Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45097 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Henk van Os. K.R. van Kooij... Henk van Os. K.R. van Kooij. e.a..reliekverering in de Middeleeuwen. 2000. De Prom. Hardcover met stofomslag. 223pp. Illustr.. (meer info) Goed € 24,00 Ovidius
Opgedragen aan C.L. Tenminc... Opgedragen aan C.L. Tenminck Groll. Herma M. van den Berg. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg. De Walburg Pers. 1988. Hardcover met stofomslag. 328pp. Illustr.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Jurjen Vis.biografie van co... Jurjen Vis.biografie van componist en diplomaat Robert de Roos. 2014. Van Gruting. Hardcover met stofomslag. 3767pp.. Met de 2 CD's. (meer info) Goed € 20,00 Ovidius
D. Pogue. 2003. Pearson. Pa... D. Pogue. 2003. Pearson. Paperback. 368pp. Illustr.. (meer info) Goed € 13,00 Ovidius
Bernard Nelleke. 9e druk, 1... Bernard Nelleke. 9e druk, 1981. Heuwekemeijer. Paperback. 232pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Kuiper, Arie. 1997. Querido... Kuiper, Arie. 1997. Querido. Hardcover met stofomslag. 724pp. (meer info) Goed € 13,00 Ovidius
Jean Hardy. 1989. Servire. ... Jean Hardy. 1989. Servire. Paperback. 349pp. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Hennie Schouten. Liesbeth H... Hennie Schouten. Liesbeth Harting. Roger Leppers. 1991. Strengholt. Paperback. 176pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Marko Otten.de ludieke opst... Marko Otten.de ludieke opstand tegen bom en regentendom. 2017. Boekenschap. Hardcover. 288pp. Illustr.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Fernando Savater.Ethiek Voo... Fernando Savater.Ethiek Voor Mensen Van Morgen. 5e druk, 1999. Bijleveld. Paperback. 160pp. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Franz Binder. 2005. Ten Hav... Franz Binder. 2005. Ten Have. Hardcover. 184pp. Naam met pen op schutblad. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
John Blofeld. 1999. BRES. P... John Blofeld. 1999. BRES. Paperback. 253pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
M. Bruckel-Beiten.dagboek, ... M. Bruckel-Beiten.dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945. 2004. Walburgpers. Paperback. 207pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Wim Willems.biografie van e... Wim Willems.biografie van een Indo-schrijver. 2e druk, 2008. Bert Bakker. Paperback. 598pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Frits Staal. 1986. Meulenho... Frits Staal. 1986. Meulenhoff. Paperback. 412pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
E. Heyning.drie eeuwen bele... E. Heyning.drie eeuwen belevenissen van de familie Heijning. (1994). Paperback. Eburon. 208pp. Met een losse uitklapbare stamboom. (meer info) Goed € 24,00 Ovidius
Erich Fromm. 5e druk, 1972.... Erich Fromm. 5e druk, 1972. Bijleveld. Paperback, leesvouw rug. 176pp.. (meer info) Redelijk € 8,00 Ovidius
Pinchas Lapide.  1984.Kok. ... Pinchas Lapide. 1984.Kok. Paperback. 87pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Georg Feuerstein.leven en o... Georg Feuerstein.leven en onderricht van Omraam Mikhael Aivanhov. 1998. Prosveta. Hardcover. 336pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Henk van Gelder. 2e druk, 1... Henk van Gelder. 2e druk, 1999. Nijgh Van Ditmar. Hardcover met stofomslag. 379pp. Het levensverhaal. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
J.M.J. Catenius-Van der Mey... J.M.J. Catenius-Van der Meyden. Netta van Hulzen. 16e druk, 1984. Hardcover. 247pp.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Barbara S.  A Critique of P... Barbara S. A Critique of Postmodern Theory in Psychotherapy. 1995. W.W.Norton. Hardcover with dustwrapper. Good. xii,296pp. Goed € 20,00 Ovidius
Michael D. Yapko. True And ... Michael D. Yapko. True And False Memories Of Childhood Sexual Trauma. 1994. Simon and Schuster. Hardcover with dustwrapper. Good. 271pp. (meer info) Goed € 34,00 Ovidius
Jesse D. Geller and Paul D.... Jesse D. Geller and Paul D. Spector.Portraits in Fiction. 1987. Jason Aronson. Hardcover with dustwrapper. Good. xviii,302pp.. Goed € 20,00 Ovidius
Rolf J. Kleber. Danny Brom.... Rolf J. Kleber. Danny Brom.Theory, Prevention and Treatment. Swets Zeitlinger. Reprinted, 1997. Hardcover. Very Good. 317pp.. (meer info) Goed € 54,00 Ovidius
Robert Parker. A History. C... Robert Parker. A History. Clarendon Press Oxford. 1997. Paperback. Good. xxv,370pp. Name on fist free endpaper. (meer info) Redelijk € 32,00 Ovidius
Karl Jaspers. 2e druk, 1999... Karl Jaspers. 2e druk, 1999. Bijleveld. Paperback. 191pp. (meer info) Goed € 13,00 Ovidius
Biografie.D. Bair. Anthos. ... Biografie.D. Bair. Anthos. 1996. Hardcover met stofomslag. 628pp.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Meredith Etherington-Smith.... Meredith Etherington-Smith. Biografie. Anthos. 1993. Hardcover met stofomslag. 457pp.. (meer info) Goed € 13,00 Ovidius
Jacques Le Goff. Wereldbibl... Jacques Le Goff. Wereldbibliotheek. 3e druk, 1995. Paperback. 494pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Fatima Meer.  1990. M&P. Pa... Fatima Meer. 1990. M&P. Paperback. 382pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Salomon Kroonenberg.mytholo... Salomon Kroonenberg.mythologie en geologie van de onderwereld. 2011. Atlas. Paperback. 399pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
R.E. Allen. Stephen D. Alle... R.E. Allen. Stephen D. Allen. 2003. Sirius en Siderius. Hardcover. 602pp. (meer info) Goed € 22,00 Ovidius
Ruud Bouwman.Nederlandse on... Ruud Bouwman.Nederlandse ondernemers tegen de achtergrond van vier eeuwen vaderlandse geschiedenis. 2018. Spectrum. Paperback. 375pp.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
John C. Conolly.een DSM-ava... John C. Conolly.een DSM-avant-la-lettre volgens Conolly. 1997. Candide. Paperback. 309pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Justine van Lawick. Martine... Justine van Lawick. Martine Groen.Over geweld en kwetsbaarheid in gezinsrelaties. 1998. Van Gennep. Paperback. 175pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
K. Hoogduin. 1e druk, 2007.... K. Hoogduin. 1e druk, 2007. Boom. Hardcover. 167pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Robert Skidelsky. The retur... Robert Skidelsky. The return of the Master. Allen Lane Penguin Books. 2009. Hardcover with dustwrapper. Very good. xviii,213pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
The Experience of Psychothe... The Experience of Psychotherapy. Rosemary Dinnage. Viking. 1988. Hardcover with dustwrapper. Good. 217pp.. Goed € 20,00 Ovidius
zelfdoding in moreel perspe... zelfdoding in moreel perspectief. H.M. Kuitert.3e druk, 1994. Ten Have. Paperback. 242pp. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
P.H. Dubois. Simone Dubois.... P.H. Dubois. Simone Dubois.Belle van Zuylen 1740-1805 een biografie. 3e druk, 1993. Oorschot. Paperback. 853pp. Naam met pen op schutblad. (meer info) Redelijk € 13,00 Ovidius
W.Y. Evans-Wentz. 4e druk, ... W.Y. Evans-Wentz. 4e druk, 1973. Ankh Hermes. Hardcover zonder stofomslag. 239pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Petra Timmer.journalist/tv-... Petra Timmer.journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller. Scriptum. 2017. Paperback. 303pp.. (meer info) Goed € 13,00 Ovidius
Luc Rademakers. 2003. Damon... Luc Rademakers. 2003. Damon. Paperback. 251pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Ad Boerwinkel.over verlatin... Ad Boerwinkel.over verlating en verlatenheid. 2000. Boom. Paperback. 94pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Alfons Vansteenwegen.Spelre... Alfons Vansteenwegen.Spelregels voor een relatie. 2001. Lannoo. Paperback. 233pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
T. van Bakel.een becommenta... T. van Bakel.een becommentarieerde uitgave van 'Personliches'. 2000. Sylvius. Candide. Hardcover. 223pp.. (meer info) Goed € 20,00 Ovidius
Oliver Sacks. 3e druk, 1988... Oliver Sacks. 3e druk, 1988. Meulenhoff. Paperback. 192pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Justine van Lawick and marj... Justine van Lawick and marjet Sanders.Papers presented a t the Fifth World Family Therapy Congres. 1993. LS Books. Paperback. Good. 338pp.. (meer info) Goed € 26,00 Ovidius
Joseph Ledoux.The Mysteriou... Joseph Ledoux.The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. EWeidenfeld Nicolson. 1998. Hardcover with dustwrapper. Very Good. 384pp.. Goed € 24,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 200 |