Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18125 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Handboekje voor de liefhebb... Borret, A.E. Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk ... (meer info) Gebonden in half leer, (8)+78 pag. € 77.00 goltzius.nl
Lofrede op Z.D.H. Willem de... Bol, Jan van der, Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817. (meer info) Origineel karton, 10+9+(4)+107 pag., met titelvignet met portret van Willem V. € 66.00 goltzius.nl
Iets over phonologie, enz. ... Bouvy, J., Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel "Antwoord op eene kritiek", Gulpen [1873]. (meer info) Ing., 78 pag., mist achterplat. € 27.50 goltzius.nl
Brief aan de weledelen heer... Bonnet, G., Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770. (meer info) Sierpapieren omslag, 12 pag. € 30.80 goltzius.nl
Souvenir du troisieme cente... Bourlier, E. / E. Lacheret Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar. (meer info) € 82.50 goltzius.nl
Het Brahmanisme en Buddhism... Bluntschli, J.C., Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb. (meer info) € 38.50 goltzius.nl
Lecons de reliure pour amat... Börjeson, I. Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill. (meer info) € 27.50 goltzius.nl
Vervolg op Flavius Josephus... BASNAGE, JACOB; FLAVIUS JOSEPHUS, Vervolg op Flavius Josephus, of algemene historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: mitsgaders een ver... (meer info) Amsterdam, Gerard onder de Linden / Delft, Reinier Boitet, 1726-1727. Two Vol. Folio. Half leather.[... € 544.50 goltzius.nl
Archief voor kerkelyke en w... ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p. (meer info) Uitgave van stukken betreffende Utrecht tijdens bisschop Frederik van Baden, 1496-1517 en Philips va... € 88.00 goltzius.nl
Het leeven en de lotgevalle... Berington, Joseph Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790. (meer info) Gebonden in moderne half linnen band met behoud van origineel kartonnen omslag. (10)+418+(1) pag. Ge... € 324.50 goltzius.nl
Floris ende Blancefloer doo... Assenede, D. van / Hoffman von Fallersleben. Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede, Mit Einleitung, anmerkungen und Glossar von Hoffmann von Fallerleben, Leipzig 1836. (meer info) Blanco omslag, los in de band, gebruind, 28+174 pag. € 49.50 goltzius.nl
M. M. Couvee Sr. 1834-1916. BELINFANTE, J. E., M. M. Couvee Sr. 1834-1916. (meer info) Obituary M. M. Couvee bookseller in The Hague. [not paginated], no publisher. 7 pp. + a portrait. St... € 27.50 goltzius.nl
Onderzoek naar den rechtsto... BEECK CALKOEN, J.F. VAN, Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag. (meer info) € 82.50 goltzius.nl
De verhouding van den staat... Beaufort, W.H.de De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ). (meer info) € 41.80 goltzius.nl
De ARCHIEVEN van de Nederla... ARCHIEVEN, De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland). (meer info) € 22.00 goltzius.nl
De Staten van Hollandt ende... --- De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669. (meer info) 1 blad plano, met grote houtsnede van de Hollandse tuin. C3054l Knuttel, Verboden boeken 4. Het boek... € 258.50 goltzius.nl
Placaat van de Staten Gener... --- Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781. (meer info) Plano, 1 blad, met wapen van Nederland. C3114l Knuttel, Verboden boeken, nr. 423. Premie van duizend... € 247.50 goltzius.nl
Alzo aan myne heeren van de... --- Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754. (meer info) Plano, 1 blad. Met stadswapen Amsterdam in houtsnede. C2516l Knuttel, Verboden boeken, 146 en 379; W... € 247.50 goltzius.nl
Imprimerie & librairie. Ext... --- Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811. (meer info) 1 blad plano. C2936l Uitgevaardigd te Gent 23-3-1811 door de prefect baron d'Houdetot. Vergunning no... € 82.50 goltzius.nl
Publicatie [van het Provinc... --- Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796. (meer info) Plano, 1 groot blad en 1 kolom. C2442l In 1795 had een in Holland (waarschijnlijk Leiden) wonende bo... € 99.00 goltzius.nl
Annunciation after Wolfgang, Gottlieb (fl. 1701-1780) after Cornelis Galle II (1615-1678) and Abraham van Diepenbeeck (1596-1675) Annunciation (meer info) Mary kneeling to the left, resting her left hand on the Bible, the Angel appearing to the right, kne... € 110.00 goltzius.nl
A treatise on photography. ... Abney, W. de Wiveleslie A treatise on photography. 10th edition, London, Longmans, 1905. (meer info) 425 pag., full leather decorated binding. Many text-illustrations. The front shows in gold the coat ... € 192.50 goltzius.nl
Placcaet vande Doorluchtige... --- Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621. (meer info) 4°, zonder omslag, (8) pag. C2556l Uitgevaardigd 16-1-1621. Herhaling van het verbod van 7-7-1615. € 137.50 goltzius.nl
De vijf artikelen tegen de ... Amersfoordt, Jacob, De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag. (meer info) € 30.80 goltzius.nl
'Korte memorie dienende tot... --- 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719. (meer info) Folio, 5 pag., papieren omslag. C3066l Verbod om in de toekomst in de Haagsche Courant Franse stukke... € 33.00 goltzius.nl
Zamenspraak tusschen een la... - Zamenspraak tusschen een landheer en zijn tuinman over het onweder. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. (meer info) Amsterdam, De Vries, Van Munster en Van der Hey, 1805. No covers. 19 pag. A head piece on the title ... € 192.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Ab... Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d'), D'Ablang Weicourt, Humbelot. (meer info) Grootte en conditie: 180 x 125 mm. handdrawn in ink, orginal intricate and attractive design of the ... € 49.50 goltzius.nl
Cantiques pour le culte pub... - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht, Blusse, 1803. (meer info) 8+236 pag. Contemp. full leather with gold stamped covers. Good copy. Mainly printed music above the... € 192.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: al... Wapenkaart/Coat of Arms: alliance coats of arms of d'Ablaing family (meer info) Grootte en conditie: 230 x 170mm. handdrawn and handcoloured alliance coats of arms of d'Ablaing fam... € 49.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Ab... Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d') and Van Arkel d'Ablaing (meer info) Grootte en conditie: 140 x 140 mm. chromolithograph with gold and silver coat of arms. 19th century.... € 27.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Va... Wapenkaart/Coat of Arms: Van Arkel d'Ablaing (meer info) Grootte en conditie: 170 x 120mm. engraving handcoloured with silver coat of arms. Name underneath. ... € 38.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Ab... Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d') (meer info) Grootte en conditie: 160 x 130 mm. handdrawn in ink, orginal design of the Ablaing coat of arms. 19t... € 33.00 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Ab... Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d') (meer info) Grootte en conditie: 220 x 180 mm. engraving with added hand colouring. 19th century. Attractive. € 33.00 goltzius.nl
Verklaring van Nederlanders... Verklaring van Nederlanderschap van Heerdt (meer info) Single folded leaf with writing only on the front, 32x20 cm. Official document declaring that Maria ... € 82.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Ab... Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d') (meer info) Grootte en conditie: Verschillende maten; de grootste is 178 x 278 mm, de kleinste is 107 x 115 mm.... € 27.50 goltzius.nl
Verslagen der Associatie te... Verslagen der Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke jeugd bijzonder voor behoeftigen in de Ned. overzeesche bezittingen. Amsterdam, 1912, 1918, 36+26 pag., gedrukt. (meer info) Betreft 52e verslag 1912 en 58e verslag 1918. Hierbij verslag vergadering 26-1-1903 betr. jongelings... € 27.50 goltzius.nl
Vincent van Gogh: collectio... Vincent van Gogh: collection of newspaperclippings concerning the artist dating from 1948-1953. (meer info) A set of newspaperclippings with a serialised story about Van Gogh (from De Vaderlander, possibly) m... € 27.50 goltzius.nl
Twee gedrukte blaadjes, 8o,... Twee gedrukte blaadjes, 8o, "De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?]. (meer info) Beide blaadjes met ornamentrand. M14056 € 33.00 goltzius.nl
Verslagen der Vrouwen-veree... Verslagen der Vrouwen-vereeniging van de H. Elisabeth, tot het bezoeken van arme zielen over 1914/15 en 1915/16, 15+15 pag. gedrukt. (meer info) Utrechtse vereniging. M14411 € 27.50 goltzius.nl
Twee grote fotokopieën van ... Twee grote fotokopieën van 16- eeuwse kaarten van delen van westelijk Noord-Brabant. ARA Kaart 1738 a en 1741. (meer info) Met o.m. Oosterhout, Maas, Donghe, Geertruidenberg. M14505 € 27.50 goltzius.nl
Wapenkaart/Coat of Arms: Ab... Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d') (meer info) Grootte en conditie: 110 x 110 mm. engraving with added hand colouring. 19th century. Attractive. € 33.00 goltzius.nl
SLOTEN, VALBURG Twee schets... SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Slot... (meer info) € 770.00 goltzius.nl
Short history of the first ... Short history of the first four centuries of the Christian Church. (meer info) Short history of the first four centuries of the Christian Church with an overview of the most famou... € 82.50 goltzius.nl
 - Pylk, nr. 1, 1928 Pylk, nr. 1, 1928 (meer info) Ljouwert, Boekhannel Mienskipshus, Riedhusstrj. 11 Skrans. Tradecatalogue with books on Fryslan [Fri... € 49.50 goltzius.nl
Staverse Jol, 5 original ph... Staverse Jol, 5 original photographs of this sailing ship. Possible Holleblok owned by Gaillard. (meer info) 5 original photographs (1950-1970) of this Staverse Jol, possibly the Holleblok owned by Hans Gailla... € 55.00 goltzius.nl
Reglement op de administrat... Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 's Gravenhage 1860, 72 pag., gebonden, gedrukt. (meer info) Wit doorschoten met aanvullingen in pen. M14317 € 27.50 goltzius.nl
Photograph (sepia) of an ar... Photograph (sepia) of an armorial plate for the family of Weustenraad (meer info) appr. 1920-1930 (coat of arms of Weustenraad with swan. 18x12,5 cm. Photo (sepia) has minor damage. € 33.00 goltzius.nl
Reclamebiljet voor tentoons... Reclamebiljet voor tentoonstelling in 1952 in Vleeshal Haarlem betr. Hildebrand 's Camera Obscura, 27x16 cm, gedrukt. (meer info) M14049 € 27.50 goltzius.nl
Naamregister van alle de He... Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Gene... (meer info) Amsterdam, Wed. Petrus Schouten/Reinier Ottens,1789, 48+108+192pp. vellum binding, 1789 written in i... € 192.50 goltzius.nl
Naamregister van alle de He... Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Gene... (meer info) Amsterdam, Petrus Schouten/Reinier Ottens,1774, 48+107+192pp. envelope vellum binding, Naamregister ... € 192.50 goltzius.nl

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |