Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45074 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
H. G. M. Westenberg and J.A... H. G. M. Westenberg and J.A. den Boer. 1999. Syn Thesis. Amsterdam. Hardcover with dustwrapper. Good. 222pp.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
B. A. Ellenbroek. A. R. Coo... B. A. Ellenbroek. A. R. Cools. Birkhauser Verlag. 2000. Hardcover. Very Good. xi,236pp. Series Milestones in Drug Therapie. (meer info) Goed € 122,00 Ovidius
Andrew M. Colman. Second ed... Andrew M. Colman. Second edition, 2006. Oxford University Press. Hardcover with dustwrapper, Very Good. xii,861pp.. (meer info) Goed € 24,00 Ovidius
Alain de Botton. 17e druk, ... Alain de Botton. 17e druk, 2004. Olympus. Paperback. 303pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Rolien van Mechelen - de Go... Rolien van Mechelen - de Goede. 2006. Benecke. Paperback. 143pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Betsy Petersen.onderdrukte ... Betsy Petersen.onderdrukte incestervaringen van een moeder. 1992. Unieboek. Paperback. 149pp. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Kramer, Peter D.  1994. Ber... Kramer, Peter D. 1994. Bert Bakker. Paperback. 321pp.. (meer info) Redelijk € 12,00 Ovidius
Frank van Ree. 1990. Balans... Frank van Ree. 1990. Balans. Paperback. 287pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Schwarz, R.V. en D.H.Linsze... Schwarz, R.V. en D.H.Linszen. Diagnostiek, behandeling, beleid. 1991. Swets Zeitlinger. Paperback. 171pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Mario Vargas Llosa. 2011. M... Mario Vargas Llosa. 2011. Meulenhoff. Paperback. 399pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Kivits, Tanja.over hypnoana... Kivits, Tanja.over hypnoanalyse en hypnotherapie. 1997. Van Gennep. Paperback. 239pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Israels, Han. 1. Scheppings... Israels, Han. 1. Scheppingsverhalen. 1993. Bert Bakker. Paperback. 248pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
A. van Dantzig. Boom. 1990.... A. van Dantzig. Boom. 1990. Paperback. 199pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Jeanne Lampl de Groot. Boom... Jeanne Lampl de Groot. Boom. 1993. Paperback. 159pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Dolto, Francoise. De ziekte... Dolto, Francoise. De ziektegeschiedenis van een veertienjarige jongen. 1991. Bert Bakker. Paperback. 217pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Robert Coles . A Psychiatri... Robert Coles . A Psychiatrist Looks a t His Profession Thirty Years of Writings. Little Brown and Comp. 1995. 2 edition. Hardcover with dust wrapper. very good. xvii,420pp. Goed € 22,00 Ovidius
Leon Alberti. 1996. Boom. P... Leon Alberti. 1996. Boom. Paperback. 140pp.. (meer info) Goed € 26,00 Ovidius
Peter Carey. 2008. Gaber an... Peter Carey. 2008. Gaber and Faber. Paperback. good. 271pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Cassell, Carol.  1985. De K... Cassell, Carol. 1985. De Kern. Paperback. 161pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Karin Koopman.een persoonli... Karin Koopman.een persoonlijk verhaal over seksueel misbruik van kinderen. 1992. Van Gennep. Paperback. 110pp.. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
J. H. Elliott. 1970. Cambri... J. H. Elliott. 1970. Cambridge University Pres. Paperback. x,118pp.. Goed € 9,00 Ovidius
Frida Vogels. 1e druk, 2006... Frida Vogels. 1e druk, 2006. van Oorschot. Paperback. 566pp.. Deel 2. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Milton Rokeach.een schizofr... Milton Rokeach.een schizofrene krachtmeting. 1994. Kwadraat. Paperback. 144pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Kysia Hekster. 2013. Veen. ... Kysia Hekster. 2013. Veen. Paperback. 191pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Paulo Coelho. 8e druk, 2009... Paulo Coelho. 8e druk, 2009. Arbeiderspers. Paperback. 269pp.. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Yvonne Hoebe. 2004. Karakte... Yvonne Hoebe. 2004. Karakter. Hardcover met stofomslag. 284pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Barendregt, J.T. Over psych... Barendregt, J.T. Over psychotherapie in alle ernst. Boom. 2e druk, 1984. Paperback. 184pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
M. Bax.theosofie en kunst i... M. Bax.theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan. 2006. SUN. Paperback. 607pp.. (meer info) Goed € 55,00 Ovidius
Russell Shorto. 18e druk 20... Russell Shorto. 18e druk 2005. Ambo Anthos. Paperback. 402pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Robert Darnton. 1988. Bert ... Robert Darnton. 1988. Bert Bakker. Paperback. 213pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Rosa Koelemeijer.het leven ... Rosa Koelemeijer.het leven van Ad en Joke Bos. 2011. The House of Books. Paperback. 239pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
K. Armstrong.een beknopte g... K. Armstrong.een beknopte geschiedenis. 3e druk, 2008. Bezige Bij. Paperback. 151pp.. (meer info) Goed € 15,00 Ovidius
Hanneke Kunst . Xandra Schu... Hanneke Kunst . Xandra Schutte. 1991. Prometheus. Paperback. 163pp.. (meer info) Goed € 24,00 Ovidius
Herman Pleij. 1e druk, 1988... Herman Pleij. 1e druk, 1988. Meulenhoff. Paperback, leesvouw rug. 438pp. (meer info) Redelijk € 12,00 Ovidius
Michiel de Haas. Huub Croes... Michiel de Haas. Huub Croes.Joost van Kasteren. Duurzaam huisvesten. Buildings that last. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
A. Margalit. Ian Buruma.A S... A. Margalit. Ian Buruma.A Short History of Anti-Westernism. 2005. Atlantic Books. Paperback. 165pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Meir Shalev. 2011. Ambo. Ha... Meir Shalev. 2011. Ambo. Hardcover met stofomslag. 302pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Adjiedj Bakas. Scriptum. 31... Adjiedj Bakas. Scriptum. 311pp.. Illustr.. Hardcover. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Guglielmo Dellago. 2008. Ka... Guglielmo Dellago. 2008. Kassiopeia. Paperback. 110pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Shirley MacLaine. 2008. For... Shirley MacLaine. 2008. Forum. Paperback. lichte leesvouw rug. 299pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Esther Bakker.historische r... Esther Bakker.historische reisverhalen van Nederlandse vrouwen. 2006. Prometheus. Paperback. 232pp.. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Peter D'Hamecourt. 2014. Co... Peter D'Hamecourt. 2014. Conserve. Paperback, leesvouw rug. 317pp.. (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Jannetje Koelewijn. 2011. A... Jannetje Koelewijn. 2011. Atlas. Paperback. 188pp.. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Tomasko, Robert M. Vijf pad... Tomasko, Robert M. Vijf paden naar winst en succes. Scriptum. Hardcover met stofomslag. Nog in plastic verpakt. (meer info) Als nieuw € 10,00 Ovidius
de vaderlandse geschiedenis... de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu. Han van der Horst. 9e druk, 2010. Paperback. 663pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Wim Kok. Mark Rutte. Thom d... Wim Kok. Mark Rutte. Thom de Graaf.voor en tegen de modernisering van de monarchie. 2015. Elsevier. Paperback. 206pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Pauline Genee. 2014. Querid... Pauline Genee. 2014. Querido. Paperback. 254pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
David Servan-Schreiber. 5e ... David Servan-Schreiber. 5e druk, 2005. Losmos. Paperback. 285pp.. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Ewoud Sanders. Cato Hamburg... Ewoud Sanders. Cato Hamburger. 1e druk, 1996. SDU. Hardcover met stofomslag. 46pp.. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Uta Anderson. 2001. Elmar. ... Uta Anderson. 2001. Elmar. Paperback. 142pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |