Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45364 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Piet Thomas - Lik op stuk Piet Thomas Lik op stuk (meer info) Uitgeverij Terra - LannooPaperbackRedelijk € 7,00 Ovidius
Piet Sebens - Nooit mooi ge... Piet Sebens;H.R. Tupan Piet Sebens - Nooit mooi genoeg (meer info) PaperbackAls nieuw € 17,00 Ovidius
Ik kan de muzen niet haten Piet Schrijvers Ik kan de muzen niet haten (meer info) PaperbackRedelijk € 20,00 Ovidius
De Geest, het Woord en de Z... Piet Schoonenberg. De Geest, het Woord en de Zoon : theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer Altiora Averbode Kok Kampen. 1991 Altiora Averbode Kok Kampen. 1991Hardcover met licht beschadigd stofomslag. Goed.258pp.. € 8,00 Ovidius
Amstenrade Piet Orbons;A.R. Orbons Amstenrade (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Het Kinsey rapport over vro... Piet Nijs;Coen van Emde Boas;Lex van Naerssen Het Kinsey rapport over vrouwelijke en mannelijke homoseksualiteit (meer info) ElsevierOnbekendRedelijk € 9,00 Ovidius
Verlies Piet Meeuse;R. Richardson Verlies eerste druk, 1981. Omslag licht beschadigd. PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
Paleis Noordeinde Piet Lekkerkerk Paleis Noordeinde 1991. Walburg Pers. 95pp. Illustr.. 1991. Walburg Pers. 95pp. Illustr..Paperbackd190 € 8,00 Ovidius
Wilde planten in kleur Piet Landsman;Geert Husstege Wilde planten in kleur (meer info) HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
Tuinvijvers Piet Landsman;David Papworth Tuinvijvers HardcoverGoedd73 € 7,00 Ovidius
Educational Innovation in E... Piet K. Keizer;Dirk T. Tempelaar;Wim H. Gijselaers;Wim H. Gijselaers Educational Innovation in Economics and Business Administration (meer info) Goed € 60,00 Ovidius
Piet Joostens - Over De Vriend Piet Joostens Over De Vriend (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Leven met de vijand Piet Jaarsma Leven met de vijand (meer info) PaperbackRedelijk € 12,00 Ovidius
Geschiedenis Van Het Nederl... Piet J. Buijnsters Geschiedenis Van Het Nederlandse Antiquariaat (meer info) HardcoverGoed € 32,00 Ovidius
Geschiedenis van de Nederla... Piet J. Buijnsters Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie (meer info) HardcoverGoed € 34,00 Ovidius
Piet J. Buijnsters. 2007. V... Piet J. Buijnsters Piet J. Buijnsters. 2007. Vantilt. Hardcover met stofomslag. 478pp.. (meer info) HardcoverGoed € 30,00 Ovidius
God is ieder ogenblik nieuw Piet Hoogeveen;E. Schillebeeckx God is ieder ogenblik nieuw (meer info) 2e druk, 1982. Amboboeken. 159pp. Kleine tekst met pen op schutblad. 2e druk, 1982. Amboboeken. 159pp. Kleine tekst met pen op schutblad. Redelijk € 7,00 Ovidius
Politicus uit hartstocht Piet Hagen Politicus uit hartstocht (meer info) Redelijk € 22,00 Ovidius
Grijsboek, of De nagelaten ... Piet Grijs Grijsboek, of De nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis (meer info) OnbekendGoed € 7,00 Ovidius
De marteling van genot Piet Gerbrandy. Grieken en romeinen over lust, verlangen en vervoering. 2009. Athenaeum. Paperback. 72pp.. De marteling van genot Goed € 7,00 Ovidius
Een Steeneik Op De Rotsen Piet Gerbrandy Een Steeneik Op De Rotsen (meer info) PaperbackRedelijk € 10,00 Ovidius
Piet de Rooy. 2009. Wereldb... Piet de Rooy Piet de Rooy. 2009. Wereldbibliotheek. Paperback. 79pp. (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
Piet de Rooy en Henk te Vel... Piet de Rooy Piet de Rooy en Henk te Velde. over veranderd Nederland. 2005. Wereldbibliotheek. Paperback. 238pp. (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Het ondergronds verwachten Piet Calis Het ondergronds verwachten (meer info) PaperbackRedelijk € 17,00 Ovidius
Piet Boon - Piet Boon Beach Piet Boon Piet Boon Beach (meer info) Goed € 35,00 Ovidius
Piet Bekaert - Tuinen in Belgie Piet Bekaert Tuinen in Belgie (meer info) OnbekendAls nieuw € 28,00 Ovidius
Leerboek der Staathuishoudk... Pierson, N.G. C.A. Verrijn Stuart. Leerboek der Staathuishoudkunde. In 2 delen. (meer info) De Erven F. Bohn. Haarlem.De Erven F. Bohn.1912/13.Or.halfleder.xxvi,684;xx,713pp.. € 40,00 Ovidius
Vele Gewisse Kenteekenen. D... Pierson, Arthur T.. Vele Gewisse Kenteekenen. De getuigenissen voor het Christendom op het geschreven en levende woord van God. P.J.Milborn. Nijmegen.P.J.Milborn.Z.j..Or.linn. Goudopdruk.vii,255pp.. € 9,00 Ovidius
Het Hellenisme. In 2 vols. ... Pierson, A. en K.Kuiper. Het Hellenisme. In 2 vols. I: Athene - Alexandrië - Antiochië. II: Pergamum - Rome. H.D.Tjeenk Willink. Haarlem.H.D.Tjeenk Willink.1907.Or.linn..330;331-696, xvi pp.. € 12,00 Ovidius
De Sjamaan Piers Vitebsky;Theo van der Ster De Sjamaan (meer info) HardcoverGoed € 8,00 Ovidius
De Sjamaan Piers Vitebsky;Theo van der Ster De Sjamaan (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Uw hond ziek en gezond Piers Hagman;Spaargaren Uw hond ziek en gezond (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Glossarium Eroticum Linguae... Pierrugues , P. Glossarium Eroticum Linguae Latinae, sive theologiae, legum et morum nuptialium apud romanos explanatio nova ec interpretatione propria et impropria et differentiis significatio fere duorum millium sermonum. (meer info) Paris: Dondey-Dupré 1826. Paris: Dondey-Dupré 1826.518pp. € 80,00 Ovidius
Wind In De Eetfabriek Pierre Wind Wind In De Eetfabriek (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Plant Environment and Effic... Pierre, W.H., Don Kirkha, a.o.. Plant Environment and Efficient Water Use. American Society of Agronomy and Soil Science Siociety of America. Madison, Wisconsin.American Society of Agronomy and Soil Science Siociety of America.1965. Hardcover... € 10,00 Ovidius
Translating Irony Pierre Schoentjes;Katrien Lievois Translating Irony (meer info) Fine state € 38,00 Ovidius
Pierre Mérot - Memmen Pierre Mérot Memmen (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Au Service de la Personne. ... Pierre Mounier-Kuhn, Marcel Mery, Heinrich Huebschmann, A.Vincent, J.Bruneton et R.Trotot. Introduction du Paul Tournier. Au Service de la Personne. Médicine et monde nouveau. Nouvelles Éditions. Oaris.Nouvelles Éditions.1959.Or.wrappers. 221pp..Small 8°.. € 17,00 Ovidius
Zo leefden de Egyptenaren t... Pierre Montet Zo leefden de Egyptenaren ten tijde van de Ramses-dynastie (meer info) 1978. 365.. Zijkanten boekblok wat roestvlekkig, verder goed. 1978. 365.. Zijkanten boekblok wat roestvlekkig, verder goed. Goed € 7,00 Ovidius
Governance, Politics and th... Pierre, Jon and B. Guy Peters. Governance, Politics and the State . Series: Political Analysis. St. Martin's Press. New York.2000.Hardcover.viii,231pp.Some underlinings with leadpencil in the text... € 14,00 Ovidius
Archief Reve Pierre H. Dubois;Gerard Reve Archief Reve (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Archief Reve Pierre H. Dubois;Gerard Reve Archief Reve (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
OVER DE GRENS VAN DE TIJD Pierre H. Dubois OVER DE GRENS VAN DE TIJD (meer info) HardcoverGoed € 11,00 Ovidius
Pierre Grimal - Tacitus Pierre Grimal Tacitus (meer info) Hardcoverd196=199Goed € 17,00 Ovidius
Pierre Grimal - Marcus Aurelius Pierre Grimal Marcus Aurelius (meer info) HardcoverGoed € 10,00 Ovidius
Pierre Grimal - Tacitus Pierre Grimal Tacitus (meer info) HardcoverGoed € 17,00 Ovidius
Chanter les dieux. Musique ... Pierre BRÛLÉ & Christophe VENDRIEs Chanter les dieux. Musique et religion dans l'Antiquité grecque et romaine. Presses Universitaires de Rennes 2001. Presses Universitaires de Rennes 2001.Paperback. Very good. 358pp.. € 48,00 Ovidius
De wereld van Alexander de ... Pierre Briant;Ellen H.L. Kasteleijn;J. Buitkamp De wereld van Alexander de Grote (meer info) OnbekendGoed € 7,00 Ovidius
The Social Structures of th... Pierre Bourdieu The Social Structures of the Economy Polity Press. 2005. Polity Press. 2005.Paperback. Good. Name on first free endpaper.263pp. € 18,00 Ovidius
Pharmacology of Pain Pierre Beaulieu Pharmacology of Pain (meer info) Fine state € 70,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200