Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18207 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
RANDWIJCK, VAN Blad perkame... RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ih... (meer info) M1726 € 39.60 goltzius.nl
RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankb... RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankbetuiging van W.L.F.C. van Rappard, officier van justitie te Zutphen, d.d. Zutphen 26 september 1838, voor medewerking in bijna 18 jaar. Nu geroepen tot een `hogere betrekking'. Folio, 2 p., gedrukt, met handtekening ... (meer info) M3678 € 29.70 goltzius.nl
RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUY... RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achter... (meer info) M4676 € 374.00 goltzius.nl
RATTENKRUID Gedrukt biljet ... RATTENKRUID Gedrukt biljet waarin de heer Damodru in het Frans meedeelt de stad te komen bezoeken en eigenaar te zijn van een wonderbaarlijk geheim poeder waarmee men ratten en muizen in huizen binnen 12 uur kan verdelgen. Het is niet schadeli... (meer info) Onderaan een adres van een herberg te Luik. Met de pen gedateerd 22 november 1742.M3680 € 196.90 goltzius.nl
REDDINGWEZEN Twee brochures... REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen en Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen , Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, ge... (meer info) M6172 € 27.50 goltzius.nl
Reglement op de corresponde... Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoogopperwater op de rivieren de Lek, de Waal, de Maas en Merwede (.....) benevens de dijkregeling van al de dijkscollegien der Dienst-orde langs de rivieren, gearresteerd bij Koninklijk besluit 3... (meer info) Aan het slot: besluit 15-3-1821 tot instelling van een commissie: O. Repelaer van Driel, F. van Leyd... € 30.80 goltzius.nl
Rekening en verantwoording ... Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven gehad en gedaan door Jan Hendrik Frederik Schemitz jr. als executeur testamentair van Cornelia Elisabeth Scheer te Amsterdam, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld. Gedateerd 13 april 1869.... (meer info) M13936 € 33.00 goltzius.nl
RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF ... RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF Twee exemplaren van een litho van een aantal personen (onder wie militairen) in banken, gesigneerd CFR (?) '95, ieder ca. 28x35 cm. Op het opzetkarton: `Originele steentekening van Ricardo Flores (van Riemsdijk) Pari... (meer info) M4698 € 86.90 goltzius.nl
RIJK, VAN; HOOFJES--- Verkl... RIJK, VAN; HOOFJES--- Verklaring van Staten van Utrecht, op verzoek van mr. Huybert van Rijk, dat de deurwaarder van het Hof Thomas Willemse Hoofjes en Stijntje Alberts, echtelieden ter executie stelt. D.d. Utrecht 1760. Charter op perkament, ... (meer info) M11410 € 44.00 goltzius.nl
RODE KRUIS, VROLIK Menu voo... RODE KRUIS, VROLIK Menu voor een diner op 6 juni 1871, aangeboden aan `Dr. A. Vrolik, voorzitter der hoofdcommissie tot verloting van voorwerpen t.b.v. het Roode Kruis, aangeboden door de leden dier commissie'. Litho in kleur door G.J. Bos naa... (meer info) Met afbeeldingen in kleur van gerechten, kunst en geld. Decoratief blad.M2710 € 112.20 goltzius.nl
ROME Tekst van een lezing  ... ROME Tekst van een lezing De Catacomben van Rome door N.N., volgens aant. op schutblad gehouden te Harlingen, Berlikum en L. Vrouwenpolder in 1921, in Tjummarum, Workum, Franeker, Lollum, Sloten en Langerhouw 1922, in Varsseveld in 1923 en i... (meer info) Gehouden voor een christelijk publiek. De lezing begon met psalm 145:2. M5116 € 27.50 goltzius.nl
ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA... ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA À NYEHOLT Gedrukte dissertatie De Cartesii Methodo, van Leonardus W.G. de Roo, uit Moerdijk, gepromoveerd 16 april 1859 te Utrecht. Hierbij een tweede exemplaar van dit boek, met blanco pagina's, met een aantal gedi... (meer info) M4706 € 112.20 goltzius.nl
ROOS EN BURG Potloodtekenin... ROOS EN BURG Potloodtekening van een huis Roos en Burg , ca. 1770. Het huis heeft vier woonlagen, waarvan de hoogste onder een kap, naast het huis een lager bijgebouw. Het papier heeft een op 1769 te dateren watermerk. Rechts onder een vaag l... (meer info) Rozenburg was een buiten bij Voorschoten, een herberg buiten de Muiderpoort te Amsterdam, een in 183... € 247.50 goltzius.nl
ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEM... ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEMBERG Brief in het Frans van De Roqueville (Thoqueville?, Moqueville?), La Haye 1 juli 1789, over een brief van `le duc regnant de Würtemberg à leurs Hautes Puissances', wrs. betreffende Zeeland. Met aantekeningen van... (meer info) M1758 € 45.10 goltzius.nl
ROSIERSZ, VENIA AETATIS Akt... ROSIERSZ, VENIA AETATIS Akte van Venia Aetatis voor Johannes Rosiersz, wonende te Amsterdam, ruim 20 jaar oud, op voorspraak van zijn vader, verleend door de Staten van Holland d.d. 9-5-1787. Charter op perkament met handtekeningen van P. Blei... (meer info) M6600 € 192.50 goltzius.nl
ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGE... ROSSUM, VAN; VAN BEEK; HAGEN `Dagboek 7 April - 15 Mei 1888', door Joh.F.Th. van Rossum uit Utrecht, gedateerd aan het eind 22 december 1888. Gelichtdrukt (?) manuscript van 202 p., gebonden in kartonnen band met op omslag gelithografeerde afb... (meer info) Dagboek van een bedevaart naar Rome t.g.v. het gouden priesterfeest van de paus, ondernomen door Cs.... € 100.10 goltzius.nl
ROTTERDAM, BEDRIJFSLEVEN 19... ROTTERDAM, BEDRIJFSLEVEN 19DE EEUW Gedrukte circulaires van Rotterdamse bedrijven met mededelingen over veranderingen in de bedrijfsvoering, verhuizing, vestiging, liquidatie, nieuwe vennoten, overleden directieleden, etc., etc. Meestal 1 p. 4... (meer info) Hieronder: firmanaam, jaartal der circulaire, eventuele andere familienamen die in de circulaire gen... € 27.50 goltzius.nl
ROTTERDAM, KETJEN, VAN DER ... ROTTERDAM, KETJEN, VAN DER VOORT, DIAKONIE Gedrukt schrijven d.d. 6 maart 1798 van diakenen van Rotterdam (?) Everhard Ketjen en S.G. van der Voort, aan `zeer geëerde medebroeder onzer gemeente', betreffende verzoek om bijdragen voor de `fabri... (meer info) M3706 € 37.40 goltzius.nl
ROTTERDAM, SCHUDDEBEURS, SC... ROTTERDAM, SCHUDDEBEURS, SCHI(E)RECK -- Twee zeer grote, dikke plakboeken, één betreffende het leven van Hendrik Gerrit Schuddebeurs (1882-1962) en één betreffende het leven van Anna Schuddebeurs-Schi(e)reck (1882-1975) gehuwd 1906, gescheiden... (meer info) H.G. Schuddebeurs was een zoon van Arie Schuddebeurs en Leintje Sieling. Hij was eerst werkzaam op d... € 495.00 goltzius.nl
ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, V... ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, VELZE `Bekentmaking aen de liefhebbers van de Nederduytsche toneel poëzij dat de troep nieuwe commediante onlangs opgerecht binnen dese stadt Rotterdam, van voornemens zijn aenstaende dijnsdag 27 February 1740 te vert... (meer info) Hierna: aankondigingen voor verdere toneelstukken te Rotterdam: Schilderik, Achillis en een verkopin... € 200.20 goltzius.nl
ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Ge... ROTTERDAM, VAN HOGENDORP Gedrukte `Advertentie' waarbij Mr. Diderik van Hogendorp, raad in de vroedschap van Rotterdam, verklaart dat de verhalen over zijn frauderen een `naamquetsende lastering' zijn. Hij looft f 2500 uit voor degene die de f... (meer info) M1766 € 74.80 goltzius.nl
Rouw-klagt opgericht voor h... Rouw-klagt opgericht voor het sieraad van Neerlands Israël, hare Koninkl. Hoogheid Frederika Louisa Wilhelmina, hertoginne douariere van Z.D.H. den hertog van Brunswijk, Lunenburg, geb. prinses van Oranje, overleden in 's gravenhage den 15den ... (meer info) 1819, 15 oktober Gedicht ondertekend: J. Lagrouw, onderwijzer in het Hamerslop nr 485 Niet in Knttel... € 82.50 goltzius.nl
Rouwklagten uitgeboezemt ov... Rouwklagten uitgeboezemt over het droevig en schadelyk verlies van ... Hobbe Baard van sminia, in zijn Hoog Edts. leven oud-eerste voorzittende raadt in den edelen hove provinciaal van Friesland dezer wereldt door 't gemeen sterflot ontrukt de... (meer info) 1721, 23 oktober Gedichten ondertekend: Aurelia van Beilanus geboren Swartts; Joan Sande I.V.D.; J.G... € 192.50 goltzius.nl
'S-GRAVENHAGE, VAN WERKHOVE... 'S-GRAVENHAGE, VAN WERKHOVEN, VAN WERVE huismerken van Van Werkhoven en getuigen. (meer info) Onderhandse transportakte d.d. 6 september 1607 van een gemeenschappelijke muur in de Nieuwe Schools... € 86.90 goltzius.nl
SAKSEN, VAN Brief in het Fr... SAKSEN, VAN Brief in het Frans van Albert ... de Saxen, aan `cher duc', die waarschijnlijk afscheid neemt en terugkeert naar zijn land. Z.p., z.j. 4(, 2 p. (18de-eeuws of vroeg-19de-eeuws.) Volgens een potloodaantekening betreft dit de goevern... (meer info) m0562 € 44.00 goltzius.nl
SAPPEMEER  Willekeur betref... SAPPEMEER Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830... (meer info) M6662 € 27.50 goltzius.nl
SCHARP, DE VISSER--- Bij he... SCHARP, DE VISSER--- Bij het huwelijk van mijne geliefde jongste dochter Anna Catharina Scharp, met ... Christiaan de Visser, predikant te Herkingen, op den 16 van Oogstmaand [1818] zynde den 62 verjaardag mijns levens, de 69 mijner waarde egt... (meer info) Jan Scharp was geboren 16-8-1756, het huwelijk van zijn dochter was dus in 1818. M10930 € 104.50 goltzius.nl
SCHEEPVAART -- Placaat van ... SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal, dd. s Gravenhage 26-6-1780, met verbod om bij scheepvaart naar andere landen de derde man niet van de vissersschepen en schepen van de OIC etc. te nemen, dit i.v.m. met een tekort aan manschapp... (meer info) Drukker: I. Scheltus, s Gravenhage 1780. M8294 € 66.00 goltzius.nl
SCHEEPVAART, ORANJE-NASSAU-... SCHEEPVAART, ORANJE-NASSAU--- Bylagen behoorende tot de missive en memorie door Z.H. den heere prince van Orange en Nassau aan H H M. op den 7 October 1782 overgegeven, houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal... (meer info) Hierbij: Bylagen gehoorende tot het vervolg van de missive (...) overgegeven den 13 February 1783, f... € 214.50 goltzius.nl
SCHERPINGH--- Twee briefjes... SCHERPINGH--- Twee briefjes van E. Comans-Scherpingh, d.d. Bergen op Zoom 1811, betr. geboorte Maria Cath. Scherpingh en Johannes Lambertus Scherpingh te Londen 1692 en 1698. Dochter en zoon van Joh. Lambertus en Elisabeth van Loohuyzen. Manus... (meer info) M9228 € 27.50 goltzius.nl
SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTA... SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTAAT, RIENDERHOFF--- Gecalligrafeerd blad 'Aangeboden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ir. F.L. Schlingemann bij het verlaten van den dienst in de directie Benedenrivieren op 30 september 1942'.... (meer info) Kalligrafie van H. Rienderhoff. Met blad met 19 handtekeningen, o.a. Beckering Vinckers, v.d. Bregge... € 82.50 goltzius.nl
SCHOORSTENEN, ZUMPE, ARCHIT... SCHOORSTENEN, ZUMPE, ARCHITECTUUR--- Brochure 'Der Zuverlassige rauch-vertilger, oder (...) anweisung (...) den rauch aus Hausern, Stuben und Kuchen zu entfernen, so wie Schorsteine zu bauen in welchen den rauch nicht zurucktritt. Herausgegebe... (meer info) Met gegraveerde plaat met 9 afbeeldingen van kapjes op schoorstenen. M11230 € 82.50 goltzius.nl
SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwar... SCHOUTEN, VLAARDINGEN `Kwartierstaat van Johanna Schouten', geb. Maassluis 12 augustus 1883 (grootouders Schouten, Van Berkel, Schep en Don, alle te Vlaardingen). Fraaie tekening met kleur (waaronder het wapen Schouten) door Dirk Rühl, Heemste... (meer info) M1800 € 124.30 goltzius.nl
SCHRÖDER Lidmaatschapsbul v... SCHRÖDER Lidmaatschapsbul voor J.F.L. Schröder, hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht, als lid consultant van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 22 maart 1830. Getekend C. Dalen, presid... (meer info) m0586 € 132.00 goltzius.nl
Schuldbekentenis gepasseerd... Schuldbekentenis gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 23 december 1788. Anthonie Stuivers, gehuwd met Pieternella Laurentius bekent schuldig te zijn aan Jan Beekman en Jan van Chastelet in hun kwaliteit als voogden van de min... (meer info) Charter op perkament met uithangende zegels grotendeels verloren gegaan. 2 kleine slijtageplekken in... € 27.50 goltzius.nl
Short history of the first ... Short history of the first four centuries of the Christian Church. (meer info) Short history of the first four centuries of the Christian Church with an overview of the most famou... € 82.50 goltzius.nl
SIBERG, BISLICK, CREMERS, T... SIBERG, BISLICK, CREMERS, TIELENS, MAAS EN WAAL Repliek van Ludolph Caspar Ludewiek vrijheer van Siberg, drossaart van Bislick, heer van Veurde (en) Stockum in een rechtzaak voor het landgericht van het ambt Tussen Maes en Wael, tegen Jan Crem... (meer info) Betreft de koop van drie percelen land.M3756 € 196.90 goltzius.nl
SLOTEN, VALBURG Twee schets... SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Slot... (meer info) € 770.00 goltzius.nl
SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN-... SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN--- Extract uit resolutien Staten Generaal d.d. 15-9-1734 betr. de gedeputeerde Van Sloterdijck uit Friesland en de gedeputeerde, de graaf van Rechteren uit Overijssel, na een vechtpartij in het Voorhout. Mansucript, ... (meer info) Hun namen worden in de resolutie niet genoemd. Hierbij: Een voorstel van Commissarissen aan de raadp... € 82.50 goltzius.nl
SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP Gr... SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP Groot blad, gekalligrafeerd, met de tekst `Naamlijst van de leden der wintersociëteit De Vriendschap', waaronder de namen volgen van drie directeuren en 49 leden, van wie er 26 hebben bedankt of zijn overleden. Z.p., z... (meer info) Directeuren: A.C. van Aelst, C. Kikkert en J.C. Hooykaas. Onder de leden de namen Blanken, Blom, Bre... € 137.50 goltzius.nl
SOESTDIJK Aflevering van de... SOESTDIJK Aflevering van de Utrechtsche Courant van 25 mei 1818 met verslag van de feestelijke ingebruikname door de prins en prinses van Oranje van het Jachtslot Soestdijk, in 1815 hun aangeboden ter herinnering aan de Slag bij Waterloo. Plan... (meer info) Organisator: H.J. Caan. Hierbij; aflevering van Mercure d'Anvers van 29 mei 1818, met een kort beric... € 74.80 goltzius.nl
SONNEVELT, VAN,  ALKMAAR, V... SONNEVELT, VAN, ALKMAAR, VAN DUVENVOORDE--- Inventaris van brieven, papieren, munimenten, obligatien, boeken en registers in het sterfhuis van Willem van Sonnevelt, overgeleverd aan de weeskamer van Alkmaar door Jhr. Gijsbrecht van Duvenvoord... (meer info) Een en ander volgens appointement van het Hof van Holland d.d. 16-1-1577. Zeer uitvoerige inventaris... € 544.50 goltzius.nl
'Verklaaring van het staatk... 'Verklaaring van het staatkundig werpspel'. (meer info) Notebook with different names; Napoleonic satirical prints, explanation of a game called 'Verklaarin... € 165.00 goltzius.nl
[1] Keuren en ordonnantien ... [1] Keuren en ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-Land, geëmannert t' sedert de generale keuren van februari 1656. Delft, Boitet, 1739 [ gebonden met: 2 ] Keuren en ordonnantien van 't Hoog- Heenraadschap van Delf- Land, geëmaneert... (meer info) 4o, half linnen ( beschadigd ), [1] 96 (4) pag., [2] 11 + 112 +(16) pag., [3] 236 + (8) pag., mist ... € 214.50 goltzius.nl
10 pagina's betr. St. Maart... 10 pagina's betr. St. Maarten en St. Maartensbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje. 1 illustratiebetreffende grafmonument van Vrouwe De Mey-du ... (meer info) M14269 € 27.50 goltzius.nl
19th century photo-albumboo... 19th century photo-albumbook with large size photo's (27x20cm) of Germany, Switserland and Italy. Amongst others about the waterfall in Triberg (by J.K. Berberich), Stolzenfels und Kapellen an der Rhein, Denkmal Kaiser Wilhelm I (by Mondel J... (meer info) M14655 € 379.50 goltzius.nl
2 stukken betreffende huis ... 2 stukken betreffende huis Noorderstraat Amsterdam. (I) Proces-verbaal voor Jacobus Mulder notaris te Amsterdam d.d. 10 augustus 1863 van een publieke veiling in de Brakke Grond te Amsterdam waar verkocht werd voor de heer Christiaan Labes een... (meer info) M14546 € 38.50 goltzius.nl
3 Manuscripten betreffende ... 3 Manuscripten betreffende Christiaan Frederik Becker, vleeshouwer te Amsterdam wonende in de Angelierstraat 67. 1) schuldbekentenis gedateerd 18 maart 1876 van C.F. Becker aan Maria Clara van Laar (weduwe Henricus Fransiscus Dankelman) wonen... (meer info) M14641 € 44.00 goltzius.nl
AALST, VAN;  INSTITUUT INGE... AALST, VAN; INSTITUUT INGENIEURS -- Diploma betreffende benoeming van J.F. van Aalst als buitengewoon lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dd. s Gravenhage 12-6-1915. Gedrukt op geprepareerd linnen en de namen in handschrift. Opg... (meer info) Getekend door president Kemper en secretaris Van Sandick. M8656 € 82.50 goltzius.nl
Aan ... Mr. Egbert de Vry T... Aan ... Mr. Egbert de Vry Temminck, oud-burgermeester en raadt ... te Amsteldam, bij gelegentheidt des onvoorziens overlijdens van Mevrouwe Margareta Temminck zijn Ed. hoogwaarde echt-genoot, ontslapen binnen Amsterdam den eerste van lentemaan... (meer info) 1750, 1 maart Gedicht ondertekend: Adriaan Koning. Zinspeling op begrafenis op 6 maart, leeftijd 43 ... € 99.00 goltzius.nl

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |