Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10085 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Psychologie der Kunst. Die ... Malraux, André Psychologie der Kunst. Die künstlerische Gestaltung Woldemar Klein z.j. (ca. 1955), 218p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Met wil en dank. Een rechts... Gillavry, E.C. Mac Met wil en dank. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven Wolf Legal Publishers 2004, XXXI, 620p. geb. € 20.00 Sphinx
Burgen Schlösser. Lorck, Carl E.L. von (hrsg.) Burgen Schlösser. Wolfgang Weidlich 1965, 297p. geïll. geb. (met stofomslag) € 11.00 Sphinx
Natuurlijke Historie. Bekno... Boerman, J.W. / Knip, K.M. Natuurlijke Historie. Beknopt leerboek der dier- en plantkunde. Deel 1: Dierkunde Wolters 1924, 14e druk, 289p. geïll. geb. € 5.00 Sphinx
Jaarverslag vereniging voor... Jaarverslag vereniging voor terpenonderzoek over de jaren 1948-1953. Alleen platendeel 1-24 Wolters 1953, in cassette € 10.00 Sphinx
Wolters' Ster woordenboek F... Braaksma, M. / Stoop, A.M.. (bew.) Wolters' Ster woordenboek Frans Nederlands / Nederlands Frans Wolters 1989-1990, 2 delen, 374, 401p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verkenning en onderzoek. Bu... Winter, P.J. van Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen Wolters 1965, 451p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Het grote werk, Vredesonder... Stork-Penning, J.G. Het grote werk, Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse Successie-oorlog1705-1710 Wolters 1958, XXVII, 468p. ingenaaid (proefschrift) € 13.50 Sphinx
Studien zur Wesensbestimmun... Furstner, H. Studien zur Wesensbestimmung der höfischen Minne Wolters 1956, 235p. ingenaaid (proefschrift)(rug gevlekt) € 7.50 Sphinx
De waarde der klassieke vor... Stellwag, H.W.F. De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische,paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding Wolters 1949, 352p. geb. € 10.00 Sphinx
Geschiedenis der Latijnse l... Enk, P.J. Geschiedenis der Latijnse letterkunde Wolters 1946, 3e verm , herz dr. XIV, 341p. geb. € 7.50 Sphinx
Anabasis Xenophon (Huibregtse, P.K. (red.) Anabasis (meer info) Wolters 1960, 5e druk, 260p. gebonden € 7.50 Sphinx
Het heilig vuur. De kern va... Willemen, Kees / Gerard Heijnen / Guus Termeer (red.) Het heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan Wolters - Noordhoff 1998. IX, 543p. geb. € 10.00 Sphinx
Nathan en Shylock in de Lag... Weijtens, M.J.P.M. Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw. Wolters - Noordhoff 1971. X, 182p. ingenaaid (handelsed. proefschrift) € 7.50 Sphinx
Het dagboek van Schermerhor... Smit, C. (uitg.) Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands Indië 20-9-1946tot 7-10-1947 Wolters Noordhoff 1970, 2 dln. XXX, 954p.geïll, geb. (zonder stofomslagen) € 10.00 Sphinx
Getemperde vrijheid. Een ve... Gelder, H.A.Enno. van Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw. Wolters Noordhoff 1972, 302p. ingenaaid € 11.00 Sphinx
Historie van Coevorden Veenhoven, A. Historie van Coevorden Wolters Noordhoff 1969, 160p. geïll. geb. € 6.00 Sphinx
Gielen, J.J. - Taalkunst Gielen, J.J. Taalkunst Wolters Noordhoff 1968, 320p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Van agrarische samenleving ... Diederiks, H.A./Noordam, D.J./Quispel, G.C./Vries, P.H.H. Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw Wolters Noordhoff 1994, 2e dr. 390p. geïll. ingenaaid (naamstempel op titelp.) € 10.00 Sphinx
The Harmonics of Manuel Bry... Jonker, Goverdus Henricus The Harmonics of Manuel Bryennius Wolters Noordhoff 1970, 454p. ingenaaid (rug wat verkleurd), proefschrift € 25.00 Sphinx
Nederland in de Eerste Were... Smit, C. Nederland in de Eerste Wereldoorlog. 3 delen, dl1: Het voorspel 1899-1914; dl2 1914-1917; dl3: 1917-1919 Wolters Noordhoff 1971-1973, IX, 261, IX, 207, X, 173, geb. (met stofomslagen), papier met enige bruine vlekjes € 17.50 Sphinx
Van agrarische samenleving ... Diederiks, H.A./Noordam, D.J./Quispel, G.C./Vries, P.H.H. Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw Wolters Noordhoff 1987, 452p. geïll. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Gerretson en Indië. Henssen, Emile Gerretson en Indië. Wolters Noordhoff / Bouma's Boekhuis 1983. 231p. ingenaaid (proefschrift ) € 11.00 Sphinx
Tot tijdverdrijf in balling... Niebaum, H. / F. Veldman (red.) Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen Wolters Noordhoff 1988, CVI, 298p., ingenaaid € 7.00 Sphinx
Wobbe Alkema en de Groninge... Os, H.W. van Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst Wolters Noordhoff 1978, 108p., geïll., geb. (Met stofomslag) € 10.00 Sphinx
Groningen zó bekeken. Met f... Schuitema Meijer, A.T. Groningen zó bekeken. Met foto`s van 1880-1940 wandelend door het verleden. Wolters Noordhoff / Forsten 1987, 176p. uitv. geïll. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Griekse Archeologie. De Myk... Maaskant-Kleibrink, M. Griekse Archeologie. De Mykeense en Geometrische perioden (meer info) Wolters Noordhoff / Forsten 1988, 179p. (tekeningen H.J. Waterbolk) ingenaaid € 8.00 Sphinx
Het dagboek van Schermerhor... Smit, C. (uitg.) Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands Indië 20-9-1946tot 7-10-1947 Wolters Noordhoff 1970, 2dln.XXX, 954p.geïll. ingenaaid (voorplat dl.2 gevlekt) € 10.00 Sphinx
Het dagboek van Schermerhor... Smit, C. (uitg.) Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands Indië 20-9-1946tot 7-10-1947 Wolters Noordhoff 1970, 2 dln. XXX, 954p.geïll, geb. (met stofomslagen) € 15.00 Sphinx
Herinneringen van Jhr. Mr. ... Wal, S.L. van der (uitg.) Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge. Met brieven uit zijn nalatenschap Wolters Noordhoff 1968, XVII, 496p. geïll.ingenaaid (wat verkleurd) € 7.00 Sphinx
Taaltechniek. Nederlands vo... Delies, I. e.a. Taaltechniek. Nederlands voor het technisch onderwijs Wolters Noordhoff 1993, 470p. geïll. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Grote Topografische Atlas v... Geudeke, P.W. e.a. Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000. Deel 4: Zuid - Nederland. Wolters-Noordhoff 1987, XVI, 176p. geb. € 12.00 Sphinx
Grote Topografische Atlas v... Geudeke, P.W. e.a. Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000. Deel1: West-Nederland. Wolters-Noordhoff 1989, 2e druk, XVI, 136p. geb. € 12.00 Sphinx
Job Hansen. Avantgardistisc... Os, Henk van Job Hansen. Avantgardistisch schilder , architect en pamflettist in Groningen Wolters-Noordhoff / Forsten 1989, 182p. geïll. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Onderwijsbeleid en onderwij... Gelder, L. van Onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing. Van pedagogische wenselijkheid tot maatschappelijke noodzaak Wolters-Noordhoff 1974. 181p. geb. € 5.00 Sphinx
Herfsttij der Middeleeuwen,... Huizinga, J. Herfsttij der Middeleeuwen, Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Wolters-Noordhoff 1985, 19e dr. VIII, 398p.,ingenaaid € 10.00 Sphinx
Compact Provincie Atlas Gro... Topografische Dienst Compact Provincie Atlas Groningen 1 : 50.000 Wolters-Noordhoff 1995, 81p. geb. € 7.50 Sphinx
De ontwikkeling van wetensc... Vries, Gerard de De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie Wolters-Noordhoff 1985, 2e dr. 165p. ingenaaid (naamstempel op titelp.) € 7.50 Sphinx
Grote Topografische Atlas v... Geudeke, P.W. e.a. Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000. Deel 2: Noord-Nederland. Wolters-Noordhoff 1987, XVI, 143p. geb. € 12.00 Sphinx
Grote Provincie Atlas 1: 25... Topografische Dienst Grote Provincie Atlas 1: 25000, Utrecht. Wolters-Noordhoff 1989, 105p. geb. € 12.50 Sphinx
Compact Provincie Atlas Zui... Topografische Dienst Compact Provincie Atlas Zuid - Holland 1 : 50.000 Wolters-Noordhoff 1997, 99p. geb. € 7.50 Sphinx
De Republiek en de vrede va... Aalbers, Johan De Republiek en de vrede van Europa. De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713), voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Deel. 1: Achtergronden en algemene aspecten Wolters-Noordhoff / Bouma's Boekhuis 1980, XI, 441p.ingenaaid ( Historische Studies, 39) € 10.00 Sphinx
Kernproblemen der economisc... Baudet, H. / Meulen, H. van der (red.) Kernproblemen der economische geschiedenis Wolters-Noordhoff 1978, XI, 404p. ingenaaid ( plakkertje voorin) € 7.50 Sphinx
Pennestrijd over staat en h... Geyl, P. Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's levensverhaal(tot 1945) Wolters-Noordhoff 1971, 386p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Rijksuniversiteit Groningen... Henssen, E.W.A. Rijksuniversiteit Groningen. 1964 - 1989 (meer info) Wolters-Noordhoff / Forsten 1989. IX, 408p. geïll. geb. (met stofomslag) € 11.00 Sphinx
Inleiding tot de factoranalyse Kouwer, B.J. Inleiding tot de factoranalyse Wolters-Noordhoff 1971. 180p. ingenaaid € 5.00 Sphinx
Inleiding in de pedagogiek.... Imelman, J.D. Inleiding in de pedagogiek. Over werkelijkheid, taal en wetenschap van de opvoeding Wolters-Noordhoff 1977. 312p. ingenaaid € 5.00 Sphinx
Van den vos Reynaerde Lulofs, F. (red.) / Gerritsen, W.P. (ten geleide) Van den vos Reynaerde Wolters-Noordhoff 1983. 326p. geïll. ingenaaid € 10.00 Sphinx
J.W.F. Werumeus Buning. Wer... Hijmans, P. J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten Wolters-Noordhoff 1969, XV, 367p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Vogels van de provincie Gro... Boekema, F.J. e.a. (red.) Vogels van de provincie Groningen Wolters-Noordhoff / Bouma's boekhuis 1983, 387p. geïll. geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |