Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3055 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Kamer neemt de vrijheid ... Keizer, drs. D.P.. De Kamer neemt de vrijheid De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1887 ? Gebonden., 98 blz. € 3,50 Koopmanszn
Afdeling Blijham Groninger ... Baas, M.J. e.a. Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979 Algemene en Landbouwkundige ontwikkelingen ? Geb. 272 blz. + kaarten € 9,50
€ 4,35
Koopmanszn
Duurzaam Groningen Busser, Geurt Duurzaam Groningen ? 2002, eerste verschijning. Pb.,68 blz. € 6,50 Koopmanszn
Rogier 't Hoen Het bewogen ... Maaren, Bert van Rogier 't Hoen Het bewogen leven van een bevlogen priester ? 2012, 4e dr. Pb., 147 blz. € 8,00 Koopmanszn
De dood verbloemen? begrave... Overbosch, ds. W.G. De dood verbloemen? begraven en cremeren in Amsterdam, gedenktekens spreken ? Pb., 176 blz. € 4,25 Koopmanszn
Jaarverslag 1994 Fries Sche... Jaarverslag 1994 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer Pb, 84 blz. € 5,00 Koopmanszn
Fytshok prakkesaasjes Om en... Hoop, J. de Fytshok prakkesaasjes Om en by de Fermanje te Damwâld 1900-1950 ? 1982. Pb., 86 blz. € 3,00
€ 3,48
Koopmanszn
Tussen bitterheid en empath... Verhoeven, Simon Tussen bitterheid en empathie: reizen in het naoorlogse Duitsland 2012. Pb.92 blz. masterscriptie € 7,00 Koopmanszn
Biografie van een binnensch... Snitjer, Harm Biografie van een binnenschipper ? Pb., 97 blz. € 7,00
€ 4,35
Koopmanszn
In verband met... het Diako... Keikes, H. W. In verband met... het Diakonessenhuis ? 1980. gebonden met stofomslag, 155 blz. € 3,75 Koopmanszn
Dreug ôn den diek 150 jaar ... Roos, Thea & Jan de Dreug ôn den diek 150 jaar Schuttersgenootschap Orde, Eendracht, Vreugde Millingen aan de Rijn 2002. Gebonden, groot formaat, 254 blz. € 23,00 Koopmanszn
Tachtigste jaarboek van het... Tachtigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum 1988, 191 blz. € 4,75 Koopmanszn
Genadegoud Chr.Geref.kerk t... Velema, J.H. Genadegoud Chr.Geref.kerk te Nunspeet 17 maart 1936- 17 maart 1986 Pb., 48 blz. € 5,00 Koopmanszn
Negenennegentigste Jaarboek... Negenennegentigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 2007. Gebonden met stofomslag, 228 blz. € 8,00 Koopmanszn
Fryske skriuwerskalinder 19... Fryske skriuwerskalinder 1974, 1976, 1980, 1981, 1985, 1986,1988 t/m 1999, 2001,2003, 2004, 2005,2007, 2008,2009, 2010, 2013 per stuk EUR 3,00 € 3,00 Koopmanszn
van Anigheim tot Anjum Iedema,Harke van Anigheim tot Anjum ? 1976, 279 blz. € 7,75
€ 4,35
Koopmanszn
Gedenkboek 200 jaar kerk in... Gedenkboek 200 jaar kerk in Bemmel ( 1795-1995) Pb., 174 blz. € 3,25 Koopmanszn
Almanak van de Delftsche St... Almanak van de Delftsche Studenten Bond 1955 ? Geb., 203=lijst van leden en reunisten € 8,00 Koopmanszn
Als eb en vloed 150 jaar On... Bruinsma, J. en Terpstra, Pieter Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekering Maatschappij "Oost- en Westdongeraoeel en Dokkum' 1965. Geb., 167 blz. € 5,25 Koopmanszn
Doopsgezind en Remonstrant ... Keune, W.T. Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum ? 1986. Pb.,29 blz. € 3,00 Koopmanszn
Over het dubbeltje en het k... Post, Doeke Over het dubbeltje en het kwartje Geb., 197 blz. € 12,50 Koopmanszn
Tussen toen...en nu  75 jaa... Vocovojumus ( samenstelling en redactie) Tussen toen...en nu 75 jaar Haagse korfbalclub ALO ? 1981. Pb., € 8,00 Koopmanszn
Smallingerlands verleden in... Smallingerlands verleden in vogelvlucht ? 10 blz. € 2,00 Koopmanszn
Heen en weer Reizen per ope... Aerts, Annelies; Misset, Carly; Wijden, Laura van der Heen en weer Reizen per openbaar vervoer vanaf de zeventiende eeuw Pb., € 3,75 Koopmanszn
Hollandse Studiën 8 Besteman, J.C. e.a. Hollandse Studiën 8 1975. Geb., 348 blz. € 3,25 Koopmanszn
Verwey, K. - Kees Verwey Verwey, K. Kees Verwey Rijksmuseum Twenthe Enschede 16 nov.- 12 jan. 1969. Pb., 39 blz. € 6,00 Koopmanszn
Skil fan it tsjerkepaad los... Oldenhof, H. Skil fan it tsjerkepaad los en vast uit het verleden van de parochie Makkum 1980,63 blz. Achterzijde iets vuil € 4,00 Koopmanszn
 - Arent thoe Boecop nummer 71 Arent thoe Boecop nummer 71 2002. Pb., 68 blz. € 4,75 Koopmanszn
Rijskamp, Gré - Levensdroaden Rijskamp, Gré Levensdroaden 2004. Geb., 68 blz. € 4,75 Koopmanszn
Excursiegids Lauwerszeewerken Burgt, Ir. C. van der Excursiegids Lauwerszeewerken Geniet, € 6,00 Koopmanszn
Tjerkstra, Willem - De dokslepers Tjerkstra, Willem De dokslepers 2005. Pb., 180 blz. € 6,00 Koopmanszn
Jublileum-boekje utbrocht n... Dykstra, Bauke Jublileum-boekje utbrocht nei oanlieding fan 125 jier kristlik Nasjonaal Skoalunderwiis yn Marsum Ingelum Bitgum en Bitgummole Marsum 19 juny 1871- Bitgummole 19 juny 1996 Pb., 40 blz. € 5,00 Koopmanszn
Academie Minerva  eindexame... Academie Minerva eindexamencatalogus 1991 Pb., 120 blz. € 4,50 Koopmanszn
Negenenzeventigste Jaarboek... Negenenzeventigste Jaarboek van het genootschap Amstelodamum 1987, 202 blz. € 4,50 Koopmanszn
Bloedstollende Belevenissen... Guldemond, Marije en Arno Bloedstollende Belevenissen Van Een Paar Eerzame Boekverkopers deel 4 1999 € 4,75 Koopmanszn
negentigste jaarboek van he... negentigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum 1998. Gebonden,270 blz. € 5,75 Koopmanszn
Mededelingen van het Konink... Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Archief 1989 t/m 1999 en 2001 per deel 3,00euro. Bij bestelling van meer dan 1 deel 2,50 per deel € 2,50 Koopmanszn
Wetenschap en samenleving Tervoort, dr. Ad Wetenschap en samenleving € 3,25 Koopmanszn
Ferwerd- Hogebeintum Toen e... Soepboer, A. Ferwerd- Hogebeintum Toen en nu ? 1988, 134 blz. € 6,00
€ 3,48
Koopmanszn
Aan de vergetelheid ontrukt Hendriksen, Mgr. Tg. G. A. Aan de vergetelheid ontrukt ? Pb., 434 blz. € 2,75 Koopmanszn
60 jaar z.v. Zuidlaardermee... 60 jaar z.v. Zuidlaardermeer Gedenkboek 1928-1988 ? Pb, 90 blz. € 4,75 Koopmanszn
Horjus, Arend - Horjus genealogie Horjus, Arend Horjus genealogie 1993. Pb., 384 blz. € 25,00 Koopmanszn
Printbybel met 246 voorstel... Printbybel met 246 voorstellinghen des Ouden & Nieuwen Testaments A.D. 1698 Gebonden € 3,25 Koopmanszn
Mozes Tsjerke-oratoarium yn... Smilde, Bernard Mozes Tsjerke-oratoarium yn lieten 1994. Geniet € 2,00 Koopmanszn
Het christelijk onderwijs i... Keizer, Jasper Het christelijk onderwijs in Oudehorne Meester S. Wijbrandischool ? Pb., 49 blz. € 4,00
€ 3,48
Koopmanszn
R.K. Kerk St. Nicolaasga 18... R.K. Kerk St. Nicolaasga 1887-1987 ? Pb., 87 blz. € 7,00 Koopmanszn
Nieuwsblad van Noord-Oost F... Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 100 jaar geniet, 100 blz. € 6,00 Koopmanszn
Postkantoor in een Biltsche... Goede, A.P. de; Dort, M.H. van Postkantoor in een Biltsche herbergh De geschiedenis van de posterijen in De Bilt en Bilthoven ? 1993. Pb., 215 blz. € 5,75 Koopmanszn
Een stuk geschiedenis van d... Vrielink, A. e.a. Een stuk geschiedenis van de Hervormde kerk van Schoonebeek Geb., 112 blz. € 6,75 Koopmanszn
wisselend getij  Geschieden... Piers, D.A. wisselend getij Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-comité over de priode negentienhonderd vierendertig tot en met negentienhonderd negenenvijftig Gebonden, 359 blz. € 6,50 Koopmanszn

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 |