Alle boeken van torenboekenmolenstad uit Winschoten

torenboekenmolenstad heeft in totaal 28095 boeken

Logo torenboekenmolenstad AANBIEDING: ALS 2e OF VOLGENDE BESTELLING ALLE BOEKEN VAN EURO 3,00 voor EURO 1,00.per stuk exkl. verzendkosten. ( max. 10 stuks ) Voor vragen etc. kunt u ons bereiken op telefoonnr. 06-47582226 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Omslagen worden specifiek vermeld. Boeken worden verstuurd als brievenbuspakje of pakketpost via DHL. Verpakkingskosten Euro 0,20 per verzending. Reclameren binnen 1 week na ontvangst ( alleen met track trace ). Typefouten voorbehouden.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
nederlandsch meteorologisch... Ballot Buys ( voorw. ) nederlandsch meteorologisch jaarboek voor 1867 2e deel (meer info) 1868 Kemink & Zoon 19e jaargang red.st., halflin karton kaft met stempel, inhoud goed gebond., € 24,50 torenboekenmolenstad
De kleine Buijs; natuurkund... Hemkes Kzn., H. De kleine Buijs; natuurkundig schoolboekje 1868 M. Smit, Groningen 4e dr. Oorspr. karton in red.st., blind gebond. € 9,50 torenboekenmolenstad
Onze Muze Album van gemengd... Bergh van den S.J. Onze Muze Album van gemengde zangen onzer vaderlansche dichters der negentiende eeuw 1868 Roelants 2e druk g.st., org.linnen band met goud, lichte slijtage, gebond. € 14,50 torenboekenmolenstad
Hebraisches und Chaldaische... Gesenius Wilhelm Hebraisches und Chaldaisches handwortelbuch uber das Alte Testament 1868 WFC Vogel Leipzig 7e aufl. gut - g.st., opnieuw gebond., harde blinde kaft, € 29,00 torenboekenmolenstad
Cort de Frans - Liederen Cort de Frans Liederen 1868 Wolters / Marchand g.st., groene harde kaft met "goud ", gebond., € 17,50 torenboekenmolenstad
Handboek der algemeene natu... Krecke, F.W.C. Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde 1869, D. Noothoven van Goor, Leiden 3e dr.; met kaarten en houtgravuren; blinde katonnen band, matig tot red. st. € 17,00 torenboekenmolenstad
De Liberale partij op Staat... Pierson A. De Liberale partij op Staatkundig gebied No. II (meer info) 1869 DA Thieme red.st., slappe kaft rand iets beschadigd, € 7,50 torenboekenmolenstad
de DICHTWERKEN van P.A. de ... Tiele C.P. de DICHTWERKEN van P.A. de Genestet 1e + 2e deel 1869 Gebroeders Kraay linnen kaft goed, ruggen besch., gebond., inhooud goed, los in kaft € 9,50 torenboekenmolenstad
de DICHTWERKEN van P.A. de ... Tiele C.P. de DICHTWERKEN van P.A. de Genestet 1e + 2e deel 1869 Gebroeders Kraay beide delen g.st., linnen, gebond. € 12,50 torenboekenmolenstad
Kate ten J.J.L. - De Schepping Kate ten J.J.L. De Schepping 1869 Kemink en Zoon 3e druk g.st., linnen, los in band € 7,50 torenboekenmolenstad
de Beteekenis van Den eerst... Riemens Johannes de Beteekenis van Den eersten Brief van Johannes 1869 Kemink en Zoon ( reprint ) z.g.st., harde kaft, ing, 1e pag. los € 12,50 torenboekenmolenstad
FRITS MILLIOEN en zijne vri... Bosboom-Toussaint A.L.G. FRITS MILLIOEN en zijne vrienden deel 1 en 2 1869 Loman & Visser g.st., halflin., geb., gebr.sporen, naam, platen, 2 delen in 1 band € 24,50 torenboekenmolenstad
Die Religiosen Alterthumer Haneberg von Bonifacius Dan. Die Religiosen Alterthumer 1869 Munchen Gotta red.tot g.st., halflin., gebond., € 19,50 torenboekenmolenstad
choice Stove and Greenhouse... Williams Benjamin Samuel choice Stove and Greenhouse Flowering Plants 1869 Published and Sold by the Author g.st., harde kaft, rug hoekjes besch., ing. € 29,00 torenboekenmolenstad
geschiedkundige beschrijvin... Reyn van G. geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam 2e gedeelte ( 3e en 4e boek ) (meer info) 1869 Verbruggen & van Duym karton voorkant mist, gebroken st., ing., roest, iets verweerd, platen, boek begint bij inhoudspagi... € 175,00 torenboekenmolenstad
Strabo's Erdbeschreibung - ... Forbiger A. Strabo's Erdbeschreibung - Funftes Bandchen buch 11 und 12 186x Stuttgart Hoffmann gut - g.st., halflin.harde kaftg, gebond., € 14,50 torenboekenmolenstad
het nieuwe TESTAMENT alle b... het nieuwe TESTAMENT alle boeken des nieuwe verbonds onzes Heeren JEZUS CHRISTUS op last van de hoog-mog heeren STATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden 1870 Brandt & Zoon te Haarlem Johannes Enschede en Zonen leren kaft red., rug bijna los, lijmrest op kaft, inhoud goed, gebond., met muziek € 14,50 torenboekenmolenstad
de gestorven en BEGRAVEN JE... Fraats Martinus Antonius de gestorven en BEGRAVEN JESUS - zevende boekdeel 1870 Brussel Goemaere g.st., hln., gebond., rug lichte slijtage € 7,00 torenboekenmolenstad
vermakelijke Anekdoten en h... Lennep van J. vermakelijke Anekdoten en historische herinneringen (meer info) 1870 Gebroeders Kaay slappe kaft gebr.staat en bescha., inhoud goed, ing., € 5,00 torenboekenmolenstad
hekel punt- en sneldichten Vroegere en hedendaagsche dichters hekel punt- en sneldichten 1870 Hendrik Altmann red.st., halflin., inhoud los € 11,00 torenboekenmolenstad
De geloofsbelijdenissen der... Gardner James De geloofsbelijdenissen der wereld - eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. 1 en 2 (meer info) 1870 J.C. de Buisonje beide delen red. tot g.st., halflin.harde blind gebond kaft., staalplaten. € 29,00 torenboekenmolenstad
inventaris van het deventer... ( Doorninck ) inventaris van het deventer - archief 1870 P de Lange red. tot g.st., org.. zwarte relief linnen band, gebond. € 17,50 torenboekenmolenstad
een tocht naar sedan Laurillard E. een tocht naar sedan (meer info) 1870 Sijthoff red.st., slappe kaft, rug beschadigd., stickertje kaft. € 6,00 torenboekenmolenstad
De volmaaktheden van den Sc... Uilkens J.A. De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd. Eerstee deel 1870 Suringar matige tot red.st., bliind gebond., rug besch., € 14,00 torenboekenmolenstad
De volmaaktheden van den sc... Uilkens J.A. De volmaaktheden van den schepper in zijne schepselen beschouwd Vierde deel natuurlijke geschiedenis van het Plantenrijk door HC van Hall 1870 Suringar red.st., karton, gebond., illustr. € 21,00 torenboekenmolenstad
De volmaaktheden van den Sc... Uilkens J.A. De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd. Tweede deel De lucht en den dampkring 1870 Suringar matige tot red.st., karton, rug besch., gebond., illustr., titelblad ontbreekt € 14,00 torenboekenmolenstad
geschiedenis van het Roomsc... Pierson A. geschiedenis van het Roomsch - Katholicisme tot op het concille van trente 1871 AC Kruseman g.st., fraaie kaft, rug rand deels los en besch., gebond., muffig € 14,50 torenboekenmolenstad
Alledaagsche BOKKEN in't ge... Lennep van J. Alledaagsche BOKKEN in't gesprek 1871 Gebroeders Kraay g.st., slappe kaft, gebroken st., ing., rug besch. € 7,50 torenboekenmolenstad
Sammtliche Werke 3e Band Schiller von Friedrich Sammtliche Werke 3e Band 1871 Gottaschen Buchhandlung g.st., org. linen kaft met relief, gebond. ( iets los ) € 7,00 torenboekenmolenstad
RIMEN IND TELTSJES Halbertsma Broarren RIMEN IND TELTSJES 1871 J de Lange linnen kaft gebrstat, , rug los en dls ontbr., gebond € 9,50 torenboekenmolenstad
Duitschland's krijg tegen F... Hahn Werner Duitschland's krijg tegen Frankrijk 1871 JC van Schenk Brill 1e dr. harde halflin karton kaft vervangen, inhoud red.tot goed, houtsnee platen met kaart ( gerep. ) boe s... € 17,50 torenboekenmolenstad
dichtwerken van Mr. Hierony... Nepveu J.L.D. ( verzameld ) dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen 1871 JG van Terveen & Zoon - Volksuitgave g.st., bruine harde kaft, lichte gebr.sporen, gebond., portretfoto € 17,50 torenboekenmolenstad
dichtbundeltje voor Knapen ... Rop de L. Ant. dichtbundeltje voor Knapen en meisjes 1871 SE van Nooten Schoonhoven red. tot g.st slappe kaft, 126 pag. + inhoudsopgave € 7,50 torenboekenmolenstad
Staatsblad van het Koningri... Staatsblad van het Koningrijk der nederlanden 1871 1872 Algemeenre Landsdrukkerij g.st., harde kaft met leren rug, gebond. € 17,00 torenboekenmolenstad
een jaar levens voor de dag... Gorter S. een jaar levens voor de dagbladpers 1e deel (meer info) 1872 Funke en van Santen red.st., harde kaft met kaftpapier, ing. € 7,50 torenboekenmolenstad
Goeverneur J.J.A. - ver over zee Goeverneur J.J.A. ver over zee (meer info) 1872 HCA Campagne & Zoon 1e dr. g.st., org. linnen kaft, gebond., enkele pag. los, gekleurde platen € 7,50 torenboekenmolenstad
Goeverneur J.J.A. - ver over zee Goeverneur J.J.A. ver over zee (meer info) 1872 HCA Campagne & Zoon 1e dr. g.st., org. linnen kaft, gebond., ex. libris, gekleurde platen € 9,00 torenboekenmolenstad
Goeverneur J.J.A. - ver over zee Goeverneur J.J.A. ver over zee (meer info) 1872 HCA Campagne & Zoon 1e dr. g.st., org. linnen kaft, gebond., enkele pag. los, gekleurde platen € 7,50 torenboekenmolenstad
Rekenboek voor de volksscho... Closse, J.Th. e.a. Rekenboek voor de volksschool; vijfde stukje 1872 J.B. Wolters, Groningen z.g.st., slappe kaft, € 9,50 torenboekenmolenstad
Lectures illustrées pour le... Lectures Lectures illustrées pour les enfants 1872 (meer info) 1872 Lausanne ( annee complete ) bred. tot g.st., halflin harde blind gebond., pag. 1 t/m 191 + inhoudsopgave € 24,00 torenboekenmolenstad
Kraft und Stoff Empirisch-n... Buchner Ludwig Kraft und Stoff Empirisch-naturphilosophische Studien 1872 Leipzig Theodor Thomas linnen kaft gebr.st., rug weg, inhoud goed maar roest € 7,00 torenboekenmolenstad
handboek der middel-nederla... Bergh van den C., handboek der middel-nederlandsche geographie 1872 Nijhoff g.st., org.groene harde kaft, gebond., zonder kaart € 12,50 torenboekenmolenstad
romantische werken twee en ... Lennep van J. romantische werken twee en twintigste del Verspreide opstellen II 1872 Nyhoff, Sijthoff, Thieme z.g.st., blauwe harde kaft, gebond., € 7,50 torenboekenmolenstad
romantische werken een en t... Lennep van J. romantische werken een en twintigste del Verspreide opstellen 1 1872 Nyhoff, Sijthoff, Thieme z.g.st., blauwe harde kaft, gebond., € 7,50 torenboekenmolenstad
Maarten Luther een profetis... Lang Heinrich Maarten Luther een profetisch karakter (meer info) 1872 P. Kluitman g.st., halflin. harde kaft, ing., sticker rug. € 11,00 torenboekenmolenstad
1869-1870 wereldgeschiedeni... Cate ten S.H. 1869-1870 wereldgeschiedenis der laatste twee jaren 1872 van Hoogstraten & Gorter blind gebond kaft gebr,sporen, uitvouw kaart, stempel € 7,00 torenboekenmolenstad
Hecker W. - klassisch woordenboek Hecker W. klassisch woordenboek 1872 van Kampen red.st., linnen, gebond., 1e pag.los € 14,50 torenboekenmolenstad
Voor Drie-Honderd Jaren. Vo... Bronsveld, M.C. Voor Drie-Honderd Jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 1572. 1872 Wageningse boek- en muziekdrukkerij, 1872. red.tot g.st., linnen € 7,00 torenboekenmolenstad
De vorsten en bewindvoerder... Bergh van den P.A. De vorsten en bewindvoerders van al de oude en nieuwe staten der wereld, met geschied- en aardrijkskundige mededeelingen 1873 AC Kruseman halflin harde blinde kaft rug besch., inhoud goed, 1 pag. los € 12,50 torenboekenmolenstad
Staatsblad van het Koningri... Staatsblad van het Koningrijk der nederlanden 1872 1873 Algemeenre Landsdrukkerij g.st., harde kaft met leren rug, gebond., rug rand los € 17,00 torenboekenmolenstad

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |