Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45074 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Linkshandigheid. Wetenswaar... Barsley, Michael.. Linkshandigheid. Wetenswaardigheden en curiosa voor links- en rechtshandigen. W.de Haan. Standaardboekhandel. Hilversum. Antwerpen.W.de Haan. Standaardboekhandel.1968.Pap.208pp. € 7,00 Ovidius
DISCOGRAFIE VAN HET CONCERT... Bart DISCOGRAFIE VAN HET CONCERTGEBOUWOR (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
Bart Chabot - Scheveningse Wolken Bart Chabot Scheveningse Wolken (meer info) HardcoverAls nieuw € 8,00 Ovidius
Kosmos groot citatenboek Bart De Graaff Kosmos groot citatenboek (meer info) HardcoverRedelijk € 9,00 Ovidius
Kosmos groot citatenboek Bart de Graaff Kosmos groot citatenboek Elfde druk, 1992. Hardcover met stofomslag.HardcoverGoedd25 € 7,00 Ovidius
66 Kanjermonumenten Bart de Vries;Benno van Tilburg;R. van Suchtelen van de Haare 66 Kanjermonumenten (meer info) 304pp. Illustr.. 304pp. Illustr..2005Hardcoverd183 € 12,00 Ovidius
Dichters over Repin Bart F.M. Droog;Jan Joost van Baak;B.F.M. Droog;I. Michajlova;Irina Michajlova Dichters over Repin (meer info) 2002Uitgeverij PassageHardcoverGoed € 20,00 Ovidius
Bart Hisschemoller - Terugkijken Bart Hisschemoller Terugkijken (meer info) HardcoverGoed € 10,00 Ovidius
Bart Hisschemoller - Terugkijken Bart Hisschemoller Terugkijken (meer info) Handboek voor regressie- en reïncarnatietherapie. Ankh Hermes,. 1988. Hardcover. 132pp. Handboek voor regressie- en reïncarnatietherapie. Ankh Hermes,. 1988. Hardcover. 132pp. Goed € 9,00 Ovidius
Bart Hisschemoller - Terugkijken Bart Hisschemoller Terugkijken (meer info) HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
Discografie van het Concert... Bart, Jan van.. Discografie van het Concertgebouw. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1989.Or.hardcover met beschadigd st.omsl..120pp..Illustr.. € 13,00 Ovidius
Cees Dam, architect Bart Lootsma;Sybolt Voeten;Cees Dam Cees Dam, architect Uitgeverij 010 Rotterdam. Hardcover zonder stofomslag.HardcoverGoedd167 € 9,00 Ovidius
Er is meer liefde dan je denkt Bart Makken Er is meer liefde dan je denkt (meer info) OnbekendMatig € 7,00 Ovidius
De dominee / Midprice Bart Middelburg De dominee / Midprice (meer info) 2003PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
De Endstra-Tapes Bart Middelburg;Paul Vugts De Endstra-Tapes (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
De Endstra-tapes Bart Middelburg De Endstra-tapes (meer info) 2006 351pp.2006PaperbackGoedd154 € 8,00 Ovidius
De Endstra-tapes Bart Middelburg De Endstra-tapes (meer info) 2006 EErste druk, 2006.2006PaperbackGoedd27 € 7,00 Ovidius
De Endstra-tapes Bart Middelburg De Endstra-tapes (meer info) 2006 2006PaperbackAls nieuwd104 € 7,00 Ovidius
Symboliek en edelstenen Bart Rensen Symboliek en edelstenen (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Krant bekeken Bart Tammeling. 1988. Nieuwsblad van het Noorden. Hardcover met stofomslag. 232pp.. Illustr.. Krant bekeken Goed € 13,00 Ovidius
Het Experiment Schepping Bart Th?s Het Experiment Schepping (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Het einde van de politiek? Bart Tromp Het einde van de politiek? (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Hoop of wanhoop Bart van Steenbergen Hoop of wanhoop (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Afscheid van de twintigste ... Bart van Steenbergen Afscheid van de twintigste eeuw (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
De post-materialistische ma... Bart van Steenbergen;Bart van Steenbergen De post-materialistische maatschappij eerste druk, 1983. De Horstink, Amersfoort.PaperbackGoedd34 € 9,00 Ovidius
Bartelink - KLASSIEKE LETTERKUNDE Bartelink KLASSIEKE LETTERKUNDE (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
Heimwee naor n Achterhook. Bartelink, Dik. Heimwee naor n Achterhook. 1997. 1997.Paperback. Goed. 73pp.. € 9,00 Ovidius
Een pionier aan Bosporus - ... Bartelink, Gerard Een pionier aan Bosporus - Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr.) Uit het Grieks vertaald en toegelicht (Christelijke Bronnen 10) Kok. 1997. Kok. 1997.Paperback. Goed. 121pp. € 6,00 Ovidius
Twents Volksleven. Bartelink, G.J.M.. Twents Volksleven. Z.u.. Z.u..Z.j.Oorspr.omsl..152pp. € 8,00 Ovidius
De bloeiende woestijn. De w... BARTELINK, G.J.M., De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme. Ambo, Baarn, 1993 Ambo, Baarn, 1993Hardcover met stofomslag. Goed. 214pp. € 8,00 Ovidius
Veel weten kan somstijds ba... Bartels, C.P.A.. Veel weten kan somstijds baten: over het commercialiseren van kennis. (meer info) Van Gorcum. Assen.Van Gorcum.1994.Pap..vii,79pp..Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Tinnitus, new insights into... Bartels, H.. Tinnitus, new insights into pathophysiology, diagnosis and treatment. (meer info) Ponsen & Looijen..Rug Bibliotheek. Wageningen.Ponsen & Looijen..Rug Bibliotheek.2008.Pap..192pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Paardenkennis. Evolutie en ... Bartels, J. en H.Heinrich.. Paardenkennis. Evolutie en historie. MSD reeks deel 8. Merck Sharp & Dohme. Haarlem.Merck Sharp & Dohme.Z.j.Or.gebonden.152pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Homo-encyclopedie van Neder... Bartels, Thijs., Jos Versteegen. Homo-encyclopedie van Nederland. Anthos. Amsterdam.Anthos.2005.Or.hardcover met stofomslag.351pp..Illustr.. Plaats naam, datum en naam met pe... € 9,00 Ovidius
REINCARNATIE EN LEVENSLOT Barten REINCARNATIE EN LEVENSLOT (meer info) Redelijk € 11,00 Ovidius
PASOLINI REQUIEM Barth David Schwartz PASOLINI REQUIEM (meer info) Redelijk € 18,00 Ovidius
De logica van de lidwoorden... BARTH, E.M. De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie. (meer info) Leiden, Universitaire Pers, 1971. Leiden, Universitaire Pers, 1971.Paperback. Goed. Xvii,450pp. € 14,00 Ovidius
Karl Barth 1886-1968. Geden... Barth, Kar. Karl Barth 1886-1968. Gedenkfeire im Basler Münster. (meer info) EVZ-Verlag. Zürich.EVZ-Verlag.1969.Pap..53pp.. € 6,00 Ovidius
Aller Anfang ist Kunst - De... Barth, Peter. Aller Anfang ist Kunst - Der Galerie-Memoiren erstes bis siebtes Kapitel (und) Ausstellung: 30 Werke, 30 Künstler, 30 Jahre Remmert und Barth . Zwei Bände im Schuber. Düsseldorf, 2010. Düsseldorf, 2010.Cloth. 2 volumes in slipcase. Fine. € 28,00 Ovidius
Synthetic Repertory. In 3 v... Barthel, H.. Synthetic Repertory. In 3 volumes. Complete set. (meer info) Indian Books & Periodicals Syndicate. New delhi.Indian Books & Periodicals Syndicate.2nd revised and improved edition.1984.Or.hardcover. € 40,00 Ovidius
Cacti. Botanical Aspects, d... Barthlott, Wilhelm. Cacti. Botanical Aspects, descriptions & Cultivation. (meer info) 68101 € 14,00 Ovidius
Peace Soup. The Recipe for ... Bartholow, Chef Jerry.. Peace Soup. The Recipe for a Paeceful Life in the New Millenium. (meer info) 67990 € 12,00 Ovidius
Barthou, Louis. - Mirabeau. Barthou, Louis. Mirabeau. (meer info) Librairie Hachette. Paris.Librairie Hachette.1913.Or.cloth..323pp..Illustr.. Bibliogr.. Ex Libris on first free endpaper... € 15,00 Ovidius
Pertamina. Indonesian Natio... Bartlett, Barton, Bartlett, Fowler, Hays.. Pertamina. Indonesian National Oil. Foreword by Soeharto.. Amerasian. Titelpage tornout/missing.Amerasian.Or.cloth..xi,419pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 14,00 Ovidius
Transnationaal Management. Bartlett, Christopher A. and Sumantra Ghoshal. Transnationaal Management. (meer info) Academic Service. Schoonhoven.Academic Service.1993.Pap..xii,202pp..Index.. € 12,00 Ovidius
Helmuth Macke. Bartmann, Dominik. Helmuth Macke. Recklinghausen, Verlag Aurel Bongers ,1980. Recklinghausen, Verlag Aurel Bongers ,1980.Hardcover with dust wrapper. Good.156pp. Illustr.. € 13,00 Ovidius
Spectroscopy of the Excited... Bartolo, Baldassare Di. Spectroscopy of the Excited State.NATO Advanced Study Institutes Series: Series B, Physics Volume 12. (meer info) Plenum Press. Plenum Press.1976.Cloth.xiv,416pp.. € 32,00 Ovidius
Optical Properties of Ions ... Bartolo, Baldassare Di. Optical Properties of Ions in Solids . NATO Advanced Study Institutes Series: Series B, Physics Volume 8. (meer info) Plenum Press. Plenum Press.1975.Cloth.xv,493pp. € 28,00 Ovidius
A History of the Bible: The... Barton, John A History of the Bible: The Book and Its Faiths Allen Lane. 2019. Allen Lane. 2019.Hardcover with dust jacket. Fine. Xvii,613pp.. € 18,00 Ovidius
The hollow Crown. Barton, John. Devised. Picture research by Joy Law. The hollow Crown. (meer info) Hamish Hamilton. London. Hamish Hamilton. 1971. Cloth d.j. 272p. Illustr. Name on front page. € 11,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200