Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18127 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Lindenia. Iconographie des ... Linden, J. e.a., Lindenia. Iconographie des orchidées. Edited under supervision of J. Linden and Lucien Linden, with Émile Rodigas and R.A. Rolfe. 15 vols. Ghent, F. Meyer-Van Loo [vols. 1-2] and E. Vander Haeghen [vols. 3-15], 1885-1899. Added: [1] two separa... (meer info) Set of 15 vols. (of 17) and 2 seperate issues of vol. 16. With 732 (of 814) chromolithographic plate... € 30800.00 goltzius.nl
Hollandsche Arkadia in zesh... Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen ... naar het leven geteekend en in het koper gebragt door de Hollandsche meesters A. Rademaker, C. Pronk ... Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807. (meer info) Gebonden in half leer uit de tijd, met rugversiering en rood marokijn titelschildje. Scharnier achte... € 17600.00 goltzius.nl
Supplementum supplementi ch... ORTELIUS; Foresti de Bergamo, Giacomo Filippo (1434-1520) (Bergomensis, Jacobus Phil.) Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad redemptionis nostrae annum M.ccccc.x editum. Venice, Rusconi, 1513. (meer info) Good condition, complete. Full leather, 17th century, with decorated spine, with title and 6 ribs. R... € 17116.00 goltzius.nl
Descrittione di tutti i Pae... Guicciardini, Ludovico Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581. (meer info) Folio, geb. in half perkament, (20)+558+(18) p., ill. De band is modern, met gebruikmaking van oud, ... € 12650.00 goltzius.nl
Patent of nobility donated ... ANTWERPEN VERBRUGGE, VAN FREYHOFF, GOOILUST, MENNONITE, MARIA THERESIA Patent of nobility donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777) "wechsler zu Amsterdam". The patent of nobility allows Antwerpen Verbrugge to add "Von Freyhoff" to his family name. (meer info) Holy Roman Empire, Vienna, d.d. 11 November 1766. Full red linen with yellow silk ribbons. (10) page... € 8250.00 goltzius.nl
Les principes du dessein ou... Lairesse, Gerard de Les principes du dessein ou methode courte et facile pour aprendre cet art en peu de tems. Amsterdam, M.CH. le Cene, 1729. (meer info) Folio, gebonden in geheel leren 19e eeuwse band met goudstempeling, 24 pag. tekst en 120 gegraveerde... € 8250.00 goltzius.nl
Een zeer korte afbeelding v... Helmont, Franciscus Mercurius van / J.C. Amman Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling ... (meer info) Amsterdam, P. Rotterdam, 1697.12°, 19e eeuws met sierpapier beplakt karton, (48)+200+(4) pag. Geill... € 7150.00 goltzius.nl
Spigel ofte toneel der ijde... Velde, Jan van de / S. Ampzing Spigel ofte toneel der ijdelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe, voorgestelt in rijmen van S[amuel] A[mpzing] tot lere ende beterschap. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. [Amsterdam], C.J. Visscher, 1633. (meer info) Hollstein 108-125 first state of 2; Franken 72-89. Set of 18 engravings by and after Jan van de Veld... € 6600.00 goltzius.nl
Collectanea van Zeeuwsche Z... - Collectanea van Zeeuwsche Zaaken (meer info) 1585-1783, 34x22 cm, half leather binding, faded marbled paper, worn cover, boards exposed, 253 pp.C... € 6594.50 goltzius.nl
Const-thoonende ivweel by d... - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607. (meer info) 4°, geheel perkamenten band uit de tijd. Gebonden met: Haerlems Juweel tot nut van de oude armen uy... € 6050.00 goltzius.nl
Historie, Van den Oorsprong... Historie, Van den Oorsprongh, Geslacht, Geboorte, Opvoedinge, en Leere des grooten valschen Propheets Mahomets. Als mede hoe hy sijn Secte onder de Menschen gestroyt en van die aengenomen is en wat eynde hy selfs genomen heeft. Mitsgaders, Hoe... (meer info) Amsterdam, Broer Jansz., 1640, 4to., marbled paper binding, [4]+119 pp., paper cover is worn along t... € 6050.00 goltzius.nl
‘T Hoogheymraedschap van Rh... Dou, J.J. & S. van Broeckhuysen; Romeyn de Hooghe ‘T Hoogheymraedschap van Rhynland. (meer info) J.J. Dou and S. van Broeckhuysen, 1687/88, 2nd edition. Large wallmap consisting of 12 large maps, 3... € 6050.00 goltzius.nl
Première Suite des Mois de ... Delaune, Etienne (1518-1595) Première Suite des Mois de l'Année [The twelve months] (meer info) Set with 11 of 12 allegories of the twelve months (lacks February) by Etienne Delaune, who according... € 5500.00 goltzius.nl
[1] Onkuisse t'Zamenrotting... [Leti, Gregorio], Pietro Aretino [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-kluc... (meer info) 12°, [1] (12)+384 pag. Gebonden in half leer. Geillustreerd met frontispice en 20 gegraveerde plate... € 5445.00 goltzius.nl
The nine muses: Calliope, T... Goltzius, Hendrick (1558-1617) The nine muses: Calliope, Thalia, Melpomene, Clio, Teupsichore, Euterpe, Erato, Polyhymnia and Urania. (meer info) The complete set of engravings, 1592, second state of five, watermark Briquet 2291 (dated 1592-1596!... € 4950.00 goltzius.nl
Hortulus animae. Dat is, de... HOUTE, DAMIANUS VAN DEN Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie.... (meer info) Cont. blindstamped calf with 6 (of 8) decorated messing cornerpieces, two square central pieces on b... € 4950.00 goltzius.nl
Manuscript heraldica collec... FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES Manuscript heraldica collection containing 81 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court. (meer info) France, first half of the 17th century. Loose, only card board front cover remaining. In high qualit... € 4950.00 goltzius.nl
Beschryvinghe van Albrecht ... Durer, Albrecht Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke proportion. (meer info) Arnhem, Jan Jansz., 1622. Folio, half vellum, good condition. 266 p. Illustrated with numoerous wood... € 4950.00 goltzius.nl
d’Erve der Wed. C. Stichter... [VOC-almanac] Dam, Meyndert van d’Erve der Wed. C. Stichters almanach, op ’t schrikkel-iaar onses heeren Jesu Christi, 1788. Voorsien met Jaar-, Paarden-, Beesten- en Leermarkten. Als mede de Vacantien, het varen der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der Posten en Po... (meer info) Amsterdam, Erfg. van de Wed. C. Stichter, [1787], 12°, black sharkskin, spine restored, with a silv... € 4897.20 goltzius.nl
Algemeen Wapenboek van het ... WELEVELD, VAN, ÔKELLY JR, Algemeen Wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers, en uitgegeven door Van Weleveld en ÔKellij, Jr geëmployeerden bij den Hoogen Raad van Adel (meer info) Den Haag, Van Weleveld en ÔKellij, 1830, Folio, bound in half leather, lettering in gold on spine, ... € 4895.00 goltzius.nl
Beschryving van ‘s Graven-H... Riemer, Jacob de Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...). (meer info) Delft, Boitet, 1730-1739. 2 parts in 3 volumes. A very good complete copy, uniform contemporary full... € 4400.00 goltzius.nl
Beschryvinge ende lof der s... Ampzing, Samuel / P. Scriverius Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (...) mitsgaders Petri Scriverii, Laure-kranz voor Laurens Koster. Haarlem, A. Rooman, 1628. (meer info) 4°, geheel perkament uit de tijd, (90)+520+(6)+124 pag. Geillustreerd met een frontispice (Th. Math... € 4400.00 goltzius.nl
Geestelyke natuurkunde SCHEUCHZER, J.J., Geestelyke natuurkunde (meer info) Amsterdam, Petrus Schenk, 1735, large folio, full leather binding, ribbed and goldtooled spine with ... € 4394.50 goltzius.nl
Schilderstuk op doek, 65 x ... LEIDUIN, SCHILDERIJ P. BOUMAN Schilderstuk op doek, 65 x 50 cm, voorstellende "Een waterval bij Leiduin buiten Haarlem" door Pieter Bouman te Heemstede. In lijst. (meer info) Het doek is in 1816 tentoongesteld als nr. 23 in de tentoonstelling van 'Kunstwerken van nog in leve... € 4290.00 goltzius.nl
[THREE COIN ORDINANCES FROM... [THREE COIN ORDINANCES FROM THE NETHERLANDS 1610] 1. Placcaet ende ordonnantie va[n]de hooge en[de] mogende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo opten cours van t' gelt, als opte politie ende discipline betreffende d' exe... (meer info) Half vellum, Good copy. 1. text only, 2. and 3. with numerous illustrations of coins. 1. The Hague, ... € 4070.00 goltzius.nl
Views of Rome [Set title] Unknown engraver, Schenck, Pieter (1660-1713) Views of Rome [Set title] (meer info) 44 plates out of 100 portraying Rome's palaces and ruins and even reconstruction of ancient building... € 3872.00 goltzius.nl
Rheinalbum with 12 beautifu... Rheinalbum with 12 beautiful chromolithograph views of the Rhein and its cities after drawings by Th. Albert, by W. Loeillot (Berlin) (meer info) Berlin, Ferdinand Ebner, [no date], Rheinalbum with chromolithograph views of the Rhein and its citi... € 3850.00 goltzius.nl
Tegenwoordige staat van Zui... Kroon, Anthonie Willem Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863]. (meer info) 4º: Gebonden in blauw linnen stempelband; (2)+232 p., ill. Band iets gevlekt, maar zeer goed exempl... € 3850.00 goltzius.nl
Beschryving van ‘s Graven-H... Riemer, Jacob de Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...). (meer info) Delft, Boitet, 1730-1739. 2 parts in 3 volumes. Complete copy with broken bindings. 19th century hal... € 3850.00 goltzius.nl
't Boeck van de Vroet-wyfs.... Ruff, Jacob 't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everh... (meer info) 4°, 74+4 pp., cont. vellum binding. Illustrated with 33 wood engravings (of which 6 full-page) in t... € 3850.00 goltzius.nl
Advis fidelle aux veritable... [Wicquefort, Abraham de] Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en B... (meer info) 4°, (2)+202 pag., contemporain perkament, geillustreerd met 8 geetste platen over twee pagina's (de... € 3850.00 goltzius.nl
Dongheualueerde gouden ende... - Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van gou... (meer info) Antvverpen, Plantijn, 1575. 4o. Full vellum. Complete. (430) pag. Waterstain in the bottom half thro... € 3850.00 goltzius.nl
1. Artificiosissimi Grammat... Van de Velde, Jan 1. Artificiosissimi Grammatices (Rotterdam 1605). 2. Thesaurus literarius continens multa diversaque genera scripturae tam latinae et romanae, quam italicae et hispanicae. Pars Secunda (Apud Cornelium Nicolai, 1607). 3. Liber Fondamentalis. (meer info) Three parts in one volume, 77 pp. 4o oblong. Later rebound in parchment. Last and first page with en... € 3850.00 goltzius.nl
De post van den Neder-Rhijn HOEN, PIETER 'T, De post van den Neder-Rhijn (meer info) Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 4to., full leather binding with ribbed and gold tooled spine ... € 3575.00 goltzius.nl
Middelnederlandsch Woordenb... Verwijs, Dr. E.; Verdam, Dr. J. Middelnederlandsch Woordenboek. Compleet. Deel I-XI (I-IX: Woordenboek; X: Tekstcritiek & Bouwstoffen; XI: Aanvullingen en Verbeteringen op het Gebied van Dijk- en Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde, enz.). (meer info) 's-Gravenhage, Nijhoff 1885-1941, 1952. Fotomechanische herdruk (reprint) 1990-1991, Flandria Nostra... € 3520.00 goltzius.nl
Patent of nobility donated ... REUIS, FERDINAND II Patent of nobility donated by Roman German Emperor Ferdinand II (1578-1637) to Andreas Reuis [Reuisen or Reuisz, Reuiss] for his services during the Thirty Year War. (meer info) Holy Roman Empire, Vienna, d.d. 9 August 1635. Vellum charter, some stains on the fold. 60x74 cm. Ha... € 3300.00 goltzius.nl
Extract ofte cort verhael v... Lier, D. van Extract ofte cort verhael van 't schip Nieu Delf. Hoe Godt de Heer haer heeft besocht door het overlijden van 170 dooden [...] Wt-ghevaren van de Kamer van Delff inden jare 1646 den 9 Mey naer Oost-Indien ende zijn ghearriveert den 12 Septembe... (meer info) 4°, (14) pag., gebonden in 20e eeuws half leren bandje. Op de titelpagina een houtsnede van een VOC... € 3300.00 goltzius.nl
De zegepraalende Vecht, ver... Zegepraalende Vecht De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Riviere de Vecht [...]. Amsterdam: Wed. Nic. Visscher, 1719. (meer info) Folio, half perkament, (4) + 16 + (102) + 37 p., ill. Goed exemplaar, 4 prenten (nrs 94a t/m 94 d) o... € 3300.00 goltzius.nl
Beschreibung der Stadt Amst... Zesen, Philipp von Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen Zustand [...]. Amsterdam: J. Noschen, 1664. (meer info) Gebonden in 18de-eeuwse halfleren band, (8)+398+(24) p., ill. Rug wat sleets. Exemplaar met de “Eri... € 3300.00 goltzius.nl
Voyage au Pole sud et dans ... DUMONT D'URVILLE, J.S.C. LE COMTE, Voyage au Pole sud et dans l'Océnie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de M. J. Dumont D'Urville (meer info) Paris, Gide, 1841-1846, 10 text parts in 5 8o volumes, contemporary tooled half leather bindings wit... € 3300.00 goltzius.nl
Patent of nobility donated ... MOISE, VON MURVELL, FRANZ II Patent of nobility donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Jozef Moise (Gratz 1818-?), "oberst-lieutenant" in the 16th Infantry Regiment, owner of the "Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration" which entitles Moise to... (meer info) Austrian Empire, Vienna, d.d. 10 November 1867. Full purple velvet, decorated with the gilt coat-of-... € 3300.00 goltzius.nl
Vaderlandsche historie verv... Wagenaar, J., Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam, 1790-1796. (meer info) Hierbij: Onmiddelijk vervolg, 3 delen; Vervolg, 48 delen; Nalezingen, 2 banden; Register op Nalezing... € 3245.00 goltzius.nl
A history of the operations... A history of the operations of the French and British armies in Egypt from the landing of Bonaparte to the restoration of the Ottoman power by several gentlemen (meer info) K. Anderson, Newcastle upon Tyne, 1809/1810 2 vols. 8vo. Leather Good, very rare two volumed set of ... € 3190.00 goltzius.nl
Proef van Letteren, Welke g... ENSCHEDE, JOH.,, Proef van Letteren, Welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschedé (meer info) [Haarlem, Johan Enschedé], 1768, octavo leaves, mostly in gatherings of four leaves, hardcover, pap... € 3080.00 goltzius.nl
DORDRECHT, GEZELSCHAP SIMPL... DORDRECHT, GEZELSCHAP SIMPLICITE--- Album nr. 2 van het gezelschap Simplicité te Dordrecht over de jaren 1816-1843. Oblong album in rood marokijn gebonden, met een groot aantal bijdragen, in de vorm van gedichten en tekeningen. Manuscript. (meer info) Het gezelschap was opgericht in 1791 en vierde in 1816 het 25 jarig bestaan, op huize Rhijn-oort van... € 3080.00 goltzius.nl
Het voorhof der ziele, beha... Hoogstraten, Frans van / R. de Hooghe Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668. (meer info) 4°, 20e eeuws met sierpapier beplakt karton omslag, (16)+199+(9) pag. Geillustreerd met frontispice... € 3080.00 goltzius.nl
Kabinet van Nederlandsche o... Rademaker, A. Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Schoonenburg, 1731. (meer info) 4°, geheel perkamenten band uit de tijd, (10)+300 pag. Geillustreerd met frontispice en 300 gravure... € 3080.00 goltzius.nl
Het boeck D. Lamberti Horte... Hortensius van Montfoort, L.] Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614. (meer info) Folio, geheel perkamenten band uit de tijd, (8)+52 (genummerd 1-26) pagina's. Geillustreerd met 9 fr... € 3080.00 goltzius.nl
Chirurgia ofte veldt-boeck ... Scheel-Hans [= Hans von Gersdorff / van Gersdorp] Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622. (meer info) 4°, (12)+168 pag. Gebonden in 19e eeuwse geheel perkamenten band. In omdoos. BMN I pag. 296; Morton... € 3080.00 goltzius.nl
T'Loff vande mutse, ende va... Visscher, Roemer T'Loff vande mutse, ende van een blaevvve scheen; Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken, Soo uyt het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset als selffs Poeetelick gedicht: Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx ... (meer info) Contemporary vellum, 4º, (8)+1-[32]+1-148 pp. Rare, independent publication with introduction by th... € 3058.00 goltzius.nl

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |