Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45190 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Judenmord, Frauenmord, Heil... Krämer-Badoni, Rudolf. Judenmord, Frauenmord, Heilige Kirche. Knesebeck u. Schuler. Knesebeck u. Schuler.2.Auflage 1989.Hardcover with dust wrapper.295pp. € 10,00 Ovidius
Edvard Grieg Piano Solo Com... Edvard Grieg Piano Solo Complete Edition. Urtext. (meer info) Könemann Music .1999. Könemann Music .1999.3 volumes in slipcase.Hardcover with dustwrapper. € 20,00 Ovidius
De kunst uit de Italiaanse ... Toma, Rolf. De kunst uit de Italiaanse Renaissance. Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst. Könemann, 1999. Könemann, 1999.Hardcover met stofomslag.464pp. Illutsr.. € 14,00 Ovidius
Gotiek. Architectuur, beeld... Toman, Rolf. Gotiek. Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst. Könemann, 1999. Könemann, 1999.Hardcover. Op de rug verkleurd tofomslag. Goed. 521pp. Illustr.. € 14,00 Ovidius
Londen. Geheimen en grandeur. YAPP, N. EN TENISON, R. Londen. Geheimen en grandeur. Könemann, 1999. Könemann, 1999.Hardcover met stofomslag. Goed.359pp. Illustr.. € 10,00 Ovidius
Egypte. Het land van de far... SCHULZ, REGINE / SEIDEL, MATTHIAS. Egypte. Het land van de farao's. Könemann, 1998. Könemann, 1998.Hardcover met stofomslag. Goed.538pp. Illustr.. € 14,00 Ovidius
Jeseits von Gut und Böse un... Nietzsche, Friedrich. Jeseits von Gut und Böse und andere Schriften. (meer info) Könemann. Köln.Könemann.1994.Or.cloth with d.j. fine state.532pp.. € 10,00 Ovidius
De Joden in Duitsland van d... Gidal, Nachum T.. De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. (meer info) Könemann, Keulen.Könemann,1998.Or.gebonden met st.omsl..440pp..Illustr..Bibliogr.. Register.. € 11,00 Ovidius
Zigarren. Einleitung:Philip... Deschodt, Eric. Philippe Morane.. Zigarren. Einleitung:Philippe Morane. Fotografien: Jacques Boulay, Patricia Canino, Karine Veyrunes. Bildgesteltung François Pace. Könemann. Köln.Könemann.1998.Or.hardcover with d.j..227pp..Illustr.. € 11,00 Ovidius
De droomfabriek. Alessi van... Alessi, Alberto.. De droomfabriek. Alessi vanaf 1921. Könemann. Keulen.Könemann.1998.Pap..128pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Träume eines Geistersehers ... Kant Immanuel. Träume eines Geistersehers und andere vorkritsche Schriften. Werke 1. Könemann. Dortmund.Könemann.1995.Or.cloth with d.j..384pp.. € 10,00 Ovidius
Romaanse kunst. Archtectuur... Toman, Rolf. Samenstelling. Foto's: Achim Bednorz. Romaanse kunst. Archtectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Könemann. Keulen.Könemann.1996.Or.hardcover met st.omsl..481pp..Illustrt.. € 15,00 Ovidius
Schlange im Paradies Meine ... Birkett, Dea. Schlange im Paradies Meine Reise in die Südsee zu den Nachfahren der Meuterer auf der Bounty. Knaus Albrecht. Knaus Albrecht.1999.Hardcover with dust wrapper. Good.413pp.. € 10,00 Ovidius
Zwischen den Kriegen: Essay... Haffner, Sebastian. Zwischen den Kriegen: Essays zur Zeitgeschichte. Knaur. Knaur.2001.Paperback. Good.347pp. € 10,00 Ovidius
Festschrift für Siegfried G... Grosse S.: Festschrift für Siegfried Grosse zum 60.geburtstag. Kümmerle. Göppingen, Kümmerle. 1984.Wrappers.481p. € 13,00 Ovidius
De wond'ren werden woord en... Blokker, Jan. De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland. 1889-1989. kluwer/Uitgeverij Contact. kluwer/Uitgeverij Contact.1989.Or.linn. Met st.omsl..320pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 11,00 Ovidius
Dubbele belasting heffing v... Heeden, Koenraad van der.. Dubbele belasting heffing van uitgedeelde winsten van besloten en openbare vennootschappen. Kluwer.Samson. Deventer. Alphen a/d Rijn.Kluwer.Samson.1973.Oorspr.omsl..ix,210pp.Bibliogr.. Index..Diss./Thesis. S... € 11,00 Ovidius
Mens, metaal, machine. Hun ... Hijmans, Ir. E. Mens, metaal, machine. Hun rol in onze behoeftevoorziening Kluwer,Deventer,1963. Kluwer,Deventer,1963.Hardcover. Goed. 293pp.met bijlage. € 7,00 Ovidius
Op de grenzen van komend re... Bakels, Prof.Mr. H.L.; e.a. Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof.Mr. J.H. Beekhuis Kluwer-Deventer . Tjeenk Willink-Zwolle. 1969. Kluwer-Deventer . Tjeenk Willink-Zwolle. 1969.Hardcover. Goed. Viii,353pp.. € 9,00 Ovidius
Yearbook of Morphology 1993. Booij Geert.; Marle Jaap Van. Yearbook of Morphology 1993. Kluwer,1993. Kluwer,1993.hardcover. Good.273pp. € 32,00 Ovidius
Het Dekker perspectief. Overkleeft, D., L.E. Groosman.. Het Dekker perspectief. Kluwer. Veen. Deventer. Utrecht.Kluwer. Veen.1987.Pap.204pp.Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Olving, P.H. - Vraagbaak. Olving, P.H. Vraagbaak. (meer info) Kluwer Technische boeken B.V. Deventer / Antwerpen.Kluwer Technische boeken B.V.Eerste druk.1983.Pap..206pp..Afbeeldingen.. Kaft v... € 7,00 Ovidius
Basic en huiscomputers. Boon, K.L. Basic en huiscomputers. Kluwer technische boeken b.v. Deventer-Antwerpen.Kluwer technische boeken b.v.1980/1983.Pap.152 blz. € 7,00 Ovidius
Dictionary of Micro Electro... Prokhorov, K.Ya., B.I.Zaichik, L.I.Borovikova. Dictionary of Micro Electronics. English. Russian. German. French. Dutch. (meer info) Kluwer Technische Boeken. Deventer.Kluwer Technische Boeken.1991.or.gebonden met st.omsl..543pp.. € 18,00 Ovidius
Dictionary of Micro Electro... Mirimanov, R.G. , N.E. Sirotina, A.V. Lazarev, a.o.. A.o.. Dictionary of Micro Electronics. English. Russian. German. French. Dutch. Kluwer Technische Boeken. Bordas Dunod. Deventer. Paris.Kluwer Technische Boeken. Bordas Dunod.1985.Or.cloth..543pp..Underlinings with penci... € 13,00 Ovidius
Corruption: The Enemy Within. Rider, Barry. Corruption: The Enemy Within. Kluwer Law International. The Hague. London. Boston.Kluwer Law International.1997.Or.hardcover.. Fine state..xxiii,363pp..Înd... € 30,00 Ovidius
Corporate Rescue. An Overvi... Katarzyna Gromek Broc, Rebecca Parry. Corporate Rescue. An Overview of Recent Developments from selected Countries in Europe. Kluwer Law International. Kluwer Law International.2004.Hardcover.xvii,236pp. € 99,00 Ovidius
Russian Commercial Law. Oda, Hiroshi. Russian Commercial Law. Kluwer Law International. Kluwer Law International.2002. Hardcover. Fine state.xvi,373pp. Index.. € 48,00 Ovidius
Confronting Terrorism. Euro... Leeuwen, Marianne van.. Confronting Terrorism. European Experiences, Threat Perceptions and Policies.. (meer info) Kluwer Law International. The Hague.Kluwer Law International.2003.Pap..viii,236pp.. € 18,00 Ovidius
Competition Rules for the 2... Ewing Jr., Ky P. Competition Rules for the 21st Century: Principles from America's Experience. International Competition Law Series, Volume . Kluwer International. Kluwer International.2003.Hardcover.xxi,456pp. € 48,00 Ovidius
Hout in alle tijden. 6 dele... Boerhave Beekman, W. Hout in alle tijden. 6 delen. Compleet. Kluwer Deventer, Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaia,1949-1955. Kluwer Deventer, Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaia,1949-1955.Linnen. Op schutblad stempel "kast... € 140,00 Ovidius
Baryonic Dark Matter. Lynden - Bell, D. and G.Gilmore. Baryonic Dark Matter. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or.hardbound..xii,297pp.Bibliogr.. Index..... € 18,00 Ovidius
Progress in Stellar Spectra... Beckman, John E. and Lucio Crivellari. Progress in Stellar Spectral Line Formation Theory. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1985.Or.hardbound..xvi,448pp.Bibliogr.. Index..... € 15,00 Ovidius
Dark Matter in the Universe. Galeotti, P. and David N.Schramm. Dark Matter in the Universe. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or.hardbound..xiii,305pp.Bibliogr.. Index.... € 18,00 Ovidius
Electromagnetic Coupling in... Sandholt, P.E. and A.Egeland. Electromagnetic Coupling in the Polar Clefts and Caps. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1989.Or.hardbound..xvi,465pp..Bibliogr.. Index.... € 24,00 Ovidius
Technological Transformatio... Byrne, Edmund F. and Joseph C.Pitt. Technological Transformation. Contextual and Conceptual Implications. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1989.Pap..xi,314pp.Bibliogr.. Index.. € 15,00 Ovidius
Causality in Sociological R... Karpinski, Jakub. Causality in Sociological Research. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or.hardbound.xi,174pp..Bibliogr.. Index.. € 15,00 Ovidius
The Logic of Mind. Nelson, R.J.. The Logic of Mind. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1989.Or.hardbound.xvi,393pp.Index.. Bibliogr.. € 15,00 Ovidius
Solar photosphere: structur... Stenflo, J.O.. Solar photosphere: structure, convection and magnetic fields. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or. hardbound.xii, 560 pp..Bibliogr.. Inde... € 15,00 Ovidius
Statistics in Science. The ... Cooke, Roger and Domenico Costantini. Statistics in Science. The Foundations of Statistical Methods in Biology, Physics and Economics. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or.hardbound.ix,184pp..Bibliogr.. Index.. € 18,00 Ovidius
Broad and Narrow Interpreta... Durbin, Paul T.. Broad and Narrow Interpretations of Philosophy of Technology. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or.hardbound.xvii,195pp.Bibliogr.. Index.. € 16,00 Ovidius
Inertial coordinate system ... Lieske, Jay H., Abalakin, Victor K.. Inertial coordinate system on the sky. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or. hardbound.xxxiv, 528 pp..Bibliogr.. In... € 24,00 Ovidius
The Lifetime of a Durable G... Antonides, Gerrit. The Lifetime of a Durable Good. An Economic Psychological Approach. (meer info) Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London.Kluwer Academic Publishers.1990.Or.hardcover..xi,252pp.Bibliogr.. Index.. € 28,00 Ovidius
Public Choice. Broeck, J. van den. Public Choice. Kluwer academic publishers. Dordrecht/Boston/London.Kluwer academic publishers.First ed..1987.Hard cover.152 pp..Ref. & index. € 9,00 Ovidius
Government Institutions: Ef... Wagenaar, Ghendrik. Government Institutions: Effects, Changes And Normative Foundations . Library Of Public Policy And Public Administration. Volume 5. Kluwer Academic Press. 2000. Kluwer Academic Press. 2000.Hardcover. Very good. Viii,257pp..Name on first free endpaper. € 90,00 Ovidius
Government Institutions: Ef... Wagenaar, Hendrik Government Institutions: Effects, Changes And Normative Foundations . Library Of Public Policy And Public Administration. Volume 5. Kluwer Academic Press. 2000. Kluwer Academic Press. 2000.Hardcover. Very good. Viii,257pp. € 75,00 Ovidius
Studies in Inherited Metabo... Pollitt, R.J.; Harkness, R. Angus; Addison, G.M. Studies in Inherited Metabolic Disease: Lipoproteins; Ethical Issues. (meer info) Kluwer Academic Publishers, 1988. Kluwer Academic Publishers, 1988.Hardcover. Good. Xii,268pp.Name ticket on first free endpaper. € 30,00 Ovidius
International Handbook of T... Biddle, Bruce J.; Good, Thomas L.; Goodson, Ivor F. International Handbook of Teachers & Teachings Part 1+2, . Vol. 3: Kluwer International Handbooks of Education. 2 volumes. Kluwer Academic Press. Kluwer Academic Press.12997.Hardcover.xvi,670;671-1474pp. Index.Library stamp on Titlepage. Good st... € 250,00 Ovidius
Vocational and Adult Educat... Wieringen, Fons Van (Editor), and Attwell, Graham (Editor) . Vocational and Adult Education in Europe. Kluwer Academic Publisher. Dordrecht.. Kluwer Academic Publisher. Dordrecht..1999.Hardcover.ix,441pp. € 84,00 Ovidius
Developments in Dynamic Soi... Gülkan, Polat and ray W.Clough. (Ed.) Developments in Dynamic Soil-Structure Interaction. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London.Kluwer Academic Publishers.1993.Or.hardcover..xv,439pp.Bibliogr.. Index. NAT... € 30,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200