Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45174 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Gool, J.van. - kalium. Gool, J.van. kalium. (meer info) Zyma Nederland. Zyma Nederland. 1974. Boards. 96p. € 7,00 Ovidius
Gool, J.van. - kalium. Gool, J.van. kalium. (meer info) Zyma Nederland. Zyma Nederland. 1974. Boards. 96p. € 7,00 Ovidius
Mythe en vorm in de gedicht... Weevers, Theodoor. Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965.Hardcover met stofomslag. Goed.109pp.. € 8,00 Ovidius
Ede. Architectuur en stedeb... OPMEER, PAULINE. Ede. Architectuur en stedebouw 1850-1940. Zwolle, Waanders, 2002. Zwolle, Waanders, 2002.Paperback. Goed. 128pp.Illustr. Naam met pen op schutblad. € 9,00 Ovidius
150 jaar uitgever van jurid... JANSEN, C.J.H. 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften 1838-1988. (meer info) Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1988. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1988.Hardcover. Goed.65pp. € 25,00 Ovidius
Ethiek en moraal bij P.C. H... Veenstra, Fokke. Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen. (meer info) Zwolle, Tjeenk Willink, 1968. Zwolle, Tjeenk Willink, 1968.Hardcover. 268pp. Goed. € 8,00 Ovidius
REYNARDUS VULPES. De Latijn... HUYGENS, R.B.C. REYNARDUS VULPES. De Latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis. Critisch uitgegeven met inleiding en aantekeningen door R.B.C. Huygens. Zwolle, Tjeenk Willink. 1968. Zwolle, Tjeenk Willink. 1968.Hardcover met stofomslag. 190pp. Goed. € 14,00 Ovidius
De gedichten van Antonis de... Mak, J,.J. De gedichten van Antonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken. Zwolle, Tjeenk Willink. 1955. Zwolle, Tjeenk Willink. 1955.Linnen. 414pp. Goed. € 14,00 Ovidius
Nijmeegse colleges. ASSELBERGS, W.J.M.A. Nijmeegse colleges. Zwolle, Tjeenk Willink, 1967. Zwolle, Tjeenk Willink, 1967.Hardcover met icht beschadigd stofomslag. 323pp. € 7,00 Ovidius
Jan Harmens Krul. Zijn leve... Wijngaards, N.. Jan Harmens Krul. Zijn leven, ziojn werk en zijn betekenis. Zwolle, Tjeenk Willink. Zwolle, Tjeenk Willink.1964.Hardcover met beschadigd stofomslag.339pp. € 7,00 Ovidius
Opstellen en voordrachten u... MINDERAA, P., Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964). (meer info) Zwolle, Tjeenk Willink, 1964. Zwolle, Tjeenk Willink, 1964.Hardcover met beschadigd stofomslag. 500pp. € 8,00 Ovidius
De fragmenten van de tweede... HEEROMA, K. De fragmenten van de tweede rose. Uitgegeven door K.Heeroma. Avec un résumé en français. Zwolle, Tjeenk Willink. 1958. Zwolle, Tjeenk Willink. 1958.Hardcover. Goed.191pp.. € 8,00 Ovidius
Bacchus en Christus. Twee l... HEINSIUS, DANIEL. RANK, L.PH. & J.D.P.WARNERS & F.L.ZWAAN. Bacchus en Christus. Twee lofzangen van Daniel Heinsius. (meer info) ZWOLLE, Tjeenk Willink, 1965. ZWOLLE, Tjeenk Willink, 1965.Hardcover. 352pp. € 14,00 Ovidius
Jan Harmens Krul zijn leven... Wijngaards, N.. Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis. (meer info) Zwolle, Tjeenk Willink, 1964. Zwolle, Tjeenk Willink, 1964.Hardcover met stofomslag. 339pp. € 8,00 Ovidius
Avondmaalsgedichten en Heil... HUYGENS, C. Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Toegelicht en uitgegeven door F.L. Zwaan. (meer info) Zwolle, Tjeenk Willink, 1968. Zwolle, Tjeenk Willink, 1968.Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 133pp. € 8,00 Ovidius
Schapenfokkerij en -houderi... BATS, E.J. Schapenfokkerij en -houderij in Nederland. Zwolle, Tjeenk Willink.Tweede druk, 1961. Zwolle, Tjeenk Willink.Tweede druk, 1961.Hardcover. 119pp. Illustr.. € 9,00 Ovidius
Sexuele hoogtepunten. BOSCHMANN, R. Sexuele hoogtepunten. Zwolle, Tijl. Zwolle, Tijl.zonder jaar.Hardcover met stofomslag.296pp.. € 10,00 Ovidius
SOUND THERAPY. Zelfhulp doo... Joudry, Patricia. SOUND THERAPY. Zelfhulp door de genezende kracht van hoogfrekwente muziek. Zwolle, Oasis Enterprises, 1987. Zwolle, Oasis Enterprises, 1987.Pperback. Goed.181pp. € 7,00 Ovidius
Op en om Adderhorst. VELDHUIZEN, A. VAN. Op en om Adderhorst. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, [1933]. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, [1933].Linnen. Goed.320pp.. Illustr.. € 22,00 Ovidius
Carambole. De wereld van he... Hoek, J. van der Carambole. De wereld van het biljart Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1966. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1966.Hardcover. Goed. 173pp. Illustr.. € 7,00 Ovidius
Natuurgeneesmethoden. BERNAU, LUTZ / MEYER, A.E. Natuurgeneesmethoden. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve. Zonder jaar. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve. Zonder jaar.Hardover. Goed. 145pp. € 7,00 Ovidius
De Dooperschen. Historisch ... Hoekstra, H.. De Dooperschen. Historisch Overzicht en Beoordeeling. Zwolle, H.Tulp., 1900. Zwolle, H.Tulp., 1900.Oorsp.omsl. Omslag beschadigd. Redelijk.85pp.. € 7,00 Ovidius
Het Oversticht Na 1945; Ste... Het Oversticht Na 1945; Stedebouwkundig - Architectonisch - Landschappelijk. Zwolle, Genootschap Het Oversticht/ uitgegeven door Koninklijke Uitgeverij Erven J.J.Tijl N.V. 1960. Zwolle, Genootschap Het Oversticht/ uitgegeven door Koninklijke Uitgeverij Erven J.J.Tijl N.V. 1960.... € 10,00 Ovidius
Das Gebot und die Ordnungen... Brunner, Emil. Das Gebot und die Ordnungen. Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik. (meer info) Zwingli Verlag. Zürich.Zwingli Verlag.1939.Or.cloth with sl.dam.d.j..xii,696pp..Register.. € 12,00 Ovidius
Ontketen de kracht in jezelf GIESSEN, DANNY VAN DER. Ontketen de kracht in jezelf (meer info) Zwijndrecht, GPM. 1994. Zwijndrecht, GPM. 1994.Paperback. 140pp. Goed. € 8,00 Ovidius
Ehe. Eine Anthropologie der... Michel, Ernst.. Ehe. Eine Anthropologie der Gesellschaftsgemeinschaft. (meer info) Zweite, erweiterte Auflage. Ernst Klett Verlag.Zweite, erweiterte Auflage.1948.Or.hardcover with d.j..241pp. € 7,00 Ovidius
Geen Blijder Maer in Tachti... Poelhekke, J.J.. Geen Blijder Maer in Tachtigh Jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651. (meer info) Zutphen.De Walburg Pers..1973.Pap.270pp.Bibliogr.. Register.. Zutphen.De Walburg Pers..1973.Pap.270pp.Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Zuchtstrategien auf Greenfi... Kruithof, Jan Chr. und Dirk Zoland: Zuchtstrategien auf Greenfield Stud. Zutphen Woonboulevard Eijerkamp. (1993). Zutphen Woonboulevard Eijerkamp. (1993).Hardcover with slightly damaged dustwrapper. Good.200pp. Ill... € 17,00 Ovidius
Het practische cactusboek i... Haage, Walther. Het practische cactusboek in kleuren. Moderne kweekmethoden; een keuze uit de mooiste cactussen middagbloemen en andere succulenten. Zutphen. W.J.Thieme. Zutphen. W.J.Thieme.Tweede druk.1965.Linnen. Goed.285pp. € 9,00 Ovidius
Techniek in Nederland in de... Schot, J.W.. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw - Deel II : Delfstoffen, energie, chemie. Zutphen, Walburg pers. 2000. Zutphen, Walburg pers. 2000.Hardcover met stofomslag. Goed. 488pp.Illustr.. € 15,00 Ovidius
Geschiedenis van Doetinchem. BOOGMAN, J C EN S OOSTERHAVEN. Geschiedenis van Doetinchem. Zutphen, Walburg Pers.. Oudheidkundige Kring Deutekom, 1986. Zutphen, Walburg Pers.. Oudheidkundige Kring Deutekom, 1986.Hardcover met stofomslag. Goed. 429pp. € 10,00 Ovidius
Thorbecke als oost-Nederlan... Verkade, W.. Thorbecke als oost-Nederlands patriot. Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des ost-niederlaendischen Patriotismus. Zutphen, Walburg Pers, 1974. Zutphen, Walburg Pers, 1974.Paperback. Goed.327pp. € 9,00 Ovidius
Adamshuis, een zusterhuis v... DOORNINK-HOOGENRAAD. DRA. M.M. Adamshuis, een zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen. Zutphen, Walburg Pers, 1983. Zutphen, Walburg Pers, 1983.Paperback. Goed. 112pp. Illustr.. € 7,00 Ovidius
Van Zoete Wijn en Bittere M... PETERSEN, J. W. VAN. Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. Zutphen, Walburg Pers. 1989. Zutphen, Walburg Pers. 1989.Hardcover met stofomslag. Goed.335pp. Illustr.. € 15,00 Ovidius
Geschiedenis van Doetinchem. BOOGMAN, J C EN S OOSTERHAVEN. Geschiedenis van Doetinchem. Zutphen, Walburg . Oudheidkundige Kring Deutekom, 1986. Zutphen, Walburg . Oudheidkundige Kring Deutekom, 1986.Hardcover met op de rug verkleurd stofomslag.... € 10,00 Ovidius
Hengelo, Gelderland, duizen... SCHREUDER, F. Hengelo, Gelderland, duizend jaar Zutphen: Walburg Pers, 1977. Zutphen: Walburg Pers, 1977.Paperback. Goed. 83pp. Illustr.. € 8,00 Ovidius
Iets uit de Geschiedenis va... DOESSCHATE, A.TEN. Iets uit de Geschiedenis van Steenderen en Brankhorst. Fotografische herduk van de uitgave 1919. Zutphen. Thieme. Z.j. 8°. 68pp. Or.gebonden. Illustr. Zutphen. Thieme. Z.j. 8°. 68pp. Or.gebonden. Illustr. € 12,00 Ovidius
Holberg en Holland. FERWERDA, SASKIA. Holberg en Holland. (meer info) Zutphen, Thieme, 1939. Zutphen, Thieme, 1939.Paperback, ingenaaid. Omslag licht besch.vi,270pp.. € 12,00 Ovidius
Het kleine bouwen. Vier eeu... TIESKENS, R.W., D.P. SNOEP EN G.W.C. VAN WEZE Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland. Zutphen. Terra. 1983. 4°. 211pp.Paperback, goed. Zutphen. Terra. 1983. 4°. 211pp.Paperback, goed. € 11,00 Ovidius
Familiearchieven uit het la... Pestman, P.W.. Familiearchieven uit het land van Pharao;. Een bundel artikelen samengesteld naar aanleiding van een serie lezingen van het Papyrologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden in het voorjaar van 1986. Zutphen. Terra. Zutphen. Terra.1989.Paperback. Goed.176pp. € 7,00 Ovidius
Particulieren in de weer me... Particulieren in de weer met hun monument in Zutphen. Zutphen, Stichting Wijnhuisfonds, 1992. Zutphen, Stichting Wijnhuisfonds, 1992.Paperback. Goed. 87pp. Illustr.. € 7,00 Ovidius
KWEEKHOVEN DER WIJSHEID Bas... BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE. KWEEKHOVEN DER WIJSHEID Basis en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580tot het begin der 19e eeuw. Stichtse historische reeks 5. Zutphen, Stichtse Historische Reeks/De Walburg Pers, 1980 Zutphen, Stichtse Historische Reeks/De Walburg Pers, 1980Hardcover. Goed.288pp. € 10,00 Ovidius
Altijd onderweg. Mijn reis ... Jan Klein. Altijd onderweg. Mijn reis door het leven in verhalen. Zutphen, Kirchner. 2015. Zutphen, Kirchner. 2015.Paperback. Goed. 237pp.. € 15,00 Ovidius
Fiscaliteit in Nederland. 5... SCHMIDT, J.TH.DE. P.L.H. CRASBORN. Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar Belastingmuseum "Prof.Dr. Van der Poel". Zutphen. Deventer. De Walburg Pers. Kluwer. 1987. Zutphen. Deventer. De Walburg Pers. Kluwer. 1987.Hardcover. Goed. 182pp. € 9,00 Ovidius
Fiscaliteit in Nederland. 5... SCHMIDT, J.TH.DE. P.L.H. CRASBORN. Fiscaliteit in Nederland. 50 Jaar Belastingmuseum " Prof. Dr. Van Der Poel" Zutphen. Deventer. De Walburg Pers. Kluwer. 1987. Zutphen. Deventer. De Walburg Pers. Kluwer. 1987.Hardcover met stofomslag. Goed. 182pp. € 8,00 Ovidius
Geen blijder maer in tachti... Poelhekke, J.J.. Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651. Zutphen. De Walburg Pers. 1973. Zutphen. De Walburg Pers. 1973.Paperback. Goed.270pp. € 8,00 Ovidius
De weerwolf en andere volks... TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. De weerwolf en andere volksverhalen uit het Gelders rivierengebied. Zutphen, De Walburg Pers. 1980. Paperback. Goed. Zutphen, De Walburg Pers. 1980. Paperback. Goed. € 11,00 Ovidius
Een Amsterdammer naar Parij... HÖWELER,H.A. Een Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Jacob Muhl. Zutphen, De Walburg Pers, 1978. Zutphen, De Walburg Pers, 1978.Papaerback. Goed. 64pp. € 7,00 Ovidius
Agrarische Terminologie in ... Schaars, A.H.G.. Agrarische Terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten. Proefschrift. Zutphen. De Walburg Pers. 1977. 8°. Pap. 286pp. Diss./Thesis. Bibliogr. Summary in English. Zutphen. De Walburg Pers. 1977. 8°. Pap. 286pp. Diss./Thesis. Bibliogr. Summary in English. € 14,00 Ovidius
De incorporatie van Culembo... WEEL, A.J.VAN. De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek. Zutphen, De Walburg Pers. 1977. Zutphen, De Walburg Pers. 1977.Paperback. Goed. 181pp.. € 10,00 Ovidius

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |