Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 911 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Uytlegginge van den Zendbri... Groenewegen, Henricus Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen enz. (meer info) Amsterdam, wed. Johannes van Someren, 1679 Latere half perkamenten band € 95,00 boekverkoper
Oeffeningen over den Heidel... Groenewegen, Henricus Oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus ofte Gronden van de Christelike God-Geleerdheid, tot bevorderinge van de kennise der Waarheid die na de Godzaligheid is; vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. (meer info) Leyden, Johannes Verbessel, en Jordaan Luchtmans, 1698 Origineel perkament € 75,00 boekverkoper
Gods trouw jegens een ontro... Groenewegen, ds. Ch. P. Gods trouw jegens een ontrouw volk, 12 predikaties (meer info) Putten, van Horssen bv,2005 net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Handboek der Geschiedenis v... Groen van Prinsterer, Mr Handboek der Geschiedenis van het Vaderland (meer info) Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1876 is een keer een nieuwe rug opgezet € 15,00 boekverkoper
Verzameling van Biddag Pred... Groe, Theodorus van der Verzameling van Biddag Predikatien, zestien preken (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1862 Latere oude halfleren band met titelschiltje € 40,00 boekverkoper
Brieven, en een vijftal bri... Groe, Theodorus van der Brieven, en een vijftal brieven van Suzanna Bosman wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de goede Hoop) (meer info) Gorichem, Romijn & van der Hoff, 1929 originele kunstleren bandje € 7,50 boekverkoper
Verzameling van Viddags pre... Groe, Theodorus van der Verzameling van Viddags predikatien, zestien preken (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1862 Originele halfleren band, met nieuwe marmers € 35,00 boekverkoper
Brieven van Theodorus van d... Groe, Theodorus van der Brieven van Theodorus van der Groe, twee delen in één band (meer info) 's Gravenhage, J. van Golverdinge, 1862/ 1839 Half linnen band, sleeds, is hier en daar gemaakt verstevigd met witte tape op de marge, voorin teks... € 35,00 boekverkoper
Verzameling van veertien na... Groe, Theodorus van der Verzameling van veertien nagelatene Biddags-predikatien (meer info) Rotterdam, R. C. Huge, 1890 Origineel half linnen € 25,00 boekverkoper
Den Schrikkelijken dagh des... Greenwood, Henry Den Schrikkelijken dagh des oordeels/Beschrijving van den hel/ christelyke loop-bane (meer info) Dordrecht, Abraham Andriessz/ Johannes Ribbius 1655/ 1670 Reprint, mist schutblad voorin € 50,00 boekverkoper
Verklaaring over de Profeti... Greenhill, William Verklaaring over de Profetie van Ezechiel (meer info) s Gravenhage, Pieter van Thol, 1732/1733/1734/1736 Latere halfleren banden, hier en daar een keer gerepareerd € 600,00 boekverkoper
Verklaring over de Profetie... Greenhill, William Verklaring over de Profetie van Ezechiel (meer info) s Gravehage, Pieter van Thol, 1732/1733/1734/1736 Knepen wat sleeds maar niets los of iets dergelijks, ruggen iets beschadigd, deel vier wat strepen i... € 595,00 boekverkoper
Leven en Licht, Bijbels dag... Goudriaan, ds. M, Heiden,ds B van der, Ruitenburg, ds P van e.a. diversse dominees uit verschillende kerkverbanden Leven en Licht, Bijbels dagboek 2020, met tekst om te lezen en een Psalm (meer info) Houten, den Hertog, B. V. 2019 Nette staat, pocket uitgave € 10,00 boekverkoper
Opera ofte alles de Theolog... Goodwin, Thomas Opera ofte alles de Theologishe werken, meest betreffende de Praktyke der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en Zyne Erven-naasten (meer info) Amsterdam, Adrianus Douci, 1749 Origineel halfleer met ribben, nieuwe marmers € 225,00 boekverkoper
Alle de Theologische werken... Goodwin, Thomas Alle de Theologische werken, meest betreffende de Praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en Zijnen even-naasten (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer Reprint € 45,00 boekverkoper
Ds. G. H. Kersten, Facceten... Golverdingen. M. v.d.m. Ds. G. H. Kersten, Facceten van zijn leven en werk (meer info) Houten, Den Hertog B. V. 1993 Net exemplaar € 8,50 boekverkoper
Schriftmatige verklaringe e... Goltzius, Dominicus Schriftmatige verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Eerste Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri (meer info) Amsterdam, A, Schoonenburg 1721 Reprint € 90,00 boekverkoper
Schriftmatige verklaringe e... Goltzius, Dominicus Schriftmatige verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Eerste Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri (meer info) Amsterdam, A, Schoonenburg 1721 Reprint € 90,00 boekverkoper
Alder-Laatste dingen van D.... Goltzius, Dominicus Alder-Laatste dingen van D. Golthius, Nu in 't Licht gebracht. Nabestaande in drie punten (meer info) Workum, Conradus Banning 1720 Reprint € 25,00 boekverkoper
Alder-Laatste dingen van D.... Goltzius, Dominicus Alder-Laatste dingen van D. Goltzius nu in het licht gebracht, vijftigh jarige predikdienst, eenige uytgelezene texten uit O. en Nieuwe Testament en afscheidspredikatie te Hindelopen (meer info) Workum, J. C. Banning 1770 REPRINT - naam voorin € 37,50 boekverkoper
Naa-Gedachten. Zijnde/ een ... Goltzius, Dominicus Naa-Gedachten. Zijnde/ een Schriftmaatige verklaringe en practicale toeeygeninge van het voortreffelyke achtste Capittel des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen, waarbij toegevoegd een verklaringe over de lofsangen van Maria, Zacharia en Simeon, als me (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1705 Reprint € 62,50 boekverkoper
Het Godtsalich Overlyden, V... Goethals, Johannes Het Godtsalich Overlyden, Van Sijne Doorluchtighste Hoogheyt, Frederick Henrick, Prince van Orange, Grave van Nassau, &c. Tot stichtinghe aller Vroomen beschreven. (meer info) Leyden, Adriaen Wijngaerden 1647 Reprint € 30,00 boekverkoper
Derde deel of tweede Vervol... Goeree, W. Derde deel of tweede Vervolg op de Republyk der Hebreen, of gemeenebest der Joden, onder de Priester-Ordening en Ceremonien der Offerhanden in 't Dienstbaar Jeruzalem enz (meer info) Amsterdam, Daniel vanden Dalen, 1700 Origineel leer, met ribben en goudbeslag, mist één gravure, hoeken hebben wat slijtage sporen, voo... € 125,00 boekverkoper
Het wezen des Geloofs, zest... Goedhart, H. vdm Het wezen des Geloofs, zestal predikatien waarbij: Vragen rondom het Geloof, zestal Bijbellezingen (meer info) Dordrecht, J. P. van den Tol, 1959 Goed exemplaar, twee boeken in éé band. € 7,50 boekverkoper
Pit en Merg der H: Godgelee... Goedhart, Ary Pit en Merg der H: Godgeleerdheid, ingerigt om dezulken, die het voorbeeld der Goddelijke Waarheden van wylen den Heer Abraham Hellenbroek, reed geleerd hebben, op te leiden tot eene uitgebreidere kennis der verhevene Goddelijke zaken (meer info) Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1764 nieuwe half perkamenten band, voor de vragen is een keer zelf de nummers gezet € 50,00 boekverkoper
Inkeer, afkeer en wederkeer... Gilst, ds H. van Inkeer, afkeer en wederkeer, zestal predikaties over gelijkenissen, met een voorwoord van ds. J. Baaijens (meer info) Buren, Drukkerij firma D. J. Thijsen, 1969 nette staat, stikkertje voorin € 7,00 boekverkoper
Inkeer, Afkeer, Wederkeer, ... Gilst, ds. H. van Inkeer, Afkeer, Wederkeer, zestal predikaties (meer info) Burer, Drukkerij firma, D. J. Thijsen zj Nette staat € 5,00 boekverkoper
Zestig Leerredenen over den... Gezelle Meerburg, G. F. Zestig Leerredenen over den Heildelbergenschen Catechismus, in twee delen (meer info) Heusden, A. Gezelle Meerburg. 1871 Nieuwe half leren banden met ribben, titelschiltje en leren hoeken, nette set € 125,00 boekverkoper
Ahazia Gestraft of Uitbreid... Gentman, Cornelis Ahazia Gestraft of Uitbreidinge, over het eerste Capittel van het Tweede Boeck der Conomgen. I. Deel. (meer info) Utrecht, Antoni Smytegelt 1672 Reprint € 50,00 boekverkoper
Verzameling van uitgelezene... Gennep, Arnoldus van Verzameling van uitgelezene Keurstoffen, op byzondere tyden en omstandigheden toegepast. Waarbij: Treur-rede ivm overlijden Willem de IV, waarbij: predikatie over het sterven der rundvee (meer info) Amsterdam, Jacobus Loveringh/Goetzee 1742/1745 Reprint € 45,00 boekverkoper
De roos van Saron, zes preken Gary, Andrew De roos van Saron, zes preken (meer info) Rumpt, de Schatkamer, 2013 Net exemplaar € 7,00 boekverkoper
Bidt zonder ophouden,  nege... Gary, Andrew Bidt zonder ophouden, negen preken en een korte levensschets (meer info) Rumpt, de Schatkamer, 2012 Net exemplaar € 8,00 boekverkoper
Walchersche Arkadia Gargon, Mattheus Walchersche Arkadia (meer info) Leyden, Samuel Luchtmans 1715 Reprint - Knepen sleeds € 75,00 boekverkoper
De Gekruiste en verheerlykt... Gargon, Mattheus De Gekruiste en verheerlykte Christus. Of de waare Hooge-Priester en Koning Israels. Uit overeenstemminge der Evangelisten in Kruis-dood, Opstanding enz. (meer info) Leiden, Samuel Luchtmans, 1719 Origineel perkament, titelpagina wat gerafeld aan de randen € 90,00 boekverkoper
Nadere Verklaring en Bevest... Gargon, Nadere Verklaring en Bevestiging van den gekruisten Christus, en Overeenstemming van het O. en N. T. Uit Psalm XXII. XXXII. en LXIX. Geopend en betoond (meer info) Leiden, Samuel Luchtmans, 1723 Nieuwe half perkamenten band, bladspiegel wat bruinig € 125,00 boekverkoper
Salomo's raad aan de jeugd,... Fruytier, Jacobus Salomo's raad aan de jeugd, om te ontgaan de smarten van boze dagen en lustelozen jaren van de ouderdom (meer info) Gorichem, Uitgeverij Romijn & van der Hoff, zj goed exemplaar € 5,00 boekverkoper
Sions worstelingen. Of Hist... Fruytier, Jacobus Sions worstelingen. Of Historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke, met openbare en verborgen vyanden, 1. In de Reformatie, 2. Ten tyde der Remonstranen, 3. In deze onzen dagen. (meer info) Rotterdam, Johan van Doesburg 1715 Originele halfleren band, schutblad ontbreekt, titelpagina in copie, band is sleeds € 40,00 boekverkoper
Salomons raad aan de jeugt,... Fruytier, Jacobus Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smarten van te nemen enz booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zo als die voor komt enz.. Waarbij: Toegift aan de christen jeugt, om haar te bewegen om Salomons raad gewillig aan (meer info) Rotterdam, Nikolaas Topyn 1740/1738 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, titelpagina eerste werk in copie € 65,00 boekverkoper
Sions Worstelingen,  of His... Fruytier, Jacobus Sions Worstelingen, of Historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerk enz, erachter zit een brief over de geest van Pieter Heyling (meer info) Rotterdam, Johan van Doesburg, 1715 Origineel perkament, titelpagina zit een vouw in. Twee delen in één band € 100,00 boekverkoper
Groot vooregt van de christ... Fruytier, Jacobus Groot vooregt van de christen kinderen. Opgeheldert, uit Pauli woorden 1 Cor. VII: 14. Want anders waaren uwe kinderen Onrein: maar nu zijn zy Heilig enz (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1726 later halfleren band met ribben en titelschiltje, naam uit titelpagina geknipt. € 45,00 boekverkoper
Groot vooregt van de christ... Fruytier, Jacobus Groot vooregt van de christen kinderen, opgeheldert uit Pali woorden 1 Cor. VII: 14. enz (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1726 niet originele perkamenten band, de platten staan wat krom, mist 8 blz register € 37,50 boekverkoper
Gerigts- Handelingen van de... Fruytier, Jacobus Gerigts- Handelingen van den Alderhoogste Godt met zyn volk van Nederland..... twee delen (meer info) Rotterdam, Reynier van Doesburg 1707 / Utrecht, J. van Schoonhoven 1766 Nieuwe half perkamenten banden, betreft een eerste en een derde druk, één exemplaar is schoongsesn... € 95,00 boekverkoper
Een Strydende Heylige, in w... Frein, Henricus de Een Strydende Heylige, in wapenen tegen de satan: een verhandelinge van Ephes. 6: 10 - 18 in twee delen (meer info) Middelburg, Johanes op Somer 1724 Reprint € 50,00 boekverkoper
De Weegschaale der Genade G... Freeman, Bernardus De Weegschaale der Genade Gods, wegende het genaden en verbroken werkverbond; begrepen in de verklaringe over Rom. 4. 8. de 12 Geloofs Artikelen, de tien Geboden, Het Gebed des Heeren, en 30 preken (meer info) Amsterdam, Jan Roman 1721 Reprint € 45,00 boekverkoper
De Weegschaale der Genade G... Freeman, Benardus De Weegschaale der Genade Gods. Wegende het Genaden en verbroken Werkverbond, begrepen in de verklaringe over Rom. 4. 8. de 12. Geloofs Artikelen, de 10. Geboden, het gebed des Heeren, en dertig Predicatien. (meer info) Amsterdam, Jan Roman 1721 Reprint € 60,00 boekverkoper
De Weegschaale der Genade G... Freeman, Benardus De Weegschaale der Genade Gods. Wegende het Genaden en verbroken Werkverbond, begrepen in de verklaringe over Rom. 4. 8. de 12. Geloofs Artikelen, de 10. Geboden, het gebed des Heeren, en dertig Predicatien. (meer info) Amsterdam, Jan Roman 1721 Reprint € 70,00 boekverkoper
Kern der christelyke leere,... Francken, Augidius Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van de Hervormden godsdienst (meer info) Rotterdam, Bosch, Burgvliet, Arrenberg, Beman, Losel, Groningen, wed, J. Spandaw, 1776 Nieuwe halfleren band met ribben € 40,00 boekverkoper
Het Heilig Offerlam geslach... Francken, Aegidius Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het Lyden des Heilands Jesus, uit overeenstemminge der vier Evangelisten, verklaart en toegepast, (meer info) Dordrecht, Frederik Outman, 1740 Twee delen, Nieuwe halfperkamenten banden, deel 1 mist 10 blz voorrede, deel 2 zitten 4 blz voorwoo... € 100,00 boekverkoper
Kern der christelyke leere,... Francken, Aegidius Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van de Hervormden godsdienst (meer info) Dordrecht, Joannes de Braam 1751 Origineel perkament, zit een hele oude vlek op de voorkant van de plat € 65,00 boekverkoper
Kern der christelyke leere,... Francken, Aegidius Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van de Hervormden godsdienst (meer info) Rotterdam, Losel, Beman, Kentlink, Bosch, Smithof, wed. Losel, Burgvliet en Groningen, wed. J. Spandaw, 1764 Geheel kunstleren band met goudopdruk € 35,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 |