Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 16215 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Reyer Anslo. Zijn leven en ... KNIPPENBERG, H.H. Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk. A'dam, 1913 348 pp. Ills. Goed exemplaar.. € 20,00 De KeerKring button
Proza uit de zeventiende ee... KNUTTEL, J.A.N. (ed.) Proza uit de zeventiende eeuw. Verzameld en toegelicht. A'dam, 1913 Omslag. XIV,263 pp. Met repr. naar Titelbladen en Titelprenten. € 10,00 De KeerKring button
Proza uit de zeventiende ee... KNUTTEL, J.A.N. (ed.) Proza uit de zeventiende eeuw. Verzameld en toegelicht. A'dam, 1913 Opnieuw gebinden in vollinnen.met titelschild op de rug. XIV,263 pp. Met repr. naar Titelbladen en ... € 12,00 De KeerKring button
Ten Strijd voor het algemee... WIBAUT-BERNEDIS VAN BERKELOM, M. Ten Strijd voor het algemeen vrouwenkiesrecht! A'dam, 1914 Brochure. 22 pp. € 4,00 De KeerKring button
Geen Man en Geen Cent! Besc... KUYPER, R. Geen Man en Geen Cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme. A'dam, (1914) Nieten. 32 pp. € 4,00 De KeerKring button
Drie oude Portugeesche Verh... CALAND, W. & FOKKER, A.A. (eds.) Drie oude Portugeesche Verhandelingen over het Hindoeïsme. Toegelicht en vertaald. A'dam, 1915 Wrappers. VIII,216 pp. (K.N.A.W.) Deels lossig bindwerk. € 8,00 De KeerKring button
De Wereldoorlog en de Socia... TROELSTRA, P.J. De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie. A'dam, 1915 Omslag. 132 pp. € 5,00 De KeerKring button
Studiën over de metriek van... BOER, R.C. Studiën over de metriek van het alliteratievers. A'dam, 1916 Opnieuw gebonden. 268 pp. (K.N.A.W.). € 20,00 De KeerKring button
Het leven van Prins Willem ... EYSTEN, J. Het leven van Prins Willem II (1626-1650). A'dam, 1916 Linnen. 201 pp. Met bijlagen. (Hist. Bibl. 10). € 8,00 De KeerKring button
Klankleer der gedichten van... TIEMEIJER, W.F. Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch. A'dam, 1916 Omslag. 136 pp. (diss.) € 8,00 De KeerKring button
Een onbekend Indisch toneel... CALAND, W. Een onbekend Indisch toneelstuk (gopalakelicandrika). Tekst met inleiding. A'dam, 1917 Wrappers. (frayed and loosening). 159 pp. (K.N.A.W.) € 10,00 De KeerKring button
Die Chierheit der Gheesteli... JAN VAN RUUSBROEC. Die Chierheit der Gheesteliker Brulocht. Uitg. door C.A. Wijnschenk Dom. A'dam, 1917 4to. Omslag. 142 pp. € 10,00 De KeerKring button
Bescheiden betreffende de p... POSTHUMUS, N.W. (ed.) Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode). A'dam, 1917 xxiv,284 pp. (Hist. Gen.). € 23,00 De KeerKring button
Marialegenden. Verzameld en... GRAFT, C.C. VAN DE. (ed.) Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien. (meer info) A'dam, 1918 Karton. IX,62 pp. € 6,00 De KeerKring button
Anthonis de Roovere. HOOG, G.C. VAN 'T. Anthonis de Roovere. A'dam, 1918 Omslag. XII,268 pp. € 10,00 De KeerKring button
Anthonis de Roovere. HOOG, G.C. VAN 'T. Anthonis de Roovere. A'dam, 1918 Halflinnen. XII,268 pp. € 12,00 De KeerKring button
Nederland tusschen de mogen... HAMEL, J.A. VAN. Nederland tusschen de mogendheden. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht. A'dam, 1918 Linnen. xv,459 pp. € 10,00 De KeerKring button
De lithografische prentkunst. MOULIJN, S. De lithografische prentkunst. A'dam, 1918 Halflinnen. (Bandontwerp van A.C. Berlage) VI,120 pp. Met ills. Gebruikssporen € 12,00 De KeerKring button
De overlevering van de Hall... EEDEN, W. VAN. De overlevering van de Hallfredar saga. A'dam, 1919 Modern cloth. 126 pp. (K.N.A.W.) € 20,00 De KeerKring button
Het Joodsche Lied. Tweede B... HAAN, J.I. DE. Het Joodsche Lied. Tweede Boek. A'dam, 1921 Omslag. 160 pp. 1e druk. € 8,00 De KeerKring button
De Nederlandsche Sovjet-Com... DUIJS, J.E.W. De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme. A'dam, 1921 36 pp. Nieten. € 3,00 De KeerKring button
Zonagri Discurs von Waarsag... SCHOLTE, J.H. Zonagri Discurs von Waarsagern. Ein Beitrag zu unserer Kenntnis von Grimmelshausens Arbeitweise in seinem ewigwährenden Calender mit besonderer Berücksichtigung des Eingangs des abenteuerlichen Simplicissimus. A'dam, 1921 Wraps. 154 pp. € 18,00 De KeerKring button
Werken. Met inleiding en aa... BREDERO, G.A. Werken. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.A.N. Knuttel. (meer info) A'dam, 1921-29 Drie dln. Oorspr. verguld linnen. I en II: Dramatische Werken. VIII,360 en 413 pp. III: Liederen en ... € 20,00 De KeerKring button
Het Nederlandsch-Indisch La... KOL, H.H. VAN. Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Met een 'open brief' van H. Colijn, tot den schrijver gericht, en diens 'antwoord'. A'dam, 1922 38 pp. nieten. € 8,00 De KeerKring button
Over Middeleeuwsche School-... FRANTZEN, J.J.A.A. Over Middeleeuwsche School- en Volkspoëzie. A'dam, 1922 24 p. Nieten. (Akademie) € 3,00 De KeerKring button
De houtsneden van Mansion's... HENKEL, M.D. (ed.) De houtsneden van Mansion's Ovide Moralisé. Bruges 1484. Met een toelichting door M.D. Henkel. A'dam, 1922 Omslag. 4to. Niet afgesneden. (34) reproducties op ware grootte en 44 pp. met 14 handingeplakte ills... € 24,00 De KeerKring button
Twee oude Fransche verhande... CALAND, W. (ed.) Twee oude Fransche verhandelingen over het Hindoeïsme. Uitgegeven en toegelicht. A'dam, 1923 Omslag. xii,195 pp. (K.N.A.W.). € 10,00 De KeerKring button
Alt-Delft. Kultur und Kunst. EISLER, M. Alt-Delft. Kultur und Kunst. A'dam, 1923 Halfcloth. gr. 8vo. 315 pp. Ills. € 6,00 De KeerKring button
Colijn-Wibaut. Een beschouw... KLEEREKOPER, A.B. Colijn-Wibaut. Een beschouwing n.a.v. de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde. A'dam, 1923 16 pp. € 3,00 De KeerKring button
De Groots Sophompaneas. (Gr... VOLLENHOVEN, C. VAN. De Groots Sophompaneas. (Grotius). A'dam, 1923 84 pp. (Akademie). € 10,00 De KeerKring button
De taalvormen van 't Middel... KERN, J.H. De taalvormen van 't Middelengelse gedicht Havelok. A'dam, 1923 35 p. (Akademie 55 A,2) € 6,00 De KeerKring button
De vrede in prent. Karikatu... FEITH, JAN. De vrede in prent. Karikaturen uit de verschillende landen. A'dam, 1924 Halflinnen. (band van Willy Sluiter). 4to. 188 pp. € 32,00 De KeerKring button
Redt onze kinderen. Een dri... KLEEREKOPER, A.B. Redt onze kinderen. Een dringend woord aan ouders en onderwijzers. A'dam, 1924 16 pp. € 4,00 De KeerKring button
Morren of Porren? Een woord... KLEEREKOPER, A.B. Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden. A'dam, 1924 16 pp. € 4,00 De KeerKring button
De sociale wetgeving. OUDEGEEST, J. De sociale wetgeving. A'dam, 1925 Karton. 60 pp. € 4,00 De KeerKring button
Nederland's vroegste geschi... HOLWERDA, J.H. Nederland's vroegste geschiedenis. A'dam, 1925 (2e verm. druk). Oorspr. linnen. 4to. 312 pp. Met 94 pltn. en 3 gekleurde krtn. € 15,00 De KeerKring button
Mijn Afscheid. Rede 's-Grav... TROELSTRA, P.J. Mijn Afscheid. Rede 's-Gravenhage, 1925. A'dam, 1925 24 pp. Nieten. Ontwerp Fré Cohen. € 10,00 De KeerKring button
Troelstra als Fries Dichter... TROELSTRA.- SCHEPERS, J.B. (Uitg.). Troelstra als Fries Dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht. A'dam, 1925 Linnen. 192 pp. € 16,00 De KeerKring button
De erfelijkheid der klankwe... GINNEKEN, J. VAN. De erfelijkheid der klankwetten. A'dam, 1926 50 pp. (Med. Akademie 61,5). € 4,00 De KeerKring button
De Kluchten van Gerbrand Ad... RIJNBACH, A.A. VAN. De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met een inleiding, aanteekeningen en een woordenlijst. A'dam, 1926 Omslag. XCV,205 pp. € 15,00 De KeerKring button
Tennyson as seen by his Par... POSTMA, J. Tennyson as seen by his Parodists. A'dam, 1926 Clothbound. iv,199 p. € 14,00 De KeerKring button
Glimpses of Ben Johnson's L... ZWAGER, N. Glimpses of Ben Johnson's London. A'dam, 1926 (thesis) xxii,215 p. With 10 plates. € 18,00 De KeerKring button
Vestiging van het Koninkrij... COLENBRANDER, H.T. Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815). A'dam, 1927 Linnen. 281 pp. (Hist. Bibl. 15). € 8,00 De KeerKring button
Ampie. Die Natuurkind. BRUGGEN, JOCHEM VAN. Ampie. Die Natuurkind. A'dam, 1927 Linnen. 224 pp. € 4,00 De KeerKring button
Rondom Vondel. Studiën over... STERCK, J.F.M. Rondom Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring. A'dam, 1927 Omslag. 142 pp. Ills. € 5,00 De KeerKring button
On the Sacred Books of Vaik... CALAND, W. On the Sacred Books of Vaikhanasas. A'dam, 1928 Wrappers. 16 pp. € 3,00 De KeerKring button
Sur une double accentuation... SALVERDA DE GRAVE, J.J. Sur une double accentuation des diphtongues en français. A'dam, 1928 Wrappers. 68 pp. (K.N.A.W.) € 6,00 De KeerKring button
Prenten van Albert Hahn Sr.... HAHN.- HAHN Jr., A. (Samenst.) Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk, samengesteld door A. Hahn Jr. Met een toelichting tot de platen door Ed. Polak. A'dam, 1928 Oorspr. halflinnen. Inleiding met (136) afbeeldingen. 4to. Lichte verkleuring van de rug. € 40,00 De KeerKring button
An Appreciation of Colley C... HABBEMA, D.M.E. An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist, together with a reprint of his play The Careless Husband. A'dam, 1928 xiii,190 p. With 3 plates. (thesis) € 18,00 De KeerKring button
De briefwisseling van Hugo ... GROTIUS.- MOLHUYSEN, P.C. De briefwisseling van Hugo Grotius. A'dam, 1928 32 pp. Nieten. (Akademie). € 5,00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 200 |