Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 947 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Sevenderley Gesichte in de ... Ridderus, Franciscus Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swarigheden. 3. Het Mergh der Historie. 4. de Spiegel der Werelt. 5. De Schoole der Deughden. 6. De Balsem d (meer info) Rotterdam, Marcus van Rossum 1684 Reprint € 75,00 boekverkoper
Sielen Hemel ende helle/ da... Cesarius, H Sielen Hemel ende helle/ dat is een tractaet van aller menschen Sielen enz (meer info) Utrecht, Salomon de Roy 1622 € 45,00 boekverkoper
Sions Bevrijder, bevrijding... Kramp, ds C. Sions Bevrijder, bevrijding en leerschool, met een levensbeschrijving van Cornelis Kramp door H, Hille, Opheusden, tien predikatien en enkele meditaties, in de huidige spelling gezet door dhr. J. A. Bunt (meer info) Kesteren, Boekhandel R. v/d Meijden, 2003 Nette staat € 12,50 boekverkoper
Sions Worstelingen,  of His... Fruytier, Jacobus Sions Worstelingen, of Historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerk enz, erachter zit een brief over de geest van Pieter Heyling (meer info) Rotterdam, Johan van Doesburg, 1715 Origineel perkament, titelpagina zit een vouw in. Twee delen in één band € 100,00 boekverkoper
Sions worstelingen. Of Hist... Fruytier, Jacobus Sions worstelingen. Of Historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke, met openbare en verborgen vyanden, 1. In de Reformatie, 2. Ten tyde der Remonstranen, 3. In deze onzen dagen. (meer info) Rotterdam, Johan van Doesburg 1715 Originele halfleren band, schutblad ontbreekt, titelpagina in copie, band is sleeds € 40,00 boekverkoper
Sleutel ter opening van de ... Koelman, Jacobus Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe van Johannes, op het Eiland Patmos (meer info) Amsterdam, P. J. Entrop, Utrecht, Samuel de Waal zj NIeuwe half perkamenten band met perkamenten hoekjes en marmers € 250,00 boekverkoper
Sleuteldragers, Kosters aan... Mastenbroek, J. Sleuteldragers, Kosters aan het woord uit de GG, GGN, HHK, PKN, OGGiN, CGK, PIG, RK en ELK (meer info) Houten, Uitgeverij den Hertog, Nette staat € 14,50 boekverkoper
Sleutelmacht bij de gratie ... Holland, ds. C. B. Sleutelmacht bij de gratie Gods, 10 preken (meer info) Gouda, Om Sons Wil, 2013 net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Sommige generale aenwijsing... Bolton, Robert Sommige generale aenwijsingen, tot een troostelijcke wandelingen met Godt (meer info) Willem Snellaert zj Reprint € 60,00 boekverkoper
Spaer-Minuten, Of Ontknoopt... Warwick, Arthur Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert. (meer info) Utrecht, Hermannus Ribbius 1652 Reprint € 19,50 boekverkoper
Spiegel der Barmherticheyt ... Pietersz., Roelof Spiegel der Barmherticheyt Gods, (meer info) Amsterdam, M J Brandt 1624 Reprint € 55,00 boekverkoper
Spiegel van den ouden ende ... Cats J. Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt, (meer info) Isaac Burghoorn 1632 Reprint € 75,00 boekverkoper
Spiegel voor het Vereeniggd... Laren, Joos van Spiegel voor het Vereeniggde Nederland, voorgesteld uit Matth. XI vers 23, 24. (meer info) Gouda, B H Maaskant zj Reprint € 37,50 boekverkoper
Spieghel des eeuwighen Leve... Pollio, Lucas Spieghel des eeuwighen Levens, Ofte Seven Predicatien van 't eeuwighe Leven der Kinderen Godes, ghepredickt te Brestan inden Slesien. Afbeeldende aen de eene zijde de beklagelijke Dwaasheyt, Ydelheyt en Ellendigheyt van dese Goddeloose Werelt, tot ha (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1658 Reprint € 42,00 boekverkoper
Statistieke opgave en besch... Langeveld, L. A./ Verheij, C. A./ Heurn, J. van. Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, waarbij: de geschiedenis en de beschrijving der merwedetakken beneden Dordrecht. (meer info) Rotterdam, W. J. van Hengel, 1893 Goed exemplaar € 80,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale verh... Coles, Elisa Stellige en Praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, enz. Met ee voorwoord van J. Owen (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1866 Latere halfleren band, stuk uit schutblad geknipt, oude druk € 25,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale Verk... Comrie, Alexander Stellige en Praktikale Verklaaring van den Heidelvergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der Hervorminge; enz. betreft de eerste zeven Zondagen. (meer info) Utrecht, Henricus van Otterloo en G. van denBrink, Janse. 1779 Nieuwe half leren band met ribben en titelschiltje € 45,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale Verk... Comrie, Alexander Stellige en Praktikale Verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leere en Gronden der Reformatie enz, betreft de eerste zeven Zondagen. (meer info) Leiden, Amsterdam, Johannes Hasebroek en Nicolaas Byl, 1753 Nieuwe half leren band met ribben, pagina's 111 t/m 114 ontbreken, dat is bij alle eerste drukken, ... € 40,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale Verk... Comrie, Alexander Stellige en Praktikale Verklaring van den Heidelbergschen Katechismus, volgens de Leer en Gronden der Hervorming, enz gezuiverd en van een voorwoord voorzien door Theodorus Avinck.. Betreft de eerste zeven Zondagen. (meer info) Nijkerk, I. J. Malga. 1856 Nieuwe kunstleren band met titelschiltje, in het begin van het blok wat lichte oude vochtvlekken € 35,00 boekverkoper
Stervende Jesus, Ofte De Se... Smetterus, Wilhelmus Stervende Jesus, Ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, die door het Sterve (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1671 Reprint € 37,50 boekverkoper
Stichtelyke Gezangen en ove... Leuvenig, Bartholomeüs van Stichtelyke Gezangen en overdenkingen, met eenige voorafgaande aanmerkingen over het Christelyk zingen. (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion, 1744 Origineel perkament , twee delen in één band € 150,00 boekverkoper
Studien over waterschapsges... Fockema Andreae, Mr. S. J. Studien over waterschapsgescheidenis, Polderdistrict Veluwe, Salland, De grote Zuidhollandse Waard, Nedersticht, Zeeuws-VlaanderenOostelijk Groningen, Grensproblemen aan de Bovenrivieren, Overzicht van de Nederlandse Waterschapgeschiedenis, (meer info) Leiden, E. J. Bril, 1950 Latere editie of foto mechanische herdruk? € 15,00 boekverkoper
Synodale Ordonnantien ende ... Smetius, Johannes Synodale Ordonnantien ende Resolutien tot nut, dienst en gerief der kerken, onder chr. Synodus van 't hertogdom Gelre e Graafschap Zutphen Gehoordende, enz (meer info) Nymegen, Wilhelmus Bongaards 1736 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Synopsis dat is Kort Begryp... Burmannus, Franciscus Synopsis dat is Kort Begryp der Heilige Godgeleertheid, en voornamelijk van de Huishouding der Verbonden Gods, Van het begin tot aan het einde der Wereld. In twee delen (meer info) Utrecht, Francois Halma en Willem vande Water, 1697 Latere half leren banden met ribben en leren hoekjes, deel 1 zit een copie € 125,00 boekverkoper
T Geestelyck roer van't Coo... Udemans, Godefridum T Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydene (meer info) Dordrecht, Françoys Boels 1640 Reprint - naam voorin € 45,00 boekverkoper
T Geestelyck roer van't Coo... Udemans, Godefridum T Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydene (meer info) Dordrecht, Françoys Boels 1640 Reprint € 50,00 boekverkoper
'T omstandige leven van den... Pauw, Andries 'T omstandige leven van den grote kerk leeraar en Reformateur, Dokter Martinus Luther... waarbij; Europa's Lutherdom, dat is verwonderingswaardige theologische en historische beschrijvinge, hoedanig de Leere der onveranderde Augsburgse .....enz.. (meer info) Amsterdam, Jan Roman de Jonge 1743 / Amsterdam, Samuel Schoonwald 173q Perkament, 2 delen in 1 band, zit misstelling in maar dat klopt, is vergeleken met een exemplaar van... € 175,00 boekverkoper
't rechte verstant van den ... Vitringa, Campegius 't rechte verstant van den Tempel Ezechiels, verdedigt en bevestigt, in een brief dienende voor antwoord, Aen den ed. en Wel - geleerden Joh. Henricus Coccejus (meer info) Harlingen, Cornelis Willems, 1693 origineel perkament, overnieuw in de band gezet € 225,00 boekverkoper
Ten dienste van de statenve... Blok, ds P, Heteren, ds A van, Jong, ds Tj de, Mallan, ds F. Ten dienste van de statenvertaling, vriendenbindel voor dhr. L. M. P. Scholten (meer info) Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting, 2004, Nette staat, hardcover met stofomslag € 10,00 boekverkoper
Ter gedachtenis, uit het le... Fraanje, ds J. Ter gedachtenis, uit het leven en werk van ds, J. Fraanje (meer info) Utrechtm Den Hertog, 1979 Goed exemplaar € 5,00 boekverkoper
Ter gedachtenis, voorwword ... Poel, ds. Joh. van der Ter gedachtenis, voorwword van ds. D. L. Aangeenbrug, Rouwdiensten, Preken, Begrafenisplechtigheid met o.a. ds. C. Smits enz (meer info) Ede, Kerkeraad van de O.G.G. te Ned. 1982 Net exemplaar, op het schutbad geschreven € 10,00 boekverkoper
tHemelsch-Schat, Ofte: Den ... Rogers, Richard tHemelsch-Schat, Ofte: Den rechten wegh der salicheyt, Inhoudende de practijcke van de seven Hooftdeuchden, ofte het beleven der Christenheyt. Begrijpende eene onderwijsinghe uyt de heylighe Schriftuere die den mensche leydt ende stiert tot ware ghel (meer info) Amsterdam, Jan Evertsz. Kloppenburgh 1620 Reprint € 50,00 boekverkoper
tHemelsch-Schat, Ofte: Den ... Rogers, Richard tHemelsch-Schat, Ofte: Den rechten wegh der salicheyt, Inhoudende de practijcke van de seven Hooftdeuchden, ofte het beleven der Christenheyt. Begrijpende eene onderwijsinghe uyt de heylighe Schriftuere die den mensche leydt ende stiert tot ware ghel (meer info) Amsterdam, Jan Evertsz. Kloppenburgh 1620 REPRINT € 95,00 boekverkoper
Theodorus van der Groe, bew... Fieret, W. Theodorus van der Groe, bewogen zielzorger in een eeuw van verval (meer info) Houten, den Hertog, 2005 Net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Al de Theologische werken (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Latere kunstleren band, laatste pagina register verstevigd op de snede, met portret € 50,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Alle de Theologische Wercken (meer info) Rotterdam, gebr. Huge, zj Originele halfleren band met goud opdruk, band wat sleeds, nieuwe letter € 75,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Alle de wercken, vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der Consientie enz.. (meer info) Amsterdam, wed. van Jan Hendricksz Boom, 1669 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje en leren hoekjes, in het begin wat oudere vochtvle... € 150,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is ... Hildersham, Arthur Theologia Practica, dat is een verklaringe over de negen eerste verssen van den LI. Psalm (meer info) Hermannus Ribbius en Henricus Versteegh 1659 Kneep een keer gemaakt, laatste pagina register in nette copie € 495,00 boekverkoper
Theologica Practica, dat is... Hildersham, Arthur Theologica Practica, dat is verklaring over Psalm 51 (meer info) Utrecht, Henricus Versteegh 1659 Reprint € 125,00 boekverkoper
Theologico-Politica Dissert... Heenvliedt, Simon van Theologico-Politica Dissertatio, ofte Discours over dese Vrage: Of den Pausgesinden in dese vereenighde Nederlanden, niet en behoorde toe-gestaen te worden, d'openbare exercitien van hare Religie, in enighe openbare Kercken, of Capellen van enige Ste (meer info) Utrecht, Jacob Waterman 1662 Reprint € 25,00 boekverkoper
Thien Sermoenen, dienende v... Dod, J/Cleaver, R Thien Sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontvangen (meer info) Amsterdam, Hendrick Laurensz. 1617 REPRINT € 65,00 boekverkoper
Tien predikaetsien over de ... Doddridge, P Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus en over de Waerheid van de Christelyken Godsdienst (meer info) Amsterdam, Gerrevink, Wor, Vieroot, Tirion, Kuyper, Loveringhe, Borstius en van Eyl 1748 Origineel perkamenten band, € 85,00 boekverkoper
Tien predikaetsien over de ... Doddridge, P Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus en over de Waerheid van de Christelyken Godsdienst (meer info) Amsterdam, Gerrevink, Wor, Vieroot, Tirion, Kuyper, Loveringh, Borstius en van Eyl 1748 Marmers wat sleeds, origineel half leer met ribben en leren hoekjes € 70,00 boekverkoper
Toen de blazer viel (deel 18) RIjswijk, C van Toen de blazer viel (deel 18) (meer info) Barneveld, gebr Koster 2005 AVI 5 € 5,00 boekverkoper
Toet-steen der conscientie Bolton, Robert Toet-steen der conscientie (meer info) Lucas Symonssz 1638 Reprint € 45,00 boekverkoper
Toetsteen der oprechtheit, ... Flavel, Johannes Toetsteen der oprechtheit, ofte merktekenen van ware Genade en geveinstheit, aangewezen in een praktikale verhandeling over Openbaring III vs. 17, 18 (meer info) Amsterdam, Adriaan Douci 1744 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, stukje uit titelpagina zodat er een paar letters ... € 125,00 boekverkoper
Toet-steen der Waarheid en ... Brinck, Henricus Toet-steen der Waarheid en der Meyningen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge van seekere Carteriaanse en Coceaansche vraagstukken, de voorreden behelst o.a. .....lasterlijke boek van B. B. de betoverde wereld..enz. (meer info) Utrecht, wed. Willem Clerck, 1691 Origineel perkament, overnieuw in de band gezet, goed exemplaar € 395,00 boekverkoper
Tot belijden geroepen Harinck, ds C Tot belijden geroepen (meer info) Heereveen, Groen 2005 net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Tot roem van Uw genade Beek, ds M. van Tot roem van Uw genade (meer info) Tarweakker Nieuw € 8,50 boekverkoper
Tractaet van Dykagie, uitge... Vierlingh, Andries Tractaet van Dykagie, uitgegeven door Dr. J. de Hullu, archivaris aan het algemeen Rijksarchief en Ir. A. G. Verhoeven Ir. der domeinen in Zeeland (meer info) 's Gravenhage, Martinus Nijhof, 1973 Foto mechanische herdruk, goed exemplaar € 25,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |