Alle boeken van Kantelberg uit Marknesse

zakelijk

Kantelberg heeft in totaal 13280 boeken

Logo Kantelberg
- boeken die vóór 15.00 uur worden besteld worden dezelfde dag zonder voorafgaande mededeling verzonden; - omdat verzending uiterlijk de volgende dag plaatsvindt ontvangt u geen bericht meer van ons; - er hoeft niet vooraf betaald te worden; de rekening zit bij het boek ingesloten; er kan ook vooraf met i-Deal betaald worden (niet voor het buitenland); - er worden geen verpakkings- en handlingskosten in rekening gebracht; u betaalt alleen de portokosten extra; - portokosten voor België t/m 2 kg 6,95; voor bestellingen uit andere landen ontvangt u eerst een mededeling met de portokosten. Ons aanbod van boeken is overzichtelijk verdeeld in genres en subgenres. Als u bij de zoekfunctie op onze site bijvoorbeeld opvraagt: theologie en pastoraat of dogmatiek of hermeneutiek,, etc. dan krijgt u een overzicht van de boeken die wij daarvan in voorraad hebben.
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Eén met haar volk. Een woor... Koning, J.C. de Eén met haar volk. Een woord ter gelegenheid van den 70en verjaardag van H.M. Koningin Emma op 2 augustus 1928 Kemink en Zoon 1928, gebrocheerd, in redelijke staat, 29 blz € 10.00
€ 2,88
Kantelberg button
Faust, dele I en II. In Ned... Goethe, J.W. von Faust, dele I en II. In Nederlandsche verzen vertaald, ingeleid en toegelicht door resp. door C.S. Adama van Scheltema en Nico van Suchtelen Wereldbibliotheek (W.B. Vereeeniging) 1928-1929, 2 delen, ingenaaid, gebruikssporen kaften, verder i.z.g.st., 220 en 287 blz € 20.00
€ 4,50
Kantelberg button
"Waartoe het Oude Testament... Kohlbrugge, H.F. "Waartoe het Oude Testament?" De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen,gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen Ver. tot Uitg. van Ger/ Geschriften 1929, 2e druk, geb., hardcover, gaaf exemplaar, 138 blz € 7.50
€ 3,84
Kantelberg button
Eenige Brieven, geschreven ... Warburton, John Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon, bij den aanvang van diens bediening te Southill, waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., leeraar des evangeliums te Southill C. Dieleman 1929, geb., hardcover, in goede staat, 118 blz € 5.00
€ 3,84
Kantelberg button
Ausstellung chinesischer Ku... Geseelschaft Ostasiatische Kunst e.a. Ausstellung chinesischer Kunst. Veranstaltet von der Gesellschaft für Ostasiatische Kunst und der Preußischen Akademie der Künste Berlin 12.Januar bis 2.April 1929. Würfel Verlag Berlin 1929, geb., hardcover, verkleuring kaft, stevig gebonden exemplaar, 407 blz € 15.00
€ 4,50
Kantelberg button
Unum Necessarium. Een ding ... Comenius, Joh. Amos Unum Necessarium. Een ding is noodig. Kemink & Zoon 1929, geb., hardcover, rug verkleurd, verder gaaf, 169 blz € 10.00
€ 3,84
Kantelberg button
Die Bibel oder die ganze He... Schäfer, Rudolf (Mit Bildern von) Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments (nach der deutschen Übersetzung von Dr. Martin Luther) Württembergische Bibelanstalt Stuttgart 1929, geb., hardcover, in goede staat, 1138+396+76+4 blz € 25.00
€ 7,25
Kantelberg button
1. Het rad van fortuin; 2. ... Beckman, Thea 1. Het rad van fortuin; 2. Triomf van de verschroeide aarde. Romans pver de Honderjarige Oorlog (meer info) Lemniscaat, Uitgeverij 1929-1997, 2 delen, pb's, in nieuwstaat, 336 en 320 blz € 20.00
€ 6,75
Kantelberg button
Toetssteen der waare en val... Groe, Th. van der Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes... Romijn & Van der Hoff 1930, 2 delen, geb., hardcovers, in matige staat, 566 en 560 blz € 25.00
€ 7,25
Kantelberg button
Neveldijk. Uit het leven va... Hogenbirk Jzn., D. (Vliet, Wz. D.H. van de) Neveldijk. Uit het leven van godsdienstige dorpsmenschen J.H. Kok Kampen 1930, 4e vermeerderde druk, geb., originele hardcover, in mooie staat, 236 blz € 20.00
€ 6,75
Kantelberg button
Brouwer, A.M. - De Bergrede Brouwer, A.M. De Bergrede G.J.A. Ruys 1930, geb., hardcover, fraai exemplaar, 388 blz € 10.00
€ 7,25
Kantelberg button
De Beteekenis der Vrijmetse... Wilmshorst, W.L. De Beteekenis der Vrijmetselarij Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1930, geb., hardcover, i.z.g.st., 226 blz € 20.00
€ 4,50
Kantelberg button
Avonturen van Rein de Vos e... Pilon, H. Avonturen van Rein de Vos en Zwans de Gans. Het tweede honderd dierenboek. Met 99 plaatjes (1 plaatje ontbteekt) (meer info) Stoomkoffiebranderij en Theehandel Kanis & Gunnink 1930, geb., hardcover, 63 blz € 15.00
€ 4,50
Kantelberg button
Josephus and the Jews. The ... Foakes Jackson, F.J. Josephus and the Jews. The Religion and History of the Jews as Explained by Flavius Josephus Society for Promoting Christian Knowledge 1930, geb., hardcover, in prima staat, (XVI) 299 blz € 25.00
€ 6,75
Kantelberg button
Het groot aanbelang der zal... Halyburton, Thomas Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen. Alles voorgesteld in verscheidene predicatiën. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond, door den eerw. heer Hugh Kennedy (Rotterdam) Romijn & van der Hoff 1930, geb., hardcover, in matige staat, 493 blz € 5.00
€ 7,25
Kantelberg button
Avonturen van Rein de Vos e... Pilon, H. Avonturen van Rein de Vos en Zwans de Gans. Het tweede honderd dierenboek. Met 99 plaatjes (1 plaatje ontbteekt) (meer info) Stoomkoffiebranderij en Theehandel Kanis & Gunnink 1930, geb., hardcover, 63 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Einzelmöbel und neuzeitlich... Koch, Alexander Einzelmöbel und neuzeitliche Raumkunst Alexander Koch 1930, geb., hardcover, i.z.g.st., (8) 183 (7) blz € 150.00
€ 7,25
Kantelberg button
De overwinnaar overwonnen. ... Pericard, Jacques De overwinnaar overwonnen. Naar het Fransch van Jacques Péricard. Geautoriseerde vertaling door Justine Bruning Stella-Editie 1930, gebrocheerd, in mooie staat, 24 blz € 15.00
€ 3,84
Kantelberg button
Collegium logicum. Stenogra... Bolland, G.J.P.J. Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven en uitgegeven door eenige leerlingen. 2 dln. W. Versluys Uitg. Mij 1931, 2e druk, 2 delen, geb., halflederen banden, fraaie exemplaren, (XIX) (XIII) 978 ((XVI) blz € 35.00
€ 6,75
Kantelberg button
Die beiden Makkabäerbücher.... Bevenot O.S.B., Hugo Die beiden Makkabäerbücher. Met 2 Karten Peter Hanstein 1931, geb., hardcover, verkleuring kaft, verder in goede staat, (XII) 260 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
De Chineesche Filosofie. To... Borel. Henri De Chineesche Filosofie. Toegelicht voor niet-sinologen, deel III: Meng Tsz' (Mencius), China's volkstribuun P.N. van Kampen & Zoon 1931, geb., originele hanrdcover, i.z.g.st., 301 blz € 35.00
€ 4,50
Kantelberg button
Zondebesef en zondeleer. Ee... Tjalsma, Pieter Douwes Zondebesef en zondeleer. Een psychologisch-dogmatische studie Van Gorcum & Comp 1931, ingenaaid, in goede staat, 175 blz € 7.50
€ 3,84
Kantelberg button
Het Jodenvraagstuk. Uit het... Dönges, E. Het Jodenvraagstuk. Uit het Duitsch vertaald door N.P. Renning J.Hzn J.N. Voorhoeve 1931, ingenaaid, mooi exemplaar, 32 blz € 7.50
€ 2,88
Kantelberg button
De Leeuw van het Noorden. E... Penning, L. De Leeuw van het Noorden. Een verhaal uit den strijd van Gustaaf Adolf voor de godsdienstvrijheid. Met illustraties van A. Rünckel J.H. Kok 1932, 2e druk, geb., originele hardcover, in mooie conditie, 301 blz € 10.00
€ 7,25
Kantelberg button
Das Heilige. Über das Irrat... Otto, Rudolf Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. C.H. Beck 1932, geb., hardcover, enkele potloodonderstrepeingen, optisch fraai exemplaar, (XI) 260 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Living Issues in the New Te... Anderson Scott, C.A. Living Issues in the New Testament (meer info) Cambridge University Press 1933, geb., hardcover, verkleuring rug, verder in prima staat, (XII) 192 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Das Buch Tobias. Übersetzt ... Meinrad, P.; M. Schumpp O.P. Das Buch Tobias. Übersetzt und erklärt Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung 1933, geb., hardcover, i.z.g.st., (LXXXXVII) 292 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Het ontwaken van het Joodsc... Boom, W. ten e.a. Het ontwaken van het Joodsche volk J.N. Voorhoeve 1933, geb., hardcover, i.z.g.st., 64 blz € 15.00
€ 3,84
Kantelberg button
Veertien Feeststoffen. Than... Leeuwen Pzn., Jacob van; C. Lagendijk Veertien Feeststoffen. Thans vermeerderd met eenige mededeelingen omtrent het leven, de bekeering en roeping Gods tot het Predikambt, door hemzelve beschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis, door enige vrienden opgeteekend. M J.P. van den Tol 1933, geb., hardcover, i.z.g.st., 268 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Het Jodendom. Een boek voor... Nes Czn, Jac. van Het Jodendom. Een boek voor joden en christenen Kok Kampen 1933, geb., hardcover, vlek op voorplat, verder mooi strak exemplaar, 527 blz € 12.50
€ 6,75
Kantelberg button
De wonderen des Allerhoogst... Velde, Abraham van de De wonderen des Allerhoogsten. Met 9 platen. Met voorwoord van ds. W.C. Lamain (meer info) J.P. van den Tol 1933, geb., originele hardcover, fraai exemplaar, 437 blz € 20.00
€ 6,75
Kantelberg button
Rabbinische Wundergeschicht... Fiebig, D. Paul Rabbinische Wundergeschichten des neutestamentlichen Zeitalters. In vokalisiertem Text. Mit sprachlichen und sachlichen Bemerkungen. Walter De Gruyter & Co 1933, gebrocheerd, i.z.g.st., 25 blz € 10.00
€ 2,88
Kantelberg button
Zur Begrifsgeschichte de "P... Schilder, Klaas Zur Begrifsgeschichte de "Paradoxon". Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und das nach-Kierkegaardschen "Paradoxon" (diss.) J.H. Kok 1933, ingenaaid, i.z.g.st., 472 blz € 25.00
€ 6,75
Kantelberg button
Vierde Vijftal Leerredenen Leeuwen Pzn., Jacob van; C. Lagendijk Vierde Vijftal Leerredenen J.P. van den Tol 1934, geb., hardcover, i.z.g.st., blz 219 t/m 291 € 10.00
€ 3,84
Kantelberg button
Vijfde Vijftal Leerredenen Leeuwen Pzn., Jacob van; C. Lagendijk Vijfde Vijftal Leerredenen J.P. van den Tol 1934, geb., hardcover, i.z.g.st., blz 293 t/m 365 € 10.00
€ 3,84
Kantelberg button
Geïllustreerde Encyclopedae... Gonggryp, G.F.E. e.a. Geïllustreerde Encyclopedaedie van Nederlandsch Indië. Een praktisch handboek dat in 800 bladzijden met 150 platen een beeld geeft van Nederlandsch-Indië in dezen tijd Leidsche Uitgeversmaatschappij 1934, geb., met stofomslag, scheurtjes in s.o., verder i.z.g.st., 1582 kol. + uitvouwbare kaart € 15.00
€ 7,25
Kantelberg button
Krasis. Bijdrage tot de Gri... Dulk, W.J., den Krasis. Bijdrage tot de Griekse Lexicographie (diss.) E.J. Brill 1934, ingenaaid, verkleuring kaft, verder goed exemplaar, 127 blz € 12.50
€ 3,84
Kantelberg button
Europeesche "Totemdieren" e... Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. Europeesche "Totemdieren" en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels "Eigen Volk" 1935, 2e druk, geb., hardcover, hoekjes beschadigd, verder in prima staat, 220 blz € 7.50
€ 4,50
Kantelberg button
Briefe. Unter Mitwerkung vo... Rosenzweig, Franz Briefe. Unter Mitwerkung von Ernst Simon. Ausgewählt und herausgegeben von Edith Rosenzweig Shocken Verlag 1935, geb., hardcover, gaaf exemplaar, 743 blz € 25.00
€ 7,25
Kantelberg button
Hollandsche geloofshelden. ... N.N. Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze Oudvaders J.P. van der Tol 1935, geb., hardcover, in prima staat, 304 blz € 7.50
€ 4,50
Kantelberg button
The Letter of Aristeas. A L... Meecham, Henry G. The Letter of Aristeas. A Linguistic Study with Special Reference to the Greek Bible (Publications of the Univ. of Manchester CCXLI). Manchester University Press 1935, geb., hardcover, in prima staat, (XXI) 355 blz € 50.00
€ 4,50
Kantelberg button
Friedrich Nietzsche und die... Förster-Nietzsche, Elisabeth Friedrich Nietzsche und die Frauen seiner Zeit Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1935, geb., hardcover, in prima staat, 258 blz € 10.00
€ 4,50
Kantelberg button
Wegen Gods in Gelre. Een bi... Teeuwen, Chr.W.J. Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der Afscheiding op den Noord-Oostelijke Veluwerand J.H. Kok Kampen 1935, ingenaaid, mooi exemplaar, 190 blz € 5.00
€ 4,50
Kantelberg button
Rubber. Roman uit Deli Székely-Lulofs, M.H. Rubber. Roman uit Deli Elsevier 1936, geb., hardcover, in matige staat, 302 blz € 20.00
€ 4,50
Kantelberg button
Aanmerkingen over de Vijf W... Brahé, Jan Jacob Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen De Banier 1937, geb., hardcover, i.z.g.st., 187 blz € 6.50
€ 4,50
Kantelberg button
Briefwisseling van mr. G. G... Goslinga, A. (bewerkt door) Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door dr. A. Goslinga. J.H. Kok, Kampen 1937, geb., hardcover, i.z.g.st., (XI) 407 blz € 10.00
€ 6,75
Kantelberg button
Beschrijving van de provinc... Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat (bewerking) Beschrijving van de provincie Overijssel, behoorende bij de Waterstaatskaart Algemeene Landsdrukkerij 1937, geb., hardcover, i.z.g.st., 154 blz € 10.00
€ 3,84
Kantelberg button
Johannes Calvins Auslegung ... Calvin, Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe: Jeremia Buchhandlung des Erziehungsvereins, Neukirchen 1937, hardcover, i.z.g.st., 694 blz € 20.00
€ 7,25
Kantelberg button
Maarten Wouters' zeereis. D... Rive Box, Hand de la Maarten Wouters' zeereis. De avonturen van een Hollandschen jongen tijdens de eerste tocht der Nederlanders naar Indië onder leiding van Cornelis de Houtman. 80 van de 100 plaatjes aanwezig Stoomkoffiebranderij en Theehandel Kanis & Gunnink 1938, geb., hardcover, in goede staat, 63 blz € 15.00
€ 4,50
Kantelberg button
Johannes Calvins Auslegung ... Calvin, Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe: Ezechiel und Daniel Buchhandlung des Erziehungsvereins, Neukirchen 1938, hardcover, i.z.g.st., 594 blz € 12.50
€ 7,25
Kantelberg button

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |