Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18100 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Aan den nagedachtenis van .... Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p. (meer info) 1829, [13] januari Gedichten ondertekend: W.H. Warnsinck Bsz; J.H. Trieper junior; H.H. Klijn (broer... € 44.00 goltzius.nl
Aan den standvastigen, mens... Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p. (meer info) [1793] Gedicht ondertekend: Voor God en 't vaderland. Niet in Knuttel € 33.00 goltzius.nl
Aan den Wel. Edel. Achtbare... Aan den Wel. Edel. Achtbaren Heer Comans/Gomans, Groningen. (meer info) Handwritten calligraphy envelope addressed to Comans/Gomans. € 27.50 goltzius.nl
Aan den wel-edelen gestreng... Aan den wel-edelen gestrengen Heer mr. P.J. Marcus, veertig in raade en oud-schepen der stad Leyden, bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout. Leiden, C. Heyligert, 1784. 8º: [7] p. (meer info) 1784 Gedicht ondertekend: J. van Royen. Nieuweboer: KBH, MNL € 38.50 goltzius.nl
Aan den wel-edelen groot-ac... Aan den wel-edelen groot-achtbaaren heere, den heere mr. A.H. Duivensz, burgemeester der stad Enchuizen, op het leezen van zijn ... Patriottische aanspraak aan zijne mede-regenten. z.p., z.j. 8º: 8 p. (meer info) [1782] Gedicht ondertekend: 'Recti rectoris amator'. Knuttel 20078 € 49.50 goltzius.nl
 - Aan het bruidspaar, 8º. Aan het bruidspaar, 8º. (meer info) Gelder, M.R. van, Nieuwen Rijn, [Leiden?] € 27.50 goltzius.nl
Aan het publiek in den Amst... [ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS], Aan het publiek in den Amsteldamschen Schouwburg, by den aanvang van de negentiende eeuw (meer info) Amsterdam (Amsteldam), Abraham Mars, [1800], 4to., single signature, no binding, just sewing holes, ... € 27.50 goltzius.nl
Aan het vaderland. Eene stu... JORISSEN, TH.,, Aan het vaderland. Eene studie door Theod. Jorissen, hoogleraar te Amsterdam. (meer info) Haarlem, Ervan F.Bohn, 1872, 74pp. original wrapper, spine suffering. € 27.50 goltzius.nl
 - Aan het zilveren paar, 8º. Aan het zilveren paar, 8º. (meer info) Tuinstra, W., Weste Wagenstraat 101, Rotterdam € 27.50 goltzius.nl
Aan J. C. Koopman bij zijne... SIMONS, A., Aan J. C. Koopman bij zijne verwelkoming in den vriendenkring: Onder de roos, den 30sten Junij 1833 (meer info) Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1833, 8 pages, some staining, Kolonel J.C. Koopman was one of the h... € 49.50 goltzius.nl
Aan J.C. Koopman WARNSINCK, WILLEM HENDRIK, Aan J.C. Koopman (meer info) Amsterdam, M. Westerman en Zoon, 1833, 8 pages, no binding, engraved frontispiece, poem to honour J.... € 44.00 goltzius.nl
Aan mijne echtgenoot ter on... BLUSSE, A.B., Aan mijne echtgenoot ter onzer Zilveren Feeste. (meer info) Dordrecht, no publisher, 1772, poem written by A.B. Blussé from Dordrecht on the occasion of his/he... € 60.50 goltzius.nl
Aan mijne landgenooten. [z.... Rondeau, S. e.a. Aan mijne landgenooten. [z.p.], [z.n.], [1830]. Het vaandel. Krijgslied. [z.p.], [z.n.], 1831. (meer info) 8º: 3-6; [4] pp. Twee gedichten zonder omslag. S. Duparc, 'V.W.', in: Jaarboek Amstelodamum 34 (193... € 27.50 goltzius.nl
Aan mijne vrouw, Amsterdam ... Boeken, H.J. Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag. (meer info) Gedrukt op Oud- Hollands papier, mooi exemplaar. € 55.00 goltzius.nl
Aan mijnen vriend ... Mr. J... Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p. (meer info) 1792, 7 juli Gedicht ondertekend: K. de Pecker P.z. Zinspelingen op gekochte dissertaties, advocaten... € 82.50 goltzius.nl
Aan mijnen vriend den wel-e... Aan mijnen vriend den wel-eerw-heer H. Gehle, bij zijne bevordering tot Doctor in de Godgeleerdheid, z.p. 8º: [2] p. (meer info) 1838, 15 oktober Gedicht ondertekend: Petronella Moens, Leiden 15-10-1838. € 99.00 goltzius.nl
Aan mijnen vriend H.J. Ruem... Aan mijnen vriend H.J. Ruempol, bij zijn vertrek als predikant naar de Oost-Indien, in zijn album. (= Euphonia nr. 20 (mei 1826), p. 301-305.) (meer info) 1825, november Gedicht ondertekend: [Van Eldik] T[hieme]. Zinspeling op het feit dat in deze zelfde ... € 27.50 goltzius.nl
Aan mijnen vriend J.C. West... Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p. (meer info) 1831, 14 maart Gedicht ondertekend: J.J. Wijsmuller. € 38.50 goltzius.nl
Aan mijnen zoon J.T.W. Van ... Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p. (meer info) 1797, 12 juni Gedicht ondertekend: H. v. A[lphen]. Nieuweboer: MNL € 104.50 goltzius.nl
Aan myne brave landslieden,... Aan myne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3 April 1784. Leiden, C.F. Koenig, 1784. 8º: 6 p. Gedrukt op blauw papier. (meer info) 1784, 3 april Gedicht ondertekend: Pieter van Schelle. Zinspeling op "brave Zwijndrecht". Niet bij K... € 82.50 goltzius.nl
Aan myne huisvrouw Susanna ... Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840. (meer info) 1840, 8 pages (no pagenumbers), original paper binding, poem signed: V. Loosjes. Both fathers seem t... € 60.50 goltzius.nl
Aan myne huisvrouwe Suzanna... Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p. (meer info) 1792, 19 april Gedicht ondertekend: Jan Jacob van Rensselaar. Neuweboer: CBG € 104.50 goltzius.nl
Aan myne waarde ouders [wij... Aan myne waarde ouders [wijt] bij gelegenheid hunner vijfentwintigjarige echtvereeniging, gevierd [te Rotterdam?] den 15 van Oogstmaand 1827. Plano, 1 blad, gedrukt op zijde in ornamentale rand. (meer info) 1827, 15 augustus Gedicht ondertekend: Uw liefhebbende zoon C. Wijt. Betreft waarschijnlijk de Rotte... € 412.50 goltzius.nl
Aan Nederland in maart 1848. GRAVENSTEIN, J.H., Aan Nederland in maart 1848. (meer info) Leiden, J.C. van Borcharen, 1848, 16 pages, original paper binding, library stamp of KB, published o... € 33.00 goltzius.nl
Aan Nederland, ter gedachte... Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p. (meer info) 1793 Gedicht ondertekend: B[ilderdijk]. Knuttel 22247 € 38.50 goltzius.nl
Aan Nicolaas Beets 13 Septe... DE VRIES, M., HASEBROEK, J.P., Aan Nicolaas Beets 13 September 1884 (meer info) Haarlem, Erven F. Bohn, 1884, 11+(2) pages, with song performed by J.P. Hasebroek and Richard Hol, o... € 71.50 goltzius.nl
Aan onzen geachten neef en ... Aan onzen geachten neef en night de Heer Jansen terlet en Mejuffrouw Maria Vermeulen, bij de feestviering van hunne zilveren bruiloft, april 1838. z.p., 1838. 8º: [6] p. (meer info) 1838, april Gedicht ondertekend: G. v. T. Zinspeling op de aanwezigheid van de tachtigjarige moeder. € 49.50 goltzius.nl
Aan Pieter Gosse Junior. Ha... Aan Pieter Gosse Junior. Haagsche courantier, op zijn ed. blokkeering. z.p., z.j 8º: 8 p. (meer info) 1783 Anonieme spotdichten. Knuttel 20446 € 44.00 goltzius.nl
Aan zijne doorluchtige hoog... Bilderdijk, Willem Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801 (meer info) 8°: 8 pp. Zonder omslag. Lit.: Cat. Bilderdijk-Mus. p.11; Saalmink I, p.233l Gedicht gewijd aan sta... € 38.50 goltzius.nl
Aan zijne Koninklijke Hoogh... Andringa de Kempenaer, R.L. van Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853. (meer info) Plano, 2 pag. C1798l Begeleidende brief bij de aanbieding van 'Licht- en bliksemstralen'. Genoemd wo... € 99.00 goltzius.nl
Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. P... AANDEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. 1867. Gedrukt, 8° oblong, 2 p. (meer info) l M7746 € 27.50 goltzius.nl
Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. N... AANDEEL, ZUID-AFRIKA Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon. (meer info) l M7872 € 27.50 goltzius.nl
AANDELEN--- Amsterdamsch ef... AANDELEN--- Amsterdamsch effectenblad 5-10-1864. 2 pag., plano, gedrukt. (meer info) M13492 € 27.50 goltzius.nl
AANDELEN, GEBOUW VER. EFFEC... AANDELEN, GEBOUW VER. EFFECTENHANDEL--- Bronzen penning t.g.v. opening gebouw der Ver. voor den effectenhandel te Amsterdam. 22-12-1913. (meer info) Rechthoekig, 7,5x4,5 cm. (o.a. met interieur grote zaal). M11110 € 82.50 goltzius.nl
Aandoenlyk Tafreel, wegens ... Donker, Johannes Aandoenlyk Tafreel, wegens de hooge en byna nooit gehoorde Overstroming, doorbraken van Dyken, en daar door veroorzaakte Watervloeden, welke het meest in Noord-Holland. (meer info) Amsterdam, J. Wendel en Zoon, 1825. One sheet paper, plano. Some wear on the folds. Poem in Dutch in... € 990.00 goltzius.nl
AANEN Foto van Jansje Aanen... AANEN Foto van Jansje Aanen met haar man, mei 1912, 9x6 cm., op karton. (meer info) M4002. € 27.50 goltzius.nl
Aangekleed gaat uit. Streek... HAVERMANS-DIKSTAAL, M. Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw. (meer info) € 44.00 goltzius.nl
“Aangeplakt biljet. Redenen... VALCKENIER, AMSTERDAM “Aangeplakt biljet. Redenen waarom eenige heeren uyt de Magistraat der stadt Amsterdam gedeporteert zijn”, 1672. Gedrukt, plano, 1 blad. (meer info) Knuttel 10561. Vooral anti burgemeester Valckenier. Andere namen: Pol, Reinst, Graef, Bontemantel, S... € 82.50 goltzius.nl
Aanhangsel op de wet tot vo... Opwyrda, R.J., Aanhangsel op de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872, Vlaardingen, 1873, pp. 341-350. (meer info) € 13.20 goltzius.nl
Aanhangzel, behorende tot d... Haren, Willem van Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742]. (meer info) 8°: * 2, gepag.: 4 pp. Zonder omslag. Kalma p.25; Knuttel 17320 € 27.50 goltzius.nl
Aankondiging in het Latijn ... BERCHUYS, VAN, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen). (meer info) Rector was Lud. Conr. Schroeder. Van Berchuys werd benoemd in de plaats van A.A. van Iddekinge en A.... € 137.50 goltzius.nl
Aankondiging in het Latijn ... MAREES, DE, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763. (meer info) Rector was J.D. van Lennep. Met uitvoerige necrologie en bericht over familie (ouders: Jan de Marees... € 165.00 goltzius.nl
Aankondiging verloving Jaco... BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p. (meer info) l M7602 € 27.50 goltzius.nl
Aanleiding tot de kennis de... Ploos van Amstel, C. Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783. (meer info) Gebonden in 19e eeuwse half linnen band, (10)+4+12+114 pag. Geillustreerd met 27 gegraveerde platen ... € 522.50 goltzius.nl
Aanleiding tot de uiterlijk... Ploos van Amstel, Jacob Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766. (meer info) 8º: * 8 * 4 A-V 8 X 6, gepag.: [24] 10, 318 [4] pp.Boven de opdracht aan burgemeester Jonas Witsen ... € 385.00 goltzius.nl
Aanleiding tot de uiterlijk... Ploos van Amstel, Jacob Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766. (meer info) 8º: * 8 * 4 A-V 8 X 6, gepag.: [24] 10, 318 [4] pp.Boven de opdracht aan burgemeester Jonas Witsen ... € 467.50 goltzius.nl
Aanleiding tot den Engelsch... Achilles, korporaal (= J.F. Nuijens), Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog. Feiten op warheid gegrond en voor het nageslacht verzameld, 's-Gravenhage, Veenstra, [1900], (20) pag., geïll. (meer info) Vroeg "stripboek". Wat gebruikt exemp[laar, maar wel compleet. € 74.80 goltzius.nl
Aanleiding tot godsdienstig... SPALL, T. VAN, Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837 (meer info) 's Gravenhage, A. Kloots, 1837, 262 pages, engraved titlepage by H.P. Oosterhuis/W. van Senus, half... € 27.50 goltzius.nl
Aanmerkingen omtrent de bre... Sandifort, G., Aanmerkingen omtrent de breuk van den hals van het dijebeen, Extract. (meer info) 4o, pp. 153-171 + (2) pag., geïll. met 2 gegraveerde platen. € 30.80 goltzius.nl
Aanmerkingen op de (zoo gen... Bondam, P. en M. Tydeman, Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag. (meer info) € 88.00 goltzius.nl

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |