Alle boeken van The Old Bookcase uit Bad Bentheim

The Old Bookcase heeft in totaal 3467 boeken

Logo The Old Bookcase Books - Boeken - Bücher --- Nederlandse bestellingen worden dagelijks in Nederland verzonden!--- THE OLD BOOKCASE HILGENSTIEGE 8, 48455 BAD BENTHEIM

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 70 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Sprekende, nadat hij gestor... L. Boone Sprekende, nadat hij gestorven is - Negental Predicatien Boone Bruinisse Gebonden, 1936 € 10,00 The Old Bookcase
Het land der tienduizend sc... P. Travaglino Het land der tienduizend schoonheden (meer info) Bohn Gebonden, 1935 € 10,00 The Old Bookcase
Het Ganzenmannetje (2 banden) Jakob Wassermann Het Ganzenmannetje (2 banden) (meer info) Wereldbibliotheek gebonden, 1935, goede staat € 9,00 The Old Bookcase
De Bergmannetjes G. van Nes - Uilkens De Bergmannetjes Van Holkema en Warendorff Gebonden, 1935, goede staat € 5,00 The Old Bookcase
Het verraad (Merijntje Gijz... Jong, A.M. de Het verraad (Merijntje Gijzen's Jeugd) Querido Gebonden, 1935, 241 pag, uitstekende staat, zonder stofomslag € 3,00 The Old Bookcase
Bloembollenteelt M. van Stijgeren en P. Boschman Bloembollenteelt (meer info) Muuses Gebonden, 1935 € 10,00 The Old Bookcase
Nouveau Petit Larousse Illu... Larousse Nouveau Petit Larousse Illustre Libairie Larousse Paris Gebonden, 1934, prachtige omslag, 6200 gravures, 220 tekeningen, 140 kleurenplaten € 25,00 The Old Bookcase
Verklaring van den profeet ... C. van Gelderen Verklaring van den profeet Amos Kok gebonden, 1933, goede staat € 5,00 The Old Bookcase
Handboek der Algemene Erfel... MJ Sirks Handboek der Algemene Erfelijkheidsleer (meer info) Martinus Nijhoff gebonden, 1933, 603 pag, goede staat € 10,00 The Old Bookcase
Markus, de neef van Barnabas A. van Veldhuizen Markus, de neef van Barnabas Kok Gebonden, 1933, goede staat € 4,00 The Old Bookcase
GA Wumkes - It Nije Testament GA Wumkes It Nije Testament Kristlik Frysk Selskip Gebonden, 1933, goede staat € 10,00 The Old Bookcase
Nederlandsche Schrijfsters L.Leopold Nederlandsche Schrijfsters Wolters Gebonden, 1931 € 8,00 The Old Bookcase
Een zwerver verdwaald Arthur van Schendel Een zwerver verdwaald Meulenhoff Gebonden, 1931, goede staat € 4,00 The Old Bookcase
De invloed van ons onbewust... Freud, Sigmund De invloed van ons onbewuste in ons dagelijkse leven Wereldbibliotheek Gebonden, 1931, zeer goede staat, 408 pag € 15,00 The Old Bookcase
Vertelster Weerspiegeld - L... PH Ritter Vertelster Weerspiegeld - Leven en werken van Ina Boudier Bakker Nederlandsche Keurboekerij Gebonden, 1931, goede staat € 5,00 The Old Bookcase
Gemeene Gratie (deel 1, 2 e... Abraham Kuyper Gemeene Gratie (deel 1, 2 en 3) Kok Gebonden, 1931 € 12,00 The Old Bookcase
De crisis in de Humanistisc... H. Dooyeweerd De crisis in de Humanistische Staatsleer Ten Have Gebonden, 1931, goede staat € 9,00 The Old Bookcase
Herman Bavinck - Magnalia Dei Herman Bavinck Magnalia Dei Kok Gebonden, 1931, iets roestvlekkig, goede staat € 10,00 The Old Bookcase
Het wondere leven der vlinders Friedrich Schnack Het wondere leven der vlinders (meer info) Leopold gebonden, 1931, met 111 illustraties van dr. Paul Denso € 9,00 The Old Bookcase
Groote Platenatlas - Ten ge... Groote Platenatlas - Ten gebruike bij het onderwijs in de Algemeene Geschiedenis Sijthoff Gebonden, 1931, € 10,00 The Old Bookcase
De Ballingschap 1, 2 en 3 G. van der Zee De Ballingschap 1, 2 en 3 (meer info) Kok Gebonden, 1930 € 17,50 The Old Bookcase
Op iederen weg Christus Jones, Stanley Op iederen weg Christus (meer info) H J Paris Gebonden, 1930, 216 pag € 4,75 The Old Bookcase
Christus in zijn lijden - C... K. Schilder Christus in zijn lijden - Christus bij den uitgang van zijn lijden (meer info) Kok Gebonden, 1930, goede staat € 5,00 The Old Bookcase
De kleine scholen van Port-... Baronesse van Tuyll van Serooskerken De kleine scholen van Port-Royal Tjeenk Willink Gebonden, 1929, goede staat € 15,00 The Old Bookcase
Leerboek der Plantkunde 1 A. Mellink Leerboek der Plantkunde 1 Wolters Gebonden, 1929 € 3,75 The Old Bookcase
Tooverlantaarn Ina Boudier - Bakker Tooverlantaarn Van Kampen Gebonden, 1929 € 5,00 The Old Bookcase
Merijntje Gijzen's jeugd: F... Jong, A.M. de Merijntje Gijzen's jeugd: Flierefluiters oponthoud Querido Gebonden, 1928, uitstekende staat, 226 pag € 4,50 The Old Bookcase
De Unie - Een school met de... JC Rullmann De Unie - Een school met den Bijbel - Gedenkboek - 1929 - bij het vijftig-jarige bestaan (meer info) Kok Gebonden, 1928 € 15,00 The Old Bookcase
Tot dankbaarheid genoopt - ... M. Meijering e.a. Tot dankbaarheid genoopt - Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijssel Kok Gebonden, 1927 € 5,00 The Old Bookcase
Schepper en Schepping (deel... Ph. Kohmstamm Schepper en Schepping (deel 1, 2 en 3) (meer info) Tjeenk Willink Gebonden, 1926 € 22,50 The Old Bookcase
Vragen en antwoorden tot op... HF Kohlbrugge Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Katechismus (meer info) Stapert Gebonden, 1925, goede staat € 10,00 The Old Bookcase
Alexander Frederik de Savor... H. van Malsen Alexander Frederik de Savornin Lohman D. van Aken gebonden, 1924, goede staat € 6,75 The Old Bookcase
Gods Woord en der eeuwen ge... Noordtzij, A. Gods Woord en der eeuwen getuigenis. Het Oude Testament in het licht der Oostersche opgravingen. Kok Gebonden, 1924, 380 pag, goede staat, maar roestvlekken in het papier € 10,00 The Old Bookcase
De beginselen van het beweg... JHO Reys De beginselen van het bewegingsapparaat Thieme gebonden, 1924 € 7,00 The Old Bookcase
Jo Manders - Flirt-studentje Jo Manders Flirt-studentje (meer info) Sijthoff Gebonden, 1923, 210 pag, goed € 7,00 The Old Bookcase
Het Boek der Geboorten - Ge... J.C. Sikkel Het Boek der Geboorten - Genesis Van Bottenburg Gebonden, 1923 € 5,00 The Old Bookcase
Het Lied der Liefde E. Modersohn Het Lied der Liefde Kok Gebonden, 1922, goede staat € 4,95 The Old Bookcase
Latijnsch Woordenboek Dr. J. van Wageningen Latijnsch Woordenboek Wolters Gebonden, 1921 € 11,50 The Old Bookcase
De levensavond van dr. A. K... HSS en JH Kuyper De levensavond van dr. A. Kuyper Kok Gebonden, 1921 € 4,00 The Old Bookcase
Huis en Waereld Rabindranath Tagore Huis en Waereld Versluys Gebonden, 1921, goede staat € 14,00 The Old Bookcase
Opwaartsche wegen Henriette Roland Holst - van Schaik Opwaartsche wegen Brusse gebonden, 1920 € 4,50 The Old Bookcase
De profeten des Ouden Verbonds G. Ch. Aalders De profeten des Ouden Verbonds (meer info) Kok Gebonden, 1918 € 5,00 The Old Bookcase
De trappen des geestelijken... W. á Brakel De trappen des geestelijken levens Buurman & De Kler Gebonden, 1917 € 9,00 The Old Bookcase
De Trappen des geestelijken... Theodorus é Brakel De Trappen des geestelijken levens Buurman & De Kler Gebonden, 1917, goede staat € 9,00 The Old Bookcase
Mensch en land in de middel... BH Slicher van Bath Mensch en land in de middeleeuwen - Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland (meer info) Van Gorcum Gebonden, 1916 € 30,00 The Old Bookcase
Sprookjes van Moeder de Gans Christine Doorman en Rie Cramer Sprookjes van Moeder de Gans (meer info) W. de Haan Gebonden, 1916, 1e druk € 15,00 The Old Bookcase
Historia Philosophiae Graecae H Ritter L.Preller Historia Philosophiae Graecae (meer info) Gotha Gebonden, 1913 € 12,50 The Old Bookcase
Herodotus Historiae H. Kallenberg Herodotus Historiae Gebonden, 1911 € 7,00 The Old Bookcase
L.E. - Twee Levens L.E. Twee Levens Van Holkema en Warendorf Gebonden, 1910, goede staat € 5,00 The Old Bookcase
De geschiedenis van het Soc... F. Domela Nieuwenhuis De geschiedenis van het Socialisme (met portretten) (derde deel) Van Looy Gebonden, 1902, goede staat € 5,00 The Old Bookcase

| Pagina : 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 70 |