Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 914 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De wereldling ontdekt, en t... Ziegenmeyer, Jacob De wereldling ontdekt, en tot een juyghend christendom opgeleyd, in ses samenspraken, waarbij: Vrymoedig dog teffens nedrig disours betreffende eenige zaaken van het In - en Uytwendigen des christendoms: gehouden in vier samespraken (meer info) (20) 275 - (48) 312 p. half perkament 8* Orgineel half perkament € 125,00 boekverkoper
Napoleon Zeeuw, P de naverteld door M. J. Ruissen Napoleon (meer info) Goes, de Ramshoorn, 2020 Nette staat € 7,50 boekverkoper
Het Heylige voor den Heylig... Yvon, Petrus Het Heylige voor den Heyligen: of van het wettig ontfangen en recht uytdeelen des H. Avontmaels: alsmede van de herstellinge der Kerkelicke discipline of tucht na den geest en aert des Nieuwen Verbonts (meer info) Amsterdam, Jacob van der Velde, 1687 Latere hafleren band € 275,00 boekverkoper
Geschiedenis der Nederlands... Ypeij, A. en I. J. Dermout Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen op de geschiedenis der Nederlansche Hervormde kerk in 8 delen in 4 banden (meer info) Breda, W. van Bergen en comp, 1819/1822/1824/1827 8 delen in 4 banden, Half linnen met linnen hoeken, nette set € 75,00 boekverkoper
Uitnemende Vertroostinghen ... Yarrou, Robert Uitnemende Vertroostinghen voor eene beroerde Conscientie (meer info) Amsterdam, Hendrick Laure 1622nsz. Reprint € 55,00 boekverkoper
Virga Dei, dat is: De Roede... Wyckenburgius, Theodorus Virga Dei, dat is: De Roede Godts, Waer mede hy de Ingesetenen onses Vaderlants kastijt. Midtgaders, De Geestelijcke Vertroostinghe onder de kastijdinghe. (meer info) Haarlem, Robbert Tinneken 1653 Reprint € 40,00 boekverkoper
Rebecca van Tweelinghen Swa... Wyckenburgius, Theodorus Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de wordtelingen van Esau ende Jacob. Dat is, LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli n (meer info) Haerlem, Hendrick van Marcken 1658 Reprint € 50,00 boekverkoper
Rebecca van Tweelinghen Swa... Wyckenburgius, Theodorus Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen: Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, (meer info) Haerlem, Hendrick van Marcken 1658 Reprint € 40,00 boekverkoper
Heptalogus, Dat is, Geestel... Wyck, Wilh. Henricides van Heptalogus, Dat is, Geestelijcke Bedenckingen ende Betraghtingen, Over de seven laatste Spreucken onses Heeren ende Saligh-maackers Jesu Christi aan den Cruyce, Gemaackt ende te samen ghestelt. (meer info) Amsterdam, Hendrick Tjercksz. de Vries 1647 Reprint € 49,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn W... Witz, Hermannus/ Bunyan, John Twist des Heeren met Zijn Wyngaert/ De man uit de Aarde Aardsch, figuurlijke schets van eenige geestelijke bevindingen (meer info) Charlois, H. van der Meulen, 1892/ Utrecht, H. ten Hoove, zj Twee werken in één band, latere kunstleren band, net exemplaar € 30,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Sijn W... Witz, Hermannus Twist des Heeren met Sijn Wyngaert, ...enz.. (meer info) Charlois, H. van der Meulen, 1892 Originele halfleren band met marmers, net exemplaar, nieuwe letter, oude druk € 35,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Witz, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaert, de selve overtuygende van misbruyk Sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al dertele Weeldrigheydt, enz (meer info) Leeuwarden, Jacob Pieters Hagenaer, 1669 Nieuwe halfperkamenten band, titelprent ontbreekt, titelpagina is wat vies € 65,00 boekverkoper
Oeconomia Christiana. Ofte ... Wittewrongel, Petrus Oeconomia Christiana. Ofte Christelicke Huyshoudinghe. Vervat in twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-gesinnen. Naer den regel van het Suyvere Woordt Godts te samen gestelt (meer info) Amsterdam, wed. van Marten Jansz Brant 1661 Reprint € 145,00 boekverkoper
Wederleggine der Sociaensch... Witte, Petrum de Wederleggine der Sociaensche dwalingen, Uyt-gegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis, drie delen in één band (meer info) Amsterdam, Baltes Boekholt en Arent Heuvel 1662 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiljte € 350,00 boekverkoper
De zugt van den heer Raadsp... Witt, Johan de De zugt van den heer Raadspensionaris Johan de Witt, tot zijn vaderlad en deszelfs Vrijhyd: tot gelegenheid van twee boekjes, over 's Mans karakter in 't licht gevonden uit zyne daaden naagespoort (meer info) Leyden, Elias Luzac, 1757 Nieuwe half perkamente band, snede wat smoezelig € 185,00 boekverkoper
Vredelievende aanmerkingen ... Witsius, Hermannus Vredelievende aanmerkingen over de verschillen, die onder rampzalige namen van Antinomianen (wetbestrijders) en Neonomianen (nieuwwettische) enz met een voorwoord van Wilhelmus Peiffers (meer info) Amsterdam, Jacobus Haffman, 1754 REPRINT - Halfleer met ribben € 55,00 boekverkoper
Geloofs oefeningen over de ... Wits, Hermanus Geloofs oefeningen over de artikelen en oeffeningen over het Gebed waarbij nog een preek over de droevige dood van Maria Stuart over Klaagliederen 5 vers 16 Waarbbij; afscheids preek van Leeuwarden, en een dichtwerk over Hooglied 5 en zielezucht (meer info) Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1743 Overnieuw gebonden halfleer met ribben en leren hoeken, in het begin wat worm gaatjes in de marge € 125,00 boekverkoper
Oeffeningen over de Grondst... Wits, Hermannus Oeffeningen over de Grondstukken van het Algemeyne Christelyke Geloove/ Oeffeningen over 't Gebed des Heeren/ Afscheyds-Predikatie gedaan tot Leeuwarden op den 7. Martti 1675/ Treurpredlatie over de droeve dood van Maria Stuart, (meer info) Delft. Adriaan Beman, 1700 origineel perkament met ribben, een kneep wat teer, voorin nieuw schutblad € 125,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Wits, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaerdt, T'selve overtuygende van Misbruyk Sijner weldaden, onvruchtbaerhaydt in 't goede, en al te dertele weelderigheyd enz (meer info) Leeuwarden, Jacob Pieters Hagenaer, 1669 Overnieuw in de band gezet, titelprent is copie op oudpapier, perkament € 125,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Wits, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaert, de selve overtuygende van misbruyk Sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al dertele Weeldrigheydt, enz (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum, 1748 Nieuwe half perkamenten band € 65,00 boekverkoper
Vier Boecken van de Versche... Wits, Hermannus Vier Boecken van de Verscheyden bedeelinge der Verbonden Gods met menschen (meer info) Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1736 Nieuwe half perkamenten band € 125,00 boekverkoper
Patorale brieven rond de he... Wisse, prof. G. Patorale brieven rond de heilsfeiten (meer info) Zwijndrecht, boekhandel de Roo, 2011 Net exemplaar € 5,00 boekverkoper
Geloovige Bastaards en Onge... Wilcokson, mr. A Geloovige Bastaards en Ongeloovige kinderen, met een voorwoord van E. Fransen (meer info) Ede, West-Friese boekhandel, 1967 goede staat € 5,00 boekverkoper
Bestieringe voor des Heeren... Westerhout, Martinus Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen. Gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet Eene uitgebreide Voorreeden, in welke, (meer info) Rotterdam, Philippus Lozel en Zoon 1767 Reprint € 35,00 boekverkoper
Bestieringe voor de Heeren ... Westerhout, Martinus Bestieringe voor de Heeren kinderen, op de weg van Kruys en veelerlei beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesslyke woestyne recht onderworpen, gemoedigt en vrolyk voort te zetten enz (meer info) Rotterdam, Philippus Lozel en zoon, 1767 latere halfleren band, geplastificeerd € 95,00 boekverkoper
De Trappen des Genadethroon... Westerhout, Arn. Henr. De Trappen des Genadethroons van Jesus Christus, enz (meer info) Amsterdam, Andries van Damme 1718 Reprint € 40,00 boekverkoper
Dertien Krachtige en Zielro... Wesel, Adrianus van Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer. (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1710 Reprint - obnveranderd overgezet door J. v. Vulpen € 45,00 boekverkoper
Dertien Krachtige en Zielro... Wesel, Adrianus van Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer. (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1710 Reprint € 40,00 boekverkoper
Het bescheiden deel van het... Werumeus, Arnoldus Henricus Het bescheiden deel van het hedendaags christendom, mond- en schijngeloovigen tot bestiering en Opwekking van Bekommerden als ook tot bemoediging en Vertroosting van Begnadigden (meer info) Goningen, Laurens Groenewout 1730 Niet originele rode halfleren band € 110,00 boekverkoper
Kruys-Poorte of Lydens-Scho... Weenigem, Bastiaen van Kruys-Poorte of Lydens-Schoole. Waer in aengewesen werdt de noodtsakelickheyt ende nuttigheyt des lijdens, om der gerechtigheyts wille. Midtsgaders Onderwijsingen, Waerschouwingen, Bestraffingen, Vermaningen, Middelen, Proeven, Vertroostingen, om hem (meer info) Rotterdam, Fransois van Hoogstraeten 1664 Reprint € 55,00 boekverkoper
De Rijcke en Salige Erffeni... Weenegem, Petrus Adolphi van De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende Van de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffenis (meer info) Amsterdam, Jan ten Hoorn 1685 Reprint € 32,50 boekverkoper
De Rijcke en Salige Erffeni... Weenegem, Petrus Adolphi van De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende va de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffeniss (meer info) Amsterdam, Jan ten Hoorn 1685 Reprint € 35,00 boekverkoper
Onze Prins ( Bernard), in h... Waterink, Dr. J. Onze Prins ( Bernard), in het publiek en Binenkamers, met diverse foto's 29 Juni 1911 - 1951, 40 jaren (meer info) Wageningen, N. V. Gebr. Zomer en Keuning uitgeversmaatschappij zj Nette staat € 5,00 boekverkoper
tweede Eeuw - getyde van de... Water, Willem te, tweede Eeuw - getyde van de Geloofs- Belevenisse der Gereformeerde van Nederlant gevierd enz... (meer info) Middelburg, Pieter Gillissen, 1762 Nieuwe halfleren band met marmers, bladspiegel is soms wat bruinig maar goed leesbaar € 125,00 boekverkoper
De Gheestelijcke Scheepvaer... Wassenburgius, Petrus De Gheestelijcke Scheepvaert na de Haven des eeuwige levens, dat is Een korte ende eenvoudige vertooninge uyt de H. Schriftuer, hoe eenChristen mensch met het Schip sijns gheloofs, door de onstuymighe Zee deser werelt, de haven des eeuwighen levens b (meer info) Utrecht, Abraham van Herwijck 1626 Reprint € 59,00 boekverkoper
Spaer-Minuten, Of Ontknoopt... Warwick, Arthur Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert. (meer info) Utrecht, Hermannus Ribbius 1652 Reprint € 19,50 boekverkoper
Keur van Bijbelstof zo van ... Walingius, Cornelius Keur van Bijbelstof zo van het Oude als van het Nieuwe Testament. In 35 Predikatiën verklaard en nader toegepast. (meer info) Alkmaar, Nicolaas Mol 1728 Reprint - onveranderd overgezet door J. v. Vulpen € 65,00 boekverkoper
Volcomender antwoort op een... Vorstus, Conradi Volcomender antwoort op eenighe twist-schriften, onangs by versheyden broederen hem uytgegheven, voornemelick op de verclaringe d. Sibrandi Lubberti, enz.. (meer info) Leyden, J. P. Jacobszoon 1612 Eenvoudig later papieren kaft € 175,00 boekverkoper
De zeven kruiswoorden in ne... Voorden, ds A van De zeven kruiswoorden in negen preken (meer info) Barneveld, gebr. Koster, 2013 Net exemplaar € 8,00 boekverkoper
De heerlykheit de rechtvaar... Vollenhove. Joannes De heerlykheit de rechtvaardigen , met de zekerste toevlugt tot de hoogste rechtvaardigheit, waarbij nog vier preken erachter (meer info) Amsterdam, J Rotterdam 1742 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje 4 paginas dubbel erin gebonden € 175,00 boekverkoper
Werp het Brod uit op het wa... Vogelaar, L. Werp het Brod uit op het water, Leven en werk van evanglist J. Kwantes (meer info) Barneveld, gebr. Koster, 2009 nette staat € 7,50 boekverkoper
Uit de gescheidenis van de ... Vogelaar, L Uit de gescheidenis van de Gereformeerde Gemeenten (meer info) Barneveld, Gebr. Koster. 2006 net exemplaar € 7,50 boekverkoper
Proeve en Kracht der Godzal... Voetius, Gysbert Proeve en Kracht der Godzaligheid, door wijlen den hoog-eerwaarden, Hoog-geleerden heer Gysbert Voetius, voorzien met eene voorreden van den wel eerwaarden heer Alexander Comrie (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1763 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje - is een keer schoongesneden € 225,00 boekverkoper
Verklaring van de Evangelis... Vitringa, Campegius Verklaring van de Evangelische Parabolen. Voormaals opgegeven aan de voedsterlingen van de Acedemie te Franeker, (meer info) Amsterdam, Hendrik Strik, 1715 Nieuwe half perkamenten band € 75,00 boekverkoper
't rechte verstant van den ... Vitringa, Campegius 't rechte verstant van den Tempel Ezechiels, verdedigt en bevestigt, in een brief dienende voor antwoord, Aen den ed. en Wel - geleerden Joh. Henricus Coccejus (meer info) Harlingen, Cornelis Willems, 1693 origineel perkament, overnieuw in de band gezet € 225,00 boekverkoper
Marleen en haar vogels Visser- Oskam, Lena Marleen en haar vogels Barneveld, gebr Koster, 2006 Nette staat, AVI 3 € 5,00 boekverkoper
Het Paesschen - Feest der C... Visscherus, Hadrianus Het Paesschen - Feest der Christelijcke kercke, ofte de Evangelische historie van Jezu Christi Triumphante opstanding van den dooden, uit alle de vier de H. Evangelisten ontleedt (meer info) Amsterdam, wed, Jans Brandt zj Reprint € 45,00 boekverkoper
Het Paesschen - Feest der C... Visscherus, Hadrianus Het Paesschen - Feest der Christelijcke kercke, ofte de Evangelische historie van Jezu Christi Triumphante opstanding van den dooden, uit alle de vier de H. Evangelisten ontleedt (meer info) Amsterdam, wed, Jans Brandt zj REPRINT € 60,00 boekverkoper
De Heerlijckheydt van Jesu ... Visscherus, Hadrianus De Heerlijckheydt van Jesu Christi Glorieuse Hemelvaert. Ofte, De Remerckable Historie van de Heerlijcke Hemelvaert onses eenigen Verlossers ende volkomen Saligmakers Jesu Christi, op een naeckte ende ghemeensame wijse, tot dienst ende gerief der Gem (meer info) Amsterdam, Wed. Marten Jansz. Brandt, en Abraham Meynartsz. van den Burgh 1650 REPRINT - naam voorin € 50,00 boekverkoper
Conciones Festales ofte de ... Vischerus, Hadrianus Conciones Festales ofte de heerlijcke Feest Predicatien, Geboorte, besnijdenis, Opstanding, Opvaring ten Hemel, Sending van de Heiligen Geest, Pinksteren, Neffens den Herder en het Schaep (meer info) Amsterdam, Baltes Boeckholt 1667 Reprint € 65,00 boekverkoper

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |