Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18129 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Het lintje. De feiten der K... Polak, Ed. Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910. (meer info) Zonder omslag, 52 pag. C2764l N.a.v. een opmerking van mr. P. Tideman uit Bloemendaal dat Abraham Ku... € 44.00 goltzius.nl
Het limietbegrip. [...] Gro... Baudet, P.J.H. Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919 (meer info) Oratie Delft 5-11-1919 ; 19 p.l Inaugurele rede als hoogleraar in de zuivere en toegepaste wiskunde ... € 22.00 goltzius.nl
Het lijden van den jongen W... Goethe, J.W. von Het lijden van den jongen Werther. Amsterdam, J. Allart, 1792. (meer info) Origineel karton, 14+270 pag., geill. met groot titelvignet en 4 gravures door R. Vinkeles en D. Vri... € 1072.50 goltzius.nl
Het levensverhaal van A. A.... DENNINGHOFF STELLING A. A., Het levensverhaal van A. A. Denninghoff Stelling, Uit het leven van een Indische jongen in de 'Gordel van smaragd'. (meer info) Typoscript in ringbinding. Not complete (ends at pag. 227). The adventures of A. A.Denninghoff Stell... € 55.00 goltzius.nl
Het leven van Willem Vlijti... PADDENBURGH, G.G. VAN, Het leven van Willem Vlijtig: eene familie geschiedenis (meer info) Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1811, 1185 pages, complete 3 volumes of 3, engraved title a... € 302.50 goltzius.nl
Het leven van Willem den Tw... BOSSCHA, J.,, Het leven van Willem den Tweede Koning der Nederlanden en Groot-hertog van Luxemburg. (meer info) Amsterdam, C.M. van Gogh, 1852, 1st edition, present-exemplaar, (14), 752 pages, with 8 out of 9 lit... € 38.50 goltzius.nl
Het leven van Tyll Uilenspi... Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland. (meer info) [no place, no publisher], 1790, 416 pages, complete two parts in one volume, engraved frontispiece r... € 275.00 goltzius.nl
Het leven van Mr. Jacob van... LENNEP, M.F.VAN., Het leven van Mr. Jacob van Lennep. (meer info) Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1910, 2nd edition, complete set in two volumes, xix,355-vii,388 p... € 22.00 goltzius.nl
Het leven van Mr. Cornelis ... Lennep, Jacob van Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorsprokelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. [4 delen] (meer info) 8º: 12, 320 [2]; [4] 353 [7]; [4] 360 [16]; [4] 357 [3] pp., met portretten van C. en D.J. van Lenn... € 247.50 goltzius.nl
Het leven van Menno baron v... Sypesteyn, J.W. van / G.Th. van Coehoorn, Het leven van Menno baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon G.Th. van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door J.W. v. Sypesteyn, Leeuwarden 1860, 18+234 pag., geïll. met litho van huis Bergumerbosch. (meer info) € 104.50 goltzius.nl
Het leven van Maurits Lijns... LOOSJES PZ., A., Het leven van Maurits Lijnslager eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw (meer info) Haarlem, A. Loosjes Pz., 1808, 8vo., half leather binding, marbled paper on the front and back of ea... € 66.00 goltzius.nl
Het leven van Maurits Lijns... Loosjes Pz, Adriaan Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808. [2 van 4 delen] (meer info) 8º: (vol. 1) * 4 (*1 + pi1) A-2B 8 2C 2, gepag.: [2] 8, 403 [1] pp; (vol. 2) pi1 A-Y 8 Z 6 (-Z6, bl... € 33.00 goltzius.nl
Het leven van Koning Willem... ABBINK, J.J., Het leven van Koning Willem II, en zijn overlijden en plegtige begrafenis, door J.J. Abbink met portret en plaat (meer info) Amsterdam, Weytingh Van der Haart, 1849, 151 pages, original paper on board binding, with lettering... € 63.80 goltzius.nl
Het leven van Joost van den... Het leven van Joost van den Vondel. z.p., z.j. (18e-eeuws). 8º: 109 [41] p. Met portretgravure, J v.d. Bergh exc. (meer info) [1679, 5 februari] Bundel met proza en poëzie, ondertekend: P. Francius, G.B., J. Vollenhove, J. An... € 66.00 goltzius.nl
Het leven van Jan Willem de... Telting, A Het leven van Jan Willem de Crane, Workum 1855, 86 pag. (meer info) € 27.50 goltzius.nl
Het leven van Jan Kasper La... Gessner, G., Het leven van Jan Kasper Lavater, 4 delen, Amsterdam, Allart 1802-1805, 437+478+374+366 pag. gebonden in half linnen. (meer info) Met portret van Lavater door A. Houbraken, 1778 naar Schmoll 1774. € 143.00 goltzius.nl
Het leven van Jan Calvyn, A... Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag. (meer info) € 49.50 goltzius.nl
Het leven van Gil Blas van ... LE SAGE, Het leven van Gil Blas van Santillane, of de Spaanse Avanturier. (meer info) Amsterdam, J. Oosterwyk, Steenhouwer, en Uytwerf, 1716, 8vo., full leather binding with gold tooled ... € 324.50 goltzius.nl
Het leven van George Washin... [MARSHALL, JOHN], Het leven van George Washington : een leesboek voor de jeugd / naar het Engelsch [van John Marshall] (meer info) [Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz, 1838]. Printed by Gebr. T. Geers Jz. [4] 219 [1] pp. Original paper bo... € 137.50 goltzius.nl
Het leven van den wydberugt... [NOMSZ, J.], Het leven van den wydberugten en geleerden Jochem Jochemius, gerenomeerd bruggemaker te Querlequitsch in twaalf zangen. (meer info) Querlequitsch, Janus Vlegelius (possibly J. Verlem), [1786], 28 pages, with engraved titlepage showi... € 192.50 goltzius.nl
Het leven van den rooverhoo... Heim, P.R. Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw]. (meer info) 8+166 pag., karton, geillustreerd (band iets los). C0010l Bewerking naar een 'oud boek'. € 27.50 goltzius.nl
Het leven van den beroemden... [BRANDT, GEERAERT], Het leven van den beroemden prins der Nederlandsche dichteren. Joost van den Vondel; : behelzende: zyn afkomst; vertrek uit zyn vaderland (...), benevens een aantal grafschriften en lykdichte (meer info) Amsterdam, J.B. Elwe boekverkooper op den hoek van de Pypemarkt en Dam [1772]. 14x22 cm. [2] 109 [3... € 104.50 goltzius.nl
Het leven van de Zweedsche ... Gellert, Christian Furchtegott Het leven van de Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Dóll, 1774. (meer info) 8°: * 4 A-M 8 N 4, gepag.: 8, 199 [1] pp. Op de titelpagina een gegraveerd vignet door C.J. de Huys... € 247.50 goltzius.nl
Het leven van de Keyserinne... [WAGNER, FRANCISCUS], Het leven van de Keyserinne Eleonora moeder van den Regerenden Keyser. Overgezet uyt het Fransch. (meer info) Gent (Ghendt), Cornelis Meyer, 1724, 8vo., full leather binding with ribbed and gold tooled spine, [... € 137.50 goltzius.nl
Het leven van Christian Fur... Gellert, Christian Furchtegott Het leven van Christian Furchtegott Gellert door Johan Andreas Cramer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [titelpagina 2e deel:] De nagelatene brieven van Christiaan Furchtegott Gellert nevens enige aan hem geschrevene ... (meer info) 8°: [vol. 1:] *-2* 8 3* 4 (-3*4, blanco) A-S 8, gepag.: 38, 280 pp.; [vol. 2:] pi 2 A-V 8 (V8 blanc... € 247.50 goltzius.nl
Het leven, gevoelens en zon... KIST, W., Het leven, gevoelens en zonderlinge reis van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk / door den schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden. (meer info) Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1824, second enlarged edition, according to the titlepage with plates,... € 165.00 goltzius.nl
Het Leven en werken van Mr.... Het Leven en werken van Mr. Isaac Antoni van Roijen, geboren te Vledder den 28sten maart 1800, overleden te Zwolle den 14 januarij 1868 / verhaald aan zijne kinderen en kindskinderen (meer info) Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1879. Original wrappers. 156 pp. Isaac Antoni van Roijen was a Dutch... € 33.00 goltzius.nl
Het leven en karakter van C... VER HUELL, Q.M.R., Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken / beschreven door Q.M.R. Ver Huell. (meer info) Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1847, complete in two parts with lithograph portrait by C.W. Mieling a... € 302.50 goltzius.nl
Het leven en het werk van D... Het leven en het werk van Dr. John A. Otte, in leven geneesheer-directeur van Nederlands Wilhelmina Vrouwenhospitaal te Amoy (China) (meer info) Drukkerij Weesinrichting Neerbosch [1910]. Original wrappers. 47 pp. With a photo of the family Otte... € 49.50 goltzius.nl
Het leven en de wonderbare ... [DEFOE, DANIEL], Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooqu... (meer info) Amsterdam, Jansoons van Waesberge, 1735, 8vo., half linen binding with decorative endpapers, 730 pp.... € 390.50 goltzius.nl
Het leven en de werken van ... BORDES, J. P. DE; W. C. HOJEL EN F. J. VAN DEN BERG, Het leven en de werken van generaal-majoor dr. I. P. Delprat. (meer info) Enclosure Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1882-1883. Wrappers. 58 pp. 25x32 ... € 33.00 goltzius.nl
Het leven en de verrigtinge... CRAMER, A.M., Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden. (meer info) Amsterdam, Johannes Muller, 1837, 8+206 pages, engraved frontispece portrait of Menno Simons by J.P.... € 30.80 goltzius.nl
Het leven en de verrigtinge... GRUBER, I. G., Het leven en de verrigtingen van August Lafontaine (meer info) Groningen, J. Oomkens, 1835. 383 pp. With a portrait. Translated from the German. € 137.50 goltzius.nl
Het leven en de verdiensten... WITSEN GEYSBEEK, P.G., Het leven en de verdiensten van Jacob Cats. In gesprekken. Met platen. (meer info) Amsterdam, G. Portielje, 1829, 8vo., original printed paper binding, 232 pp., good condition, engrav... € 110.00 goltzius.nl
Het leven en de regering va... ENGELBERTS GERRITS, G.,, Het leven en de regering van Z.M. Willem I, Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. enz. door G. Engelberts Gerrits. Met vier staalplaten. (meer info) Amsterdam, P.N. van Kampen, 1845, 391 pages, with 4 engraved plates including a portrait, biography ... € 33.00 goltzius.nl
Het leven en de lotgevallen... Oudemans, A.C.; Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld, Amsterdam, Portielje, 1826. (meer info) Gebonden in half leer uit de tijd, 8 + 276 p., geill. met 2 gravures door D. Sluyter en D. Veelwaard... € 66.00 goltzius.nl
Het leven en de letterkundi... SCHELTEMA, P., Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema, beschreven door P. Scheltema. bound with: Hulde aan de letterkundige verdiensten van Mr. Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtste Departement de... (meer info) Amsterdam, G. Portielje, 1849, 202+(2)pp., half leather tooled binding, gilt lettering on spine, mar... € 110.00 goltzius.nl
Het leven en de letterkundi... Scheltema, P. Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema, Amsterdam, Portielje, 1849, 202 pag., geb. in half linnen. Met lith. portret. Mooi exemplaar. (meer info) € 82.50 goltzius.nl
Het leven en de daden van M... Engelberts Gerrits, G., Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld, in gesprekken, 3e druk, Amsterdam 1829, (4) + 216 pag., gebonden in half leer. (meer info) Betreft M.A. de Ruyter. Zonder de 3 prenten. € 49.50 goltzius.nl
Het leven en de daden van F... H. Zeeman Het leven en de daden van Fredrik Hendrik, Prins van Oranje-Nassau. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. (meer info) Amsterdam, Gebroeders Koster 1832 17x11 cm Paper binding, worn spine, plates I and II are missing 25... € 88.00 goltzius.nl
Het leven en de daden van d... ENGELBERTS GERRITS, G.,, Het leven en de daden van den doorluchtigen zeeheld, J. Psz. Koen [Coen], gouverneur generaal en voornaamsten grondlegger van Neêrlands uitgebreide heerschappij in de Oostindië : in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen (meer info) Amsterdam, Schalekamp Van de Grampel, 1832. Second edition. Stamped Amsterdam coat of arms. Lacks s... € 82.50 goltzius.nl
Het leven en de daden van d... Engelberts Gerrits, G., Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken. (meer info) 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830, half leather binding, (8)+4+251 pag., ïll. with 4 engravings b... € 93.50 goltzius.nl
Het leven en de daden van d... Engelberts Gerrits, G., Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken, 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830. (meer info) Gebonden in half leer, (8)+4+251 pag., geïll. met 4 gravures door D. Veelwaard naar H.P. Oosterhuis... € 71.50 goltzius.nl
Het leven en de daden der b... OOSTKAMP, J.A., Het leven en de daden der beroemde vaderlandsche zeehelden, Marten Herbertsz. Tromp (...) en Jakob, Baanderheer van en tot Wassenaar, Heer van Opdam (...). (meer info) Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1825, 8vo., paper binding, iv + 202 + [2] pp., engraved portrait... € 137.50 goltzius.nl
Het leven en daden van den ... Het leven en daden van den wereldberoemden krygsheld prins Eugenius van Savoje (meer info) Delft, Reinier Boitet, 1737-1739, 8vo., full parchment spitsel binding (spitselband), 678+678+720 pp... € 137.50 goltzius.nl
Het leven en bedryf van den... [Aubery, Antoine] Het leven en bedryf van den wytberoemden en grooten staatkundigen Julius Mazaryn. 2 delen in 1 band, Leiden, B. v.d. Aa, 1699. (meer info) Gebonden in 19e eeuwse perkamenten band, (8)+358+(22)+262+(18) pag. Geillustreerd met gegraveerde ti... € 272.80 goltzius.nl
Het leven en bedryf van den... Brandt, Gerard Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (meer info) Amsterdam, (Gerrevink en Ratelband), Rotterdam, (Beman), The Hague, (Boucquet), 1746. 4th ed. Folio.... € 528.00 goltzius.nl
Het Leven en Bedryf van den... BRANDT, GERARD, Het Leven en Bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. [Michiel de Ruyter] (meer info) Amsterdam, Gerrevink en Erve Ratelband, Rotterdam, Jan Daniel Beman, 's Gravenhage, Cornelis Boucque... € 385.00 goltzius.nl
Het leven en bedryf van den... Het leven en bedryf van den heere Huig de Groot, ambassadeur van Zweden aan 't Hof van Vrankryk etc. etc. (meer info) 27x18cm, engraved titlepage by I.C. Philips, 1727, showing a bust of Hugo de Groot/Hugo Grotius, his... € 220.00 goltzius.nl
Het leven en bedrijf van Dr... LUBLINK-WEDDIK, B.T., Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther / bewerkt door B.T. Lublink Weddik (meer info) Amsterdam, G. Portielje, 1838-1839, complete in two volumes, (18)+xvi,294,(6)+382 pages, with engrav... € 55.00 goltzius.nl

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200