Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel BoekenZoeken.


 

HYPPOLIET JANSSENS - Mijn volksbibliotheek, 20 ( hippoliet ) - Moeder en bedelares

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding: HYPPOLIET JANSSENS - Mijn volksbibliotheek, 20 ( hippoliet ) - Moeder en bedelares
Schrijver: HYPPOLIET JANSSENS - Mijn volksbibliotheek, 20 ( hippoliet )
Titel: Moeder en bedelares
ISBN:
Uitgever: ca1923 Ledeberg-bij-Gent : Janssens / mijn volksbibliotheek, 20 - Hoveniersstraat 22
Bijzonderheid: Hardcover in goede bewaarde staat, lichte slijtage 167 blz. met één front plaat , bibliotheek boek met een paar stempels , geen jaar geen auteur opgave
Prijs: € 85,00
Meer info http://geertvandamme.blogspot.com/2015/04/drukkeruitgever-hippoliet-janssens-een.html


Drukker/uitgever Hippoliet Janssens, een nobele onbekende

Niettegenstaande drukker/uitgever Hippoliet Janssens tijdens het Interbellum een gezaghebbende figuur was, zo was hij onder meer voorzitter van de Federatie van Dagbladkiosken en Boekhandelaren van Gent en drijvende kracht achter de Beroepsvereniging van Boeken-, Tijdschriften- en Dagbladverkopers van Oost-Vlaanderen, is er over hem enorm weinig geweten, zelfs een geboorte- en sterftedatum kennen we niet en van wat hij gedrukt en uitgegeven heeft, rest ons weinig (en wat ons rest is hopeloos versnipperd geraakt). Hierbij een poging om de weinige sporen aan elkaar te knopen.
Het prille begin
Voor wat betreft de periode voor de Eerste Wereldoorlog heb ik slechts twee sporen van hem teruggevonden. Het eerste spoor (Deseyn, Stadsarcheologie 1984 nr. 1: 57-58) is dat hij in 1901 twee krantenkiosken uitbaatte, gelegen op het François Laurentplein (waartoe toen ook het huidige Lieven Bauwensplein behoorde). In dat jaar vraagt hij namelijk toestemming aan het stadsbestuur om ze te mogen verplaatsen.

De oudste vermelding van krantenkiosken in Gent is de toestemming van de Stad Gent tot het oprichten hiervan op de openbare weg in 1873 aan de firma Du Bosch & C°. Of ze er gekomen zijn is onduidelijk; de oudst gekende is wellicht die van de Korenmarkt (die stond tegenover het Hazewindstraatje) en waarvan sommige bronnen 1882 als bouwdatum vermelden. In totaal zullen er 38 kiosken, gelijkmatig verdeeld over het grondgebied, in het Gentse stadsbeeld verschijnen. De meest tot de verbeelding sprekende was die van de Kouter (kant Klein Vleeshuissteeg) (Deseyn, 1984: 58): een zeszijdig gebouw, hemelsblauw geschilderd, bekroond met een glaslantaarn met het opschrift "Journaux" en voorzien van zonneschermen. Het meest voorkomende type was echter octogonaal. Het oprichten hiervan (door een privépersoon of een firma) kon enkel maar gebeuren mits toestemming van het stadsbestuur. Hierbij kreeg men toestemming om een kiosk op de openbare weg op te richten, maar men kreeg geen eigendomsrecht op dit gedeelte van de openbare weg, enkel maar een gebruiksvergunning, waarvoor men vóór de Eerste Wereldoorlog 50 tot 100 frank per jaar diende te betalen. In vele gevallen had men ook de verplichting de krantenkiosk gedeeltelijk te laten gebruiken als wachthuisje voor de tramreizigers. Zoals gesteld baatte dus Hippoliet Janssens twee van die kiosken uit op het toenmalige François Laurentplein, getuige zijn vraag uit 1901 aan de Stad Gent om deze te mogen verplaatsen.
Boek bekijken

BoekenZoeken uit Lisse

Logo BoekenZoeken

Hartelijk dank voor uw bestelling. Bezoek ook onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/BoekenZoeken. Een "like" wordt zeker gewaardeerd.