Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18095 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Advertissement van rechten,... --- Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicat... (meer info) Folio, 100 pag. C1204l Adriana Elisabeth Doncquers was een klopje en klopjes en nonnen konden niet e... € 104.50 goltzius.nl
Advertissement van rechten ... --- Advertissement van rechten gedaan maaken, ende den Hoogen Raade in Hollandt [...] overgegeven [...] van wegens Peter Cornelis Timmerman, gevangen op de Voorpoorte [...] contra den procureur generaal. z. pl., [1725]. (meer info) Folio, zonder omslag, 44 pag. C0904l Peter Cornelis Timmerman of Timmermans was gevangen gezet op ve... € 82.50 goltzius.nl
Advertissment leaflet of Va... Advertissment leaflet of Van Beresteyns work Iconografie on the portraits of Hugo de Groot. (meer info) one printed page, two sides, with portrait of Hugo de Groot, 19 September 1929 € 5.50 goltzius.nl
Advice to purchasers of hor... Stewart, J., Advice to purchasers of horses, being a short and familiar treatise in the external conformation of the horse, 4th.ed., Glasgow 1836. (meer info) Original linen binding, 12+167 pag., ill. with 3 engraved plates. € 82.50 goltzius.nl
Advies Gecomm. Raden op req... Advies Gecomm. Raden op request van schout van Zegwaard betr. Buitenwegschen Polder en Joan Ozy. Folio, gedrukt, 2 pag. (meer info) M14379 € 27.50 goltzius.nl
Advies Hof van Holland d.d.... Advies Hof van Holland d.d. 21-7-1777 op request van Etienne Escot, koopman te Amsterdam, over zijn nalatenschap. Gedrukt, folio, 4 pag. (meer info) M14115 € 30.80 goltzius.nl
Advies van de professoren i... Voorda, B. en D.G. van der Keessel Advies van de professoren in de rechten (...) Leyden, uitgegeeven aan Hermanus van Seppenwolde, thans in persoon gedetineerd in de (...) Voorpoorte van den Hove van Holland in dato 23-8-1787, mitsgaders requeste van den zelve Hermanus van Sepp... (meer info) Folio, 42 pag., zonder omslag. C1924l Van Seppenwolde, wonende te Leiden, had Pieter en Richard Muil... € 104.50 goltzius.nl
Advijs ingeleverd 17 april ... Hogendorp, G.K. grave van Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton. (meer info) € 66.00 goltzius.nl
Advis fidelle aux veritable... [Wicquefort, Abraham de] Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en B... (meer info) 4°, (2)+202 pag., contemporain perkament, geillustreerd met 8 geetste platen over twee pagina's (de... € 3850.00 goltzius.nl
Advys van de gecommitteerde... Advys van de gecommitteerde der E.M.H. Staaten van Zeelant (....) nopende het temperament in de religions saken in de Meyerery van den Bosch, Marquisaet van Bergen etc., z.pl. 1747, 4o, papieren omslag, (8) pag. (meer info) Variant op Knuttel 5445. € 82.50 goltzius.nl
AEDES CASTORIS; prope FORUM... Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) AEDES CASTORIS; prope FORUM... Views of Rome [Set title] (meer info) 78th plate of 100 portraying Rome's palaces and ruins and even reconstruction of ancient buildings i... € 88.00 goltzius.nl
[46] Aegidius Conincxloy, A... Stock, Andries Jacobsz. (1562/92-after 1648) and Hondius, Hendick I (1573-ca. 1649) [46] Aegidius Conincxloy, Antverpia[e]. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) (meer info) Portrait of Gillis Coninxloo holding a book. 46th plate of the series. On the top: 'Hh excudit / Cum... € 93.50 goltzius.nl
[41] Aegidius Mostart, Flan... Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) [41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) (meer info) Portrait of Gillis Mostaert holding palette and brushes. On the background a landscape. Signed on th... € 93.50 goltzius.nl
Aelbrecht hertog in Beieren... BOSCH, ETIENNE Aelbrecht hertog in Beieren Graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396 (meer info) H. Kleyn, Leiden 1900, Collection of 8 lithographs by Etienne Bosch (1863-1933) depicting the entry ... € 110.00 goltzius.nl
AELDERS, VAN DER HAER, KERS... AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º. (meer info) Betreft de nalatenschap van mej. E.L.I. Aelders, overleden in Frankrijk waarover Kersten een adverte... € 137.50 goltzius.nl
Aemstel 's Oudheid, of Gede... Scheltema, P. Aemstel 's Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 1- 2 en 4- 7, in 6 niet uniforme banden, Amsterdam 1855- 1885, ca. 200 pag. per deel, geïll. (meer info) € 55.00 goltzius.nl
Aen den manhaften Heer de H... Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p. (meer info) [1787] Gedicht ondertekend: Abram Wijnbeek. Niet in Knuttel; niet bij Nieuweboer € 82.50 goltzius.nl
Aen mynen veelgeliefden bro... BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, Aen mynen veelgeliefden broeder, den weledelen Heer Mr. Pieter Leonard den Beer, by gelegenheid zyner ondertrouw met de weledelgeboren jongvrouwe Sara Catharina van Poot. Den 26. van zomermaend [June], 1794. (meer info) Without place or printer, 1794, single signature of two folded leaves, without binding, but otherwis... € 49.50 goltzius.nl
Aen syne Konincklycke Majes... --- Aen syne Konincklycke Majesteyt van Preussen (...) gefondeerde teegenberight (...) ex parte der erffgenaemen van wijlen Uwer (...) Clev- en Marckse geheimen raedts en vice-cancelier De Beyer, contra den geweesen vice-drossart der heerlickheidt... (meer info) Folio, 48+56 pag. C0378l Betreft hooglopende ruzie tussen de erfgenamen van het echtpaar De Beyer-Kl... € 82.50 goltzius.nl
Aengwirden (prov. Friesland... Berhns, B. Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 33.00 goltzius.nl
Aenmerkingen op het werkjen... Honert T.H.zn, J. v.d. / B.J.Bongard Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde... (meer info) 4°, gebonden in later half perkament, (2)+139 pag. C1056l Knuttel 18276; De Bie/Loosjes V pag. 416-... € 467.50 goltzius.nl
Aenmerkingen over de Verkla... KEMP, A. VAN DER, Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht door ... Pieter Paulus, in vyf brieven aen een heer van regeering geschreven / door Fr. Adr. van der Kemp (vierde brief). (meer info) Leyden, L. Herdingh, 1781, (6),127-269 (1)pp. no binding , vierde brief only, € 38.50 goltzius.nl
Aentekeningen over de evang... GROOT, HUIG DE, GROOT, HUGO DE, Aentekeningen over de evangelien van Markus, Lukas, en Joannes, en de Handelingen der apostelen (meer info) Gouda, Abraham van Loon, 1688, 4to. full parchment spitsel binding with handwritten title on spine a... € 577.50 goltzius.nl
AER / AQUA / IGNIS / TERRA ... Bella, Stefano della (1610-1664) AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie) (meer info) Complete serie of 'The four elements' by Stefano della Bella. 1) AER: 'air' Landscape with horsemen ... € 880.00 goltzius.nl
Aeronautische schetsen. Aan... Corvey, C., Aeronautische schetsen. Aanteekeningen over luchtscheepvaart, Leiden, 1895, 89 pag., geïll. (meer info) € 30.80 goltzius.nl
Aert Schouman, Rijksprenten... Aert Schouman, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam (meer info) 1961, oblong exhibition catalogue of March/April 1961, 69 pages text, 64 illustrations, with appendi... € 38.50 goltzius.nl
Aeternitatis prodromvs mort... DREXELIUS, HIEREMIAS, Aeternitatis prodromvs mortis nvntivs (meer info) Cologne (Colon. Agrippinae), Cornel. ab Egmond [Printed in Amsterdam by W.J. and J. (I) Blaeu?], 163... € 1017.50 goltzius.nl
Afbeelding der artseny-gewa... Oskamp, Dirk Leonard / M. Houttuyn / J. Zorn Afbeelding der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2, Amsterdam, Sepp, 1796. (meer info) Halfleren band uit de tijd, (10)+101 pag. Geillustreerd met 100 handgekleurde gravures en een gravur... € 1375.00 goltzius.nl
Afbeelding der hertstogten ... Brun, Le Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen, door de heer Le Brun (...) in het Nederduits vertaalt door F. de Kaarsgieter. Amsterdam, v.d. Plaats, 1703. (meer info) Gebonden in geheel leren band uit de tijd, (16)+55+(1) pag. Geillustreerd met gegraveerde titel door... € 544.50 goltzius.nl
Afbeelding van de pauselyke... Paleophilus, Desiderius [=E. de Witte] Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd. z. pl., 1704. (meer info) 4°, papieren omslag, 78 pag. C1916l Knuttel 15355. € 82.50 goltzius.nl
Afbeelding van de zaal en ’... Punt, Jan Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het ... (meer info) Blindstamped vellum. Back slightly cracked, else a fine copy. [1] 2°: A4, with a full page engraved... € 1870.00 goltzius.nl
Afbeelding van het beraamde... Afbeelding van het beraamde pronk-graf van den Heere Hugo de Groot. (meer info) 27x18cm, engraved print by J.C. Philips after Rombout Verhulst of the proposed tomb of Hugo de Groot... € 137.50 goltzius.nl
Afbeelding van ruimten. Aca... Wilson, Wilfrid, uit Goody Hills, Cumberland Afbeelding van ruimten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Swets & Zeitlinger 1928 (meer info) Diss. Amsterdam wis- en natuurkunde 10-2-1928 ; (4) + 48 p. € 22.00 goltzius.nl
Afbeeldingen van figuren op... Schaake, Gerrit, uit Amsterdam Afbeeldingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922 (meer info) Diss. Amsterdam wis- en natuurkunde 31-5-1922 ; (8) + 154 p. € 22.00 goltzius.nl
Afbeeldingen van kerken, ka... Sasse van Ysselt, A.F.O. v. Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noord-Brabant, door H. Spilman, 1e stuk (tekst), 's-Hertogenbosch 1921, 96 pag., geb. in half linnen. (meer info) Alleen tekst, geen afbeeldingen. € 41.80 goltzius.nl
Afdruk van een gegraveerd k... LYNDEN, VAN Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) oude... (meer info) l M7468 € 27.50 goltzius.nl
Afdruk van een houtsnede ge... Afdruk van een houtsnede gebruikt op de tabakszakken van J.G. Kons, Prinsengracht te Amsterdam. Met afbeelding van twee zeeschepen en de tekst "De Zeevaart", ca. 1800, ca. 12x10 cm (op groot vel, tabakszak?). (meer info) M14015 € 66.00 goltzius.nl
Afdruk van een houtsnede ge... Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, St. Jansstraat, "In de oude harderin" te Amsterdam, met afbeelding van een wapen met drie struikjes en de letters C.P., ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groot vel, tabakszak?). (meer info) M14013 € 33.00 goltzius.nl
Afdruk van een houtsnede ge... Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, tabakhandel, Amsterdam, met afbeelding van "Het Amsterdamsche stadhuys", ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groter vel, tabakszak?). (meer info) M14011 € 33.00 goltzius.nl
Afdrukken van indrukken / d... LINDO, M.P., Afdrukken van indrukken / door den ouden heer Smits en zijn vriend Mulder (meer info) Arnhem, D.A. Thieme, 1858, 2nd edition, vii,230+(1) pages, original illustrated softcover paper bind... € 27.50 goltzius.nl
AFFICHE, NICOLAS, GENEALOGI... AFFICHE, NICOLAS, GENEALOGIE--- Affiche voor de tentoonstelling De Nederlandsche Leeuw, Het Prinsenhof Delft 1958. 1 blad, plano, gedrukt. (meer info) Ontwerp Joep Nicolas.M12722 € 30.80 goltzius.nl
Affiche, plano-oblong, "Aan... Affiche, plano-oblong, "Aan de kinderen van Nederland" met foto van Beatrix, Irene en Margriet "wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen"... (meer info) Gesigneerd Lewitt-Him, (19)44. M14197 € 82.50 goltzius.nl
Affiche: 'Schoonmaak aan on... --- Affiche: 'Schoonmaak aan onze Amsterdamsche universiteit (...) Bij het begin van dit jaar is (...) een lector in de Spaansche taal benoemd (...) dr. J. Brouwer. Wie is deze Brouwer?'. Publicatie van de NSB uit 1941 met o.a. de tekst dat Brouwe... (meer info) 31,2x23,5 cm. € 247.50 goltzius.nl
Afgeperste verdediging van ... HERINGA, JODOCUS, ELIZA'SZ, Afgeperste verdediging van Jodocus Heringa, Eliza'sz.;Tweede vervolg der afgeperste verdediging van Jodocus Heringa. Two vol. (meer info) Utrecht, G.T. van Paddenburg en zoon / Wed. J. van Terveen en zoon, 1803 en 1804. Blank paper wrappe... € 137.50 goltzius.nl
afkomst, godvrugtig leven e... - afkomst, godvrugtig leven en zalige dood van hare doorlugtigste hoogheid Maria Louise, princesse douairiere van Oranje en Nassau geboren landgravin van Hessen-Cassel, etc. etc. etc. Uit echte stukken zamengestelt. (meer info) Leeuwarden, H.A. de Chalmot 1765 8o, 21.5x13.5 cm half leather binding, marbled paper, goldtooling a... € 324.50 goltzius.nl
Afl. Het Landhuis, 1939, me... Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll. (meer info) € 27.50 goltzius.nl
Aflevering van de Nederland... MEXICO Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p. (meer info) l M7426 € 27.50 goltzius.nl
Afleveringen van Het Leven ... Afleveringen van Het Leven 14-8-1925 en 4-6-1927 betr. cyclonen te Borculo en in de Achterhoek, geill., gedrukt. (meer info) M14421 € 27.50 goltzius.nl
Afrika. De jongste zee- en ... RIETSTAP, J.B., Afrika. De jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald door J.B. Rietstap. (meer info) Leiden, Van den Heuvel & Van Santen, [ca. 1875], 363 pages, lithograph frontispiece (Emrik & Binger,... € 214.50 goltzius.nl
Afrika en deszelfs bewoners... Kampen, N.G. van Afrika en deszelfs bewoners [= De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen (...) ten vervolge op E.A.W. Zimmerman]. 3 delen, Haarlem, Bohn, 1828-1829. (meer info) 348+406+406 pag., origineel karton. Geillustreerd met een uitslaande kaart en 7 gegraveerde platen. € 385.00 goltzius.nl

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |