Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45383 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Logboek Nederland Gerard van Westerloo Logboek Nederland (meer info) 2000 2000PaperbackGoedd9 € 6,00 Ovidius
Dans workshop Fausto Dorelli;Robert Cohan;Michele Staple Dans workshop (meer info) PaperbackGoedd9 € 6,00 Ovidius
A.J. Dunning - Broeder ezel A.J. Dunning Broeder ezel (meer info) PaperbackGoedd9 € 6,00 Ovidius
Houd je hersens fit ook als... A.D. Bragdon Houd je hersens fit ook als je ouder wor (meer info) 2003 2003PaperbackRedelijkd92 € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy;Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? randen boekblok licht vuil. Verder goed. PaperbackRedelijkd92 € 6,00 Ovidius
Pieter Vroon - Allemaal psychisch Pieter Vroon Allemaal psychisch (meer info) Eertste druk, 1988.PaperbackGoedd93 € 6,00 Ovidius
 - Cryptogrammatica Cryptogrammatica Eerste druk, 1988.PaperbackRedelijkd95 € 6,00 Ovidius
Nirwana Plus / Inspiratie Woordheks Nirwana Plus / Inspiratie (meer info) 2008 2008HardcoverAls nieuwd96 € 6,00 Ovidius
Religieuze ervaring komt ni... A. Godin Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen Eerste druk, 1979.PaperbackGoedd96 € 6,00 Ovidius
Moederlandse geschiedenis Henk van Os Moederlandse geschiedenis PaperbackAls nieuwd97 € 6,00 Ovidius
Han van Gessel - Stijlboek Han van Gessel Stijlboek Zevende oplage, 1992. Schutblad met pen beschreven.PaperbackRedelijkd97 € 6,00 Ovidius
Belastingplan 21e eeuw / dr... Belastingplan 21e eeuw / druk 1 (meer info) Eerste druk, 1998.PaperbackAls nieuwd99 € 6,00 Ovidius
De stem van het volk. Klass... HOOFF, ANTON VAN. De stem van het volk. Klassieke demagogen. Ambo Anthos, 2010. Ambo Anthos, 2010.Hardcover met stofomslag. Goed.51pp.. € 6,00 Ovidius
Op het lichaam geschreven. WINTERSON, JEANETTE. Op het lichaam geschreven. Contact. 3e druk, 2009. Contact. 3e druk, 2009.Paperback. 228pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Wat zegt de bijbel in Gods ... LABUSCHAGNE, C.J. Wat zegt de bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof. Boekencentrum. 1977. Boekencentrum. 1977.Paperback. 120pp. Goed. € 6,00 Ovidius
S. Groeneveld - Groene kracht S. Groeneveld Groene kracht (meer info) PaperbackGoed € 6,00 Ovidius
Konsekwenties van het kerst... Gollwitzer, Helmut. Konsekwenties van het kerstfeest. (meer info) € 6,00 Ovidius
Begeleiden van groepen. Inz... Stemerding, A.H.S.. Begeleiden van groepen. Inzicht in groepsprocessen en praktische handleiding voor het werken in groepen. samson. samson.1974.Pap.124pp.. € 6,00 Ovidius
De zesdaagse van Sinai. Knoop, Hans. De zesdaagse van Sinai. Amsterdam, Nieuws van de Dag, 1967. 1ste druk, 173pp.. Amsterdam, Nieuws van de Dag, 1967. 1ste druk, 173pp.. € 6,00 Ovidius
Vreemdeling, bericht de Spa... Knap, Henri.. Vreemdeling, bericht de Spartanen, Een poging tot verduidelijking van de houding van het Nederlandse volk in de jaren 1940-1945. Bezige Bij. Bezige Bij.1966.Paperback.153pp.. € 6,00 Ovidius
De niet-joodse jood. DEUTSCHER, ISAAC. De niet-joodse jood. Baarn, Wereldvenster, 1969. Baarn, Wereldvenster, 1969.Hardcover.172pp. € 6,00 Ovidius
Vervreemding en bevrijding.... Struyker Boudier, Kees. Vervreemding en bevrijding. Bijdragen tot een moderne antropologie. Ambo. Bilthoven.Ambo.1972.Pap.179pp. € 6,00 Ovidius
het Viervoudig orakel / dru... het Viervoudig orakel / druk 2. 1976. (meer info) € 6,00 Ovidius
John Watson;Thomas Watson - Tijd John Watson;Thomas Watson Tijd HardcoverGoed € 6,00 Ovidius
Lize Stilma - Ik maak de wind Lize Stilma Ik maak de wind (meer info) PaperbackGoed € 6,00 Ovidius
Peter van der Roest - Relaties Peter van der Roest Relaties (meer info) PaperbackGoed € 6,00 Ovidius
Dromen om wakker te worden Annelies van Ostaden-de Jong Dromen om wakker te worden (meer info) PaperbackGoed € 6,00 Ovidius
Psychopathologische Kaders. Poslavsky, A., E.J.G. Meijer. Psychopathologische Kaders. Swets & Zeitlinger. Amsterdam. Lisse.Swets & Zeitlinger.1993.Pap.189pp. € 6,00 Ovidius
Job. Dwarsligger of Verbond... Unen, Chaim van.. Job. Dwarsligger of Verbondgenoot? Kok. Kampen.Kok.1987.Pap.111pp. 5 pagina's met onderstrepingen. € 6,00 Ovidius
In contact met het werk van... WECK, J.G.M., en N.S. Huisman. In contact met het werk van moderne schrijvers deel 3: W.F. Hermans. Versluys.3e druk. 1972.Pap.licht vuil. Inwendig goed. € 6,00 Ovidius
Gevulde Stilte, Enkele gebe... Miskottem K.H.. Gevulde Stilte, Enkele gebeden en preken. Kok. Kampen.1974.Pap.56pp. € 6,00 Ovidius
Oude gewoonten. Een waarsch... Laman, H.W.. Oude gewoonten. Een waarschuwend woord over onkuische verkeering. J.H. Kok. Kampen. J.H. Kok. Kampen.1920.Oorsp.omslag. Beschadigd, matig.39pp. € 6,00 Ovidius
De ziekte van Kronkel en an... Reinjan Mulder;Bob Polak De ziekte van Kronkel en ander verval (meer info) OnbekendRedelijk € 6,00 Ovidius
VERSTRAETE, GUUS. - Ko van Dijk. VERSTRAETE, GUUS. Ko van Dijk. peldoorn, Uitgeverij Semper Agendo , 1973. peldoorn, Uitgeverij Semper Agendo , 1973.Paperback. Leesvouw rug.292pp. Illustr.. € 6,00 Ovidius
De AJC... dat waren wij. He... EILOF, JAN / SPANJER-DE RUITER, RIE / GROOT, JAN DE (RED.) De AJC... dat waren wij. Herinneringen van oud-leden. tichting Onderzoek AJC 1985. 255p. tichting Onderzoek AJC 1985. 255p. € 6,00 Ovidius
Gezond door de menopauze. G... WRIGHT, JILL. Gezond door de menopauze. Genezen met kruiden. Zuidnederlandse uitgeverij2004. Zuidnederlandse uitgeverij2004.Paperback.144pp.. € 6,00 Ovidius
Sprookjes. Marchendichtungen. GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. Sprookjes. Marchendichtungen. (meer info) Boekwerk, 1990. Boekwerk, 1990.Paperback. Hoek uit achterplat geknipt.229pp.. € 6,00 Ovidius
De mens en zijn mogelijke e... OUSPENSKY, P.D. De mens en zijn mogelijke evolutie. Mirananda, 6e druk, 1982. Mirananda, 6e druk, 1982.Paperback. Goed.131pp. € 6,00 Ovidius
Vormen van imitatie. Opstel... BRONZWAER, W.J.M. Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969.Paperback.188pp. Redelijk. € 6,00 Ovidius
Een kleine eeuw kleine luyd... Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879). (meer info) 's-Gravenhage. ARP. 1975. 8°. 132pp. Pap. Illustr. Goed. 's-Gravenhage. ARP. 1975. 8°. 132pp. Pap. Illustr. Goed. € 6,00 Ovidius
Verborgen krachten der edel... UYLDERT, MELLIE. Verborgen krachten der edelstenen. De Driehoek, Amsterdam, zonfder jaar. De Driehoek, Amsterdam, zonfder jaar.Paperback.175pp. Schutblad roestvlekkig. € 6,00 Ovidius
Chiropractie. Een natuurlij... HUNNIK, A.CH.F. VAN. Chiropractie. Een natuurlijke preventieve geneeswijze. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1986. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1986.paperback. 95pp Redelijk.Naam met pen op schutblad. € 6,00 Ovidius
Tussen heilige en helleveeg... Jelsma, Auke. Tussen heilige en helleveeg. De vrouw in de geschiedenis van het christendom. Boekencentrum. 1e druk, 1975. Boekencentrum. 1e druk, 1975.Paperback. 142pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Hoe blijf je er mens bij? N... Bouma, Hans.. Hoe blijf je er mens bij? Notities over huwelijk en gezin. Kok. 1978. Kok. 1978.Paperrback. 82pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Zij waait waarheen zij wil.... BONS-STORM, RIET, DENISE DIJK, FOKKELIEN VAN DIJK-HEMMES, E.A. REDACTIE. Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes. Baarn. Ten Have. 1986. Baarn. Ten Have. 1986.paperback. 159pp. Redelijk.Naam met pen op schutblad. € 6,00 Ovidius
FEMINISTISCHE THEOLOGIE: ee... DELHAAS, Sieth.. FEMINISTISCHE THEOLOGIE: een dwaalweg. De Horstink. 1986. De Horstink. 1986.Paperback. 111pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Onvruchtbare moeders. Een f... Jong, Saskia de. Onvruchtbare moeders. Een feministische lezing van Genesis. KBS/Tabor. 1989. KBS/Tabor. 1989.Paperback. 109pp.Naam met pen op schutblad. Redelijk. € 6,00 Ovidius
Lief dier. Over bestialiteit. Dekkers, Midas. Lief dier. Over bestialiteit. Contact. Amsterdam/Antwerpen.Contact.Vijfde druk.1993.Pap.223pp.Illustr. Register. Naam op titelpagina. € 6,00 Ovidius
Huizen van illusies. Altink, Sietske. Huizen van illusies. (meer info) Veen. Utrecht.Antwerpen.Veen.1983.Pap.248pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
De seksuele perversies. Viv... Smolders, Armand J.J.. De seksuele perversies. Vivisektie op een seksuele ideologie. Boom. Meppel.Boom.1971.Pap.146pp.Omslag door Leendert Stofbergen. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |