Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45402 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Zelfverwerkelijking.Oosters... Kranenborg, R. Zelfverwerkelijking.Oosterse religies binnen een Westerse subkultuur Kok. 2e druk, Zonder jaar. Kok. 2e druk, Zonder jaar.Paperback. Goed. 332pp. € 8,00 Ovidius
Zelfvertrouwen; vergoot je ... Lindenfield, Gael. Zelfvertrouwen; vergoot je zelfrespect en verbeter je leven. (meer info) Kosmos-Z&K Uitgevers. Utrecht.Kosmos-Z&K Uitgevers.1995Pap..196pp.. € 7,00 Ovidius
 - Zelfvertrouwen Zelfvertrouwen (meer info) Ronald Pino. 1e druk, 1989. 14 pagina;'s met pen onderstrepingen.PaperbackMatigd47 € 7,00 Ovidius
Gael Lindenfield - Zelfvertrouwen Gael Lindenfield Zelfvertrouwen (meer info) Kosmos. Zonder jaar. 196pp. lichte vochtschade, boekblok onder. Kosmos. Zonder jaar. 196pp. lichte vochtschade, boekblok onder. Goed € 7,00 Ovidius
Zelfverhongering Hedzer Woudstra;Lotte Moller Zelfverhongering Donker, Rotterdam. 1980. 112p..PaperbackGoedd26 € 7,00 Ovidius
Zelfstandig ondernemen Zond... Lia Wapperom Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel / druk 1 (meer info) 2002 Eerste druk, 2002.2002PaperbackGoedd48 € 8,00 Ovidius
Georgie Dom - Zelfstandig blijven Georgie Dom Zelfstandig blijven (meer info) 2001 224pp.2001PaperbackAls nieuwd73 € 7,00 Ovidius
Zelfportret Van Een Jongens... David Henry Sterry Zelfportret Van Een Jongenshoer (meer info) Redelijk € 9,00 Ovidius
Zelfportret van een ander :... Zelfportret van een ander : dromen van het eiland en de stad van vroeger (meer info) 2e druk, 1993. 73pp. 2e druk, 1993. 73pp.1993Paperbackd194 € 8,00 Ovidius
Zelfportret. Bijeengebracht... Dali, Salvador.. Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij. Arbeiderspers. Amsterdam.Arbeiderspers.Tweede druk.1970.Pap.122pp. € 7,00 Ovidius
Zelfontwikkeling Roy Martina;Leonne Smulders Zelfontwikkeling eerste druk, 2003. Tekst op schutblad geschreven..! Verder goed.PaperbackRedelijkd55 € 7,00 Ovidius
Zelfontwikkeling Leonne Smulders;Roy Martina Zelfontwikkeling (meer info) PaperbackRedelijk € 7,00 Ovidius
Zelfontplooiing door kunst,... Galina Ashley Zelfontplooiing door kunst, of De kunst van de zelfontplooiing (meer info) Redelijk € 9,00 Ovidius
Zelfontplooiing door kunst,... Galina Ashley Zelfontplooiing door kunst, of De kunst van de zelfontplooiing (meer info) HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
Zelfmoord en poging tot zel... Stengel, Erwin.. Zelfmoord en poging tot zelfmoord. paul Brand. Hilversum. Antwerpen.paul Brand.1967.Pap.143pp.. € 7,00 Ovidius
Zelfmoord bij kinderen en j... Gerhild Heuer;Helga Vos Zelfmoord bij kinderen en jeugdigen Eerste druk, 1981. Naam op schutblad.PaperbackGoedd57 € 7,00 Ovidius
Zelfmoord bij kinderen en j... Gerhild Heuer;Helga Vos Zelfmoord bij kinderen en jeugdigen (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Zelfmoord bij kinderen en j... Gerhild Heuer;Helga Vos Zelfmoord bij kinderen en jeugdigen (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Connie Church - Zelfmassage Connie Church Zelfmassage (meer info) Eerste druk, 1984. Omslag licht vuil.PaperbackRedelijkd77 € 8,00 Ovidius
Zelfkennis. Een studie over... Braun, C.G.F.. Zelfkennis. Een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino. Paul Brand. Hilversum.Paul Brand.1959.Orig.omsl..199pp..Bibliogr.. Index.. € 8,00 Ovidius
Zelfkennis als kracht. Open... Jourard, Sidney M.. Zelfkennis als kracht. Openhartigheid als steun in de relatie tot de cliënt. (meer info) 67997 € 9,00 Ovidius
Zelfkennis als kracht. Open... Jourard, Sidney M.. Zelfkennis als kracht. Openhartigheid als steun in de relatie tot de cliënt. Lemniscaat. Rotterdam.Lemniscaat.1975.Pap. Leesvouw..272pp..Bibliogr.. Register.. € 6,00 Ovidius
Zelfkennis als kracht. Open... Jourard, Sidney M.. Zelfkennis als kracht. Openhartigheid als steun in de relatie tot de cliënt. Lemniscaat. Rotterdam.Lemniscaat.1975.Pap. Leesvouwen rug.272pp.wat aanstrepingen met potlood.. € 7,00 Ovidius
ZELFHYPNOSE WEG NAAR WELZYN... Fouquaert ZELFHYPNOSE WEG NAAR WELZYN GEZONDH (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Rob van der Wilk - Zelfhypnose Rob van der Wilk Zelfhypnose (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
zelfhulp en welzijnswerk. E... Bakker, B. en M. Karel (red.).. zelfhulp en welzijnswerk. Ervaringen van professionals met zelfgeleide groepen. Samson. Alphen aan den Rijn.Samson.1979.Pap.320pp. € 9,00 Ovidius
Zelfhelende krachten Hermann Lechleitner Zelfhelende krachten (meer info) PaperbackRedelijk € 7,00 Ovidius
Zelfgenezing door de kracht... TEPPERWEIN, Kurt. Zelfgenezing door de kracht van de geest. Gezond en gelukkig dankzij psychocybernetica. 2000. 2000.Paperback. 276pp.. € 10,00 Ovidius
Zelfgebakken broodjes, broo... Ina Drukker Zelfgebakken broodjes, brood en koekjes (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Zelfgebakken broodjes, broo... Ina Drukker Zelfgebakken broodjes, brood en koekjes Eerste druk, 1988. Naam met pen op schutblad geschreven.PaperbackGoedd90 € 7,50 Ovidius
zelfdoding in moreel perspe... zelfdoding in moreel perspectief. H.M. Kuitert.3e druk, 1994. Ten Have. Paperback. 242pp. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Zelfbewust gedrag. Assertiv... Osborn, Susan M., Gloria G.Harris. Zelfbewust gedrag. Assertiviteitstraining voor vrouwen. Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1978.Pap..188pp.. € 7,00 Ovidius
Zelfbewust gedrag. Assertiv... Osborn, Susan M., Gloria G.Harris. Zelfbewust gedrag. Assertiviteitstraining voor vrouwen. Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1977.pap..189pp.. € 7,00 Ovidius
 - Zelfbeeld en godsbeeld Zelfbeeld en godsbeeld (meer info) Eerste druk, 1993. Rugje licht beschadigt.PaperbackGoedd41 € 8,00 Ovidius
 - Zelfbeeld en godsbeeld Zelfbeeld en godsbeeld (meer info) AmboPaperbackGoed € 7,00 Ovidius
 - Zelfbeeld en godsbeeld Zelfbeeld en godsbeeld (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Toby Litt - Zelfbeeld Toby Litt Zelfbeeld (meer info) OnbekendAls nieuw € 7,00 Ovidius
Zelfbediening in Nederland.... Rutte,Gerard. Josee Koning. Zelfbediening in Nederland. Geschiedenis van de supermarkttoekomst. De Prom. Baarn.De Prom.1998.Or/klinn. Met st.omsl..319pp..Illustr.. Register.. € 12,00 Ovidius
Zelf uw tuin ontwerpen Dick Huigens Zelf uw tuin ontwerpen (meer info) OnbekendRedelijk € 8,00 Ovidius
Zelf uw tuin ontwerpen Dick Huigens Zelf uw tuin ontwerpen (meer info) HardcoverAls nieuw € 9,00 Ovidius
Zelf uw tuin ontwerpen Dick Huigens Zelf uw tuin ontwerpen (meer info) OnbekendAls nieuw € 8,00 Ovidius
Zelf uw tuin ontwerpen Dick Huigens Zelf uw tuin ontwerpen (meer info) HardcoverAls nieuw € 8,00 Ovidius
Willem Aalders - Zelf tegelzetten Willem Aalders Zelf tegelzetten (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Zelf meubels restaureren K. Davis Zelf meubels restaureren (meer info) OnbekendGoed € 9,00 Ovidius
 - Zelf merklappen maken Zelf merklappen maken (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
 - Zelf houtdraaien Zelf houtdraaien (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Monique Maas - Zelf genaaid?! Monique Maas Zelf genaaid?! (meer info) PaperbackAls nieuw € 7,00 Ovidius
Zelf bouwen en verbouwen Willem Aalders Zelf bouwen en verbouwen (meer info) HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
Th. Van Os - Zelf bommen leggen Th. Van Os Zelf bommen leggen (meer info) PaperbackAls nieuw € 8,00 Ovidius
Zelf aan de Sterrekijker. Alders, J.C.. Zelf aan de Sterrekijker. J.C.Alders. Rotterdam.J.C.Alders.(1935)..Oorspr.omsl. Licht besch..156pp..Illustr.. € 9,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |