings Levensbeschrijving van den dichter (uitg.) met inl. en aant. door F.C. Kok. (Zw. Drukken, 29). Zwolle, 1958 Omslag. 178 pp. (ZDH; 27). € 7,00 De KeerKring button
Poezy en Proaza fan Eeltsje... HALBERTSMA, EELTSJE. Poezy en Proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlêzing út syn wurk. Mei Ynliedung en oantekeningen fan J.H. Brouwer. Zwolle, 1958 Omslag. 214 pp. (ZDH; 34). € 5,00 De KeerKring button
Filologische Opstellen. 4 D... MICHELS, L.C. Filologische Opstellen. 4 Delen. Zwolle, 1957-64 Deels in omslag en linnen. 249, 386, 388 en 343 pp. € 25,00 De KeerKring button
Filologische opstellen. I. ... MICHELS, L.C. Filologische opstellen. I. Stoffen uit de Middeleeuwen. (meer info) Zwolle, 1957 Omslag. 249 pp. € 4,00 De KeerKring button
De Jeeste van Walewein en h... ES, G.A. VAN. (ed.) De Jeeste van Walewein en het Schaakbord van Penninc en Pieter Vostaert. Uitg., met inl. aant. en woordenlijst. Zwolle, 1957 2 Delen in 2 banden. Omslag. 637 pp. Met enkele aant. in potlood. (ZDH; 26) € 18,00 De KeerKring button
De middelnederlandse vertal... MAXIMILIANUS, P. (ed.) De middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. Ingeleid en toegelicht. Zwolle, 1957 Omslag. 160 pp. (ZDH; 18) € 6,00 De KeerKring button
Liederen van Mechtildis van... MECHTILDIS VAN LOM. Liederen van Mechtildis van Lom en andere Annuntiaten-Liederen voorafgegaan door de Transcedonkroniek van Barbara de Put. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door N. Wijngaards. Zwolle, 1957 Omslag. 276 pp. (Zwolse Drukken en Herdrukken; 25) € 8,00 De KeerKring button
BROM, GERARD. - Vijf Studies. BROM, GERARD. Vijf Studies. (meer info) Zwolle, 1957 321 pp. € 5,00 De KeerKring button
Uyt Ionsten Versaemt. Retor... MAK, J.J. Uyt Ionsten Versaemt. Retoricale Studiën 1946-1956. Zwolle, 1957 Omslag. 256 pp. € 4,00 De KeerKring button
Uyt Ionsten Versaemt. Retor... MAK, J.J. Uyt Ionsten Versaemt. Retoricale Studiën 1946-1956. Zwolle, 1957 Linnen gebonden. 256 pp. € 5,00 De KeerKring button
Liederen van Mechtildis van... WIJNGAARDS, N.C.H. (ed.) Liederen van Mechtildis van Lom en andere Annuntiaten-Liederen voorafgegaan door de Transcedonkroniek van Barbara de Put. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door N. Wijngaards. Zwolle, 1957 Omslag. 276 pp. (Zwolse Drukken en Herdrukken; 25) € 8,00 De KeerKring button
Mechtildis van Lom 1600-165... WIJNGAARDS, N.C.H. Mechtildis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annunciate van Venlo. Zwolle, 1957 (Diss., Nijmegen). Linnen gebonden. 178 pp. Naam op schutblad. € 7,00 De KeerKring button
Mechtildis van Lom 1600-165... WIJNGAARDS, N.C.H. Mechtildis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annunciate van Venlo. Zwolle, 1957 (Diss., Nijmegen). Omslag. 178 pp. € 6,00 De KeerKring button
Van Pasha tot Noah. Een ver... SMIT, W.A.P. Van Pasha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. Deel I, II en III. Zwolle, 1956-62 Linnen. Compleet in drie delen. gebonden. 519, 412 en 618 pp. € 15,00 De KeerKring button
De Weerlicke Liefde tot Roo... HARDUYN, JUSTUS DE. De Weerlicke Liefde tot Roose-mond. Ingeleid door O. Dambre. Zwolle, 1956 Omslag. 184 pp. (ZDH; 21) € 3,00 De KeerKring button
De Ministeriële Verordering. DRIEL, J.M.C. VAN. De Ministeriële Verordering. Zwolle, 1956 Omslag. 127 pp. € 8,00 De KeerKring button
Keur uit het ongebundelde w... BYVANCK, W.G.C. Keur uit het ongebundelde werk van W.G.C. Byvanck. Ingeleid en van aant. voorzien door J.J. Oversteegen. Zwolle, 1956 Omslag. 247 pp. (Zwolse drukken, 16). € 5,00 De KeerKring button
Tweeërlei Letterkundige kri... POLAK, H.J. Tweeërlei Letterkundige kritiek. Potgieter en Huet. Ingeleid en van aant. voorzien door G. Knuvelder. Zwolle, 1956 Omslag. 213 pp. (ZDH; 19) € 4,00 De KeerKring button
Keuze uit het proza van zij... VERWEY, A. Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey. Zwolle, 1956 Linnen. 271 pp. € 5,00 De KeerKring button
Gulielmus Gnapheus:  Acolas... MINDERAA, P. (ed.) Gulielmus Gnapheus: Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en van aant. voorzien door P. Minderaa. Zwolle, 1956 Omslag. 251 pp. (ZDH; 15). € 8,00 De KeerKring button
Lieden op 't Vader Ons. Uit... SPIEGEL, HENDRIK LAURENZ. Lieden op 't Vader Ons. Uitg., ingeleid en toegelicht door G. Degroote. Met een bijlage over de herkomst van het Hs. door H. De La Fontaine Verwey. Zwolle, 1956 Omslag. 149 pp. (ZDH; 20) € 5,00 De KeerKring button
ESMOREIT. Een abel spel van... NOTERMANS, JEF. (ed.) ESMOREIT. Een abel spel van Esmoreit. Ingeleid en van aant. voorzien. Zwolle, 1955 Omslag. 68 pp. € 3,00 De KeerKring button
Een boecxken gemaket ende b... GRAFT, C.C. VAN DE. (ed.) Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz. Utrecht, 1516. Uitg. met inl. en aant. Zwolle, 1955 Omslag. 121 pp. (ZDH; 9). € 5,00 De KeerKring button
De gedichten van Anthonis d... MAK, J.J. (ed.) De gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende Hss. en oude drukken uitgegeven. Zwolle, 1955 Linnen. 414 pp. € 15,00 De KeerKring button
Het Spel vanden Heilighen S... ASSELBERGS, W.J.M.A. & HUYSMANS, A.P. (eds.) Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht. Zwolle, 1955 Omslag. 270 pp. (ZDH; 14). € 4,00 De KeerKring button
Kamper Schepenacten 1316-1354. KOSSMANN-PUTTO, J. Kamper Schepenacten 1316-1354. Zwolle, 1955 Omslag. xv,357 pp. (bibl. stempel) € 5,00 De KeerKring button
Recht en Taal te Hoofde. Op... HERMESDORF, B.H.D. Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht. Zwolle, 1955 Linnen. 390 pp. € 10,00 De KeerKring button
Gedichten van A.C.W. Starin... STARING, A.C.W. Gedichten van A.C.W. Staring. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen door E. Endt. Zwolle, 1955 Omslag. 108 pp. € 3,00 De KeerKring button
Uit de strophische gedichte... MIERLO, J. VAN. (ed.) Uit de strophische gedichten van Jacob van Maerlant. Zwolle, 1954 Omslag. 179 pp. € 3,00 De KeerKring button
Sinte Franciscus Leven van ... MAXIMILIANUS, P. (ed.) Sinte Franciscus Leven van Jacob van Maerlant. Uitg., ingeleid en toegelicht. Zwolle, 1954 2 Dln. Omslag. Samen 584 pp. Met krt. en facs. (Zwolse Drukken en Herdrukken: 7). € 10,00 De KeerKring button
Nederlandse Strijdzangen (1... BUITENDIJK, W.J.C. (ed.) Nederlandse Strijdzangen (1525-1648). Ingeleid en van aant. voorzien. Zwolle, 1954 Omslag. 168 pp. Met afb. € 5,00 De KeerKring button
Religieuze poëzie van Corne... CRUL, CORNELIS. & ROOSE, LODE. (ed.) Religieuze poëzie van Cornelis Crul. Uitgegeven en toegelicht. Zwolle, 1954 Omslag. 98 pp. (ZDH; 12). € 4,00 De KeerKring button
Karel ende Elegast. Ingelei... ENT, W. VAN DEN. (ed.) Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard. Zwolle, 1954 Omslag. 71 pp. € 3,00 De KeerKring button
Amijs ende Amelis. Een midd... MAK, J.J. (ed.) Amijs ende Amelis. Een middeleeuwse vriendschapssage. Naar de berijming van Jacob van Maerlant tezamen met zijn Latijnse bron uitgegeven door J.J. Mak. Zwolle, 1954 Omslag. 73 pp. (ZDH; 13) € 5,00 De KeerKring button
J. van Mierlo en de proloog... MIERLO, J. VAN. J. van Mierlo en de proloog van de Reinaert. Huldegave voor de auteur op zijn 75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars. Zwolle, 1953 Omslag. 208 p. € 10,00 De KeerKring button
LANCELOET EN HET HERT MET D... DRAAK, A.M.E. (ed.) LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring. Zwolle, 1953 Omslag. 66 pp. (ZDH; 6) € 3,00 De KeerKring button

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |