Alle boeken van Sphinx uit Groningen

zakelijk

Sphinx heeft in totaal 10247 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Eeuw van Titiaan. Veneti... Sman, Gert Jan van der De Eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten uit de Renaissance (meer info) Waanders 2002, 215p. geïll. geb. met stofomslag € 13.50 Sphinx
De eeuw van de ekster. Een ... Raskin, Brigitte De eeuw van de ekster. Een Belgisch levensverhaal Kritak 1995, 4e druk, 485p. geïll. ingenaaid € 9.00 Sphinx
De eerste wereldoorlog, dag... Westwell, Ian De eerste wereldoorlog, dag na dag bekeken (meer info) Artis 2003, 192p. geïll. geb. € 8.50 Sphinx
De eerste jaren der Nederla... Brink, Jan ten De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555-1568). Portretten en Tafereelen. Elsevier 1882, 230p. geïll. (houtgravures), geb.(rug wat beschadigd) € 10.00 Sphinx
De eerste groep van Sint-Ma... Pauwels, Henri e.a. De eerste groep van Sint-Martens-Latem 1899-1914 (meer info) KAWLSK van België 1988, 215p. geillustreerde paperback € 15.00 Sphinx
De eenzaamheid van stervend... Elias, Norbert De eenzaamheid van stervenden in onze tijd. Essay Meulenhoff 1984, 81p, paperback € 5.00 Sphinx
De eenheid van religieuze v... Hazrat Inayat Khan De eenheid van religieuze verhalen Kluwer 1948, 283p. gebonden € 7.50 Sphinx
De eenheid van de cultuur Apostel, L. / Broeckx, J. / Mey, M. de / Sabbe, H. / Vandamme, F.J. / Wuytack, F. De eenheid van de cultuur (meer info) Boom 1972. 212p. ingenaaid € 5.00 Sphinx
De eendracht van het land. ... Cornelissen, J.D.M. De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Met een essay over leven en werk door E.O.G.Haitsma en A.E.M.Janssen. De Bataafsche Leeuw 1987, 318p. geïll. geb. (met stofomslag) € 10.00 Sphinx
De economische en politieke... Zappey, W.M. De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828) Samson 1967, 311p. geb. € 7.50 Sphinx
De economie van de kunsten.... Abbing, Hans De economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid Historische Uitgeverij Groningen 1989, XII, 273p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
De Echtgenoot en andere ver... Tsjechow, A.P. De Echtgenoot en andere verhalen De Bezige Bij 1948, 261p. vert. Aleida G. Schot, geb. zonder stofomslag € 6.00 Sphinx
De 20e penning in Emmer-Erf... Plas, Cor van der De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen. Ontstaan, werking en opheffing van een bijzonder erfpachtrecht (meer info) Hunze en Aa's 2006, 72p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
De dynamiek van religie en ... Monteiro, Marit/Rooijakkers, Gerard/Rosendaal, Joost (red.) De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme Kok 1993, 335p. geïll. ingenaaid € 12.00 Sphinx
De Duitse vijfde colonne in... Jong, L. de De Duitse vijfde colonne in de Tweede Wereldoorlog Van Loghum Slaterus / Meulenhoff 1953, XII, 441p. geïll. geb. ( zonder s.o., ex libris voorin geplakt) € 9.00 Sphinx
De duistere bron Een verhaa... Jean, Raymond De duistere bron Een verhaal over liefde en hekserij in de zeventiende eeuw SUN 1987, 244p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
De dubbele weegschaal. Meth... Vestdijk, S. De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek. Bert Bakker / Daamen 1959. 1e druk. 231p. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
De dubbele weegschaal. Meth... Vestdijk, Simon De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek Bert Bakker / Daamen 1959, 231p. geb. (zonder s.o.) € 7.00 Sphinx
De droom der rede. Het mens... Dessaur, C.I. De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie Martinus Nijhoff 1982. 286p. geb. stofomslag wat slordig) € 10.00 Sphinx
Draaisma, Douwe - De dromenwever Draaisma, Douwe De dromenwever Historische Uitgeverij 2013. 221p. paperback € 7.00 Sphinx
De drie orden. Het zelfbeel... Duby, Georges De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij, 1025 - 1225. Elsevier 1986, 2e druk, 441p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
De Drentse boerin. Haar pla... Stork - van der Kuyl, D.M.E.A.J. De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving. van Gorcum 1952. VIII, 211p. ingenaaid. € 7.50 Sphinx
De Drenten en hun taal. Ter... Naarding, J. De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente Van Gorcum 1948, 219p. geb. € 10.00 Sphinx
De Dordtse H.B.S. 1865 - 19... Hamburger, E. / B. Hunningher / D. Koekebakker (red.) De Dordtse H.B.S. 1865 - 1940. Gedenkboek uitg. t.g.v. het 75 - jarig bestaan der Gemeentelijke Hogere Burgerschool te Dordrecht eigen beheer 1940. 208p. geïll. geb. + supplement periode 1940 - 1965. 77p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
De doorbraak van de moderne... Stokvis, Willemijn (red.) De doorbraak van de moderne kunst in Nederland. De jaren 1945 - 1951 Meulenhoff / Landshoff 1990. 3e druk. 240p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
De Doodendans. Drama. Met e... Moerkerken, P.H.van De Doodendans. Drama. Met een woord vooraf over dramatische vertooningen S.L. van Looy 1905, VII, 84p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verhuyck, Paul - De doodbieren Verhuyck, Paul De doodbieren Arbeiderspers 1991, 287p. paperback € 5.00 Sphinx
De dood verbloemen? Begrave... Overbosch, W.G. / Dael, P.C.J. van e.a. De dood verbloemen? Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken. van der Leeuw - Stichting 1982. 176p. geïll. ingenaaid (van der Leeuw - Stichting afl. 57) € 8.50 Sphinx
De dolle dictator. Het ondo... Helman, Albert De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas Nijgh & Van Ditmar 1935, 1e dr. 376p. geb. (Rug licht verkleurd) € 9.00 Sphinx
De Dollard of geschied-, aa... Stratingh, G.A. De Dollard of geschied-, aardrijks-, en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems Landelijke vereninging tot behoud van de Waddenzee / Het Groninger Landschap 1979, (reprint ed. 1855), XVI, 333p. 3 losse krtn, geb. € 11.00 Sphinx
De Dolinge van Ulysse. Home... Homerus. De Dolinge van Ulysse. Homerus'Odysseia I - XVIII in Nederlandse verzen van Dierick Volckertsz Coornhert. Elsevier 1939, XIV, 377p. (Verz. door TH. Weevers), geb. Halfleder, (papier wat gevlekt)De Bibliotheek der Ne... € 9.00 Sphinx
De Doelistenbeweging te Ams... Voogd, N.J.J. de De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 H. de Vroede 1914, 243p. opnieuw geb. (blinde band) € 12.00 Sphinx
De Dode-Zeerollen onthuld. ... Eisenman, Robert / Wise, Michael De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten De Haan 1993, 280p. geïll. paperback € 7.00 Sphinx
De dode tjélèng. De avontur... Pantow, George De dode tjélèng. De avonturen van een anak kompeni tijdens de Japanse bezetting Pantow 2001, 176p. ingenaaid € 7.00 Sphinx
De dochter van de Engelsman... Macintyre, Ben De dochter van de Engelsman. Een waar gebeurd verhaal over liefde en verraad in de Eerste Wereldoorlog. Mets & Schilt 2002. 334p. vert. Sander Hendriks. geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
De discipline van het dagel... Helsloot, J. / Meder, T. / Wijers, C. (red.) De discipline van het dagelijks leven. Aangeboden aan Ton Dekker SUN 1999, 241p. geïll. ingenaaid (Volkskundig bulletin 25.2/3) € 7.00 Sphinx
De dijk. Zuiderzeewerken va... Kerkhoven, Jaap / Kos, Anton De dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek Waanders 2007, 96p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
De Dierenwereld Leutemann, H. (voor Nederland bewerkt door Philozoüs) De Dierenwereld Cohen Zonen 1906. 2e druk. 134p. 263 afb. op 48 platen in kleur. geb. € 15.00 Sphinx
De Dienstenbonden. KLein ma... Reinalda, B. De Dienstenbonden. KLein maar strijdbaar. Voortzetting van Bedienden georganiseerd en Onze strijd Ambo 1985, 447p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
De dichtwerken ( verz en ui... Genestet, P.A. de De dichtwerken ( verz en uitg. onder toezicht van C.P. Tiele) Gebr. Kraay 1869, 2 bndn, XV,345, XI, 358p. geb. ( banden wat verkleurd) € 30.00 Sphinx
De dichtwerken Genestet, P.A. de (verz. en toel. C.P. Tiele) De dichtwerken Gebr. E. & M. Cohen z.j. ( ca. 1900), 18e dr. LXII, 424p. geb. (fraaie band, boeksneden verguld) € 10.00 Sphinx
De dichter van Bagdad. Een ... Tatchell, Jo De dichter van Bagdad. Een Iraakse familiekroniek Mouria 2006, 382p. vert. Adriaan Krabbendam, ingenaaid € 7.00 Sphinx
De dialectisch-materialisti... Schaaf, Jasper Willem De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen Kok Agora 1993, 396p., proefschrift, Paperback € 8.00 Sphinx
De Deventer ziekenhuizen. S... Hogenstijn, C.M. De Deventer ziekenhuizen. St. Geertruiden -St. Jozef Arko 1991, 172p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
De derde macht. Cultuur en ... Byng, E.J. De derde macht. Cultuur en ontplooiing van de Arabische wereld. Elsevier 1954, 311p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
De dansende demonen van Mon... Fontein, Jan De dansende demonen van Mongolië (meer info) V + K Publishing 1999, 120p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
De dans kan niet sterven.  ... Barnard, Marcel De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) herlezen. Essay over religie en cultuur Meinema 2004, 120p. paperback € 5.00 Sphinx
De Daisy Sisters Mankell, Henning De Daisy Sisters De Geus 2009, 2e dr. 633p. vert. Edith Sybesma, geb. (met stofomslag, fraai ex.) € 7.50 Sphinx
De criminologische beteeken... Röling, B.V.A. De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth Dekker & Van de Vegt z.j. ( ca. 1940), XV, 143p. (inl. Anton van Duinkerken), ingenaaid (Omslag verkleurd) € 7.50 Sphinx
De criminele ordonnantiën v... Vrugt, M. van de De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden De Walburgpers 1978. 209p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... 200 |