Alle boeken van De KeerKring uit Malden

De KeerKring heeft in totaal 16469 boeken

Logo De KeerKring

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Vorda vealhstôd engla and s... ETTMÜLLER, LUDOVIC. (ed.) Vorda vealhstôd engla and saexna-Lexicon anglo-saxonicum ex poëtarum scriptorumque prosaicorum operibus nec non lexicis anglo-saxonicis collectum, cum synopsi grammatica. Quedlinburg, Leipzig, 1851 Nachdruck Amsterdam, 1968. Leinen. 767 p. (Bibl. der gesammten deutschen National-Literatur; 31) € 20,00 De KeerKring button
Vor Stephan Lochner. Die Kö... ZEHNDER, FRANK GÜNTHER. (ed.) Vor Stephan Lochner. Die Kölner Maler von 1300-1430. Ergebnisse der Ausstellung und des Colloquiums. Köln, 1974 4to. Stiff printed wrappers (plastifizied). 196 p. € 8,00 De KeerKring button
(1974) Vor Stefan Lochner. ... CATALOGUS.- (1974) Vor Stefan Lochner. Die Kölner Maler 1300-1430. Wallraf-Richartz-Museum Köln, März-Juli, 1974 4to. Broschiert. 196 S. Mit Tafeln und Abb. (Plastifizied wrappers). € 22,00 De KeerKring button
Voorvaderlijke vooroordelen... MEIJER, J. Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868. Heemstede, 1979 Omslag. 71 pp. Cyclost. Diasporade VI. € 8,00 De KeerKring button
Voorspel en Verloop van den... CUYPERS, A.A.M. Voorspel en Verloop van den Slag aan de Marne September 1914. Deel I. Het voorspel. (meer info) A'dam, thesis, 1934 viii,294 pp. Met losse, uitvouwbare overzichtskaart. Vlek op omslag. € 18,00 De KeerKring button
Voorraadsinsecten van rijst... GEIJSKES, D.C. Voorraadsinsecten van rijst in Suriname met aanwijzingen ter bestrijdinf. Par , D.A.G. 1940. Omslagtitel. Nieten. (Departement Landbouwproefstation; Bulletin 55) € 6,00 De KeerKring button
Voorlopige lijst der Nederl... GRONINGEN.- MONUMENTEN. Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel XI. De provincie Groningen. 's-Gravenhage, 1933 Omslag. 282 pp. € 18,00 De KeerKring button
Voorlopige lijst der Nederl... NOORDBRABANT.- MONUMENTEN. Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X: de provincie Noordbrabant. 's-Gravenhage, 1931 Omslag. VIII,437 pp. € 12,00 De KeerKring button
Voorloopige mededeeling ove... FERNANDES, D.S. Voorloopige mededeeling over de oorzaak van de zeefvatenziekte (phloeemnecrose) bij de Liberiakoffie en hare bestrijding. Par , 1928. 12 pp. Nieten. (Mededeeling 2, Landbouwproefstation). € 6,00 De KeerKring button
Voordrachten over het katho... GINNEKEN, JAC. VAN. Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken. Verlucht door Jan Toorop. Rotterdam, Brusse, 1929 (derde verbeterde druk) 4to. 32 cm. Linnen. Versierde band. 428 pp. Zonder noemenswaardige vlekken. € 20,00 De KeerKring button
Voordrachten gehouden ter h... KOSSMANN, F.K.H. Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam. 's-Gravenhage, 1936 Omslag. 263 p. € 8,00 De KeerKring button
Voorbeeld op schrift. De ov... FOLKERTS, SUZAN. Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen. Hilversum, Verloren, 2010 Ingenaaid. Ills. 312 p. Nieuw exemplaar. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; 124). € 32,00 De KeerKring button
'Voor u persoonlijk'. Briev... KLAASSEN, W.J.M. (ed.) 'Voor u persoonlijk'. Brieven van minister van buitenlandse zaken Jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937). 's-Gravenhage, 1986 Omslag. 175 pp. € 6,00 De KeerKring button
Voor kleine parochie, Vrien... PERRON, E. DU. Voor kleine parochie, Vriend of Vijand, Tegenonderzoek. (Cahiers van een Lezer). Standpunten en getuigenissen. Brussel, Stols, 1931-1933 Drie delen. Oorspr. karton. 162, 167 en 170 pp. (Van Dijk, 255a; 253; 310). € 18,00 De KeerKring button
Voor het land van belofte. ... WOLFF, SAM DE. Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven. (meer info) Nijmegen, SUN, 1978 (herdruk van uitgave 1954) Genaaid/gebrocheerd. Goed exemplaar. 300 pp. (Sun-Reprint; 32) (220x150). € 3,00 De KeerKring button
Voor de bevrijding van de a... HARMSEN, G. & REINALDA, B. Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. Nijm , 1975. Omslag. 462 pp. Nieuw en ongelezen exemplaar. (Werkuitgave Sun). isbn 9061687616. € 3,00 De KeerKring button
Voogdijkinderen. Enige geda... OTTER, G.H.J. DEN. Voogdijkinderen. Enige gedachten over de opvoeding van voogdijkinderen, gebaseerd op de gegevens verkregen uit een interview met 294 oud-pupillen van de Vereniging Kinderzorg te Rotterdam. 's-Gravenhage, 1963 Omslag. viii-234 pp. € 8,00 De KeerKring button
Vonken der Liefde Jezus, Va... LUIKEN, JAN. Vonken der Liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-Vuur: Zynde Bloempjes der Zallige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-Beelden... Utrecht, De Banier, 1977 (fotomechanische herdruk van de uitgave Amsterdam, Kornelis Vander Sys, 1717) Gekartonneerde band in simili perkament. 212 p. In goede staat. € 15,00 De KeerKring button
VERWEY, A. - Vondels Vers. VERWEY, A. Vondels Vers. Santpoort, 1927 Linnen. 170 pp. € 5,00 De KeerKring button
Vondel's taal, een proeve v... HELTEN, W.L. VAN. Vondel's taal, een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Vormleer. R'dam, 1881 Halflinnen. XI,183 pp. € 33,00 De KeerKring button
Vondel's leven en kunstontw... DIFEREE, H.C. Vondel's leven en kunstontwikkeling. A'dam, 1912 Omslag. 277 pp. Ills. € 5,00 De KeerKring button
Vondels Jeptha of Opperbelo... VONDEL, J. VAN DEN. Vondels Jeptha of Opperbelofte. Zutphen, Thieme, z j. 139 p. Omslag. (Pantheon; 115) € 4,00 De KeerKring button
Vondel's Altaargeheimenisse... ZEIJ, J.J. Vondel's Altaargeheimenissen in dertien Lezingen uitgelegd. Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk. 's-Hertogenbosch, (1924) Linnen. 4to. XXIV,280 pp. € 10,00 De KeerKring button
Vondel-Kroniek. Jaargang I ... MOLKENBOER, B.H. (redactie). Vondel-Kroniek. Jaargang I (1930) t/m Jaargang XII (1941). Nijmegen/Utrecht, 1930; later Amsterdam tot 1941 12 jaargangen met register op de delen I-X. Alles wat verschenen is. Gebonden in vollinnnen banden m... € 100,00 De KeerKring button
Vondelbrevier. MOLKENBOER, B.H. (ed.) Vondelbrevier. A'dam, 1939 Omslag. 285 p. € 6,00 De KeerKring button
Vondel in Nijmegen. ARPOTS, R., DIBBETS, G.R.W. & HüSKEN, WIM. Vondel in Nijmegen. (meer info) Nijmegen, 1987 2 Dln. Omslag. 68 en 18 pp. € 5,00 De KeerKring button
ALLARD, H.J. - Vondel en de Paus. ALLARD, H.J. Vondel en de Paus. A'dam, 1869 Versierd linnen. vi,115 pp. € 8,00 De KeerKring button
BARNOUW, A.J. - Vondel. BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, 1926 Verguld linnen. 226 pp. € 6,00 De KeerKring button
Von Jan van Eyk bis Hierony... SCHUBERT-SOLDERN, FORTUNAT VON. Von Jan van Eyk bis Hieronymus Bosch. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Landschaftsmalerei. Strassburg, J H.Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1903. 8vo. Original-Broschur. 111 S.. (Studien zur Deutschen Kunstges... € 24,00 De KeerKring button
Von den Erzählern neben und... BECKER, PH.AUG. Von den Erzählern neben und nach Chrestien de Troyes. Halle (S ), 1936. Sonderabdrück Zeitschr. f. Romanische Philologie Band LV & LVI) € 18,00 De KeerKring button
Von den übeln wibe. HELM, KARL. (ed.) Von den übeln wibe. Tübingen, 1955 Kart. 36 S. (ATB; 46) € 3,00 De KeerKring button
Vom Vulgärlatein zum altfra... ROHLFS, GERHARD. Vom Vulgärlatein zum altfranzösischen. Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache. Tübingen, Niemeyer Verlag, 1963, zweite verbesserte Auflage Cloth. 255 p. € 8,00 De KeerKring button
Vom Strukturalismus zum Pot... FALK, W. Vom Strukturalismus zum Potentialismus. Ein Versuch zur Geschichts- und Literaturtheorie. München, 1976 Pap. 396 pp. € 4,00 De KeerKring button
Vom staufischen Imperium zu... TÖPFER, BERNHARD. & ENGEL, EVAMARIA. Vom staufischen Imperium zum Hausmachtkönigtum. Deutsche Geschichte vom Wormser Konkordat 1122 bis zur Doppelwahl von 1314. Weimar, Böhlau, 1976 Leinen. 384 S. € 8,00 De KeerKring button
Vom Sünder zum Schelmen. Go... SCHWAB, LOTHAR. Vom Sünder zum Schelmen. Goethes Bearbeitung des Reineke Fuchs. Frankfurt, Athenäum Verlag, 1971 Cloth with dustj. 138 p. (Frankfurter Beiträge zur Germanistik; 13) € 15,00 De KeerKring button
Vom Münchener Gelehrten-Kon... BARDENHEWER, OTTO. Vom Münchener Gelehrten-Kongresse. Biblische Vorträge. Freiburg, Herder Verlag, 1901 200 pp. Library binding with usual markings. (Biblische Studien, Band 6, Heft 1-2). € 22,00 De KeerKring button
Vom Kaiserreich zur Republi... BOEHN, MAX VON. Vom Kaiserreich zur Republik. Eine Kulturgeschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert. München, Hyperion Verlag, 1921 (2-e Auflage). 4to. Halfcalf. vii,491 p. With many ills. € 12,00 De KeerKring button
Vom Heiligen Geist des Mitt... STEINEN, W. VON DEN. Vom Heiligen Geist des Mittelalters. Anselm von Canterbury; Bernhard von Clairvaux. Breslau, Ferdinand Hirt, 1926 Leinen. x-308 S. € 8,00 De KeerKring button
1983. Volume 54, nr. 1-4. P... ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1983. Volume 54, nr. 1-4. Publié par Jeroom Vercruysse. (meer info) 350 p € 18,00 De KeerKring button
1979. Volume 50, nr. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1979. Volume 50, nr. 1-4. (meer info) 617 p € 18,00 De KeerKring button
1975. Volume 46, nr. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1975. Volume 46, nr. 1-4. (meer info) 833 p € 18,00 De KeerKring button
1976. Volume 47, nr. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1976. Volume 47, nr. 1-4. (meer info) 824 p € 18,00 De KeerKring button
1977. Volume 48. nr. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1977. Volume 48. nr. 1-4. (meer info) 833 p € 18,00 De KeerKring button
1982. Volume 53, nr. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1982. Volume 53, nr. 1-4. (meer info) 419 p € 15,00 De KeerKring button
1981. Volume 52, nr. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1981. Volume 52, nr. 1-4. (meer info) 420 p € 12,00 De KeerKring button
1965. Volume 36, no. 1-2. (... ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1965. Volume 36, no. 1-2. (compleet) (meer info) 342 p € 10,00 De KeerKring button
1974. Volume 45, no. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1974. Volume 45, no. 1-4. (meer info) 847 p € 18,00 De KeerKring button
1986. Volume 57, no. 1-4. ARCHIVES ET BIBLIOTHèQUES DE BELGIQUE / ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIë. 1986. Volume 57, no. 1-4. (meer info) 683 p € 18,00 De KeerKring button
Voltaire peint par lui-même... LEBROCQUY, GUILLAUME. Voltaire peint par lui-même. Conférences données à Malines, Namur, Alost, Gand, Liège, Verviers et Louvain. Bruxelles, Namur, 1868 Broché. Couv. impr. 120 p. Ex. non rogné. Sous papier de cristal. € 24,00 De KeerKring button
Voltaire et son temps. Étud... BUNGENER, L.-F. Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. Paris, Joël Cherbuliez, 1851 Complet de 2 tomes. Demi-veau. Dos lisse avec titre doré. 18 cm. 331 & 344 p. Brunies aux tranches ... € 20,00 De KeerKring button

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |