Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3057 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Kronyck Tijdschrift van de ... Kronyck Tijdschrift van de Historische vereniging Deutekom en de Oudheidkundige verenigingen van Salehem en Gander 115 60 jaar bevrijding herdacht, 29ste jaargang maart 2005. € 3,25 Koopmanszn
De Vrije Fries Acht en tach... De Vrije Fries Acht en tachtigste deel 2008 Kon. Fries genootschap/ de Fryske Akademy Pb., 246 blz. € 4,75 Koopmanszn
 - Frysk jierboek 1946 Frysk jierboek 1946 Van Gorcum & Comp 1947. HC., 294 blz. € 5,00 Koopmanszn
Jaarboek Centraal Bureau vo... Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1997 CBG Geb. met stofomslag, 314 blz. € 2,75 Koopmanszn
Ta de oantins fan Douwe Kal... Ta de oantins fan Douwe Kalma ( 3 April 1896- 18 Oktober 1953) Laverman 1954. SC., 42 blz. € 2,50 Koopmanszn
Honderduit Een eeuw gerefor... Honderduit Een eeuw gereformeerde kerk in Hoogeveen ? 2000. Gebonden, 296 blz. € 5,75 Koopmanszn
Noord in de oorlog Herinner... Noord in de oorlog Herinneringen en belevenissen van mensen uit Amsterdam boven het IJ 1940-1945 Stadsdrukkerij 1980. Pb., 128 blz. € 3,75 Koopmanszn
Global Graphics  Het Nieuwe... Global Graphics Het Nieuwe Zien 1e Internationale Grafiek Biënnale Stichting Internationaal Museum voor Exlibris en Kleingrafiek 1993. Pb., 268 blz. € 4,75 Koopmanszn
Scheepvaartgeschiedenis als... Scheepvaartgeschiedenis als uitgebeeld in de tentoonstelling van het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam Ver.Ned.Hist. Scheepvaart Museum 1979. ringband € 3,25 Koopmanszn
 - Frysk Studinte- almenak 1955 Frysk Studinte- almenak 1955 brandenburgh Geb., 163 blz. € 7,00 Koopmanszn
Special Bloemschikken Werke... Special Bloemschikken Werken op een graftakhouder EPN 5e jaargang herfst 2002 nr.3. Geniet, 98 blz. € 3,00 Koopmanszn
Negenenvijftigste jaarboek ... Negenenvijftigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum J.H. de Bussy 1967. Gebonden, 212 blz. € 5,00 Koopmanszn
Gods getrouwheid van geslac... Gods getrouwheid van geslacht tot geslacht 75 jaar onderwijs op gereformeerde grondslag 's-Gravenpolder 1923-1998 ? Gebonden, 198 blz. € 8,00 Koopmanszn
 - Frysk Studinte- almenak 1943 Frysk Studinte- almenak 1943 Brandenburgh € 3,50 Koopmanszn
 - Frysk Studinte- almenak 1954 Frysk Studinte- almenak 1954 Brandenburgh Geb., 174 blz. € 4,50 Koopmanszn
Frysk Tinkboek Ljouwert 143... Frysk Tinkboek Ljouwert 1435-1935 Kamminga 1935. Gebonden in linnen band, 168 blz. € 4,75 Koopmanszn
Feest van (h)erkenning  war... Feest van (h)erkenning wark van 31 Stellingwarver schrievers St. St.Schrieversronte 1997. Pb., 176 blz. € 4,00 Koopmanszn
Sesam Tuin- en kamerplanten... Sesam Tuin- en kamerplanten- encyclopedie Bosch & Keuning in twee delen 1980.Gebonden in kunstleer, 927 + 926 blz. € 12,00 Koopmanszn
Jaarboek Protestantse Kerk ... Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2005-2006 Boekencentrum 2005. Pb., 720 blz. € 4,25 Koopmanszn
Almanak van de Delftsche St... Almanak van de Delftsche Studenten Bond 1951 van der Drift Geb., 271 + 128 blz. € 7,50 Koopmanszn
Do bliuwst wol Do wol Frysl... Do bliuwst wol Do wol Fryslân nei 2000 Fersen FF 2000. Pb., 80 blz. € 4,50 Koopmanszn
Yn petear mei de ljochte Fo... Yn petear mei de ljochte Forhalen en gedichten fan achttjin Fryske skriuwers en skriuwsters It Fryske Boek 1967. Pb., 79 blz. € 2,50 Koopmanszn
Drie novellen Boekenweekges... Drie novellen Boekenweekgeschenk 1939 Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1939. Gebonden, 155 blz. € 7,75 Koopmanszn
 - bûnte liuwen omnibus 1963 bûnte liuwen omnibus 1963 Miedema 32,34 en 64 blz. € 6,00 Koopmanszn
Steunverleening en werkvers... Steunverleening en werkverschaffing 1934-1936 Samson Maandschrift van den uitgever N.Samson Eerste, tweede en derde jaargang 1934 t/m 1936. Geb., € 24,00 Koopmanszn
Fryslan sjongt Algemien Fry... Fryslan sjongt Algemien Frysk Lieteboekje AFUK 1996, tsiende fernijde printinge. Gebonden, 234 blz. € 8,00 Koopmanszn
 - Jeroen Doorenweerd Jeroen Doorenweerd NAi Uitgevers 2009. Pb., 206 blz. € 9,75 Koopmanszn
Een schoolmeesterssalaris i... Een schoolmeesterssalaris in 1840 Een bloemlezing uit streekhistorische publicaties Profiel 1991. Pb., 80 blz. € 1,75 Koopmanszn
Speciale Catalogus 47e edit... Speciale Catalogus 47e editie 1987-1988 van de postzegels van Nederland N.V.P. H. Pb., 502 blz. € 8,00 Koopmanszn
 - Twaalf maanden tuinieren Twaalf maanden tuinieren Reader's Digest Gebonden, 377 blz. € 3,00 Koopmanszn
 - Makkumer aardewerk Makkumer aardewerk Stichting Tichelaars Historisch bezit ongewijzigde herdruk van de uitgave 1970. Pb., 63 blz. € 2,25 Koopmanszn
de vrije fries zesenzestigs... de vrije fries zesenzestigste deel ( 1986) Fries Genootschap Pb., 196 blz. € 5,00 Koopmanszn
 - Rixt fortelt Trije oantinkens Rixt fortelt Trije oantinkens De Strikel 1977 Strikelstruier 3. Geniet, 31 blz. € 3,50 Koopmanszn
 - 50 jaar gilden in Peelland 50 jaar gilden in Peelland Drukkerij Abonné 1985. Geb. met stofomslag, 255 blz. Op schutblad is iets geschreven € 5,00 Koopmanszn
Die Gute Nachricht Das Neue... Die Gute Nachricht Das Neue Testament in heutigem Deutsch Deutsche Bibelstiftung 1976,4.Auflage. Pb., 635 blz. € 3,25 Koopmanszn
De bijbel in 230 gravures v... De bijbel in 230 gravures van Gustave Doré met fragmenten uit het oude en het nieuwe testament en de apokriefe boeken Verba 1996. geb. met stofomslag, 478 blz. Keurig! € 6,50 Koopmanszn
Die Gute Nachricht Eine Aus... Die Gute Nachricht Eine Auswahl in heutigem Deutsch Deutsche Bibelstiftung 1977. Pb., 713 blz. € 4,00 Koopmanszn
For 't Fryske Folk Lektuer ... For 't Fryske Folk Lektuer for eltsenien Propaganda- Kommisje fen it KFS Jongbloed, 1934. SC., 47 blz. € 2,50 Koopmanszn
 - Psalm en Gesangboek Psalm en Gesangboek Prov. Kommisje foar de Evangeeljeforkundiging yn de fryske tael 1961. 302 blz. € 3,00 Koopmanszn
Jaarboek van het Centraal B... Jaarboek van het Centraal Bureau voor genealogie deel 48 1994 CBG Geb. zonder stofomslag, 294 blz. € 2,75 Koopmanszn
Jaarboek van het Centraal B... Jaarboek van het Centraal Bureau voor genealogie deel 45 1991 CBG Geb. zonder stofomslag € 1,75 Koopmanszn
Op hechte fundamenten Gesch... Op hechte fundamenten Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond ANB 1950. Gebonden, 355 blz. € 2,75 Koopmanszn
 - De Bolleman brieven De Bolleman brieven Friese Pers Boekerij 1992. Pb., 192 blz. € 4,75 Koopmanszn
De twaalf sterrenbeelden Li... De twaalf sterrenbeelden Liefde Karakter Relaties Deltas 1995. Pb., 237 blz. € 3,00 Koopmanszn
Anton Koch herinnerd 1923-1... Anton Koch herinnerd 1923-1990 Een vriendenboekje Vijfsprong 1992. Pb., 270 blz. € 4,75 Koopmanszn
Het woord klinkt door Bij d... Het woord klinkt door Bij de uitvaart van dr. J. G. Geelkerken Gedachtenisdienst Enige citaten Ten Have 1960. Geniet, 36 blz. € 4,50 Koopmanszn
It Beaken 33e jiergong- nr.... It Beaken 33e jiergong- nr.5/6 Literair- histoarysk nûmer Fryske Akademy des.1971. s.197- 284 € 3,00 Koopmanszn
Wetenschap en samenleving G... Wetenschap en samenleving Groei en ontwikkeling van de VU- familie in beeld Dienst Communicatie Vrije Universiteit 2005. Pb., 152 blz. € 3,00 Koopmanszn
Happinez spirituele scheurk... Happinez spirituele scheurkalender 2007 Ten Have € 5,00 Koopmanszn
de vrije fries  Drieënzesti... de vrije fries Drieënzestigste deel ( 1983) Fries Genootschap Pb., 219 blz. € 2,25 Koopmanszn

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 |