Alle boeken van Kantelberg uit Marknesse

Kantelberg heeft in totaal 11781 boeken

Logo Kantelberg - boeken die vóór 15.00 uur worden besteld worden dezelfde dag zonder voorafgaande mededeling verzonden; - omdat verzending uiterlijk de volgende dag plaatsvindt ontvangt u geen bericht meer van mij; - er hoeft niet vooraf betaald te worden; de rekening zit bij het boek ingesloten; er kan ook vooraf met I-Deal betaald worden; - er worden geen verpakkings- en handlingskosten in rekening gebracht; u betaalt alleen de portokosten extra; - portokosten voor België t/m 2 kg 6,95

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Circling to the Center. One... Tiberghien, Susan M. Circling to the Center. One Woman's Encounter With Silent Prayer Paulist Press 0, pb., enkele potloodkantlijnstreepjes, optisch in nieuwstaat, (X) 142 bzlz € 10.00
€ 3,84
Kantelberg button
1. De betekenis van Jezus v... Weinreb, Friedrich 1. De betekenis van Jezus voor de wereld. Voordracht, gehouden in Neerpelt, mei 1988; 2. Goddelijkke voorzienigheid en eigen wil Hans Hartsuijker en Ben Verschoor 1. 2010, ringband, 105 blz; 2. 1980, gebrocheerd, 22 blz € 15.00
€ 4,50
Kantelberg button
Bridges 2, deel Classroombo... Pye, Bruce & Geoff Tranter Bridges 2, deel Classroombook (Engels voor volwassenen) Intertaal B.V. voor taalstudiemethoden 1001, grote pb., t/m blz 49 potloodbijschr., verder in goede staat, 230 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Levensmysterie en de psycho... Freud, Sigmund Levensmysterie en de psychoanalyse Wereldbibliotheek, 10e druk, pb., verkleuring kaft, verder gaaf exemplaar, 110 blz € 3.50
€ 3,84
Kantelberg button
Eindelijk thuis. Gedachten ... Nouwen, Henri Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts "De terugkeer van de verloren zoon" Lannoo 10e druk, pb., met flappen, i.z.g.st., 160 blz € 6.50
€ 4,50
Kantelberg button
Noodzakelijkk Handwoordenbo... Roorda van Eysinga, P.P. Noodzakelijkk Handwoordenboek der Nederduitsche en Lagg-Maleische Taal (meer info) Gebr. Belinfante 13e druk, geb., hardcover, in redelijkke staat, 134 blz € 25.00
€ 3,84
Kantelberg button
Nederlandse Concordantie va... Trommius, Abraham Nederlandse Concordantie van de Bijbel (meer info) J.N. Voorhoeve 13e grondig herziene en veel vermeerderde druk, geb. hardcover, met kaflon gekaft, 1069 blz € 7.50
€ 7,25
Kantelberg button
Oordeel des Synodi National... [Hommius, Festus] Oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden, ghehouden binnen Dordrecht. Inden Iare 1618 ende 1619 .... Isaac Ianssen Canin ende zijne Medestanders 1619, hardcover, rebound, compleet en in uitstekende conditie, (14) 114 blz € 100.00
Gratis
Kantelberg button
Publius Ovidius Nazoos Hers... Ovidius, Publius Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge + (meegebonden) Nasoos Heldinnebrieven. Vertaelt door J. v. Vondel + Brief van Fedre aen Hippolytus en Hypolytus' antwoord aan Fedre. Uit het Latyn van Ovidius en Sidronius Hoffchius vertalet door J. de Haes (meer info) De weduwe van Abraham de Wees/Gerard onder de Linden 1671-1715, org. perkamenten band, (20) 499 (13), (36) 160, 26 pp. € 450.00 Kantelberg button
De Belydenisse van S. Augustyn S. Augustyn (Augustinus) De Belydenisse van S. Augustyn Frederick van Metelen 1688, geb., org. perkementen kaft, mooi strak exemplaar, 365 blz € 100.00 Kantelberg button
Hallelujah, ofte Lof des He... Brakel, Wilhelmus a Hallelujah, ofte Lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den achtsten Psalm Reynier van Doesburg 1689, opnieuw ingebonden, 8o, in mooie staat, (24) 583 blz € 35.00
€ 6,75
Kantelberg button
Digt- Sang- en Speel-Konst,... Til, Salomon van Digt- Sang- en Speel-Konst, soo der ouden als bysonder der Hebreen, Door een naeuwkeurig ondersoek der Oudheyd uyt sijn vorige duysterheyd wederom opgeheldert: Dienende om, by wege van een voorlooper, den Leser tot een beter verstand der Goddeli... (meer info) Dirk Goris 1692, geb., perkamenten band, (28) 533 (15) blz € 250.00
€ 7,25
Kantelberg button
Gedichten, 3 delen Poot, Hubert Korneliszoon Gedichten, 3 delen (meer info) Reinier Boitet 1722-1735, 3 delen, geb., perkamenten banden, (XVI) 422 (IV); (XXIV) 448 (7); (X) 268 blz € 250.00 Kantelberg button
Oudheden en gestichten van ... Heussen, Hugo Franciscus (H.v.H.) Oudheden en gestichten van Rhynland, En wel voornamelijk van de STAD LEIDEN: of beschryving van de Kerken, Kloosters,..Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd,door H.V.H. met koopere Platen (39x25 cm) (meer info) S. Luchtmans, D. Haak en J.A. Langerack 1725, opnieuw ingebonden, (XVI) blz 801 t/m 972 (IV) blz € 150.00
€ 7,25
Kantelberg button
Vervolg op Flavius Josephus... Basnage, Jakob Vervolg op Flavius Josephus; of algememe historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godtsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen daar in voorgevallen: mitsgaders een ve... (meer info) Gerard onder de Linden; Reinier Boitet 1726-1727, 2 originele banden, folio, halfleder, [XXIV] 1940 blz € 300.00 Kantelberg button
Heilige Roemens-lust van ee... Houte, Willem van Heilige Roemens-lust van een gelovigen in den Messias, als den eenigen Koning zyner Kerke; met eene afmaninge van het vertrouwen op eenig schepsel. Betoogt en toegepast, in een verklaring van psalm CXLVI (meer info) Johannes Hasebroek en Adrianus Bonte 1736, geb., org. lederen band met ribben en schild op rug 4o, i.z.g.st., 665 blz + bladwijzer € 250.00
€ 7,25
Kantelberg button
De CL Psalmen des propheten... Dathenum, Petrum De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld (meer info) Pieter en Jacob Keur 1737, opnieuw ingebonden, i.z.g.st. € 125.00
€ 3,84
Kantelberg button
Viri illustris Godefridi Gu... Leibnitz, Gottfried Wilhelm Viri illustris Godefridi Guil. Leibnitii Epistolae ad diversos. 1. Volumen III; 2. Volumen IV et Ultimum (Christianae Religioni haud pernicosa). Praemisit Christianus Korthaltus, M.A. (meer info) Christoph. Breitkopfii 1738-1752, 2 delen, geb. 8o, origin. hardcovers, 476 en 416 blz € 200.00
€ 6,75
Kantelberg button
Anonymus - Agamemnon. Treurspel Anonymus Agamemnon. Treurspel Izaak Duim 1741, ingenaaid, gemarmerd kaft, compleet, maar in matige staat, 64 blz € 20.00
€ 3,84
Kantelberg button
Oeffeningen aangaande de na... Owen, Johannes Oeffeningen aangaande de naam, oorspronk, natuur, gebruik en standhouding van een dag van heilige ruste, waarin de oorspronk des Sabbaths van de grondlegginge der Wereld, de moraliteit van het 4e gebod, nevens de verandering van den sevenden dag onde (meer info) J.H. Vonk van Lynden 1744, geb., oorspr. halflederen band, rug met ribben, in goede staat, (22) 407 blz € 135.00
€ 4,50
Kantelberg button
De christen geheel en al he... Kemp, Johannes van der De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en... Philippus Losel - Jacobus Bosch - Otto van Grafhorst 1754, 14e druk, geb., perkamenten band, gaaf en compleet exemplaar, (36) 958 (22) blz € 35.00
€ 7,25
Kantelberg button
Het Regt Gebruik der Werelt... Nieuwentyd, Bernard Het Regt Gebruik der Werelt Beschouwingen, ter overtuiginge van Ongodisten en Ongelovigen aangetoont. Met kopere Platen. Den Sesden Druk. (meer info) Adrianus Douci 1754, geb., halfperkament, mooi exemplaar, (12) 916 (17+28) blz. € 200.00
€ 6,75
Kantelberg button
De wonderdaden des Allerhoo... Alderkerk, Joannes De wonderdaden des Allerhoogsten Godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants vryheyt inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden voorgevallen in den jare 1573 ende 1574.... Abraham Kallewier 1756, 4e druk, opnieuw professioneel ingebonden, 4o, (48) 260 blz € 150.00
€ 3,84
Kantelberg button
Bundel van Godgeleerde, Oud... Villar, J.C. e.a. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen over Uitgelezene Stoffen. Behelzende, verscheidene wel uitgewrogte Verhandelingen, zo op de hooge Schoolen (...), verscheidene Geleerde Mannen opgesteld. Eerste deel, Eerste Stuk Hendrik Vieroot 1757, geb., orig. perkamenten band 8o, mooi exemplaar, 754 blz. + bladwijzer € 200.00
€ 7,25
Kantelberg button
Bundel van Godgeleerde, Oud... Villar, J.C. e.a. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen over Uitgelezene Stoffen. Behelzende, verscheidene wel uitgewrogte Verhandelingen, zo op de hooge Schoolen (...), verscheidene Geleerde Mannen opgesteld. Vierde deel, Eerste Stuk Hendrik Vieroot 1758, geb., orig. perkamenten band 8o, mooi exemplaar, 673 blz. + bladwijzer € 200.00
€ 7,25
Kantelberg button
Bundel van Godgeleerde, Oud... Villar, J.C. e.a. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen over Uitgelezene Stoffen. Behelzende, verscheidene wel uitgewrogte Verhandelingen, zo op de hooge Schoolen (...), verscheidene Geleerde Mannen opgesteld. Vierde deel, Eerste Stuk Hendrik Vieroot 1758, geb., orig. perkamenten band 8o, mooi exemplaar, 673 blz. + bladwijzer € 200.00
€ 7,25
Kantelberg button
Theron en Aspasio oft Reeks... Hervey, J. Theron en Aspasio oft Reeks van godvrugtige gesprekken en brieven over Gewigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen, Deel 2 en 4. Met gravures Pieter Meijer op den Dam 1759-1761, 2 delen, opnieuw (mooi) ingebonden, 393 en 464 blz € 35.00
€ 7,25
Kantelberg button
Historische beschryving der... Schley, J. van der ("leerling van den befaamden Picart") Historische beschryving der reizen, of Nieuwe [...] verzameling van [...] zee- en land-togten [...] in Europa, Asia, Africa en America. Zeventiende Deel, Vierde Boek: Reize naar Oost-Indien door het Zuid-Westen-Reize van Engelbert Kaempfer naar Japan (meer info) J. Hayman, J. Roman, G. de Groot, J. Loveringh, G. Tielenburg, S. van Esveldt, P. Schouten, G. van Huissteen 1768, geb., halfleder, folio, (4) 319 (3) blz € 1000.00 Kantelberg button
Oeuvres de M./J.J. Rousseau... Rousseau, Jean-Jacques (M. Rousseau) Oeuvres de M./J.J. Rousseau. Nouvelle Edition, 6 Tomes (meer info) Marc-Michel Rey/Barthelemi Vlam 1769, 3 delen (ed. Rey) 1791 (ed. Vlam), origin. uniform halfleder, fraaie serie met gravures € 150.00
€ 7,25
Kantelberg button
Het Leerzaam Huisraad, vert... Luiken, Jan Het Leerzaam Huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met Godlyke spreuken en Stichtelyke Verzen (meer info) De Erven van F. Houttuin 1771, geb., in goede staat, 182 blz € 350.00
€ 3,84
Kantelberg button
Bybelsche Geögraphicus of V... Schmidt, Johan Jacob Bybelsche Geögraphicus of Volkomene Beschryving van alle in de Heilige Schrift benoemde Landen en Steden, of tot de geögraphie behoorende Plaatsen en Zaaken. Met Mathematische, Phylologische, Physische, Zedenkundige, Politieke, Historische en geheimz (meer info) Martinus de Bruyn 1776, geb., halfleder met ribben, 8o, goed in de band, in redelijke staat staat, 506 blz € 125.00
€ 7,25
Kantelberg button
Christus het Verbondt des V... Erskine, Ralph Christus het Verbondt des Volks over Jez. XLII:6. Des Middelaars macht in hemel en op aarde over Matth. XXVIII:18. En het Lam in 't midden des Throons, over Openb. VII:27. Waaby gevoegt is een Voortreden (...) door Theodorus van der Groe (meer info) Pieter Holsteyn 1777, derde druk, geb. hardcover (16x10.5x3.5 cm), (80) 343 blz € 75.00
€ 6,75
Kantelberg button
Tafereelen van Napels. Uit ... Rehfues, P.J. Tafereelen van Napels. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.W. Bussingh. In een deel Johannes Allart 1810, geb., originele halflederen band, i.z.g.st., (XIV) 446 blz € 150.00
€ 6,75
Kantelberg button
Hollands Verlossing, 2 dele... Bilderdijk, Mr. Willem en Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk Hollands Verlossing, 2 delen in 1 band Francois Bohn 1813, geb., originele halflederen band, mooi exemplaar, 94 en 97 blz € 75.00
€ 4,50
Kantelberg button
God met ons. Hymne Costa, Isaac da God met ons. Hymne J.H. den Ouden 1826, ingenaaid, in goede staat, 22 blz € 15.00
€ 2,88
Kantelberg button
De belangrijkste Nederlands... Til, H.N. van De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd, in geschiedkundige en zedelijke tafereelen geschetst. H.C.A. Thieme 1828, geb., originele hardcover, in goede staat, (14) 227 blz € 100.00
€ 3,84
Kantelberg button
Costa, Isaac da - Feestliederen Costa, Isaac da Feestliederen J.H. den Ouden 1828, ingenaaid, in goede staat, 36 blz € 15.00
€ 3,84
Kantelberg button
Zedekundig Leesboek, in den... (...) Zedekundig Leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. D. du Mortier & Zoon; J. de Lange; J. Oomkens 1829, 8e druk, ingenaaid, blinde omslag, in prima staat, 141 blz € 50.00
€ 3,84
Kantelberg button
Merkwaardige Reis-Avonturen... Meijer, Rudolf en Hieronimus Merkwaardige Reis-Avonturen en zeldzame Lotgevallen en Ontmoetingen te water en te land Hendrik Frijlink 1832, geb., matig exemplaar, maar wel compleet, 358 blz € 25.00
€ 4,50
Kantelberg button
Bijbelsche Karakterkunde, d... Niemeyer, August Hermann Bijbelsche Karakterkunde, delen 2 en 3 (meer info) L. Herdingh en Zoon en C.G. Menzel 1832-1833, 2 delen, halfleder, in goede staat, € 20.00
€ 7,25
Kantelberg button
De zoogenaamde Evangelische... Cock, H. de De zoogenaamde Evangelische Gezangen, de oogappel der vervoerde en verleide menigte in de Sijnodaal Hervormde Kerk, ja zelfs nog van sommige van Gods kinderen uit blindheid, en om dat zij dronken geworden zijn door den wijn harer hoererijen, nader... (meer info) J.H. Bolt 1835, gebrocheerd, compleet, maar in matige staat, 64 blz € 50.00
€ 3,84
Kantelberg button
Het Nieuwe Testament --- Al... (...) Het Nieuwe Testament --- Alle Boeken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. UIt de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet + Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen Ned. Bijbel Comp.; J. Brandt & Zooon; M. de Gijzelaar; P. Proost; Johannes Enschede en Zonen 1836, geb. in fraaie orig. lederen band met zilveren slotje, goud op snee, gaaf exemplaar, € 125.00
€ 6,75
Kantelberg button
Bekeering van Doctor A. Cap... Chevallier, M.J. (uit het Fransch vertaald door) Bekeering van Doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet G. van Peursem 1837, geb., hardcover, i.z.g.st., 64 blz € 35.00
€ 3,84
Kantelberg button
Het leven en bedrijf van Dr... Lublink -Weddik, B.T. Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther, 2 delen in 1 band (meer info) G. Portielje 1838-1839, geb., hardcover, opnieuw ingebonden, in prima staat, (XVI) 294 en 382 blz € 45.00
€ 6,75
Kantelberg button
Gedichten, 2 delen Feith, mr. Pieter Rutger Gedichten, 2 delen G.T.N. Suringar 1839, 2 delen, geb., orig. hardcovers, slijtage langs de randen, stevig ingebonden, 166 en 176 blz € 40.00
€ 3,84
Kantelberg button
Beets, Nicolaas - Rijmbijbel Beets, Nicolaas Rijmbijbel Erven F. Bohn 1839, ingenaaid, in redelijke staat, 180 blz € 15.00
€ 3,84
Kantelberg button
De Jesuitenorde, haar oorsp... Jordan, Sylv. De Jesuitenorde, haar oorsprong, inrigting, bedoelingen en leer, benevens de Verderfelijke aard van het Jesuïtisme, uit het eigen wetboek der Orde geschetst. Vrij naar het Hoogduitsch bewerkt en met eene Uitvoerige Schets van de Geschiedenis der Jesu (meer info) Gebroeders Diederichs 1840, geb., kartonnen hardcover, in goede staat, (XVI) 388 (II) blz € 35.00
€ 4,50
Kantelberg button
De eeuwige rust der heilige... Baxter, Richard De eeuwige rust der heiligen. De heerlijke staat der gezaligden en hunne voortdurende blijdschap in den hemel. Naar een verkorte Engelsche uitgave van Benjamin Fawcett H.W. van Harderwijk 1840, geb., orig., hardcover, i.z.g.st., (VIII) 330 blz € 35.00
€ 4,50
Kantelberg button
Kerkklokstoonen. Opnieuw ui... Strauss, Friedrich Kerkklokstoonen. Opnieuw uitgegeven en aanbevolen door Jonathan. Eerste en Tweede stuk. Met gravure A.C. Kruseman 1842, geb., halfleder, bovenstukje rug ontbreekt over 2,5 cm, verder mooi exemplaar, (XV) 231 en 220... € 40.00
€ 4,50
Kantelberg button
Het leven en karakter van P... Galle; Lublink -Weddik, B.T. (voorrede) Het leven en karakter van Philippus Melanchton (meer info) G. Portielje 1842, geb., hardcover, in redelijke staat, (XVI) 198 blz € 15.00
€ 3,84
Kantelberg button

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |