Alle boeken van SURLAC uit Goirle

SURLAC heeft in totaal 49 boeken

Logo SURLAC

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Mensen en machten in het ec... Zuthem, H.J. van Mensen en machten in het economisch leven. Een inleiding in de economische sociologie. Van Loghum Slaterus, 1984, ingenaaid,150 blz. in goede staat € 4.00 SURLAC
Soldaat en Krijger. Franse ... Wesseling, H.L. Soldaat en Krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog aan de vooravond van de eerste wereldoorlog. B. Bakker, Amsterdam 1988 heruitgave van 1969 € 5.00 SURLAC
Oud-Amsterdam 100 stadsgezi... WENCKEBACH, L.W.R. Oud-Amsterdam 100 stadsgezichten 107 p., vele tekeningen. Uitgave van Het Nieuws van den Dag. Amsterdam, z.j. (wsch. ca. 1907). € 7.00 SURLAC
Drie bouwkunstige wandeling... VRIEND, J.J. Drie bouwkunstige wandelingen door Amsterdam. Amsterdam, 1947, ingenaaid, 117 blz., ills. € 8.00 SURLAC
Elie Luzac (1721-1796). Boe... VLIET, RIETJE VAN Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting. Uitg. Vantilt, z.pl., 2005, 696 blz., gebonden. € 20.00 SURLAC
Reflectio de Indis. Kolonia... Vittoria, Francisco de, O.P. Reflectio de Indis. Koloniale problemen. Vertaling en tekst . Dekker en Van de Vegt J.W. van Leeuwen, Utrecht, 1932, ingenaaid, 167 blz. € 6.00 SURLAC
Stakingen tegen de overheid. Verleisdonk, F.A.M. Stakingen tegen de overheid. Assen, 1965. Dissertatie, 222 blz., ingenaaid in heel goede staat; 'afgeschreven'. € 5.00 SURLAC
Amsterdam van toen en nu.  ... VAZ DIAS, A.M. en JEROHM HARTOG Amsterdam van toen en nu. Historisch leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen, ULO scholen en laagste klassen van middelbare scholen. Amsterdam, Batavia, Paramaribo, z.j. (1926?), 107 blz., ingenaaid. € 6.00 SURLAC
Een oog op Holtrop. Grondle... VANTHOOR, W.F.V. Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse. Amsterdam, 1993, 259 blz., gebonden. € 7.00 SURLAC
Beknopt overzicht van de be... Uijterschout, I.L. Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenisssen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en Schetse. (meer info) Stads Boek- en Courantdrukkerij, Kampen, 1935,ingenaaid, 487 blz. En 59 toegevoegde blz. Goed exemplaar. € 12.00 SURLAC
De liederen van gods volk. ... THOBEN, J.A.H. De liederen van gods volk. Een studie over milieu, theologie en literaire vom van de psalmen. Nijmegen, 1961. 381 p., gebonden. € 8.00 SURLAC
Straten schrijven historie.... STEUSSY, JOS F., Straten schrijven historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam. Laren, 1951. € 15.00 SURLAC
European Society in upheava... Stearns, Peter N. European Society in upheaval. Social history since 1750. MacMillan, New York, London, 1975, 2e ed., ingenaaid, 360 p. € 4.00 SURLAC
Willem I, Koning van Noord ... SCHMITZ, YVES Willem I, Koning van Noord en Zuid. Heideland, Hasselt, 1966, 305 blz., enige onderstrepingen. Ingenaaid. € 8.00 SURLAC
Politiek leven in de stad U... SANTEN, J.H. VON Politiek leven in de stad Utrecht rond het midden van de negentiende eeuw (1840-1860). Overdruk uit jaarboek Oud-Utrecht 1985, blz. 110-165. € 5.00 SURLAC
Van Hieronymus van Alphen t... Sanders, R.M.J.E. Van Hieronymus van Alphen tot Catharina van Rennes. Een bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied van 1770-1940. H.J. Paris Amsterdam, gebonden, 1958, zonder omslag gaaf exemplaar € 10.00 SURLAC
Historische studies over me... Rüter, A.J.C. Historische studies over mens en samenleving Van Gorcum Assen 1967, gebonden, 513 blz. goed € 7.00 SURLAC
Rainer Maria Rilke. De leve... Rooseboom, Chr. Rainer Maria Rilke. De levensgang van een dichter. Uitg. H. Meulenhoff, Amsterdam, z.d., met 8 afbeeldingen. Gebonden, 326 blz. Met omslag. € 7.00 SURLAC
Het maatschappelijk leven o... ROGGE, H.C. en G.D.J. Schotel Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave. Leiden, z.j. Ingenaaid. 453 p. € 6.00 SURLAC
Het Oud-Hollandsch Huisgezi... ROGGE, H.C. en G.D.J. Schotel Het Oud-Hollandsch Huisgezin der zeventiende eeuw. Facsimile naar de uitgave van 1903. Leiden, z.j. 440 p. Gebonden. € 15.00 SURLAC
Specimen inauguralis de MON... Rees, Richardi van, Specimen inauguralis de MONTESQUIVIO. Amstelodami, apud J.H. et G. Van Heteren, 1849.192 blz. Ingenaaid, enigszins losgeraakt. € 8.00 SURLAC
Van Begijneschool naar kleu... Nijkamp, W.M. Van Begijneschool naar kleuterschool. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969. Gebonden, 334 blz. ‘afgeschreven’, maar gaaf exemplaar. € 6.00 SURLAC
Amsterdam die grote stad. MULDER, ANNE H. Amsterdam die grote stad. Amsterdam,Antwerpen, 1955, 5e dr. Gebonden. € 7.00 SURLAC
Frédéric Bastiat en zijn Ne... Malsen, W.L. van Frédéric Bastiat en zijn Nederlandsche beoordeelaars. Een bladzijde uit de geschiedenis der Staatshuishoudkunde,. Bredée’s Boekhandel, Roterdam, 1921. 135 blz. Ingenaaid. Goed ex. € 8.00 SURLAC
Nederland industrialiseert.... Liagre Böhl, Herman de, Jan Nekkers en Laurens Slot (red.), Nederland industrialiseert. Politieke en ideologische stgrijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid, 1945-1955. Socialistische Uitg. Nijmegen, 1981. Ingenaaid, 376 blz € 6.00 SURLAC
De uithangteekens, in verba... LENNEP, J. VAN en J. TER GOUW De uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868. Dl. I: 414 p. Dl. 2: 445 p. Register, ills. Gebonden. Omslagen e... € 30.00 SURLAC
Amsterdam van a tot Z. Ency... KRUIZINGA, J.H. EN J.A. BANNING Amsterdam van a tot Z. Encyclopedisch handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt. Strengholt, Amsterdam, 1966 € 15.00 SURLAC
Amsterdam. Kroon-draegster ... KOUWENAAR, D. Amsterdam. Kroon-draegster van Europa. Amsterdam, 1947. € 12.00 SURLAC
De conjuncturele ontwikkeli... Keesing, F.A.G. De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek, 1919-1939. Sun Nijmegen, 1978, ingenaaid, 345 blz. € 8.00 SURLAC
De industrialisatie in Nede... Jonge, J.A. de De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1915. SUN, Nijmegen, 1976, ingenaaid, 543 blz. in zeer goede staat € 8.00 SURLAC
Een Amsgterdammer naar Pari... Höweler., H.A., Een Amsgterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Joacob Muhl. De Walburg Pers 1978. Ingenaaid, 64 blz. € 3.00 SURLAC
Het voorstel van 1751 tot i... Hovy, J. Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd porto-franco). J.B., Wolters, Groningen, 1966, diss. Ingenaaid. € 8.00 SURLAC
Nonnulla de mercatura in pa... Gevers Deynoot, F.G.A. Nonnulla de mercatura in patria nostra, ab anno 1813 ? 1830. Apud H.W. Hazenberg et Socios, Lugduni-Batavorum, 1849, dissertatio oeconomico-politica inauguralis. 106 blz. € 10.00 SURLAC
De propositionibus Guilielm... ENGELEN, Guilelmus Engelbartus De propositionibus Guilielmi IV. Diss. Trajecti ad Rhenum, 1860, 35 blz. € 6.00 SURLAC
Tilburg als woonstad en nij... DELFT, A.J.A.C. VAN Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum. Tilburg z.j. (=1927), 146 p., foto's, ills. Voorblad los. € 6.00 SURLAC
De ordinibus Generalibus Be... DEDEL, JACOBUS De ordinibus Generalibus Belgii; quam, cum thesibus annexis. (meer info) Lugduni Batavorum, 1823. 215 blz. , gebonden € 12.00 SURLAC
De Bank 1814-1914. Jubileum... DE BANK, 1814-1914. De Bank 1814-1914. Jubileumuitgave voor het personeel van De Nederlandsche Bank ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan. 1964, gebonden. € 5.00 SURLAC
Spiegel van den Ouden ende ... CATS, Jaob Spiegel van den Ouden ende Nieuvven Tijdt. 1632. Facsimile. 1968, Ca. 350 p. Gebonden, kunstleer, goud opsnee, prachtig geïllustreerd. € 30.00 SURLAC
De Nederlandsche staatsschu... BUIJS, J.T. De Nederlandsche staatsschuld sedert 1814. Haarlem, 1857, 176 blz. € 8.00 SURLAC
Raadpensionaris L.P. van de... BOOGMAN, J.C. Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist. Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Mededelingen deel 51v (jrg. 1988), blz. 137-223 Amsterdam, 1988. € 6.00 SURLAC
Een wandeling door Oud-Amst... BOER, M.G. DE Een wandeling door Oud-Amsterdam (in 1544). 58 afb., 140 blz., gebonden, Amsterdam, z.j.: herziene druk van 1915. € 5.00 SURLAC
Van oude voyagiën. BOER, M.G. DE Van oude voyagiën. Joost van den Vondel, Amsterdam, gebonden, 3e druk.(c. 1930) € 12.00 SURLAC
Die Epoche des Merkantilismus Blaich, Fritz Die Epoche des Merkantilismus Uitg. Steiner, Wiesbaden, 1973. Ingenaaid, 203 blz. € 6.00 SURLAC
Nieuwe Kerk te Delft. Besch... BERESTEYN, E.A. VAN Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept. Delft, 1936, 48 blz. € 6.00 SURLAC
Uit de gedenkschriften van ... A, H. VAN Uit de gedenkschriften van een voornaam nederlandsch beambte over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Tiel, 1882, 258 blz., gebonden, maar band heeft aan binnenzijde losgelaten. € 10.00 SURLAC
AMSTERDAM in plaatjes en pr... AMSTERDAM in plaatjes en praatjes. Amsterdam, 1935. 16 blz. En foto?s, ingenaaid. € 5.00 SURLAC
OPENBARE SCHULD IN DE 18E E... OPENBARE SCHULD IN DE 18E EN 19E EEUW, De. Ontwikkeling op het plaatselijk, gewestelijk en nationaal vlak. (La Dette publique et.c.). 9e Internationaal Colloquium, Spa, 12-16 sept. 1978. Handelingen. Gemeentekrediet van België, Hist... € 8.00 SURLAC
OVERHEIDSFINANCIËN ANCIEN R... OVERHEIDSFINANCIËN ANCIEN RÉGIME. HEDENDAAGSE OVERHEIDSFINANCIËN. Mutatieproces, continuïteit en onderbrekingen. Handelingen. Internationaal Colloquium, Spa, 16-19-IX-1971. Historische Uitgaven, Pro Civitate, nr. ... € 8.00 SURLAC
 - REVOLUTIE EN CONTRAREVOLUTIE. REVOLUTIE EN CONTRAREVOLUTIE. Themanummer Tijdschrift voor Geschiedenis, 102e jaargang, 3-4. Blz. 349-638. Wolters-Noordhoff, 1989... € 5.00 SURLAC

Pagina : 1