Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 951 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Kruys-Lessen van den Sterve... Nicolai, Aegidius Kruys-Lessen van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is Een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken. (meer info) Middelburg, Gillis Horthemels 1680 Reprint € 55,00 boekverkoper
Kruys-Poorte of Lydens-Scho... Weenigem, Bastiaen van Kruys-Poorte of Lydens-Schoole. Waer in aengewesen werdt de noodtsakelickheyt ende nuttigheyt des lijdens, om der gerechtigheyts wille. Midtsgaders Onderwijsingen, Waerschouwingen, Bestraffingen, Vermaningen, Middelen, Proeven, Vertroostingen, om hem (meer info) Rotterdam, Fransois van Hoogstraeten 1664 Reprint € 55,00 boekverkoper
Leer ons bidden Aalst, ds G. J. Budding, ds. D. J. Butter, ds P, den e.a. Leer ons bidden (meer info) Goes, uitgeverij de Ramshoorn, 2000 Net exemplaar € 8,00 boekverkoper
14 leerredenen over de Heil... Bymholt, Theodorus 14 leerredenen over de Heiligmaking (meer info) Groningen, Jan Oomkens 1775 Reprint - Stempel voorin € 55,00 boekverkoper
Leerredenen over den Heidel... Curtenius, Petrus Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus (meer info) Leyden, A en J Honkoop, 1790, 1791, 1792 en 1792 Origineel half leer met leren hoekjes en marmers, 4 delen, nette set € 125,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Nieuwe en Oude Testament, verdeeld over negen delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Nette staat € 225,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Oude en Nieuwe Testament in 9 delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Overnieuw gebonden € 235,00 boekverkoper
Leven en Brieven van Lames ... Docter, A en Florijn, H. Leven en Brieven van Lames Renwick, (1662-1688) door A. Doctor samengesteld en verzameld door H. Florijn (meer info) Urk, de Vuurtoren, 1979 Nette staat € 4,50 boekverkoper
Leven en Licht, Bijbels dag... Goudriaan, ds. M, Heiden,ds B van der, Ruitenburg, ds P van e.a. diversse dominees uit verschillende kerkverbanden Leven en Licht, Bijbels dagboek 2020, met tekst om te lezen en een Psalm (meer info) Houten, den Hertog, B. V. 2019 Nette staat, pocket uitgave € 10,00 boekverkoper
Levensbeschrijving en briev... Smits, A. J. Levensbeschrijving en brieven van L. J. Potappel, met o.a. brieven van Krijn van Gorsel en Mientje Vrijdag (meer info) Houten, den Hertog B. V. 1984 Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Levensbeschrijving van John... Newman, S, (vertaald door J. Kooistra, Ede) Levensbeschrijving van John Winzer 1788 - 1868, met een voorwoord van ds. C, Smits (meer info) Opheusden, Stuut, zj Net exemplaar € 3,50 boekverkoper
Levensbijzonderheden/  34 B... Newton, J Levensbijzonderheden/ 34 Brieven tussen John Newton en Hanna More/ Een en twintig Brieven aan eene jonge Jufvrouw door John Newton, waarachter nog 2 leerredenen (meer info) Amsterdam, H. Hoveker, 1858 REPRINT, Drie werken in één band, lichtbruin kunstleer € 30,00 boekverkoper
Lieftaalige e Krachtige uyt... Lampe, Frederik Adolf Lieftaalige e Krachtige uytnoodiginge tot het volle genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt; voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja LV. Mitsgaders eene verhandeling over Hebr. XI. 24-26 (meer info) Amsterdam, Antony Schoonenburg, 1725 Latere gehele leren band met ribben, één pag. in copy € 65,00 boekverkoper
Lieftaalige e Krachtige uyt... Lampe, Frederik Adolf Lieftaalige e Krachtige uytnoodiginge tot het volle genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt; voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja LV. Mitsgaders eene verhandeling over Hebr. XI. 24-26 (meer info) Amsterdam, Antony Schoonenburg, 1725 Latere leren band met ribben en titelschiltje, 2 bladzijde in nette copie € 65,00 boekverkoper
Lust - Hof des Gemoedts, in... Schabaelje. J. P. Lust - Hof des Gemoedts, inhoudende verscheyden Geestelyke Oeffeninghen met noch drie collatien der wandelende Ziele Adam, Noach en Symeon enz (meer info) Amsterdam, Sander Wijbrantsz, 1683 Origineel perkament, goed exemplaar € 175,00 boekverkoper
Luthers kleine Catechismus,... Luther, Maarten/ Cramer, J. A. Luthers kleine Catechismus, met eene korte verklaaringe van J. A. Cramer (meer info) Amsterdam, wed. A. D. Sellschop en P. Huart, 1788 Originele papieren band, sleeds € 125,00 boekverkoper
Lydende Jesus, Ofte Ziel-Be... Smetterus, Wilhelmus Lydende Jesus, Ofte Ziel-Betrachtingen, over Het onschuldige en bloedige Lijden onses Saligmakers Jesu Christi, beschreven door den H. Evangelist Matthaeus. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1681 Reprint € 55,00 boekverkoper
Maak mij Uw wegen bekent,  ... Paauwe, ds. J. P. Maak mij Uw wegen bekent, Tien preken over Psalm 25 : 4 (meer info) Stichting tot uitgave van het werk van ds. J. P. Paauwe , Den Haag, 2009 Net exemplaar € 7,50 boekverkoper
Maarten wijst de weg (deel 1) Rijswijk, C van Maarten wijst de weg (deel 1) Barneveld, gebr Koster, 2006 Nette staat, AVI 4 € 5,00 boekverkoper
Marleen en haar vogels Visser- Oskam, Lena Marleen en haar vogels Barneveld, gebr Koster, 2006 Nette staat, AVI 3 € 5,00 boekverkoper
Mees en Tijn, op het jacht ... Beek, Ina va der Mees en Tijn, op het jacht in het ziekehuis Houten, Hertog, 2017 Nette staat, AVI E4 € 5,00 boekverkoper
Melk der waarheit volgens a... Lampe, Frederik Adolf Melk der waarheit volgens aanleidinge van den Heidelbergschen catechismus (meer info) 's Gravenhage, Pieter van Thol/ Amsterdam, Gerrit de Groot en zoon, 1766 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, twee copies erin € 75,00 boekverkoper
Mengelstoffen, behelzende v... Steversloot, Laurentius Mengelstoffen, behelzende voornamelyk den Messias, gepreedikt aan Zyn Kerk door alle tyden, als een Koning der grerechtigheid, en een Koning der vreede (meer info) Leiden, Hendrik van Damme 1718 Reprint, naam voorin € 80,00 boekverkoper
Fisher, E - Mergh des Evangelium Fisher, E Mergh des Evangelium (meer info) Urk, J. de Wit Foto meachanische herdruk € 20,00 boekverkoper
Merkwaardige kastelen in Ne... Lennep, Mr. J. van en Hofdijk, W. J. Merkwaardige kastelen in Nederland, veel kastelen worden in deze boeken beschreven met een duidelijke uitleg (meer info) Amsterdam, G. W. Tielkemener, 1854/1854/1855 Drie delen, kartonen banden die overigens sleeds zijn, boekblokken zijn goed met vele kleuren gravur... € 95,00 boekverkoper
Met schrift en spade door h... Henning, B. G. Met schrift en spade door het Bijbelse Land, met vele tekeningen Amsterdam/ Alphen aan den Rijn, Buijten&Schipperheijn en Repro-Holland, zj Nette staat, 204 pagina's € 10,00 boekverkoper
Moses en Christus, of Tafer... Bierman, Johannes Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus en Sijn Kerke geestelyk toegepast (meer info) Amsterdam, Joannes Rotterdam, 1735 Nieuwe Halfperkamenten band € 125,00 boekverkoper
Naa-Gedachten. Zijnde/ een ... Goltzius, Dominicus Naa-Gedachten. Zijnde/ een Schriftmaatige verklaringe en practicale toeeygeninge van het voortreffelyke achtste Capittel des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen, waarbij toegevoegd een verklaringe over de lofsangen van Maria, Zacharia en Simeon, als me (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1705 Reprint € 62,50 boekverkoper
Naar eer en geweten, wat de... Schreuder, ds A. Naar eer en geweten, wat de Bijbel en onze belijdenis zeggen over het geweten. (meer info) Houten, den Hertog, 2011 net exemplaar € 5,00 boekverkoper
Nagelaaten keurstoffen van ... Tuinman, Carolus Nagelaaten keurstoffen van de bereomden heer Carolus Tuinman (meer info) Vlissingen, Abram Bruijn, 1781 REPRINT € 60,00 boekverkoper
Nagelaten oefeningen, 25 oe... Leeuwen, Weleerwaarde W. van Nagelaten oefeningen, 25 oefeningen (meer info) Scherpenisse, Boekhandel en Uitgeverij Kleppe, 1977 overnieuw in de band gezet € 15,00 boekverkoper
Napoleon Zeeuw, P de naverteld door M. J. Ruissen Napoleon (meer info) Goes, de Ramshoorn, 2020 Nette staat € 7,50 boekverkoper
Nebucadnezars Pracht, Val, ... Smiths, Henry Nebucadnezars Pracht, Val, en Herstellinge. Mitsgaders Lof der Nederheydt. Christelijke Offerhande. Pauli Ootmoedigheydt. Ydelheyts Ondersoek. 't Ware Bruylofts-kleedt. Tranen der Armen. Besoekinge der Rechtveerdigen. Uyt het Engelsch vertaelt door J (meer info) Dordrecht, Abraham Andriessz. 1657 Reprint € 45,00 boekverkoper
Nederlands vloek en zegenen... Costerus, Florentius Nederlands vloek en zegenen desselfs Re-unie, vermeerdert met een nieuwe Vloek en Zegen, en andere Biddagstoffe mitsgaders een bevestiginge en twe sinodale predicatien (meer info) Hoorn, R en A Brouwer 1740 Voorin op het schutblad namen geschreven € 125,00 boekverkoper
Negen Predikatien, over een... Lodensteyn, Jodocus van/ Smytegelt, Bernardus Negen Predikatien, over eenge stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog mider gepractiseert/ 12 leerredenen over verscheidene teksten (meer info) Rotterdam, Huge zj Kunstleren band met titelschiltje - nieuwe letter € 25,00 boekverkoper
Negen Predikatien, over een... Londensteyn's, J. van Negen Predikatien, over eenoge stoffen, dwelkde heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert enz. (meer info) Rotterdam, gebr. Huge zj Nieuwe kunstleren band € 22,50 boekverkoper
Nerderlands Volk onder Godt... Plevier, Johannes Nerderlands Volk onder Godts drukkende en dreigende oordelen overtuigd, gewaarschouwd, vermaand en opgewekt tot het zoeken van behoudenisse, in eene verklaaringe en toepassinge van Sefanjas Coorzegginge, van 101 en 102 Psalm enz... (meer info) Middelbrug, Leendert Bakker, 1744 Origineel perkament, met uitvouwbaar portret € 275,00 boekverkoper
Nieuw woordboek der Nederla... Hannot, S Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale, waer in woorden en spreekwijze der eerste taal, naer hunne verscheide beteekenissen en kracht enz.. (meer info) Amsterdam,Utrecht,Dordrecht, Goris, Water, Poolsum en Boom 1719 Origineel leer met ribben en blindstempels, bovenop de rug ontbreekt een stukje leer en de hoeken va... € 125,00 boekverkoper
Nieuwe verzameling van eeni... Lis, Hedrik Nieuwe verzameling van eenige Oeffeningen, over verscheide Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek/ Utrecht, de wed, J. J. van Poolsum 1765 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Nodige betragtiginge voor e... Huysinga, Johannes Nodige betragtiginge voor een godsdienstige ziele, omtrent het gebruyken van des HEEREN avondmaal enz (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum 1716 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Noodige opwekkinge voor all... Ouboter, Dingeman Noodige opwekkinge voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse. (meer info) Dordrecht, Johannes 't Hooft 1733 Reprint € 35,00 boekverkoper
Noord-Sterre. Aen-wijsende ... Teellinck, Willem Noord-Sterre. Aen-wijsende De rechte streecke Van de waere Godtsalicheydt. (meer info) Groningen, Nathanael Rooman 1636 Reprint € 50,00 boekverkoper
Notulen van de algemene ker... N. N. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerken onder het kruis (1844-1869) met inleiding , bijlagen en registers (meer info) Utrecht, Hertog uitgeverij, 1982 Nette staat € 12,50 boekverkoper
Nuttige mengelstoffen, uit ... Molenaar, Simon Nuttige mengelstoffen, uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwen, in eenige Leer-redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrucht aangedrongen (meer info) Amsterdam, Adriaan Douci 1745 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, mist vier blz in het voorwoord € 65,00 boekverkoper
Nuttige samenspraken van ee... Thermen, Wilhelmus / Nahuijs, Petrus / Bugenhagen, Joan Nuttige samenspraken van een heilzoekende leeraar met zijne Akkerlieden bij zijne gewone en buitengewoon huisbezoeken, waarbij; twaalf uitgezochte leerredenen, waarbij; beschrijving van de begrafenis van M. Luther en de lijkrede (meer info) Lemmer, W. A. F. Koopman, zj Overnieuw in de band gezet, drie boeken in één band € 125,00 boekverkoper
Oeconomia Christiana. Ofte ... Wittewrongel, Petrus Oeconomia Christiana. Ofte Christelicke Huyshoudinghe. Vervat in twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-gesinnen. Naer den regel van het Suyvere Woordt Godts te samen gestelt (meer info) Amsterdam, wed. van Marten Jansz Brant 1661 Reprint € 145,00 boekverkoper
Oeffeningen aangaande de  N... Owen, Johannes Oeffeningen aangaande de Naam, Oorsprong, Natuur, , Gebruik en Standhouding van een Dag van Heilige Rust, waarin de oorsprong des Sabbaths van de Grondlegginge der Wereld, de Moraliteit van het vierde Gebod enz.. (meer info) Utrecht, J. H. Vonk van Lynden, 1744 Origineel perkament € 175,00 boekverkoper
Oeffeningen over de Grondst... Wits, Hermannus Oeffeningen over de Grondstukken van het Algemeyne Christelyke Geloove/ Oeffeningen over 't Gebed des Heeren/ Afscheyds-Predikatie gedaan tot Leeuwarden op den 7. Martti 1675/ Treurpredlatie over de droeve dood van Maria Stuart, (meer info) Delft. Adriaan Beman, 1700 origineel perkament met ribben, een kneep wat teer, voorin nieuw schutblad € 125,00 boekverkoper
Oeffeningen over den Heidel... Groenewegen, Henricus Oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus ofte Gronden van de Christelike God-Geleerdheid, tot bevorderinge van de kennise der Waarheid die na de Godzaligheid is; vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. (meer info) Leyden, Johannes Verbessel, en Jordaan Luchtmans, 1698 Origineel perkament € 75,00 boekverkoper
Oeffen-School voor Vroomen,... Simonides, Simon Oeffen-School voor Vroomen, Uyt Psalm 119. vers 17. voorgestelt in de laetste Predicatie, die sijn E. op den 21. April 1675. des voormiddaegs in 's Gravenhage in de Klooster Kerck gedaen heeft. WAARBIJ: Couragie voor het Volck des Heere, of Tractaetj (meer info) sGravenhage, Arnout Leers/2e werk: 'sGravenhage, Jasper Doll 1675/1676 Reprint € 30,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 |