Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45226 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Wereld Volgens Jim Rogers Jim Rogers De Wereld Volgens Jim Rogers (meer info) Goed € 20,00 Ovidius
De Wereldburger Bestaat Niet Ren Cuperus De Wereldburger Bestaat Niet (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
De wereldreis van Maxi-Cosi... De wereldreis van Maxi-Cosi : over kleine bijrijders en grote bestuurders (meer info) HardcoverAls nieuw € 22,00 Ovidius
De Wereldverzamelaar Ilija Trojanow De Wereldverzamelaar (meer info) HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
De werkelijkheid achter een... J.S. Wijne De werkelijkheid achter een geheim (meer info) OnbekendGoed € 12,00 Ovidius
De werkelijkheid als materi... Börger, Jan. De werkelijkheid als materie. De berekening van de werkelijkheid Deel II. (meer info) Jan Börger-Bibliotheek. Moerkapelle.Jan Börger-Bibliotheek.1995.Oorspr.omsl. Geniet.115pp.. € 8,00 Ovidius
De werkelijkheid van het co... Kazimierz Cybulski;Kazimierz Cybulski;A. Zinovjew De werkelijkheid van het communisme 1e druk, 1982. Omslag en licht vuil.PaperbackRedelijkd47 € 7,00 Ovidius
De Werken van William Shake... WILLIAM SHAKESPEARE. De Werken van William Shakespeare. Vertaald door L.A.J.Burgersdijk. Facsimilé-uitgave naar de druk 1884-1888 bij E.J.Brill te Leiden.. (meer info) 1983. Spectrum. 1983. Spectrum.Harddcover, ruggen verkleurd. Verder goed. € 55,00 Ovidius
De werking van de Heilige G... Borgman, Erik e.a. De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie Kok. 2008. Kok. 2008.Paperback. Goed. 200pp. € 8,00 Ovidius
De werking van het lichaam Jenny Bryan;John Illman;Christiaan Barnard;Rechel Buitenrust Hettema-van Coevorden;Christiaan Barnard De werking van het lichaam HardcoverGoed € 10,00 Ovidius
De werking van onze voornaa... Nelemans, F.A.. De werking van onze voornaamste geneesmiddelen. Uitgegeven door de St.Tijdschrift voor Ziekeverpleging bij J.H.De Bussy. Amsterdam.Uitgegeven door de St.Tijdschrift voor Ziekeverpleging bij J.H.De Bussy.5e geheel herziene... € 14,00 Ovidius
De Westafrikaanse reis van ... HEYN, PIET. RATELBAND, K. De Westafrikaanse reis van Piet Heyn, 1624-1625. (meer info) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959.Linnen. Goed. Cv,79pp. € 20,00 Ovidius
De West-Joden en hun letter... Praag, Siegfried van.. De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860. Elsevier. Amsterdam.Elsevier.1926.Oorspr.omsl. Besch..142pp..Register. € 7,00 Ovidius
 - De Wet milieubeheer De Wet milieubeheer (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
maanen, Hans van.. - De wet van.. maanen, Hans van.. De wet van.. Boom. Meppel Amsterdam.Boom.Tweede druk.1989.Pap.128pp. € 8,00 Ovidius
Hans van Maanen - De wet van... Hans van Maanen De wet van... 1989. Boom. Meppel. Amsterdam. 128pp.PaperbackGoedd155 € 7,00 Ovidius
De Wet Van De Letter Klaus D. Beekman De Wet Van De Letter (meer info) OnbekendGoed € 7,00 Ovidius
De wet van het hart Dorien Pessers De wet van het hart (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
De wet van mevrouw Parkinson. Northcote Parkinson, C. De wet van mevrouw Parkinson. (meer info) Scheltema & Holkema. Amsterdam.Scheltema & Holkema.1970.Pap..206pp..Rug boek licht beschadigd.. € 7,00 Ovidius
De wetenschap als maatschap... Bernal, J.D.. De wetenschap als maatschappelijk proces. In 4 delen. Het Spectrum. Utrecht/Antwerpen.Het Spectrum.1971.Pap..xv,999pp..Bibliogr.. € 8,00 Ovidius
De Wetenschap der Moraal. Bussy, I.J. de. De Wetenschap der Moraal. J.H. de Bussy. Amsterdam.J.H. de Bussy.1939.Or.Cloth.XXXIV; 273pp. € 11,00 Ovidius
De wetenschap der zelfreali... A.C. Bhaktivedanta Swami De wetenschap der zelfrealisatie (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
De wetenschap der zelfreali... A.C. Bhaktivedanta Swami De wetenschap der zelfrealisatie Eerste druk, 1988.PaperbackGoedd82 € 7,00 Ovidius
De wetenschap van de mensel... G.A. de Wit De wetenschap van de menselijke bezieling (meer info) OnbekendGoed € 10,00 Ovidius
De wetenschap van het woord Pieter A. M. Seuren;George A. Miller De wetenschap van het woord (meer info) OnbekendGoed € 9,00 Ovidius
De wetenschappelijke namen ... Van Ede, M. De wetenschappelijke namen der gekweekte zaaiplanten en bolgewassen. (meer info) Mededeling nr. 5 van het tuinbouwkundig laboratorium van Turkenburg's Koninklijke Zaadhandel N.V. Bodegraven.Mededeling nr. 5 van het tuinbouwkundig laboratorium van Turkenburg's Koninklijke Zaadhan... € 7,00 Ovidius
De wetten van de aantrekkin... Brett Easton Ellis De wetten van de aantrekkingskracht (meer info) PaperbackMatig € 7,00 Ovidius
Gans, A.. - De Wever. Gedichten. Gans, A.. De Wever. Gedichten. (meer info) A.W.Sijthoff. Leiden.A.W.Sijthoff.1955..Oorspr. Omsl..84pp.. € 7,00 Ovidius
De wijn;door Humoristes ass... P. Avoine;A.-F. Barbe De wijn;door Humoristes associes: [P.] Avoine, [A.-F.] Barbe, [R.] Blachon e.a. (meer info) HardcoverGoed € 12,00 Ovidius
De wijsbegeerte van Spinoza... V;oemans, Ant. De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 3e druk, 6e duizendtal. Zonder jaar. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 3e druk, 6e duizendtal. Zonder jaar.Hlinnen. Goed. 253pp. € 7,00 Ovidius
De wijsgerige stelsels (Les... Cresson, Andre.. De wijsgerige stelsels (Les systomes philosophiques). Amsterdam, Wereldbibliotheek. Amsterdam, Wereldbibliotheek.2e druk, 2e duizendtal.zonder jaar.Hlinn. Redelijk. 296pp.. € 7,00 Ovidius
De wijsgerige Thomas Bernard Delfgaauw De wijsgerige Thomas (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
De wijsgerige Thomas, Terug... Delfgaauw, B.M.I. e.a.. De wijsgerige Thomas, Terugblik op het neothomisme. Ambo. 1984. Ambo. 1984.Paperback, leesvouwen rug. Redelijk.168pp. € 7,00 Ovidius
De wijsheid en de kan H. Bohm;B. Pols;Hans Hendriks De wijsheid en de kan (meer info) 2006 2006PaperbackGoedd93 € 8,00 Ovidius
De wijsheid van de roman.  ... Vanheste, Jeroen. De wijsheid van de roman. Literaire antwoorden op filosofische vragen. Damon, 2012. Damon, 2012.Hardcover. Goed.224pp.. € 24,00 Ovidius
De Wijsheid Van India Prema van Harte;Richard Waterstone De Wijsheid Van India (meer info) HardcoverGoed € 8,00 Ovidius
De Wijsheid Van India Prema van Harte;Richard Waterstone De Wijsheid Van India (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
De wijzen uit het westen. Faber, Jaap. De wijzen uit het westen. Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken. Kampen.Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken.1998.Pap.105pp.Voorwoord van Gerrit Dou... € 8,00 Ovidius
De wil tot den slaap. Een p... Stekel, Wilhelm. De wil tot den slaap. Een psychoanalytische beschouwing. Voor Nederland bewerkt door H.A. E.Dishoeck. Leidsche Uitgeversmij.. Leiden.Leidsche Uitgeversmij..Derde druk.Z.j..Oorspr.omsl.licht besch..63pp.. € 8,00 Ovidius
De wilde van aveyron. Van Liefland,W.A. De wilde van aveyron. (meer info) J.B. Wolters. Groningen.J.B. Wolters.1965.Pap..98 pp.. € 8,00 Ovidius
De Windhandel of de Kostwin... Picar en Empis. De Windhandel of de Kostwinning van den Dag. Blijspel. Naar het Fransch van Picard en Empis. M.Westerman en C. van Hulst. Amsterdam.M.Westerman en C. van Hulst.1826.oorspr.omsl. Besch..135pp.. € 30,00 Ovidius
De wintersnoei van fruit- e... Gunter Pardatscher De wintersnoei van fruit- en siergewassen (meer info) PaperbackAls nieuw € 8,00 Ovidius
Zohra. - De witte Lotus. Zohra. De witte Lotus. Anubis. Anubis.1982.Paperback. Goed.137pp. € 7,00 Ovidius
De witte olie Henk Donkers;Henk Pel;Roemer van Oordt De witte olie Eerste druk, 1994.PaperbackGoedd37 € 7,00 Ovidius
De Wk-Gids Voor Geschoolde ... M. Weiland;S. Wilsey;Onbekend De Wk-Gids Voor Geschoolde Voetbalfans (meer info) OnbekendAls nieuw € 10,00 Ovidius
De Woestijnvaders. Levensve... Horst, Pieter W. van der De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom Amsterdam Prometheus 1998 Amsterdam Prometheus 1998Paperback. Goed. 284pp.. € 12,00 Ovidius
De wonderbaarlijke lotgeval... Töpffer, Rudolphe± Getakend. Op rijm gezet door Gerrit Komrij. De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Boelen. Amsterdam.Boelen.1ste druk.1975.Or.hardcover.96pp.. € 7,00 Ovidius
De wonderbaarlijke reis van... W. Wilmink;W. Vleeschouwer De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
De wonderbaarlijke reis van... Wilmink, Willem. Tekst. Willem Vleeschouwer. Tekeningen. De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester. Han Oude Vrielink. Enschede.Han Oude Vrielink.Z.j..Or.linn.107pp..Als nieuw. € 11,00 Ovidius
De wonderen van de innerlij... Darshan Singh De wonderen van de innerlijke werelden (meer info) PaperbackAls nieuw € 8,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200